ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
PB Sports Farease Badminton

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  Badminton lover 2019 @ สนามแบดลาซาล 53
Badminton lover 2019 @ สนามแบดลาซาล 53                 


 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  28/4/2019 13:51:13  [มีการแก้ไข: 6/8/2019 0:27:54]
  Badminton lover 2019 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 220
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

 การแข่งขันแบดมินตัน

BADMINTON LOVER 2019

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม  2562 

สถานที่แข่งขัน : สนามแบดมินตันลาซาล53


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาแบดมินตันให้เป้นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬามือสมัครเล่นมีโอกาสได้ทำการแข่งขันและพัฒนาฝีมือ
3. เพื่อความสนุกสนาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลเกมส์และยาเสพติด
5. เพื่อสร้างพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

ประเภทการแข่งขัน

- ประเภทคู่มือ N.     32คู่
- ประเภทคู่มือ S/P-    24คู่
-ประเภทคู่มือ P,P+ 16 คู่ 

รางวัลสำหรับผู้แข่งขัน.                            รางวัลชนะเลิศ                   ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1
6,000 บาท 
                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 
                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท  (2รางวัล)

ข้อตกลงร่วมกัน
1. คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ
2. นักกีฬาต้องทำการตรวจสอบชื่อจริง พร้อมชื่อเล่น ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้อง 
ก่อนวันแข่งขันทั้งนี้ในวันทำการแข่งขัน
3. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล,
ระดับฝีมือ คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร
4. ในกรณีถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่คืนเงินที่เข้าร่วมการแข่งขัน
5. หากตรวจสอบพบว่า ไม่ซื่อสัตย์ ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี 
คณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
6. ในวันทำการแข่งขันจริง  หากคณะกรรมการพิจารณามือ พบนักกีฬาท่านใด 
ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขันมีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 
แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือ ก่อนการแข่งขันแล้วนั้น
คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง
7. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด 
เช่น ประเภท ชื่อ ระดับฝีมือส่งทาง PM แจ้งทางคณะกรรมการ ผ่านทางเว็บบอร์ดหรือ
LINE (ID : Taschakorn)
8. ในการประท้วง คณะกรรมการพิจารณามือ มีสิทธิ์ขาด สามารถตัดสินได้ โดยไม่จำเป็น
ต้องมีผู้ประท้วงอ้างอิง
9. ในการตัดสิทธิ์ หรือปรับมือนั้น คณะกรรมการพิจารณามือ สามารถกระทำได้ทุกรอบการแข่งขัน
แม้กระทั่งรอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากนักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่นๆ
10. ในการประท้วง หากนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันท่านใด พบเห็นนักกีฬาบางคู่ ไม่ได้ลงตาม
มือที่ควรจะเป็นสามารถโทรแจ้งมาได้ที่คณะกรรมการพิจารณามือที่ 088-344-9217
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณามือจะเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง  
11. คณะกรรมการจะมีทีมงาน ที่คอยสอดส่องในการประเมินมือ ทุกรอบการแข่งขัน 
และทุกสนามดังนั้นนักกีฬา ควรเล่นให้เต็มฝีมือ เพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์การแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน
1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ
2. นักกีฬาจะต้องมาลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 30 นาที
โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้มาเป็นหลักฐานแสดงตน
3. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้
ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือ รายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด 
4. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้มีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงคัดค้าน
และการตัดสินในการชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6. ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point สองเซ็ต 
แต้มสูงสุด 21 แต้ม ไม่มีการดิวส์ในรอบแบ่งกลุ่ม 
 - กรณีหากคะแนนในกลุ่ม  คะแนนเท่ากัน  ให้พิจารณาดูจากผลต่าง  
   การรวมคะแนนดิบได้และเสีย  จากเกมทั้งหมดที่ทำการแข่งขัน
 - กรณีหากผลต่างคะแนนดิบ เท่ากัน ให้ดู Head To Head ที่พบกัน
7. ในรอบ Know Out หรือแพ้คัดออก ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point แข่งขัน 2 
ใน 3 เกม แต่ละเกมจะมีคะแนน21 คะแนน ผู้ส่งถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ 
ในกรณี 20 เท่ากัน ให้ทำการเล่นต่อจนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นำห่าง 2 คะแนน
จะเป็นผู้ชนะ หากทำเล่นต่อไปจนถึง 29 แต้มเท่ากัน ฝ่ายที่ได้แต้ม30เป็นผู้ชนะ
8. ผู้แข่งขันจะต้องแข่งขันจะต้องแข่งขันครบทั้ง 2 เกมส์ หากไม่แข่งขันเกมส์ใดเกมส์หนึ่ง
จะถูกปรับแพ้ทั้ง 2 เกมส์ ยกเว้นเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ ไม่สามารถแข่งต่อได้ให้อันดับ
ถัดไปของกลุ่มนั้นได้รับสิทธิ์แทนในรอบต่อไป
9. การแข่งขันใช้ลูกขนไก่
[อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดให้อยู่ในมาตรฐานการแข่งขันเทียบเท่าที่ผ่านมา]
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถมาแข่งขันได้ (หลังจากที่ได้ประกาศสายการแข่งขันแล้ว)

กำหนดการ
- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
- โอนค่าสมัครหลังจากผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินได้ทันที 
ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 2592889972 ชื่อบัญชี ทัชชกร เพชรมาตร์
 
ปิดรับชำระเงินเมื่อครบจำนวนคู่ สิ้นสุดการรับโอน
- ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันที่ 
- ประกาศสายการแข่งขัน วันที่ 
- แข่งขันวันที่ 18 สิงหาคม  2562. เริ่มเวลา 10.00 น. ณ.สนามลาซาล53 

ค่าใช้จ่าย
-ค่าสมัคร คู่ล่ะ 990  บาท
-คูปองลูกแบด Lining A2 รุ่นท๊อป ชุดละ 380 บาท

วิธีชำระเงิน
โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 2592889972 ชื่อบัญชี ทัชชกร เพชรมาตร์
จัดการแข่งขันโดย เจ๊ ฟาง ลาซาล 
ประเมินมือ โดย ฟาง ฟาง 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่   (แบด) โทร 088-344-9217   Line ID : Taschakorn
ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  30/4/2019 16:58:29
  Re: Badminton lover 2019 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 220
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

จัดปายยย เดือน สิงหาคม นี้
มาตรฐานระดับมือ จาก Lucky mini cup
ประเมินมือ โดย นู๋ ฟาง ฟาง
ค่าสมัคร เท่าเดิม เงินรางวัล เพิ่มขึ้น
อาหาร กลางวัน ฟรี เหมือนเดิม นะจ๊ะ

ลิ้งสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/1OFWvDJsyGDBNkzRyUQJ5bJjWMiyRvDfwhEBTJFjQbUM

ตรวจสอบรายชื่อ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-QG8IvvYzyK6H93wJPZ41RkPSR4PgeAMhSYNoAyW2g
ข้อมูลส่วนตัว
 
Akamai

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  1/5/2019 12:24:10
  Re: Badminton lover 2019 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 5
เลขที่สมาชิก: 82102
สมัครเมื่อ: 4/10/2018

สวัสดีคับ สอบถามหน่อยคับ รายการนี้มือN อนุญาตให้มือ p- มือpมาตีคุมป่าวคับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
เหน่งน้อย

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  22/6/2019 19:51:07
  Re: Badminton lover 2019 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 11
เลขที่สมาชิก: 82610
สมัครเมื่อ: 8/4/2019

มือsโมเดลใครคับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  11/7/2019 14:51:19
  Re: Badminton lover 2019 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 220
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009


ยกคำพูด:
เขียนโดย Akamai:

สวัสดีคับ สอบถามหน่อยคับ รายการนี้มือN อนุญาตให้มือ p- มือpมาตีคุมป่าวคับ


ไม่อนุญาติครับ 
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 3 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 3 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
3 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต