ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562 ผลการแข่งขัน
TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562 ผลการแข่งขัน                 


 
sakulr0b

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  3/4/2019 18:47:21  [มีการแก้ไข: 16/6/2019 23:57:24]
  TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562 ผลการแข่งขันข้อความ: 20
เลขที่สมาชิก: 82602
สมัครเมื่อ: 3/4/2019

รายการพาเพลิน TK & Friends Badminton Cup

วันอาทิตย์ที่  16  มิถุนายน พ.ศ. 2562 (16/06/19) 

ณ สนามแบดมินตัน พาเพลิน (ซอยทรัพย์ไพลิน)

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลายยิ่งขึ้น 

2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขัน ทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือ 

3. เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือส่งเสริมให้มีกิจกรรมและพบปะสังสรรค์ระหว่างนักกีฬาแบดมินตันด้วยกัน 

4. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

5. เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการแข่งขันแบดมินตันผ่านอินเตอร์เน็ต

ประเภทการแข่งขัน

1. ประเภทมือ S                        รับสมัครจำนวน  32  คู่ 

2. ประเภทมือ P-                      รับสมัครจำนวน  32  คู่    

3. ประเภทมือ P/P+                รับสมัครจำนวน  24  คู่  

หมายเหตุ :   หากประเภทใดมีผู้สมัครเกิน 16 คู่ แต่ไม่ครบจำนวนที่กำหนดเงินรางวัลที่ได้รับจะถูกลดจำนวนลง- รุ่น VIP เฉพาะสมาชิกหอการค้า จังหวัดนนทบุรี เท่า

เงินรางวัล การแข่งขันแบดมินตัน TK & Friends Badminton Cup"

ประเภทการแข่งขัน   รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1   รองชนะเลิศอันดับ 2 (2ทีม)

ประเภทคู่มือ  S              5,000 บาท                3,000 บาท            1,000 บาท           

ประเภทคู่มือ  P-            5,000 บาท                3,000 บาท            1,000 บาท  

ประเภทคู่มือ  P/P+      4,000 บาท                2,000 บาท            1,000 บาท  

หมายเหตุ:  มือ S, P-, P/ P+  จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล

 

คุณสมบัตินักกีฬา

1. ทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

2. เป็นนักกีฬาประเภท มือ S , P- , P /P+ และกรณีเวทมือ   

3. นักกีฬาต้องลงแข่งขันในระดับตัวเอง หรือลงแข่งขันในระดับที่สูงกว่า

4. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการคัดมือ

5. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

การรับสมัคร 

1. คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครลงแข่งขัน แล้วคณะกรรมการจะทำการลงรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการประเมินแล้วในรายชื่อที่ผ่านแต่ละระดับมือ 

2. การพิจารณาระดับฝีมือจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือพิจารณาจากข้อมูล ที่ได้รับจากบุคคลอ้างอิง แต่ถ้ามีการให้ข้อมูลระดับฝีมือที่เป็นเท็จ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขันได้ 

3. คณะกรรมการทำการพิจารณารายชื่อนักกีฬาที่สมัครและจะประกาศผลการสมัครทาง หน้าเวบไซด์ พร้อมทั้งระบุว่าคุณสมบัติได้รับการพิจารณาแล้วหรือยัง  และประกาศผลทางเวบบอร์ด www.thaibadminton.com   ห้อง การแข่งขัน กระทู้ TK & Friends Badminton Cup

4. กรณีที่จำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภท ทางคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาไว้ในรายชื่อสำรอง 

5. นักกีฬาที่มีคุณสมบัติผ่าน แต่ชำระเงินค่าสมัครล่าช้าเกินกว่าวันที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ โดยนักกีฬาที่อยู่ในรายชื่อสำรองจะถูกนำมาพิจารณาเป็นลำดับต่อไป 

6. กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาเพียงหนึ่งท่านทางคณะกรรการพิจารณาฝีมือจะ ให้เวลาผู้สมัคร 7 วัน เพื่อจะหาคู่ใหม่ แต่ถ้าผู้สมัครไม่สามารถหาคู่ได้ภายในเวลาดังกล่าวและมีผู้ที่อยู่ในรายชื่อ สำรอง ทางคณะกรรมการจะขอให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรอง 

7. นักกีฬาคู่ใดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทางคณะกรรมการอนุญาติให้แก้ไขรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งได้ 

8. ทั้งนี้การพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นอันสิ้นสุด  

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

สมัครได้ที่

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezEmczFZRSBWcoTP08_sw4_pIB2bTGBTZp2wfuh6_32VOoYQ/viewform 

 

ตรวจสอบรายชื่อ

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/16bj0Y4gImqRNe09NeynYfi3JWQ-skfTxlshQKivx9pA/htmlview#gid=558176867

 

เขียว        เท่ากับ              ผ่าน

 

แดง          เท่ากับ               ไม่ผ่าน

 

เหลือง       เท่ากับ       รอพิจารณา/ประเมินมือ

 

ฟ้า            เท่ากับ       โอนเงินแล้ว

 

อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

1. ค่าสมัครมือ S, P-, P/P+ คู่ละ 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)

   

ข้อตกลงร่วมกัน

1. คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ 

2. ในกรณีที่พบนักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  เช่น  ชื่อ-นามสกุล,  ระดับฝีมือ  เป็นต้น  คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน  โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร 

3. ในวันทำการแข่งขัน หากคณะกรรมการพิจารณามือ  พบนักกีฬาท่านใด  ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขัน  มีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือ  ก่อนการแข่งขันแล้วนั้น   คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง 

4. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด  เช่น  ประเภท  ชื่อ  ระดับฝีมือ  มาที่ PM ผ่านทางเว็บบอร์ดของเว็บไทยแบดมินตัน 

5. ในกรณีที่นักกีฬาขอถอนตัวจากการแข่งขัน ให้แจ้งถอนตัวก่อนวันจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน "มิฉะนั้นนักกีฬาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าสมัครแข่งขันเองและไม่มีการเปลี่ยนตัวตอนสายการแข่งขันออกแล้ว"

ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF)

2. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม จะทำการแข่งขันเพียง 2 เซ็ต ใครถึง 21 แต้มก่อนชนะ ไม่มีดิวส์ โดย ผู้ชนะ จะได้ 2 คะแนน / เสมอได้ 1 คะแนน / ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน เมื่อแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มเสร็จแล้วจะทำการรวมคะแนนเพื่อนำคู่ที่ได้คะแนนอันดับ 1 และ อันดับ 2 ในกลุ่มนั้น ๆ เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป (Knock Out) และ หากมี 2 หรือ 3 ทีม มีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนดิบ (แต้มได้ลบด้วยแต้มเสีย) รวมของทั้ง 3 แมทซ์ ก่อนเป็นอันดับแรก  และเมื่อมีคะแนนดิบ (แต้มได้ลบด้วยแต้มเสีย) เท่ากัน สุดท้ายจะใช้วิธี “จับฉลาก”

3. การแข่งขัน Knock Out จะแข่ง 2 ใน 3 เซ็ต ในแต่ละเซ็ต ผู้ที่ได้คะแนน 21 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ กรณีที่ได้ 21 คะแนน เท่ากันให้ต่อจนกว่าผู้ใดจะชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน ถือว่าเป็นผู้ชนะ หรือถ้าได้ 29 คะแนนเท่ากัน ผู้ที่ได้ 30 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ

4. ทำการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เริ่มเวลา 09.00 น. นักกีฬาต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มทำการแข่งขันอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง โดยต้องนำบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการมาแสดงด้วย

5. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ต้องมาลงแข่งอย่างน้อย 2 ครั้ง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ โดยการแพ้บาย จะนับเป็นคะแนน 0 : 6 แต้ม ทั้งสองเกม

6. คำตัดสินจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณ ท็อป : 093-136-5679 Line :ritthipong 

คุณ กล้า : 083-091-6715  Line : Klaa

และทีมงานประเมินมือการแข่งขัน

 

ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  6/4/2019 11:32:18
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

เปิดรับสมัครแล้วนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  18/4/2019 10:49:39
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

ทีมไหนต้องการประเมิน ติดต่อได้นะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  19/4/2019 14:24:23
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

รายการพาเพลิน TK & Friends Badminton Cup

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (16/06/19)

ณ สนามแบดมินตัน พาเพลิน (ซอยทรัพย์ไพลิน)
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  26/4/2019 18:00:09
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

รายการพาเพลิน TK & Friends Badminton Cup

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (16/06/19)

ณ สนามแบดมินตัน พาเพลิน (ซอยทรัพย์ไพลิน)
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  3/5/2019 22:23:50
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

รายการพาเพลิน TK & Friends Badminton Cup

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (16/06/19)

ณ สนามแบดมินตัน พาเพลิน (ซอยทรัพย์ไพลิน)
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  10/5/2019 17:28:00
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

รายการพาเพลิน TK & Friends Badminton Cup

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (16/06/19)

ณ สนามแบดมินตัน พาเพลิน (ซอยทรัพย์ไพลิน)
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  20/5/2019 23:04:54
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

รายการพาเพลิน TK & Friends Badminton Cup

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (16/06/19)

ณ สนามแบดมินตัน พาเพลิน (ซอยทรัพย์ไพลิน)
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  23/5/2019 13:03:05
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

สมัครมาได้เลยนะครับ มีมงานพร้อมประเมินมือครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  27/5/2019 18:10:07
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

รายการพาเพลิน TK & Friends Badminton Cup

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (16/06/19)

ณ สนามแบดมินตัน พาเพลิน (ซอยทรัพย์ไพลิน)
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  1/6/2019 1:31:59  [มีการแก้ไข: 1/6/2019 1:34:41]
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1. ค่าสมัครมือ S, P-, P/P+ คู่ละ 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)

ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี ฤทธิพงศ์ มณีรัตน์
เลขที่บัญชี 002-195478-0
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  3/6/2019 22:30:10
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

ใกล้เต็มแล้วนะครับ
นักกีฬาที่ผ่านประเมินแล้ว
สามารถโอนค่าสมัครได้เลยนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  5/6/2019 10:19:32  [มีการแก้ไข: 5/6/2019 10:21:53]
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

นักกีฬาทีมใดพร้อมแล้วชำระค่าสมัครได้เลยนะครับ
ตอนนี้ยอดโอนใกล้เต็มแล้วนะครับ
โอนก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับ

อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
1. ค่าสมัครมือ S, P-, P/P+ คู่ละ 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)

ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี ฤทธิพงศ์ มณีรัตน์
เลขที่บัญชี 002-195478-0
ข้อมูลส่วนตัว
 
sakulr0b

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  7/6/2019 0:03:41
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 20
เลขที่สมาชิก: 82602
สมัครเมื่อ: 3/4/2019

นักกีฬาทีมใดพร้อมแล้วชำระค่าสมัครได้เลยนะครับ
ตอนนี้ยอดโอนใกล้เต็มแล้วนะครับ
โอนก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับ

อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1. ค่าสมัครมือ S, P-, P/P+ คู่ละ 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี ฤทธิพงศ์ มณีรัตน์
เลขที่บัญชี 002-195478-0
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  7/6/2019 0:05:28
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 787
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012


ยกคำพูด:
เขียนโดย sakulr0b:

นักกีฬาทีมใดพร้อมแล้วชำระค่าสมัครได้เลยนะครับ
ตอนนี้ยอดโอนใกล้เต็มแล้วนะครับ
โอนก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับ

อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1. ค่าสมัครมือ S, P-, P/P+ คู่ละ 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี ฤทธิพงศ์ มณีรัตน์
เลขที่บัญชี 002-195478-0


ข้อมูลส่วนตัว
 
sakulr0b

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  16/6/2019 23:56:19
  Re: TK & Friends Badminton Cup 16 มิถุนายน 2562ข้อความ: 20
เลขที่สมาชิก: 82602
สมัครเมื่อ: 3/4/2019

ประเภทมือ S สายบน

รางวัลชนะเลิศ
ทีมสพ แบด พรเทพ สุขชื่น นราภัทร กลิ่นหอม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กล้วยหอม ศุภชัย กรสุธาทิพย์กุล พีรญา มีชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
Sanook Kun ศิวกร เพ็งจุ้ย จันทร์เพ็ญ อินทนู

กล้วยหอม รัฐสรรค์ ศุภณัฐ สุเหร็น

ประเภทมือ S สายล่าง

รางวัลชนะเลิศ
มาเอาแชมป์ วิโรจน์ มีชัย ชยพล สมหวัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ก๊ากกากคลับ/Monkey Goal ชูศักดิ์ แดงประดับ วงศกร รณชัยกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
กล้วยหอมแบตมินตัน ธนาวุฒิ มุ่งกสิกร รุ่งนภา ชูโพธิ์

สำออยทีม เฉลิมพล ทองประดับ ยุทธนา สิทธิธรรมสาร

ประเภทมือ P-

รางวัลชนะเลิศ
สโมสรบอยคลับ อัครชัย มากไมตรี นภาพัฒน์ จุดาศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
K6 แบดมินตัน ศุภณัฐ ขำไทย สุทธิรักษ์ อินทร์มา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
YB Family ศศิกาน โสมประยูร อรรถพล นิธิพัฒน์ภิญโญ

TGIF ทัศน์ไชย อุททา นฤดม ธงชัยธนาวุฒิ

ประเภทมือ P / P+

รางวัลชนะเลิศ
สิงห์ H.H/มาเอาแขมป์ ธนากร มีชัย สกุลรบ รักษาชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
Amphan มัยสิทธิ์ เปรมกมล สันน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
อาโป มาโชค นนทชัย วีระชัย นาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม by โค้ชไอซ์คลับ อนุภาพ มากไมตรี กิตติกาพร วงษ์สมบัติผู้ดี

ประเภท เดี่ยว มือ P

รางวัลชนะเลิศ
ปทุมธานี วิคตอรี่ วงศธร หีบแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
พาเพลิน ชัชฤทธิ์ ลายลิขิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ขมคอคลับ ธนกร แสงเดือน

สมพงษ์คอร์ดแบด ธนาคาร มารีรัตน์
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 7 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 7 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
7 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต