ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  Eight Challenge 2016#1.23,24/04/16 ขอยกเลิกการแข่งขันหน้า1
Page 1 of 3[1]23»
Eight Challenge 2016#1.23,24/04/16 ขอยกเลิกการแข่งขันหน้า1                 


 
yurikoe

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  22/12/2015 12:41:43  [มีการแก้ไข: 5/4/2016 11:39:02]
  Eight Challenge 2016#1.23,24/04/16 ขอยกเลิกการแข่งขันหน้า1ข้อความ: 4
เลขที่สมาชิก: 75909
สมัครเมื่อ: 18/12/2015

ประกาศขอยกเลิกการแข่งขัน รายการ " EIGHT CHALLENGE  # 1 2016 "

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23 – 24  เมษายน พ.ศ. 2559

ณ สนามแบดมินตัน Eight Badminton Club ซ.กรุงเทพกรีฑา 8

เนื่องจาก ผู้จัดการแข่งขันติดภาระกิจ ไม่สะดวกที่จะจัดการแข่งขันได้ จึงขอยกเลิกการแข่งขัน

ส่วนนักกีฬาบางท่านชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว

ให้ส่งไลน์ขัอมูลเลขที่บัญชีพร้อมยอด จำนวนคู่ที่ชำระเงินมาแล้ว

ไปที่ไลน์  ID : eightchallenge   นี้ด้วย

ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูง 

ทีมงานจัดการแข่งขัน

ธนวัฒน์  รัตนานนท์ (โบ๊ต)

ภูษณวัตร์ สายศิริวิทย์ (ปิ๊ก)

---------------------------------------------------------------------------------------------

การแข่งขันแบดมินตัน  " EIGHT CHALLENGE  # 1 2016 "

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23 – 24  เมษายน พ.ศ. 2559

ณ สนามแบดมินตัน Eight Badminton Club ซ.กรุงเทพกรีฑา 8


วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลายยิ่งขึ้น 

2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขัน ทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือ 

3. เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือส่งเสริมให้มีกิจกรรมและพบปะสังสรรค์ระหว่างนักกีฬาแบดมินตันด้วยกัน 

4. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

5.เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการแข่งขันแบดมินตันผ่านอินเตอร์เน็ต


 ประเภทการแข่งขัน

แข่งขันวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559

1. ประเภทมือ P                  รับสมัครจำนวน  48  คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่มๆละ 4ทีม) มือ P เวทได้เช่น P+ คู่ WP-

2. ประเภทมือ MIX P-/P     รับสมัครจำนวน  32  คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่มๆละ 4ทีม) WP- คู่ P หรือ WP คู่ P-


แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559

1. ประเภทมือ S                  รับสมัครจำนวน  32  คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่มๆละ 4ทีม)

2. ประเภทมือ P-                 รับสมัครจำนวน  48  คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่มๆละ 4ทีม)

หมายเหตุ :             - หากประเภทใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 16 คู่ คณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแข่งขันในประเภทนั้น

- หากประเภทใดมีผู้สมัครเกิน 16 คู่ แต่ไม่ครบจำนวนที่กำหนดเงินรางวัลที่ได้รับจะถูกลดจำนวนลง


เงินรางวัล " EIGHT CHALLENGE  # 1 2016 "

ประเภทการแข่งขัน              รางวัลชนะเลิศอันดับ รองชนะเลิศอันดับ 1    รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทีมที่ 1)  รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทีมที่ 2)

ประเภทคู่มือ S                       3,000 บาท                2,000 บาท                   1,000 บาท                         1,000 บาท

ประเภทคู่มือ P-                     3,000 บาท                2,000 บาท                   1,000 บาท                         1,000 บาท

ประเภทคู่มือ P                       3,000 บาท                2,000 บาท                   1,000 บาท                          1,000 บาท

ประเภทคู่มือ MIX P-/P         3,000 บาท                2,000 บาท                   1,000 บาท                         1,000 บาท

หมายเหตุ:       ทุกประเภทของการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล พร้อม เงินรางวัล


คุณสมบัตินักกีฬา

1. ทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

2. เป็นนักกีฬาประเภท มือ S, P- , P และ MIX P-/P

3. นักกีฬาต้องลงแข่งขันในระดับตัวเอง หรือลงแข่งขันในระดับที่สูงกว่า

4. คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้นักกีฬาสมัครเข้า “ทำการแข่งขันเฉพาะคนที่ลงในรุ่น MIX P-/P สามารถลง 2 ประเภทได้”

5. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการคัดมือ

 

6. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน


การรับสมัคร 

1. คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครลงแข่งขัน แล้วคณะกรรมการจะทำการลงรายชื่อ พร้อมทั้งเรียงลำดับการสมัครเอาไว้ 

2. การพิจารณาระดับฝีมือจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือพิจารณาจากข้อมูล ที่ได้รับจากบุคคลอ้างอิง แต่ถ้ามีการให้ข้อมูลระดับฝีมือที่เป็นเท็จ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขันได้ 

3. คณะกรรมการทำการพิจารณารายชื่อนักกีฬาที่สมัครและจะประกาศผลการสมัครทาง หน้าเวบไซด์ พร้อมทั้งระบุว่าคุณสมบัติได้รับการพิจารณาแล้วหรือยัง  และประกาศผลทางเวบบอร์ด


สมัครแข่งที่ Link:

  https://docs.google.com/forms/d/17qxSc5UxT4bo5hc4o_UGu-ZdRaBDvvlMWYMXG3PKWLc/viewform

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oiNODVfyREVei87gVFUAHYjSSQDnhnjzEGkiefPx1wc/edit?usp=sharing


อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

- ค่าสมัครคู่ละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

            โอนเงิน :          ธนาคารกสิกรไทย

                                    สาขาเพียวเพลส รามคำแหง 110

                                    เลขที่บัญชี       006-8-94218-7

                                    ชื่อบัญชี           น.ส. ปติมา สุขสมบูรณ์

            แจ้งและส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID: eightchallenge

 

 - ลูกที่ใช้การแข่งขัน :        Chaopai (สีชมพู)/Victor


ข้อตกลงร่วมกัน

1. คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ

2. ในกรณีที่พบนักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  เช่น  ชื่อ-นามสกุล,  ระดับฝีมือ  เป็นต้น  คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน  โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร 

3. ในวันทำการแข่งขัน หากคณะกรรมการพิจารณามือ  พบนักกีฬาท่านใด  ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขัน  มีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น     

    แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือ  ก่อนการแข่งขันแล้วนั้น   คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที  โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง 

4. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด  เช่น  ประเภท  ชื่อ  ระดับฝีมือ  ส่งทาง  PM ผ่านทางเว็บบอร์ดของเว็บไทยแบดมินตัน 

5. ในกรณีที่นักกีฬาขอถอนตัวจากการแข่งขัน ให้แจ้งถอนตัวก่อนวันจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน "มิฉะนั้นนักกีฬาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าสมัครแข่งขัน"


ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ใช้ระบบการนับคะแนนแบบ Rally Point (21 แต้ม)

2. ในการแข่งขันรอบแรกเป็นแบบแบ่งกลุ่ม (ซึ่ง 1 กลุ่มประกอบด้วย 4 ทีม)

3. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม จะทำการแข่งขันเพียง 2 เซ็ต ใครถึง 21 แต้มก่อนชนะ ไม่มีดิวส์ โดย ผู้ชนะ จะได้ 2 คะแนน / เสมอได้ 1 คะแนน / ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน เมื่อแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มเสร็จแล้วจะทำการรวมคะแนนเพื่อนำคู่ที่ได้คะแนนอันดับ 1 และ อันดับ 2 ในกลุ่มนั้น ๆ เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป (Knock Out) และ หากมี 2 หรือ 3 ทีม มีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนดิบ (แต้มได้ลบด้วยแต้มเสีย) รวมของทั้ง 3 แมทซ์ ก่อนเป็นอันดับแรก  และเมื่อมีคะแนนดิบ (แต้มได้ลบด้วยแต้มเสีย) เท่ากัน สุดท้ายจะใช้วิธี “จับฉลาก”

4. การแข่งขัน Knock Out จะแข่ง 2 ใน 3 เซ็ต ในแต่ละเซ็ต ผู้ที่ได้คะแนน 21 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ กรณีที่ได้ 21 คะแนน เท่ากันให้ต่อจนกว่าผู้ใดจะชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน ถือว่าเป็นผู้ชนะ หรือถ้าได้ 29 คะแนนเท่ากัน ผู้ที่ได้ 30 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ

5. ทำการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 มือ P และ MIX P-/ P วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 มือ S และ มือ P- ทั้งสองวันเริ่มเวลา 09.00 น. นักกีฬาต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มทำการแข่งขันอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง โดยต้องนำบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการมาแสดงด้วย

6. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ต้องมาลงแข่งอย่างน้อย 2 ครั้ง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ โดยการแพ้บาย

จะนับเป็นคะแนน 0 : 6 ทั้งสองเซท

<strong style="text-align: justify">7. คำตัดสินจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี</strong>


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแข่งขัน

ธนวัฒน์                รัตนานนท์ (โบ๊ต)                โทร. 087-666-7979

ภูษณวัตร์              สายศิริวิทย์ (ปิ๊ก)                 โทร. 095-938-4420                                                                                                   

ผู้ประเมินระดับฝีมือ

สุพิชญา  อยู่คง     (ปอ)  /  ศราวุฒิ  ยอมเจริญ (โอ๊ต) โทร.08-6041-4416 ไฟล์ที่แนบไว้:

ไฟล์แนบถูกซ่อน กรุณาเข้าระบบเพื่อดูไฟล์แนบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Just Started

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  23/12/2015 8:06:52
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 58
เลขที่สมาชิก: 664
สมัครเมื่อ: 7/6/2004

คัดมือเมื่อไรครับ
ค่าสมัครเท่าไรฮับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
yurikoe

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  23/12/2015 12:34:55
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 4
เลขที่สมาชิก: 75909
สมัครเมื่อ: 18/12/2015

Coming soon ka:)
คู่ละ 700฿ ค่ะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Just Started

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  23/12/2015 13:03:27
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 58
เลขที่สมาชิก: 664
สมัครเมื่อ: 7/6/2004

ตอบไวเกินยิ่งกว่าตั้งออโต้รีพลาย
ข้อมูลส่วนตัว
 
OaT.Bmm

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  8/1/2016 17:52:03
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 1173
เลขที่สมาชิก: 51931
สมัครเมื่อ: 15/12/2011

เย้ๆๆ
ข้อมูลส่วนตัว
 
arnon2509

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  12/1/2016 8:37:17
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 1557
เลขที่สมาชิก: 45884
สมัครเมื่อ: 20/2/2011

ไปดูมาแล้วสนามใหม่ เจ้าของเป็นนักแบดด้วย น่าแข่งมาก ที่สำคัญใกล้บ้านผมมากที่สุด
ข้อมูลส่วนตัว
 
ใหญ่ สำนักโฟร(พฤกษชาติ)

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  12/1/2016 19:58:18
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 1183
เลขที่สมาชิก: 12065
สมัครเมื่อ: 20/10/2007

ผมลงได้ม่ะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
OaT.Bmm

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  19/1/2016 10:56:49
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 1173
เลขที่สมาชิก: 51931
สมัครเมื่อ: 15/12/2011

^^
ข้อมูลส่วนตัว
 
OaT.Bmm

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  20/1/2016 16:30:44
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 1173
เลขที่สมาชิก: 51931
สมัครเมื่อ: 15/12/2011

ส่วนโมเดล ระดับมือต่าง ๆ จะลงให้ดูครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Deep_Impact

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  21/1/2016 6:15:12
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 892
เลขที่สมาชิก: 36248
สมัครเมื่อ: 21/10/2009

เข้ามาเรียกร้องโปสเตอร์แบบเต็มๆ ไม่เอามือคน มันหลอน 555+

เลือกคนประเมินมือได้แจ่มจุง เป็นรายการที่น่าสนใจครับ ^_^
ข้อมูลส่วนตัว
 
arnon2509

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  21/1/2016 10:14:00
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 1557
เลขที่สมาชิก: 45884
สมัครเมื่อ: 20/2/2011

สมัครมือ P เป็นโมเดลให้ผู้จัดพิจารณามือแล้ว 2 คู่ (S คู่ P+) แต่ตัวเองยังไร้คู่อยากลง Mix P-/P กำลังหา ญ มือ P มาคู่อยู่ เอาแบบอึดๆวิ่งไล่ลูกแทนได้นะ ...555
ข้อมูลส่วนตัว
 
arnonyoo

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  21/1/2016 10:24:33
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 1885
เลขที่สมาชิก: 37671
สมัครเมื่อ: 1/1/2010

ช่วงนี้คนประเมินมือ กระแส แรง
ข้อมูลส่วนตัว
 
arnonyoo

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  21/1/2016 10:33:03
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 1885
เลขที่สมาชิก: 37671
สมัครเมื่อ: 1/1/2010

การจัดแยกวัน กลุ่มคนบางกลุ่มมารถคันเดียวกัน ลง P ลง S ก็ต้องมา 2 วัน ถ้าวันเดียวกันตกรอบวันอาทิตย์ก็ไม่ต้องมา ยิ่งมาจากต่างจังหวัดด้วยแล้วต้องเสียค่าโรงแรงอีก
อีกอย่าง เวทมือ เพิ่ออะไรครับ มือ P กับ P ก็เต็มอยู่แล้ว ยิ่งเวท ทำให้การคนมองมือแข่งมองต่างกันมากขึ้น( ตอนนี้ P มากมายนัก )
ข้อมูลส่วนตัว
 
arnon2509

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  21/1/2016 11:20:32
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 1557
เลขที่สมาชิก: 45884
สมัครเมื่อ: 20/2/2011


ยกคำพูด:
เขียนโดย arnonyoo:

การจัดแยกวัน กลุ่มคนบางกลุ่มมารถคันเดียวกัน ลง P ลง S ก็ต้องมา 2 วัน ถ้าวันเดียวกันตกรอบวันอาทิตย์ก็ไม่ต้องมา ยิ่งมาจากต่างจังหวัดด้วยแล้วต้องเสียค่าโรงแรงอีก
อีกอย่าง เวทมือ เพิ่ออะไรครับ มือ P กับ P ก็เต็มอยู่แล้ว ยิ่งเวท ทำให้การคนมองมือแข่งมองต่างกันมากขึ้น( ตอนนี้ P มากมายนัก )

เชื่อมือคนประเมินมือเถอะ ตอนรายการสกลพรรณเพื่อการกุศล  ก็เวทแบบนี้แหละมือ P 48 คู่ มีเวทมือมาเกือบครึ่ง ตีกันสนุกมาก 
ข้อมูลส่วนตัว
 
OaT.Bmm

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  21/1/2016 11:52:57
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 1173
เลขที่สมาชิก: 51931
สมัครเมื่อ: 15/12/2011


ยกคำพูด:
เขียนโดย arnonyoo:

การจัดแยกวัน กลุ่มคนบางกลุ่มมารถคันเดียวกัน ลง P ลง S ก็ต้องมา 2 วัน ถ้าวันเดียวกันตกรอบวันอาทิตย์ก็ไม่ต้องมา ยิ่งมาจากต่างจังหวัดด้วยแล้วต้องเสียค่าโรงแรงอีก
อีกอย่าง เวทมือ เพิ่ออะไรครับ มือ P กับ P ก็เต็มอยู่แล้ว ยิ่งเวท ทำให้การคนมองมือแข่งมองต่างกันมากขึ้น( ตอนนี้ P มากมายนัก )
การจัดแยกวัน และ เรื่องเวทมือ 
1.เรื่องจัด2วัน เป็นเหตุผลในการบริหารเวลา จำนวนคนในแต่ละรุ่น และจำนวนคอร์ท ของผู้จัดการแข่งขัน
2.มือ p เป็นมือสูงสุดของรายการเปิดเวทมือเพื่อให้ length ของมือที่สามารถลงได้กว้างขึ้น เพื่อความเหมาะสมของรูปแบบรายการ ทั้งนี้เวทมือสูงสุดได้แค่ p+ ต้องคู่กับผู้หญิง p- เท่านั้น
ข้อมูลส่วนตัว
 
เ ป็ ด เ ป็ ด

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  21/1/2016 12:00:39
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 811
เลขที่สมาชิก: 36644
สมัครเมื่อ: 7/11/2009


ยกคำพูด:
เขียนโดย ใหญ่ สำนักโฟร(พฤกษชาติ):

ผมลงได้ม่ะ

ลงไม่ได้ค่ะ :p
ไม่สงสาร
ข้อมูลส่วนตัว
 
Deep_Impact

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  21/1/2016 12:05:41
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 892
เลขที่สมาชิก: 36248
สมัครเมื่อ: 21/10/2009

รายการนี้ จะว่างมั๊ยน๊ออออ ^_^
ข้อมูลส่วนตัว
 
OaT.Bmm

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  21/1/2016 12:42:57
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 1173
เลขที่สมาชิก: 51931
สมัครเมื่อ: 15/12/2011


ยกคำพูด:
เขียนโดย Deep_Impact:

รายการนี้ จะว่างมั๊ยน๊ออออ ^_^

ว่างชิมิ ^^

ข้อมูลส่วนตัว
 
Deep_Impact

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  21/1/2016 12:51:23
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 892
เลขที่สมาชิก: 36248
สมัครเมื่อ: 21/10/2009


ยกคำพูด:
เขียนโดย OaT.Bmm:


ยกคำพูด:
เขียนโดย Deep_Impact:

รายการนี้ จะว่างมั๊ยน๊ออออ ^_^

ว่างชิมิ ^^


ถ้าพนักงานในแผนกไม่ลาออกยกแผง คิดว่าน่าจะว่าง
ข้อมูลส่วนตัว
 
OaT.Bmm

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  21/1/2016 14:37:02  [มีการแก้ไข: 21/1/2016 14:50:21]
  Re: Eight Challenge 2016 ครั้งที่ 1....23,24/04/2016ข้อความ: 1173
เลขที่สมาชิก: 51931
สมัครเมื่อ: 15/12/2011เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน 
1: รายการ Eight Challenge 2016 ใครจัด?
พี่โบ๊ต และ พี่ปิ๊ก จัดเพื่อโปรโมทสนาม Eight Badminton Club ซ.กรุงเทพกรีฑา8 
2: ทำไม2วัน?
สนามมีจำกัด
3: ประเมินการแข่งขันโดยเป็ดและหมีชิมิ?
เป็ดและหมีรับหน้าที่เป็นผู้ประเมินมืออย่างเดียว ผู้จัดการแข่งขันได้ให้มีสิทธิในการประเมิน100% โดยผู้จัดไม่ขอยุ่งเกี่ยวในการประเมินมือ 
4: มือหนักเบาเท่ากับรายการ infinity2 ที่ผ่านมามั้ย?
โดยรวมใกล้เคียงกันมาก ยกเว้น มือS ที่มีการขยับขอบขึ้นนิดหน่อยค่ะ
5: Mxp-/p คือ?
1คนไม่เกินพีลบ อีก1คนไม่เกิน p
6: P เวทได้ เวทได้ขนาดไหน?
P+ต้องเวทกับผู้หญิงไม่เกินP- เท่านั้น Cลงไม่ได้ค่ะ
ข้อมูลส่วนตัว
Page 1 of 3[1]23»
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 3 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 3 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
3 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต