ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
Farease Badminton

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  PAAPLEARN CHAMPIONSHIPS 3 21/03/2020
PAAPLEARN CHAMPIONSHIPS 3 21/03/2020                 


 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  28/11/2019 18:15:04  [มีการแก้ไข: 29/1/2020 19:46:07]
  PAAPLEARN CHAMPIONSHIPS 3 21/03/2020ข้อความ: 171
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

PAAPLEARN CHAMPIONSHIPS 3 

วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563

  ณ สนามแบดมินตันพาเพลิน 

99/88 หมู่ 18 ซอยทรัพย์ไพลิน ถนนเชียงราก คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120(หลัง มธ.ศูนย์รังสิต)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย                 

2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ                  

3. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ให้มีความรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

4. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขัน ทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือ

5. เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีและสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เพื่อให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

การรับสมัครประเภทการแข่งขัน

1.  ประเภทมือ S รับสมัครจำนวน 48 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)นำลำดับที่ 3 ที่ดีที่สุดอีก 8 ทีมเข้ารอบน็อคเอาท์

2.  ประเภทมือ P- รับสมัครจำนวน 48 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)นำลำดับที่ 3 ที่ดีที่สุดอีก 8 ทีมเข้ารอบน็อคเอาท์

3.  ประเภทมือ  Open(C+ UP) รับสมัครจำนวน    8 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

เงินรางวัล

ประเภทการแข่งขัน ชนะเลิศ องชนะเลิศอันดับ1 องชนะเลิศอันดับ2 (2 รางวัล)

S 10,000 บาท                              5,000บาท                              2,500 บาท

P- 10,000 บาท                              5,000บาท                              2,500 บาท

Open 10,000 บาท                              5,000บาท                              2,500 บาท

ทุกประเภทของการแข่งขันนักกีฬาจะได้รับถ้วยรางวัล + เงินรางวัล

***หากจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน ไม่มีการลดเงินรางวัลในทุกกรณี

*** ประเภท  Open ไม่ต้องซื้อคูปองลูกแบด    

คุณสมบัตินักกีฬา

1. นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

2. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการคัดมือ                                  

3. นักกีฬาสามารถแข่งขันในระดับตัวเอง หรือ ระดับที่สูงกว่าได้ 1 ระดับ       

4. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

ระเบียบการแข่งขัน

1.  ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF)                  

2.  ให้นักกีฬามาก่อนการแข่งขัน 30 นาที เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขันได้

3.   การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม                                         

แข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มเพียง 2 เกมส์ ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point  21 คะแนนไม่มีดิวโดย ผู้ชนะ จะได้ 2 คะแนน / เสมอได้ 1 คะแนน / ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน เมื่อแข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มเสร็จแล้วจะทำการรวมคะแนนเพื่อจัดอันดับโดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 3.1 คะแนนรวม                                                 

 3.2 ผลรวมแต้มได้-เสีย                                                   

 3.3 จับฉลาก                                                     

4.  การแข่งขันในรอบMain Draw                                     

แข่งขัน 2 ใน 3 เกมใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally Point ทีมที่ทำคะแนนถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณี 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะ ชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน  ผู้ถึง 30 เป็นผู้ชนะในเกมนั้น ทันที

5.  นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันภายใน 10 นาทีหลังจากที่ประกาศเรียกให้นักกีฬาลงทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ทันที (กรณีที่เพิ่งแข่งขันเสร็จจะอนุญาตให้พักไม่เกิน 15 นาที)

6.  คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขัน ได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด

7.  การประเมินนักกีฬาทุกคู่ ทุกประเภทการแข่งขัน การพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นอันที่สิ้นสุด

8. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้ง รายละเอียด  เช่น  ประเภท  ,ชื่อ  ,ระดับฝีมือ 

9. ในวันแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้มีการประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาได้โดย ต้องมีหัวหน้าทีมรวมกันอย่าง น้อย 3 ทีมขึ้นไป ร่วมลงชื่อประท้วง โดยผลการชี้ขาดจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าผู้เข้าแข่งขัน ระดับมือเกินรุ่นที่ลงแข่งขัน สามารถตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันได้ทันที ในทุกรอบของการแข่งขัน โดยไม่ต้องมีผู้ประท้วง

10. การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันประกาศสายการ แข่งขัน โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือตรงกับรุ่นที่เข้าทำการแข่งขัน เท่านั้น

11. การขอยกเลิกการเข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่ชำระเงินแล้ว ต้องทำการขอยกเลิกก่อนประกาศสายการแข่งขันเพื่อขอค่าสมัครคืน มิฉะนั้นจะไม่มีการคืนค่าสมัครทุกกรณี

13. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

                                                                                                            

การรับสมัคร

1. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้                                                      

2. กรณีที่จำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภท ทางคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาไว้ในรายชื่อสำรอง

                                                                                                            

การประเมินนักกีฬา

1. การประเมินนักกีฬาจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยจะนัดหมายนักกีฬาเพื่อทำการประเมินระดับฝีมือ ถ้านักกีฬาทำการเล่นต่ำกว่าระดับฝีมือตัวเองในวันประเมิน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขัน

2. คณะกรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัติโดยหลักฐานบัตรประชาชน และข้อมูลประวัติการแข่งขันของนักกีฬาเป็นรายบุคคล (3 รายการล่าสุด) เพื่อตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขัน

3. กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาเพียงหนึ่งท่านทางคณะกรรมการประเมินฝืมือจะ ให้เวลาผู้สมัคร 7 วัน เพื่อจะหาคู่ใหม่ แต่ถ้าผู้สมัครไม่สามารถ  หาคู่ได้ภายในเวลาดังกล่าวและมีผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรอง ทางคณะกรรมการจะขอให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรองก่อน

4. นักกีฬาที่ลงแข่งขันประเภทมือ  S / P- ต้องลงแข่งขันในรุ่นตัวเองหรือสูงกว่าเท่านั้น กรณีที่เป็นการจับคู่ที่ระดับฝีมือต่างกัน ให้ลงแข่งขันในรุ่นระดับฝีมือที่สูงกว่า เช่น

       -นาย ป เป็นนักกีฬามือ S                                           

       -นาย ย เป็นนักกีฬามือ P-                                          

        ดังนั้นหาก นาย ป จับคู่กับ นาย ย จะต้องลงแข่งขันในรุ่นมือ P- ขึ้นไปเท่านั้น

5. นักกีฬารุ่นทั่วไป ไม่ต้องทำการประเมินมือ                                 

ข้อตกลงในการแข่งขัน

1. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ

2. นักกีฬาจะต้องตรวจสอบชื่อจริง พร้อมทั้งชื่อเล่นที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้องก่อนวันแข่งขัน ทั้งนี้ในวันทำการแข่งขันกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อยืนยันตัวตน

3.คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ                 

4.ในกรณีเกิดการบายระหว่างการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอ สงวนสิทธิ์ปรับทีมนั้นแพ้บายแมทซ์การแข่งขันที่กำลังจะดำเนินการแข่งขัน ในผลการแข่งขัน 21-0 ในแมทซ์นั้น

ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

1. กรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาให้ข้อมูลเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ เป็นต้นคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การแข่งขันโดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

2. หากตรวจสอบว่า นักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี คณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที

3.  ในวันแข่งขันหากคณะกรรมการ พิจารณามือพบว่า นักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน มีการลงสมัครในรุ่นมือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือวันก่อนแข่งขันก็ตาม คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง

                                                                                                            

Link สมัคร                                                                    

https://forms.gle/iaFpVrRcTCCQ1jNWA                                     

Link ตรวจรายชื่อ      

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mKkhPtjExIMQHbF08h3smK-YNr7zk73lwIvqTV_gcos/edit#gid=1414631085                          


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม - แจ้งการชำระเงิน                            

ผู้จัดการแข่งขัน                     อ้น โทร.081-915-5292  Line ID : 0819155292 

     พี่เดย์   โทร.082-204-0654

     พุฒิ โทร.080-025-1947

                                                                                                             

การชำระเงิน                                                      

นักกีฬาที่มีคุณสมบัติผ่าน แต่ชำระเงินค่าสมัครล่าช้าเกินกว่าวันที่ 15 มีนาคม 2563 จะถูกเลื่อนไป อยู่ในรายชื่อสำรอง

                                                                                                            

การเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1. สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาก่อนวันประกาศสายการแข่งขันใน กรณีที่ขอเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการประเมินแล้วหากพบว่านักกีฬาที่ เข้าร่วมการแข่งขันแทนระดับฝีมือสูงกว่ารุ่นที่ทำการแข่งขันคณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขันได้ทุกเมื่อ (ยกเว้นการป่วย โปรดขอใบรับรองแพทย์)

                                                                                                            

อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่น

1. ค่าสมัครประเภทละ 1,000 บาท  สามารถชำระได้โดยโอนผ่าน                   

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ  สาขา สยามพารากอน ชื่อบัญชี พงษ์พิทักษ์ พัชรธนารินท์ เลขที่บัญชี 855-031548-8  หมายเหตุ : กรุณาโอนเงินเป็นเศษสตางค์ เช่น 1,000.11 บาท เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน

2. ลูกขนไก่ที่ใช้ในการแข่งขันใช้ยี่ห้อ  BULLETS                               

3. ค่าลูก จำหน่ายเป็นคูปอง ชุดละ 400 บาท  โดยจะต้องซื้อคูปองก่อนลงทำ การแข่งขัน และมอบคูปองให้กับกรรมการคู่ละ 1 ใบ ก่อนลงทำการแข่งขัน เมื่อต้องการ เปลี่ยนลูกใหม่

                                                                                                            

กำหนดการ

                                                                                                            

1. ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการพิจารณา                                   

2. นักกีฬาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

    โดยคณะกรรมการจะให้สิทธิ์ในการแข่งขันตามลำดับการชำระเงิน และทำการตัดสิทธิ์ หากไม่ได้ชำระเงินตามกำหนด 

    ตรวจสอบรายชื่อได้ที่                                                  

4. ประกาศสายการแข่งขันในแต่ละประเภท วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

5. หลังประกาศผลการแบ่งสายแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนตัวนักกีฬาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6. ดำเนินการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

Model มือ 

S อ้น เจี๊ยบ ก็อดจิ วาวา ป้าอ้อยโป๊ะแตก

P- เอจู โม 

อนุญาตให้เวทมือได้ตามความเหมาะสม 

 ***และในวันแข่งขันมีประกวดชุดแฟนซีโดยจะตัดสินจากคะแนนโหวตของ FC ของผู้เข้าร่วมการประกวด ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล สอบถามเพิ่มเติมที่ ไลน์ 0800251947 facebook Put Prom ***ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  13/12/2019 10:57:37
  Re: PAAPLEARN CHAMPIONSHIPS 3 21/03/2020ข้อความ: 171
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

อัพ ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  8/1/2020 17:25:40
  Re: PAAPLEARN CHAMPIONSHIPS 3 21/03/2020ข้อความ: 171
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

อัพครับบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  13/1/2020 18:27:14
  Re: PAAPLEARN CHAMPIONSHIPS 3 21/03/2020ข้อความ: 171
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

อัพจ้า
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  16/1/2020 17:06:46
  Re: PAAPLEARN CHAMPIONSHIPS 3 21/03/2020ข้อความ: 171
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

อัพครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  24/1/2020 12:59:17
  Re: PAAPLEARN CHAMPIONSHIPS 3 21/03/2020ข้อความ: 171
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

อัพครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  17/2/2020 15:04:12
  Re: PAAPLEARN CHAMPIONSHIPS 3 21/03/2020ข้อความ: 171
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

การประกวดแฟนซีมีเงินรางวัลและของรางวัลมากมายนะจ้ะ
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 5 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 5 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
5 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต