ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
PB Sports Farease Badminton

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 4 ( ผลการแข่งขัน)
บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 4 ( ผลการแข่งขัน)                 


 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  29/6/2019 18:36:52  [มีการแก้ไข: 21/7/2019 17:09:11]
  บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 4 ( ผลการแข่งขัน)ข้อความ: 90
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

ารแข่งขันแบดมินตัน

"บางบ่อแบดมินตันคัพ" ครั้งที่ 4

  ณ. สนาม TK Badminton  บางบ่อ


 

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อเพิ่มโอกาศในการพัฒนาฝีมือในการเล่นแบดมินตัน

2.เพื่อมให้เกิดความรักในกีฬาแบดมินตัน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

3.เพื่อเป็นโอกาศในการพบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในกลุ่มคนรักแบดมินตัน

4.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ในการแข่งขัน และเผยแพร่กีฬาแบดมันตันให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

ประเภทการแข่งขัน

1. ประเภทคู่มือ N รับสมัครจำนวน 32 คู่ แข่งวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 - 23.00 น.

2. ประเภทคู่มือ S รับสมัครจำนวน 32 คู่ แข่งวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 - 23.00 น.


รางวัลของผู้ชนะการแข่งขัน


ประเภทการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม เข้ารอบ 8

ประเภทคู่มือ N 3,000 1,500 1,000 500

ประเภทคู่มือ S 3,000 1,500 1,000 500

- ผู้ชนะทุกประเภทจะได้รับเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และของรางวัลจากผุ้สนับสนุน


สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : TK Badminton บางบ่อ 8 คอร์ท

คุณสมบัตินักกีฬา

1.นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

2. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

3. นักกีฬาที่เคยลงแข่งขันรายการอื่นๆ ถ้าเคยได้ถ้วยรางวัล (1-3) ในประเภท มือ นั้น ๆ สามารถลงมือเดิมได้ แต่ต้องแยกคู่ และคู่คนใหม่ ต้องมือต่ำกว่าคู่เดิมเท่านั้น

4. กรณี นักกีฬาคนใดปิดบังความสามารถของตนเองและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน เป็นการเอาเปรียบนักกีฬาคนอื่น โดยความจริงปรากฏช่วงก่อนการแข่งขันหรือในวันที่ทำการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิตัดสิทธินักกีฬาคู่ดังกล่าวให้หมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน และนักกีฬาไม่มีสิทธิรับค่าสมัครคืน การพิจารณาของผู้จัดการแข่งขันดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์และมีสิทธิตัดสินเด็ดขาดในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเภทต่างๆ

ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF)

2. ให้นักกีฬาควรมาก่อนการแข่งขัน 30 นาที เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขันได้

3. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally Point 21 คะแนนไม่มีดิว 2เซ็ต โดยผู้แข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มเสร็จแล้วจะทำการรวมคะแนนเพื่อนำคู่ที่ได้คะแนนอันดับ 1 และ 2 ในกลุ่มนั้น ๆ เข้าไปแข่งขันในรอบคัดออก โดยหาทีมอันดับ 1 และ 2 มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1 หาคะแนนรวมเท่ากัน จะใช้ระบบ H2H ในการหาทีมเข้ารอบ หากคะแนนเท่ากันอีก จะนับแต้มได้ - เสีย ของการแข่งขัน ภายในสาย

4. การแข่งขันในรอบคัดออก(Knock Out) จะแข่งขัน 2 ใน 3 เกมใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally ทีมที่ทำคะแนนถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณี 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะ ชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน ผู้ถึง 30 เป็นผู้ชนะในเซ็ตนั้น

5. นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันภายใน 10 นาทีหลังจากที่ประกาศเรียกให้นักกีฬาลงทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ฟาล์วทันที (กรณีที่เพิ่งแข่งขันเสร็จจะอนุญาตให้พักไม่เกิน 10 นาที)

6. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด

7. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ

8. การประเมินนักกีฬาทุกคู่ ทุกประเภทการแข่งขัน การพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นอันที่สิ้นสุด

9. ในกรณีที่พบนักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ระดับฝีมือ เป็นต้น คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

10. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ประเภท, ชื่อ, ระดับฝีมือ

11.ในวันแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้มีการประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาได้โดยต้องมีหัวหน้าทีมรวมกันอย่าง น้อย 3 ทีมขึ้นไป ร่วมลงชื่อประท้วง โดยผลการชี้ขาดจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าผู้เข้าแข่งขัน ระดับมือเกินรุ่นที่ลงแข่งขัน สามารถตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันได้ทันที ในทุกรอบของการแข่งขัน โดยไม่ต้องมีผู้ประท้วง

12. การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันประกาศสายการแข่งขัน โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือตรงกับรุ่นที่เข้าทำการแข่งขันเท่านั้น

13. การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่+ลดเงินรางวัล หรือยกเลิกการ แข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

14. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

การประเมินนักกีฬา

1. การประเมินนักกีฬาจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยจะนัดหมายนักกีฬาเพื่อทำการประเมินระดับฝีมือ ถ้านักกีฬาทำการเล่นต่ำกว่าระดับฝีมือตัวเองในวันประเมิน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขัน

2. คณะกรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัติโดยหลักฐานบัตรประชาชน และข้อมูลประวัติการแข่งขันของนักกีฬาเป็นรายบุคคลเพื่อตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขัน

3. กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาเพียงหนึ่งท่านทางคณะกรรมการประเมินฝีมือจะ ให้เวลาผู้สมัคร 7 วัน เพื่อจะหาคู่ใหม่ แต่ถ้าผู้สมัครไม่สามารถ หาคู่ได้ภายในเวลาดังกล่าวและมีผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรอง ทางคณะกรรมการจะขอให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรองก่อน

สถานที่ประเมินมือนักกีฬา

สนาม TK Badminton บางบ่อ วันจันทร์ พุธ เสาร์ 19.00-22.00 น.


ผู้ประเมินนักกีฬา

คุณเก่ง 0634428538  คุณยิ้ม 0878002263

>

ลูกแบดที่ใช้แข่ง  RSL Silver 75

 

ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่น

1. ค่าสมัครคู่ละ 800 บาท

หมายเหตุ: เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน

2. ก่อนทำการแข่งขันนักกีฬาต้องซื้อคูปองค่าลูกเพื่อใช้ในการแข่งขัน โดยคูปอง 1 ชุดจะมี 10 ลูก ราคาชุดล่ะ 400 บาท

3. ในการแข่งขันในแต่ละแมทซ์ ผู้แข่งขันจะต้องนำคูปองค่าลูกให้กรรมการ 1 ใบ / 1 ทีม หากมีการขอลูกเพิ่มนักกีฬาต้องให้คูปองค่าลูกให้กับกรรมการตามจำนวนลูกที่ใช้

4. นักกีฬาที่ประเมินผ่านแล้ว สามารถชำระค่าสมัครได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 012-378-127-9

ชื่อบัญชี นายสุพจน์ อินสกูล และ นางศุภนุช วงษ์แก้ว ( เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหลักฐานมายังผู้จัดเพื่อแก้ไขข้อมูลชำระเงิน )


ไฟล์ที่แนบไว้:

ไฟล์แนบถูกซ่อน กรุณาเข้าระบบเพื่อดูไฟล์แนบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  11/7/2019 11:19:50
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 4 ( ชำระค่าสมัคร )ข้อความ: 90
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

นักกีฬาประเภทมือ N ขณะนี้ใกล้ครบจำนวนแล้วครับ ตอนนี้ผู้จัดกำลังเตรียมจัดสายแข่งขัน เสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  12/7/2019 13:53:07
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 4 ( ชำระค่าสมัคร )ข้อความ: 90
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

สายแข่ง และตารางการแข่งขันประเภทมือ N ครับ
ของให้นักกีฬามารายงานตัวก่อนแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  18/7/2019 13:22:30
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 4 ( ชำระค่าสมัคร )ข้อความ: 90
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

ตอนนี้ มือ S เรายังเปิดรับสมัครอยู่ครับ ผลการแข่งขันมือ N จะแจ้งให้ทราบพร้อมผลการแข่ง มือ S ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  19/7/2019 22:05:04
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 4 ( ชำระค่าสมัคร )ข้อความ: 90
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

สายแข่งมือ เอส ครับผม
ขอให้นักกีฬามารายตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาทีครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  21/7/2019 16:42:51
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 4 ( ชำระค่าสมัคร )ข้อความ: 90
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

ผลการแข่งขัน ประเภท มือ N

ชนะเลิศ ทีมสุบินแบดมินตัน 1.ชีวสาชน์ กิ่งแก้ว 2.สุนทร เผือกรอด

รองชนะเลิศ 1 ทีมทุ่งนากะหมาดอย 1.บุษกร เกตุคำ 2.กัญจนวัชร์ พวงมั่ง

รองชนะเลิศ 2 ทีมศาลเจ้า 1.ธีรศักดิ์ พันธ์ศรี 2.ประเสริฐ อสิพงษ์
ทีม BB Club 1.ธรรศกร พิิพัฒน์ชัยสิทธิ์ 2.ฮัสซัลห์ หมัดอาดำ
ผลการแข่งขัน ประเภท มือ S

ชนะเลิศ ทีม DAIMON 1.พงศกร เลิศสิริสิน 2.จักรกฤษ กะปุระ

รองชนะเลิศ 1 ทีม เจ้ดีสั่งลุย 1.ศักดิ์ชาย ศรีชมพู 2.มงคล กลิ่นกระจาย

รองชนะเลิศ 2 ทีม บ้านจอมปลวก 1.ไพรฑูรณ์ แสนพรม 2.พรพิทักษ์ ยุระรัช
ทีม กาสะลองและซ้องปีบ 1.วุฒิพงษ์ นุชประมูล 2.อำนวย แซ่เจี่ย


ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 10 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 10 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
10 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต