ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  รายการตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด(ประกาศผลการแข่งขัน)
รายการตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด(ประกาศผลการแข่งขัน)                 


 
sakulr0b

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  30/5/2019 23:23:36  [มีการแก้ไข: 9/9/2019 10:44:29]
  รายการตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด(ประกาศผลการแข่งขัน)ข้อความ: 20
เลขที่สมาชิก: 82602
สมัครเมื่อ: 3/4/2019

รายการตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด

ประกาศ

ผลการแข่งขัน

มือN

รางวัลชนะเลิศ

ทีมฟีนิกส์

อัศนัย ภูครองนาค/นงนุช เมธานุกุล

รองชนะเลิศอันดับ1

ทีมโป๊ะแตก

สุวรรณา เสลากุล/ชูอัยย์ มะถากะกุล

รองชนะเลิศอันดับ2

เสือสิงชะนีแรดดดส์

นางสาวพรรณภา พรหมนารถ/สุทธิพงษ์ รัตนะ

ขมคอคลับ
ธนกร แสงเดือน/วิลาวรรณ ปิติคาม

มือS
รางวัลชนะเลิศ
กล้วยหอม
 
ฤทธิพงศ์ มณีรัตน์/อัศนัย ภูครองนาค
รองชนะเลิศอันดับ1
อิสระ
ณัฐกิตติ สุนิธิอารีนนท์/กฤคภาส โสนทอง
<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
รองชนะเลิศอันดับ2
เสือสิงชะนีแรดดดส์
นนทวรรธน์ เรืองสกุล/ฐิติพันธ์ วัฒนสุนทร
Rms
มานะ บัวขาว/สุรเชษฐร์ ทองคำ


มือP-
รางวัลชนะเลิศ

สโมสรโค้ชอั้มคลับ
กิตติกาพร/ชินกฤษ
รองชนะเลิศอันดับ1
ใจบุญ
ภควัชร์ สุนทรวิภาค/พิษณุ พลูสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับ2
เสือสิงชะนีแรดดดส์
สกุลรบ รักษาชาติ/ธีรราช วงศ์มุสิทธิ์

เสือสิงชะนีแรดดดส์
พลวัฒน์ มัลลิกะมาลย์/วรกร หิรัญเพทาย<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลายยิ่งขึ้น 

2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขัน ทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือ 

3. เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือส่งเสริมให้มีกิจกรรมและพบปะสังสรรค์ระหว่างนักกีฬาแบดมินตันด้วยกัน 

4. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

5. เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการแข่งขันแบดมินตันผ่านอินเตอร์เน็ต

ประเภทการแข่งขัน

1. ประเภทมือ N                        รับสมัครจำนวน  24  คู่ (ห้าม ชาย/ชาย )โมเดล P- คู่ N

2. ประเภทมือ S                        รับสมัครจำนวน  32  คู่ โมเดล P คู่ S

3. ประเภทมือ P-                       รับสมัครจำนวน  48 คู่ โมเดล Pคู่ S ,P+ คู่N,P-คู่P-


<strong style="text-indent: -72pt">หายเหตุ :</strong><strong style="text-indent: -72pt">   หากประเภทใดมีผู้สมัครเกิน 16 คู่ แต่ไม่ครบจำนวนที่กำหนดเงินรางวัลที่ได้รับจะถูกลดจำนวนลง</strong><strong style="text-indent: -72pt">- รุ่น VIP เฉพาะสมาชิกหอการค้า จังหวัดนนทบุรี เท่า</strong>

เงินรางวัล การแข่งขันแบดมินตัน ตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด  "

ประเภทการแข่งขัน   รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1   รองชนะเลิศอันดับ 2 (2ทีม)

ประเภทคู่มือ  N               3,000 บาท                1,500 บาท            800 บาท           

ประเภทคู่มือ  S               3,000 บาท                1,500 บาท            800 บาท  

ประเภทคู่มือ  P -            1,000 บาท                500 บาท            300 บาท  

หมายเหตุ:  มือ N, S, P- จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล

 

คุณสมบัตินักกีฬา

1. ทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

2. เป็นนักกีฬาประเภท มือ N , S, P-  และกรณีเวทมือ   

3. นักกีฬาต้องลงแข่งขันในระดับตัวเอง หรือลงแข่งขันในระดับที่สูงกว่า

4. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการคัดมือ

5. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

การรับสมัคร 

1. คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครลงแข่งขัน แล้วคณะกรรมการจะทำการลงรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการประเมินแล้วในรายชื่อที่ผ่านแต่ละระดับมือ 

2. การพิจารณาระดับฝีมือจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือพิจารณาจากข้อมูล ที่ได้รับจากบุคคลอ้างอิง แต่ถ้ามีการให้ข้อมูลระดับฝีมือที่เป็นเท็จ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขันได้ 

3. คณะกรรมการทำการพิจารณารายชื่อนักกีฬาที่สมัครและจะประกาศผลการสมัครทาง หน้าเวบไซด์ พร้อมทั้งระบุว่าคุณสมบัติได้รับการพิจารณาแล้วหรือยัง  และประกาศผลทางเวบบอร์ด www.thaibadminton.com   ห้อง การแข่งขัน กระทู้ ตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด

4. กรณีที่จำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภท ทางคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาไว้ในรายชื่อสำรอง 

5. นักกีฬาที่มีคุณสมบัติผ่าน แต่ชำระเงินค่าสมัครล่าช้าเกินกว่าวันที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ โดยนักกีฬาที่อยู่ในรายชื่อสำรองจะถูกนำมาพิจารณาเป็นลำดับต่อไป 

6. กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาเพียงหนึ่งท่านทางคณะกรรการพิจารณาฝีมือจะ ให้เวลาผู้สมัคร 7 วัน เพื่อจะหาคู่ใหม่ แต่ถ้าผู้สมัครไม่สามารถหาคู่ได้ภายในเวลาดังกล่าวและมีผู้ที่อยู่ในรายชื่อ สำรอง ทางคณะกรรมการจะขอให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรอง 

7. นักกีฬาคู่ใดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทางคณะกรรมการอนุญาติให้แก้ไขรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งได้ 

8. ทั้งนี้การพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นอันสิ้นสุด  

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

สมัครได้ที่ตรวจสอบรายชื่อ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhddmZJjcK6oJumf2D8wb3GuRLQv1MPl300g__RkUw8/edit?usp=sharingเขียว        เท่ากับ              ผ่าน

 

แดง          เท่ากับ               ไม่ผ่าน

 

เหลือง       เท่ากับ       รอพิจารณา/ประเมินมือ

 

ฟ้า            เท่ากับ       โอนเงินแล้ว

 

อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

1. ค่าสมัครมือ N, S, P- คู่ละ 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)


   ข้อตกลงร่วมกัน

1. คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ 

2. ในกรณีที่พบนักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  เช่น  ชื่อ-นามสกุล,  ระดับฝีมือ  เป็นต้น  คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน  โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร 

3. ในวันทำการแข่งขัน หากคณะกรรมการพิจารณามือ  พบนักกีฬาท่านใด  ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขัน  มีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือ  ก่อนการแข่งขันแล้วนั้น   คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง 

4. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด  เช่น  ประเภท  ชื่อ  ระดับฝีมือ  มาที่ PM ผ่านทางเว็บบอร์ดของเว็บไทยแบดมินตัน 

5. ในกรณีที่นักกีฬาขอถอนตัวจากการแข่งขัน ให้แจ้งถอนตัวก่อนวันจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน "มิฉะนั้นนักกีฬาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าสมัครแข่งขันเองและไม่มีการเปลี่ยนตัวตอนสายการแข่งขันออกแล้ว"

ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF)

2. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม จะทำการแข่งขันเพียง 2 เซ็ต ใครถึง 21 แต้มก่อนชนะ ไม่มีดิวส์ โดย ผู้ชนะ จะได้ 2 คะแนน / เสมอได้ 1 คะแนน / ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน เมื่อแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มเสร็จแล้วจะทำการรวมคะแนนเพื่อนำคู่ที่ได้คะแนนอันดับ 1 และ อันดับ 2 ในกลุ่มนั้น ๆ เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป (Knock Out) และ หากมี 2 หรือ 3 ทีม มีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนดิบ (แต้มได้ลบด้วยแต้มเสีย) รวมของทั้ง 3 แมทซ์ ก่อนเป็นอันดับแรก  และเมื่อมีคะแนนดิบ (แต้มได้ลบด้วยแต้มเสีย) เท่ากัน สุดท้ายจะใช้วิธี “จับฉลาก”

3. การแข่งขัน Knock Out จะแข่ง 2 ใน 3 เซ็ต ในแต่ละเซ็ต ผู้ที่ได้คะแนน 21 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ กรณีที่ได้ 21 คะแนน เท่ากันให้ต่อจนกว่าผู้ใดจะชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน ถือว่าเป็นผู้ชนะ หรือถ้าได้ 29 คะแนนเท่ากัน ผู้ที่ได้ 30 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ

4. ทำการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2562 เริ่มเวลา 09.00 น. นักกีฬาต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มทำการแข่งขันอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง โดยต้องนำบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการมาแสดงด้วย

5. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ต้องมาลงแข่งอย่างน้อย 2 ครั้ง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ โดยการแพ้บาย จะนับเป็นคะแนน 0 : 6 แต้ม ทั้งสองเกม

6. คำตัดสินจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี


<strong>สามารถโอนค่าสมัคร ได้ที่</strong>

<strong>ธนาคาร กสิกรไทย
</strong>

<strong>ชื่อบัญชี  นาง นิภาวรรณ์ ชอมรัมย์</strong>

<strong>เลขที่บัญชี  583 - 2 - 19040 - 5
</strong>

<strong>
</strong>

 


 

ประเมินมือโดย นิภาวรรณ ชอมรัมย์(พี่ไก่)

ติดต่อ:063-536-4969

ID LINE : 0635364969

 

ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  17/6/2019 11:32:11
  Re: รายการตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด(18/08/19)ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

เชิญชวนเพื่อนๆนักแบดมาร่วมสร้างบุญกันนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
sakulr0b

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  1/7/2019 0:17:24  [มีการแก้ไข: 15/8/2019 17:47:10]
  Re: รายการตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด(18/08/19)ข้อความ: 20
เลขที่สมาชิก: 82602
สมัครเมื่อ: 3/4/2019

.
ข้อมูลส่วนตัว
 
sakulr0b

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  1/7/2019 0:20:49  [มีการแก้ไข: 15/8/2019 17:46:47]
  Re: รายการตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด(18/08/19)ข้อความ: 20
เลขที่สมาชิก: 82602
สมัครเมื่อ: 3/4/2019

.
ข้อมูลส่วนตัว
 
sakulr0b

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  9/7/2019 11:38:41  [มีการแก้ไข: 15/8/2019 17:47:52]
  Re: รายการตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด(18/08/19)ข้อความ: 20
เลขที่สมาชิก: 82602
สมัครเมื่อ: 3/4/2019

.
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  24/7/2019 8:13:12
  Re: รายการตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด(18/08/19)ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

รายการตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (18/08/19)

ณ สนามแบดมินตัน R-ma งามวงศ์วาน
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  29/7/2019 16:03:00
  Re: รายการตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด(18/08/19)ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

สมัครกันมาได้เลยนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
sakulr0b

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  15/8/2019 17:48:21
  Re: รายการตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด(18/08/19)ข้อความ: 20
เลขที่สมาชิก: 82602
สมัครเมื่อ: 3/4/2019

มาช่วยกันสร้างบุญเยอะๆนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
sakulr0b

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  16/8/2019 1:49:58
  Re: รายการตีเพื่อน้องบ้านปากเกร็ด(18/08/19)ข้อความ: 20
เลขที่สมาชิก: 82602
สมัครเมื่อ: 3/4/2019

สมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 7 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 7 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
7 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต