ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
PB Sports Farease Badminton

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  PLEARN PLEARN BADMINTON(1/12/62)
PLEARN PLEARN BADMINTON(1/12/62)                 


 
sakulr0b

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  10/9/2019 20:32:43  [มีการแก้ไข: 27/9/2019 17:00:12]
  PLEARN PLEARN BADMINTON(1/12/62)ข้อความ: 20
เลขที่สมาชิก: 82602
สมัครเมื่อ: 3/4/2019

รายการ PLEARN PLEARN BADMINTON

วัน อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พศ. 2562 

ณ สนามพาเพลินแบดมินตัน (ธรรมศาสตร์ รังสิต)วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลายยิ่งขึ้น 

2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขัน ทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือ 

3. เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือส่งเสริมให้มีกิจกรรมและพบปะสังสรรค์ระหว่างนักกีฬาแบดมินตันด้วยกัน 

4. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

5. เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการแข่งขันแบดมินตันผ่านอินเตอร์เน็ต

ประเภทการแข่งขัน

1. ประเภทมือ N /S                     รับสมัครจำนวน  48  คู่   

2. ประเภทมือ  P                         รับสมัครจำนวน  24  คู่   

3. ประเภทมือ  Mix N                 รับสมัครจำนวน  32  คู่   

 

 

 

หายเหตุ หากประเภทใดมีผู้สมัครเกิน 16 คู่ แต่ไม่ครบจำนวนที่กำหนดเงินรางวัลที่ได้รับจะถูกลดจำนวนลง

 

เงินรางวัล การแข่งขันแบดมินตัน  รายการ PLEARN PLEARN BADMINTON

 

ประเภทการแข่งขัน   รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1   รองชนะเลิศอันดับ 2 (2ทีม)

ประเภทคู่มือ  N/S          8000 บาท                4000บาท            1,500 บาท

ประเภทคู่มือ  P              5000บาท                 3000บาท            1,500 บาท

ประเภทคู่มือ MIX N      5000บาท                 3000บาท            1,500 บาท

 

 

หมายเหตุ:  มือ N/S,P และ MIX N จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล

 

คุณสมบัตินักกีฬา

1. ทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

2. เป็นนักกีฬาประเภท มือ N/S , P , MIX N และกรณีเวทมือ   

3. นักกีฬาต้องลงแข่งขันในระดับตัวเอง หรือลงแข่งขันในระดับที่สูงกว่า

4. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการคัดมือ

5. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

การรับสมัคร 

1. คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครลงแข่งขัน แล้วคณะกรรมการจะทำการลงรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการประเมินแล้วในรายชื่อที่ผ่านแต่ละระดับมือ 

2. การพิจารณาระดับฝีมือจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือพิจารณาจากข้อมูล ที่ได้รับจากบุคคลอ้างอิง แต่ถ้ามีการให้ข้อมูลระดับฝีมือที่เป็นเท็จ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขันได้ 

3. คณะกรรมการทำการพิจารณารายชื่อนักกีฬาที่สมัครและจะประกาศผลการสมัครทาง หน้าเวบไซด์ พร้อมทั้งระบุว่าคุณสมบัติได้รับการพิจารณาแล้วหรือยัง  และประกาศผลทางเวบบอร์ด www.thaibadminton.com   ห้อง การแข่งขัน กระทู้ “PLEARN PLEARN BADMINTON

4. กรณีที่จำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภท ทางคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาไว้ในรายชื่อสำรอง 

5. นักกีฬาที่มีคุณสมบัติผ่าน แต่ชำระเงินค่าสมัครล่าช้าเกินกว่าวันที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ โดยนักกีฬาที่อยู่ในรายชื่อสำรองจะถูกนำมาพิจารณาเป็นลำดับต่อไป 

6. กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาเพียงหนึ่งท่านทางคณะกรรการพิจารณาฝีมือจะ ให้เวลาผู้สมัคร 7 วัน เพื่อจะหาคู่ใหม่ แต่ถ้าผู้สมัครไม่สามารถหาคู่ได้ภายในเวลาดังกล่าวและมีผู้ที่อยู่ในรายชื่อ สำรอง ทางคณะกรรมการจะขอให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรอง 

7. นักกีฬาคู่ใดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทางคณะกรรมการอนุญาติให้แก้ไขรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งได้ 

8. ทั้งนี้การพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นอันสิ้นสุด  

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

สมัครได้ที่

 https://docs.google.com/forms/d/1pCOArytkHL-BXGpG3rRE80MBBhlE45Y_H_PR2s0zCJY/edit

 

ตรวจสอบรายชื่อ

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKPwTNthJT4Uto6MKKmnVt30gIEvCIGQV5L2e3tAd9s/edit#gid=1474647509

 

เขียว        เท่ากับ              ผ่าน

 

แดง          เท่ากับ               ไม่ผ่าน

 

เหลือง       เท่ากับ       รอพิจารณา/ประเมินมือ

 

ฟ้า            เท่ากับ       โอนเงินแล้ว

 

อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

1. ค่าสมัครมือ N/S , P และ MIX N  คู่ละ 1000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

   

ข้อตกลงร่วมกัน

1. คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ 

2. ในกรณีที่พบนักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  เช่น  ชื่อ-นามสกุล,  ระดับฝีมือ  เป็นต้น  คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน  โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร 

3. ในวันทำการแข่งขัน หากคณะกรรมการพิจารณามือ  พบนักกีฬาท่านใด  ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขัน  มีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือ  ก่อนการแข่งขันแล้วนั้น   คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง 

4. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด  เช่น  ประเภท  ชื่อ  ระดับฝีมือ  มาที่ PM ผ่านทางเว็บบอร์ดของเว็บไทยแบดมินตัน 

5. ในกรณีที่นักกีฬาขอถอนตัวจากการแข่งขัน ให้แจ้งถอนตัวก่อนวันจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน "มิฉะนั้นนักกีฬาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าสมัครแข่งขันเองและไม่มีการเปลี่ยนตัวตอนสายการแข่งขันออกแล้ว"

ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF)

2. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม จะทำการแข่งขันเพียง 2 เซ็ต ใครถึง 21 แต้มก่อนชนะ ไม่มีดิวส์ โดย ผู้ชนะ จะได้ 2 คะแนน / เสมอได้ 1 คะแนน / ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน เมื่อแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มเสร็จแล้วจะทำการรวมคะแนนเพื่อนำคู่ที่ได้คะแนนอันดับ 1 และ อันดับ 2 ในกลุ่มนั้น ๆ เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป (Knock Out) และ หากมี 2 หรือ 3 ทีม มีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนดิบ (แต้มได้ลบด้วยแต้มเสีย) รวมของทั้ง 3 แมทซ์ ก่อนเป็นอันดับแรก  และเมื่อมีคะแนนดิบ (แต้มได้ลบด้วยแต้มเสีย) เท่ากัน สุดท้ายจะใช้วิธี “จับฉลาก”

3. การแข่งขัน Knock Out จะแข่ง 2 ใน 3 เซ็ต ในแต่ละเซ็ต ผู้ที่ได้คะแนน 21 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ กรณีที่ได้ 21 คะแนน เท่ากันให้ต่อจนกว่าผู้ใดจะชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน ถือว่าเป็นผู้ชนะ หรือถ้าได้ 29 คะแนนเท่ากัน ผู้ที่ได้ 30 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ

4. ทำการแข่งขัน วัน เสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2562 เริ่มเวลา 09.00 น. นักกีฬาต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มทำการแข่งขันอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง โดยต้องนำบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการมาแสดงด้วย

5. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ต้องมาลงแข่งอย่างน้อย 2 ครั้ง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ โดยการแพ้บาย จะนับเป็นคะแนน 0 : 6 แต้ม ทั้งสองเกม

6. คำตัดสินจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

 

ติดต่อ

095-9096695 แจ็คกี้

ข้อมูลส่วนตัว
 
jacky3

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  11/9/2019 16:36:44
  Re: PLEARN PLEARN BADMINTON(1/12/62)ข้อความ: 53
เลขที่สมาชิก: 78779
สมัครเมื่อ: 25/12/2016

เเล้วมาสนุกด้วยกัน ..จร้า
ข้อมูลส่วนตัว
 
ooy-jung

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  16/9/2019 18:31:02
  Re: PLEARN PLEARN BADMINTON(1/12/62)ข้อความ: 1501
เลขที่สมาชิก: 41161
สมัครเมื่อ: 12/7/2010

น่าสนใจ
ข้อมูลส่วนตัว
 
jacky3

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  17/9/2019 10:22:52
  Re: PLEARN PLEARN BADMINTON(1/12/62)ข้อความ: 53
เลขที่สมาชิก: 78779
สมัครเมื่อ: 25/12/2016

ประกาศ...ผู้จัดมีมอบถ้วยรางวัล ให้สำหรับทีมที่(ร่วมใจ) ลงเเข่งเยอะที่สุดด้วยนะคะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
jacky3

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  19/9/2019 13:58:43
  Re: PLEARN PLEARN BADMINTON(1/12/62)ข้อความ: 53
เลขที่สมาชิก: 78779
สมัครเมื่อ: 25/12/2016

มาๆ สนุกด้วยกัน
ข้อมูลส่วนตัว
 
jacky3

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  28/9/2019 14:06:24
  Re: PLEARN PLEARN BADMINTON(1/12/62)ข้อความ: 53
เลขที่สมาชิก: 78779
สมัครเมื่อ: 25/12/2016

ทยอยสมัครกันมาเเล้วจร้า
ข้อมูลส่วนตัว
 
jacky3

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  30/9/2019 10:29:33
  Re: PLEARN PLEARN BADMINTON(1/12/62)ข้อความ: 53
เลขที่สมาชิก: 78779
สมัครเมื่อ: 25/12/2016

มาๆ สนุกกัน
ข้อมูลส่วนตัว
 
jacky3

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  4/10/2019 15:20:49
  Re: PLEARN PLEARN BADMINTON(1/12/62)ข้อความ: 53
เลขที่สมาชิก: 78779
สมัครเมื่อ: 25/12/2016

ด่วน ๆๆๆ
ข้อมูลส่วนตัว
 
jacky3

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  16/10/2019 16:33:33
  Re: PLEARN PLEARN BADMINTON(1/12/62)ข้อความ: 53
เลขที่สมาชิก: 78779
สมัครเมื่อ: 25/12/2016

ก็มาดิคราฟฟฟ
ข้อมูลส่วนตัว
 
jacky3

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  2/11/2019 11:26:55
  Re: PLEARN PLEARN BADMINTON(1/12/62)ข้อความ: 53
เลขที่สมาชิก: 78779
สมัครเมื่อ: 25/12/2016

มาสมัครกัน พี่-น้อง
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 12 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 12 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
11 ผู้มาเยือน
1 สมาชิก: PJSPORTCLUB

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต