ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  รับสอนแบด+สนามแบด
/  เรียนแบดมินตันกับครูโปนที่ทวิมุขแบดมินตัน ซ.รามคำแหง36/1
เรียนแบดมินตันกับครูโปนที่ทวิมุขแบดมินตัน ซ.รามคำแหง36/1                 


 
Coachpone

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  11/11/2020 11:57:16
  เรียนแบดมินตันกับครูโปนที่ทวิมุขแบดมินตัน ซ.รามคำแหง36/1ข้อความ: 1
เลขที่สมาชิก: 83822
สมัครเมื่อ: 11/11/2020

ครูโปนรับสอนแบดมินตันทุกระดับที่ สนามแบดมินตันทวิมุข ซ.รามคำแหง36/1 แบ่งเป็น 
1.ระดับขั้นพื้นฐาน
2.ระดับขั้นก้าวหน้าเพื่อการแข่งขัน
3.ระดับแข่่งขัน

1.ระดับขั้นพื้นฐาน
การเรียนการสอน
1.1 การฝึกกำลังเบื้องต้น 
1.2 การฝึกตีลูกพื้นฐาน 9 ลูก 
1.3 การเคลื่อนที่ตีลูกเบสิค 2 จุด(ตามแบบฝึก) เน้นการปล่อยลูกแบดตีตามจุดต่างๆ
หมายเหตุ เหมาะสำหรับผู้ฝึกที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการตีแบดมินตันเพื่อการออกกำลังกาย

2.ระดับขั้นก้าวหน้าเพื่อการแข่งขัน
2.1 การฝึกวิ่งคอร์ตที่มากกว่าการเคลื่อนที่ตีลูกเบสิคเพียง 2 จุด ยังคงมีการปล่อยลูกแบดตีตามจุดต่างๆเช่นเดิม
2.2 การเคลื่อนที่ตีลูกเบสิคตามสถานการณ์ต่างๆ(ตามแบบฝึก) เน้นทักษะการตีโต้ตอบกัน(พื้นฐาน)
2.3 การฝึกกำลังในรูปแบบต่า่งๆเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของมัดกล้ามเนื้อ
หมายเหตุ เหมาะสำหรับผู้ฝึกที่ต้องการพัฒนาฝีมือจาการฝึกกีฬาแบดมินตัน โดยการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดการแข่งขัน

3.ระดับเพื่อการแข่งขัน
3.1 การฝึกกำลังในรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกล้ามเนื้อและเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขัน
3.2 การเคลื่อนที่ตีลูกเบสิคตามสถานการณ์ต่างๆ(ตามแบบฝึก) เน้นทักษะการตีโต้ตอบกัน(เพื่อการแข่งขัน)
3.3 การฝึกตีเกมส์และการวิเคราะห์กีฬาแบดมินตันประเภทเดี่ยว
3.4 การฝึกตีเกมส์และการวิเคราะห์กีฬาแบดมินตันประเภทคู่
3.5 จิตวิทยาเพื่อการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
3.6 การฝึกกำลังเพิ่มเติมตามที่โค้ชได้มอบหมาย(ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
หมายเหตุ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอยากลงทำการแข่งขันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและนำผลรางวัล(ถ้าประสบความสำเร็จ) ในการเข้าศึกษาต่อตามสถาบันการศึกษาชั้นนำ/ที่ต้องการ) หรือตามวัตถุประสงค์อื่น

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนแบดมินตันกับครูโปน
1. สามารถทดลองเรียนฟรีได้ในครั้งแรก 
2. ค่าเรียน
2.1 ระดับขั้นพื้นฐาน
2.1.1 เด็กเล็ก - อายุไม่เกิน 12 ปี วันละ 200 บาท / ครั้ง 
2.1.2 เด็กอายุเกิน 12 ปี - ผู้ใหญ่ วันละ 250 บาท / ครั้ง 
2.2 ระดับขั้นก้าวหน้าเพื่อการแข่งขัน 
2.2.1  เด็กเล็ก - อายุไม่เกิน 12 ปี วันละ 250 บาท / ครั้ง 
2.2.2  เด็กอายุเกิน 12 ปี - ผู้ใหญ่ วันละ 300 บาท / ครั้ง 
2.3 ระดับเพื่อการแข่งขัน
2.3.1  เด็กเล็ก - อายุไม่เกิน 12 ปี วันละ 300 บาท / ครั้ง
2.3.2  เด็กอายุเกิน 12 ปี - ผู้ใหญ่ วันละ 350 บาท / ครั้ง 
3. วัน เวลา สถานที่เรียน 
3.1 สนามแบดมินตันทวิมุข ซ.รามคำแหง 32
3.2 วันเสาร์ อาทิตย์ 15.00 น. - 18.00 น. (2+1 ชั่วโมง) 
3.2.1 โปรแกรมฝึกซ้อม 2 ชั่วโมง อีก 1 ชั่วโมง ตีเกมส์เพื่อประเมินขีดความสามารถและการสร้างสัมพันธภาพ

หมายเหตุ 
1.ช่วงเวลาที่มีการแข่งขัน จะงดการเรียนการสอน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

นักกีฬาจะประสบความสำเร็จได้ 
1.ต้องได้รับความร่วมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โค้ช ผู้ปกครอง นักกีฬา สมาชิกในทีมกีฬา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
2.ระเบียบ วินัย ความุมานะ อดทน เพียรพยายาม เป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องมี 
3.มารยาท น้ำใจนักีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นสิ่งที่นักีฬาต้องตระหนักเป็นอันดับแรก 
4.การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกเหนือจากวัน เวลาที่ฝึกซ้อม โดยเฉพาะเรื่องการฝึกกำลังเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองจะต้องเน้นย้ำสำหรับนักีฬาในปกครองที่ต้องการประสบความสำเร็จ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สนใจเรียนกีฬาแบดมินตันกับครูโปน
1.เรียนครบ 10 คร้ง เรียนฟรี 1 ครั้ง 
2.ผู้เรียนจะได้รับบัตรสะสมแต้มเพื่อใช้แทนเงินสดเพื่อแลกซื้อสินค้าต่างๆ(ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในบัตรสะสมแต้ม)
หมายเหตุ 
1.ทุกครั้งที่มาเรียนหรือมาฝึกกีฬาแบดมินตันจะได้รับการประทับตรา 3 ช่อง ( 1 ช่อง = 1 แต้ม และ 1 แต้ม = 1 บาท)
2.สำหรับเยาวชนที่ฝึกแบดมินตันเพื่อการแข่งขันและผ่านการประเมิน อ.โปนจะพาเข้าสังกัดทีม Unity Rawin เพื่อจะได้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการที่รับรองการแข่งขันโดยสมาคมแบดมินตันแห่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประวัติผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน
ชื่อ นายยุทธพงษ์ เมษพันธุ์ : ครูโปน 
พ.ศ.2537 - พ.ศ.2544 ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน โครงการเรียนกีฬาภาคฤดูร้อนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
                               ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนสโมสรธนาคารกรุงเทพ ช่วยคุณทองคำ กิ่งมณี อดีตนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวทีมชาติไทย
                               ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนสโมสรกองทัพอากาศ  ช่วย รอ.ธนากร สิงห์แก้ว อดีตนักีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย 
พ.ศ.2545                  ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันทีมภคภัทร์ 
                               อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐานของสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดลและสมาคมแบดมินตันแห่ง
                               ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2546 - พ.ศ.2555  เปิดสอนแบดมินตันทีม CR.Badminton
พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560  เปิดสอนแบดมินตันที่ทีมทวิมุขแบดมินตัน 
พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน       เปิดสอนแบดมินตันส่วนตัว

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
1. โทร.0949458555
2. Facebook : อ.โปน พีเคแบดมินตัน (Arj Pone Flypower)
3. Line ID : ajarnpone1

เริ่ม 21 พฤจิกายน 2563 เป็นต้นไปครับ ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 4 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 4 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
4 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต