ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  บางบ่อแบดมินตันคัพ #5 ( 28 ต.ค. 66 ) ชำระค่าสมัคร
บางบ่อแบดมินตันคัพ #5 ( 28 ต.ค. 66 ) ชำระค่าสมัคร                 


 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  13/7/2023 16:01:38  [มีการแก้ไข: 27/10/2023 12:43:11]
  บางบ่อแบดมินตันคัพ #5 ( 28 ต.ค. 66 ) ชำระค่าสมัครข้อความ: 96
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

<strong style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small">การแข่งขันแบดมินตัน</strong>

“บางบ่อแบดมินตันคัพ”ครั้งที่5

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

ณ สนาม PJ Sports Club

______________________________

สมัครแข่งขัน >>> Click

ตรวจสอบรายชื่อ >>> Click

ปิดรับสมัคร/ชำระค่าสมัคร

ตารางเวลาและสายการแข่งขัน >>> Coming Soon

_______________________________

บัญชีธนาคารกสิกรไทย  เลขบัญชี  012-3-78127-9 

ชื่อบัญชี  นายสุพจน์  อินสกูล และ นางศุภนุช วงศ์แก้ว 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาฝีมือในการเล่นแบดมินตัน

2. เพื่อให้เกิดความรักในกีฬาแบดมินตัน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

3. เพื่อเป็นโอกาสในการพบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในกลุ่มคนรักแบดมินตัน

4. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน และเผยแพร่กีฬาแบดมินตันให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

ประเภทการแข่งขันและเงินรางวัล *** เงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล ***

ประเภทคู่มือ N-                รับสมัคร 32 คู่

เงินรางวัลสายบน               6,000           3,000           1,500           1,500

เงินรางวัลมือสายล่าง           1,500           1,000             500              500

 

ประเภทคู่มือ N                 รับสมัคร 32 คู่  สมัคร 24 คู่

เงินรางวัลสายบน               5,000           2,500           1,500           1,500

เงินรางวัลมือสายล่าง           1,500           1,000             500              500

 

ประเภทคู่มือ S                 รับสมัคร 24 คู่  สมัคร 12 คู่

เงินรางวัลสายบน               3,000           2,000           1,000           1,000


คุณสมบัตินักกีฬา

1. นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

2. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือกลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

3. กรณีนักกีฬาคนใดปิดบังความสามารถของตนเองและสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นการเอาเปรียบนักกีฬาคนอื่น โดยความจริงปรากฏช่วงก่อนการแข่งขันหรือในวันที่ทำการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์นักกีฬาคู่ดังกล่าวให้หมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน และนักกีฬาไม่มีสิทธิ์รับค่าสมัครคืน การพิจารณาของผู้จัดการแข่งขันดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

4. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ และมีสิทธิ์ตัดสินเด็ดขาดในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเภทต่างๆ และของดการประท้วงในวันแข่งขันเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF)

2. นักกีฬาควรมาก่อนการแข่งขัน 30 นาที เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขันได้

3. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally Point 21 คะแนน ไม่มีดิว (ไม่มีกรรมการ) โดยแข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มเสร็จแล้วจะทำการรวมคะแนนเพื่อนำคู่ที่ได้คะแนนอันดับ 1 , 2 , 3 , 4 ในกลุ่มนั้นๆ เข้าไปแข่งขันในรอบคัดออก โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

          3.1 คะแนนรวม

          3.2 ผลรวมแต้มได้-เสีย

          3.3 จับฉลาก

4. การแข่งขันในรอบคัดออก (Knock Out) จะแข่งขัน 2 ใน 3 เกม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally Point ทีมที่ทำคะแนนถึง 21 คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณี 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะชนะ 2 คะแนนติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน ผู้ถึง 30 ก่อนเป็นผู้ชนะในเซ็ตนั้น

5. นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันภายใน 10 นาทีหลังจากที่ประกาศเรียกให้นักกีฬาลงทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ฟาล์วทันที (กรณีที่เพิ่งแข่งขันเสร็จจะอนุญาตให้พักไม่เกิน 10 นาที)

6. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด

7. คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ

8. การประเมินนักกีฬาทุกคู่ ทุกประเภทการแข่งขัน การพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นอันที่สิ้นสุด

9. ในกรณีที่พบนักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ระดับฝีมือ เป็นต้น คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขันโดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

10. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ประเภท, ชื่อ, ระดับฝีมือ

11. การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันประกาศสายการแข่งขัน โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือตรงกับรุ่นที่เข้าทำการแข่งขันเท่านั้น

12. การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่+ลดเงินรางวัลหรือยกเลิกการแข่งขันประเภทนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม

13. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

การประเมินนักกีฬา

1. การประเมินนักกีฬาจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยจะนัดหมายนักกีฬาเพื่อทำการประเมินระดับฝีมือ ถ้านักกีฬาทำการเล่นต่ำกว่าระดับฝีมือตัวเองในวันประเมิน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขัน

2. คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติโดยหลักฐานบัตรประชาชนและข้อมูลประวัติการแข่งขันของนักกีฬาเป็นรายบุคคลเพื่อตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขัน

3. กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาเพียงหนึ่งท่าน ทางคณะกรรมการประเมินฝีมือจะให้เวลาผู้สมัคร 7 วัน เพื่อจะหาคู่ใหม่ แต่ถ้าผู้สมัครไม่สามารถหาคู่ได้ภายในเวลาดังกล่าวและมีผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรอง ทางคณะกรรมการจะขอให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรองก่อน

การประเมินนักกีฬา

ประเภทมือ N-

ปุ๋ย ฟาง หลบระเบิด

หล่อง น้องรัก นิวเฟรน.

จิ๊บ ก้อย ไดม่อน / บ้านกรุณา

ประเภทมือ N

อุ่น ปาย สุบินแบดมินตัน

ต่าย ก้อย ไดม่อน

จิ๊บ ยนต์ บ้านกรุณา

ประเภทมือ S

ต่าย หน่อย ไดม่อน

บุษ เข้ม หมาดอย

แบค วอ ส้มป่อย

สถานที่ประเมินมือ

สนาม พาวเวอร์อัพ บางบ่อ ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์ เวลา 19.00 – 22.00 น. (เวลาจัดก๊วน)

(ทีมประเมินมือสามารถไปนอกสถานที่ได้)

ผู้ประเมินมือนักกีฬา

เจ๊ดี 087-1453318 / Line ID : 1453318

พจน์ 081-7356234

ยิ้ม 061-5362245

มะ 083-0575870

ทีม BB Club

 

กำหนดการ

- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566

- พิจารณามือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566

- ตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566

- โอนค่าสมัครได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินวันที่ 24 ตุลาคม 2566

- ประกาศสายการแข่งขันวันที่ 27 ตุลาคม 2566เวลา 20.00 น. ผ่านทาง Facebook เคเคซี ออร์กาไนเซอร์ http://www.facebook.com/kkc.badteam

- แข่งขันวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามแบด PJ Sports Club

ค่าใช้จ่าย

1. ค่าสมัครคู่ละ 1,000 บาท  บัญชีธนาคารกสิกรไทย  เลขบัญชี  012-3-78127-9 

ชื่อบัญชี  นายสุพจน์  อินสกูล และ นางศุภนุช วงศ์แก้ว  

หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าสมัครแล้วกรุณาส่งสลิปการโอนไปที่ Line ID 1453318 เพื่อตรวจสอบ 

2. ก่อนทำการแข่งขันนักกีฬาต้องซื้อคูปองค่าลูกเพื่อใช้ในการแข่งขัน โดยคูปอง 1 ชุด จะมี 10 ลูก ราคาชุดละ 500 บาท

3. ในการแข่งขันในแต่ละแมทช์ ผู้แข่งขันจะต้องนำคูปองค่าลูกมาให้กับเจ้าหน้าที่ 1 ใบ / 1 ทีม หากมีการขอลูกเพิ่ม นักกีฬาต้องให้คูปองค่าลูกกับเจ้าหน้าที่ตามจำนวนลูกที่ใช้

- คูปองค่าลูกชุดละ 500 บาท (ชุดหนึ่งมีคูปอง 10 ใบ)

- ลูกแบดที่ใช้ในการแข่งขัน : LING MEI 70

ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  11/10/2023 15:24:10
  Re: บางบ่อแบดมินตันคัพ #5 ( 28 ต.ค. 66 ) ชำระค่าสมัครข้อความ: 96
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

สำหรับนักกีฬาที่ผ่านการประเมินมือแล้ว สามารถชำระค่าสม้ครได้เลยครับ และส่งหลักฐานการชำระเงินเพื่อตรวจสอบครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  24/10/2023 11:00:52
  Re: บางบ่อแบดมินตันคัพ #5 ( 28 ต.ค. 66 ) ชำระค่าสมัครข้อความ: 96
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

ตอนนี้ทีมประเมินกำลังเร่งพิจารณานักกีฬาที่สมัครมาในระบบครับ นักกีฬาประเภทมือ N และ S ยังสามารถสมัครเข้ามาได้อยู่นะครับ ทางคณะผู้จัดยังต้องการนักกีฬาตามจำนวนที่รับสมัคร หาไม่ได้จริงๆ อาจมีปรับลดเงินรางวัลตามความเหมาะสมครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  25/10/2023 15:10:51
  Re: บางบ่อแบดมินตันคัพ #5 ( 28 ต.ค. 66 ) ชำระค่าสมัครข้อความ: 96
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

ทางคณะผู้จัดกำลังดำเนินการจัดสายแข่งขันอยู่ครับ เพื่อให้ทันประกาศสายแข่งขันภายในวันที่ 27 ตุลาคมนี้ครับ
ทีมที่ผ่านการประเมินแล้วกรุณาส่งสลิปเพื่อยืนยันการลงแข่งด้วยครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  26/10/2023 12:09:23
  Re: บางบ่อแบดมินตันคัพ #5 ( 28 ต.ค. 66 ) ชำระค่าสมัครข้อความ: 96
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

ตอนนี้ทางผู้จัดขอปิดรับสมัคร และกำลังดำเนินการจัดสายแข่งขันอยู่ครับ
ส่วนเงินรางวัลเนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้าแข่งขันลดลง จึงขอปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมครับ
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 2 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 2 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
2 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต