ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports

ร้านวิลล่าสปอร์ต

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  การแข่งขันแบดมินตัน แรดคัพ 2019 Pattaya 1 มิถุนายน 2562
การแข่งขันแบดมินตัน แรดคัพ 2019 Pattaya 1 มิถุนายน 2562                 


 
darkshniders

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  13/4/2019 15:58:42  [มีการแก้ไข: 28/4/2019 9:36:27]
  การแข่งขันแบดมินตัน แรดคัพ 2019 Pattaya 1 มิถุนายน 2562ข้อความ: 50
เลขที่สมาชิก: 13089
สมัครเมื่อ: 18/12/2007

การแข่งขันแบดมินตัน แรดคัพ 2019 Pattaya
1 มิถุนายน 2562
ณ สนามแบดมินตัน เขาน้อยสปอร์ตคลับ
https://goo.gl/maps/8mskEuYkFPEofnbw5

สนับสนุนการแข่งขันโดย Reach Sport, NDD Marketing LTD, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, ปัญญาศิลป์ ศรีราชา, Shuttlecock Badminton Shop
จัดการแข่งขันโดย ShuttlecockBadminton


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัย ความมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ
2. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้มีใจรักในกีฬาแบดมินตัน
3. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขันมากขึ้น เป็นการสร้างเสริม
ประสบการณ์ พัฒนาฝีมือ และแลกเปลี่ยนทักษะต่างๆ
4. เพื่อความสนุกสนานในการเล่นกีฬา
5. เพื่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในพวกพ้อง 
6. เพื่อให้เกิดความรักในการเล่นกีฬา สนองนโยบายรัฐบาลในการนำกีฬาต้านยาเสพติด

ประเภทการแข่งขัน 
- ประเภทประชาชนทั่วไป คู่มือ S (Starter) 32 คู่ ค่าสมัคร 900 บาทต่อคู่
เงินรางวัลในการแข่งขัน
ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,250 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

- ประเภทประชาชนทั่วไป คู่มือ P- 32 คู่ ค่าสมัคร 900 บาทต่อคู่
เงินรางวัลในการแข่งขัน
ชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

- ประเภทประชาชนทั่วไป คู่มือ P/P+ 32 คู่ ค่าสมัคร 900 บาทต่อคู่
เงินรางวัลในการแข่งขัน
ชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

- ประเภทประชาชนทั่วไป เดี่ยว Open 16 คน ค่าสมัคร 1000 บาทต่อคู่
เงินรางวัลในการแข่งขัน
ชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
***ปล.เงินรางวัล เป้นเงินรางวัล ต่อคู่ นะครับ***

หมายเหตุ
- การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารลดจำนวนคู่ + ลดเงินรางวัลหรือยกเลิก
การแข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- หากประเภท S P-และ P/P+ มีผู้สมัครน้อยกว่า 16 คู่ คณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแข่งขันในประเภทนั้น
- หากประเภท Open มีผู้สมัครไม่ครบ 8 คน คณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแข่งขันในประเภทนั้น
การพิจารณามือ
***โดยการคัดมือจะใช้มาตรฐาน และพิจารณาจากรายการอื่นๆตามสมควรและไม่อนุญาตให้มีการลงแข่งในระดับมือที่ต่ำกว่าได้ และคณะกรรมการการจัดการมีการกำหนดรายละเอียดชัดเจน ในระดับมือต่างๆที่ทำการแข่งขัน การพิจารณามือของทางคณะกรรมการ จัดการแข่งขันในทุกกรณีถือเป็นข้อยุติ***
ระเบียบกติกาการแข่งขัน 
- การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม โดยจะจัดให้มีกลุ่มละ 3-5 คู่ ตามจำนวนผู้เข้าสมัคร เล่นแบบพบกันหมดเพียง 2 เซต นับ 21 แต้มจบset เล่นแบบ Rally Point ผู้ที่ได้คะแนนถึง 21 ถือว่าเป็นผู้ชนะ ไม่มีดิวซ์ 
โดย อันดับ 1 กับ 2 ของกลุ่มจะเข้ารอบไปทำการแข่งขันรอบ Knock Out ต่อไป 
- การแข่งขันในรอบ Knock Out ซึ่งจะการแข่งขันใช้ระบบ Rally Point 21 คะแนน โดยตัดสินเอา 2 ใน 3 sets การแข่งขันใช้ระบบ Rally Point 21 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนถึง 21 ถือว่าเป็นผู้ชนะ กรณีที่ได้ 20 คะแนนเท่ากันให้เล่นต่อจนกว่าผู้ใดจะได้ 2 คะแนนติดกันถือว่าเป็นผู้ชนะหรือถ้าได้ 29 คะแนนเท่ากันผู้ที่ได้ 30 คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ
- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ก่อนการแข่งขัน 30 นาที โดย
ให้เตรียมบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตน
- กรณีที่มีการประกาศลงสนามแล้วผู้เข้าแข่งขันมาช้าเกิน 10 นาทีถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขันคู่นั้น ๆ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และการเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬา ในกรณีที่นักกีฬา
ไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันได้ (หลังจากที่มีการประกาศสายการแข่งขันแล้ว)
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือ รายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ
- การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นข้อยุติทุกกรณี
- ในการแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่ Reach

กำหนดการ
- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 พ.ค. 2562
- ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อได้ถึง 29 พ.ค. 2562
- โอนค่าสมัครก่อนวันที่ 25 พ.ค. 2562
- จับฉลากแบ่งกลุ่ม 30 พ.ค. 2562 เวลา 12.00 น. ณ สนามแบดมินตัน สโมสรไทยออยล์
- ประกาศสายการแข่งขัน 30 พ.ค. 2562
- แข่งขันวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. 2562 เวลา 08.00น เป็นต้นไป ณ สนามแบดมินตัน สโมสรไทยออยล์

กติกาการรับสมัคร
สามารถทำการสมัครได้ที่
1. Google Doc : https://goo.gl/dPGkMA

2. โทรศัพท์สมัครที่เบอร์ 
099-6515165(แซนด์) LineID : sand8516
086-8408408(ต้น) LineID : arthitino_dicaprio

3. เพจ แรดคัพ2019 Pattaya

4. http://www.thaibadminton.com เว็บบอร์ดหน้าการแข่งขัน “การแข่งขันแบดมินตัน แรดคัพ 2019 Pattaya”

5. ตรวจสอบรายชื่อ และ สถานะ ได้ที่
https://docs.google.com/…/1Wawutun4XHWXtrikSn05g61M5P…/edit…

โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชีธนาคาร 
ธนาคารทหารไทย 624-2-25405-7 ชื่อบัญชี นาย อาทิตย์ จิระวัฒน์ทินโชติ

* กรุณาโอนมาเป็นเศษสตางเช่น 900.02 บาท หรือ 900.11 
** กรณีโอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชีธนาคาร หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งชื่อและจำนวนเงินที่โอน มาที่หมายเลข 086-8408408(ต้น) หรือทาง Line : arthitino_dicaprio โดยทางคณะกรรมการจะทำการตรวจสอบและติดต่อกลับไปในกรณีที่มีปัญหา และ กรุณาเก็บหลักฐาน การโอนเงินมาแสดงในวันแข่งขัน 
*** นักกีฬาทุกท่านต้องชำระค่าสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หากพ้นกำหนดจะคัดชื่อออกเพื่อ พิจารณา นักกีฬาลำดับต่อไป ได้เข้าแข่งขันแทน
- ระบุมือที่จะลงสมัครทำการแข่งขัน
- ชื่อจริงนามสกุล และชื่อเล่น ของผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่าน (จำเป็นต้องสะกดให้ตรงกับบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านเนื่องจากต้องนำรายชื่อเข้ารายต่อทาง ทีมงาน ตรวจสอบ)
- อายุและเพศของผู้สมัครทั้งสองท่าน 
- เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถทำการติดต่อได้ทั้งสองท่าน
- ต้นสังกัดถ้ามี

การชำระเงินค่าลูก
1. ลูกขนไก่ลูกละ 38 บาท/คน/ลูก (ชุดละ 380 บาท)
หากมีข้อสงส้ย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โทรศัพท์ติดต่อ

099-6515165(แซนด์) LineID : sand8516
086-8408408(ต้น) LineID : arthitino_dicaprio

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
1. คุณ ธีรนิติ์ เขมังกรณ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
2. คุณ อาทิตย์ จิระวัฒน์ทินโชติ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน

ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 3 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 3 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
3 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต