ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series Farease Badminton Mix Sports

ร้านวิลล่าสปอร์ต G-Force No.1 uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  การแข่งขันแบดมินตันเพื่อการกุศล Sport Science Kasem Cup 2019
การแข่งขันแบดมินตันเพื่อการกุศล Sport Science Kasem Cup 2019                 


 
Benzsunsuda

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  3/1/2019 10:46:16  [มีการแก้ไข: 3/1/2019 11:51:53]
  การแข่งขันแบดมินตันเพื่อการกุศล Sport Science Kasem Cup 2019ข้อความ: 1
เลขที่สมาชิก: 82354
สมัครเมื่อ: 2/1/2019

การแข่งขันแบดมินตันเพื่อการกุศล Sport Science Kasem Cup 210 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามแบดมินตัน S11

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำความรู้ ความสามารถที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการแข่งขันแบดมินตันเพื่อการกุศล
2.เพื่อนำเงินรายได้จากการแข่งขันไปมอบให้เพื่อการกุศลแก่สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนได้มีโอกาสแข่งขันมากขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือ
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด

ประเภทการแข่งขัน
ประเภทหญิงคู่และชายคู่ โดยแต่ละรุ่นอายุแบ่งออกเป็น หญิงคู่ 8 คู่ ชายคู่ 8 คู่
1.รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี (เป็นผู้ที่ไม่เกิดก่อน 2554) รับสมัครจำนวน 16 คู่
2.รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (เป็นผู้ที่ไม่เกิดก่อน 2552) รับสมัครจำนวน 16 คู่
3.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (เป็นผู้ที่ไม่เกิดก่อน 2550) รับสมัครจำนวน 16 คู่
หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสามารถได้เพียง 1 รุ่นอายุเท่านั้น

รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมของที่ระลึกและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ที่ 3 ร่วม) เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ เงินรางวัลทุกรุ่นอายุเท่ากัน

กำหนดการ
1.เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
2.โอนค่าสมัครภายใน วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
3.ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อได้ถึง วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
4.จับสายการแข่งขัน วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
5.การแข่งขันวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

การรับสมัคร
1. สมัครแข่งที่ Link: https://drive.google.com/file/d/1A5ypbXFlcmCp5nfUrD4EESQ4JlMXR7JL/view?usp=sharing
2.ส่งหลักฐานการสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีหลักฐาน ประกอบดังนี้ 
2.1 ใบสมัคร
2.2 สำเนาบัตรประชาชน
2.3 หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร
3. คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครลงแข่งขันพร้อมทั้งเรียงลำดับการสมัครเอาไว้
4. คณะกรรมการทำการพิจารณารายชื่อนักกีฬาที่สมัครและจะประกาศผลการสมัครทาง
เพจFacebook : โครงการจัดการแข่งขันกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

อัตราค่าสมัคร
1.รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี (U9), รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11), รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) คู่ละ 800 บาท
2.การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ YIMNEX
3.โอนเงินค่าสมัครได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 064-0-34210-8
ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หมายเหตุ ผู้สมัครทุกท่านต้องชำระค่าสมัครภายในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 หากพ้นกำหนด
จะคัดชื่อออกเพื่อพิจารณานักกีฬาลำดับต่อไปได้เข้าแข่งขัน

ระเบียบการ
1.ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ฉบับล่าสุด และระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ ฉบับล่าสุด
2.นักกีฬาทุกคนต้องมีอายุไม่เกินแต่ละรุ่นอายุที่กำหนด
3.สามารถส่งนักกีฬาแข่งขันในนามสโมสรต้นสังกัดของตนเอง
4.ในกรณีที่นักกีฬาขอถอนตัว (withdraw) **ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน**
5.นักกีฬาต่างสโมสรหรือต่างชมรมมีสิทธิ์จับคู่ลงแข่งขันในประเภทคู่ได้ โดยให้สโมสรใดสโมสรหนึ่งเป็นผู้สมัคร
6.นักกีฬาจะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่สนามแข่งขัน เวลา 08.30 น.(ทุกรุ่นอายุ) เมื่อกรรมการประกาศเรียกชื่อเพื่อลงทำการแข่งขันแล้วไม่ลงสนามภายใน 5 นาทีจะถือว่านักกีฬาผู้นั้น“สละสิทธิ์” ยอมให้อีกฝ่ายชนะบาย
7.เมื่อการแข่งขันดำเนินการไปด้วยความต่อเนื่อง ถ้าสนามแข่งขันว่างกรรมการจะประกาศให้นักกีฬา
คู่ถัดไปลงทำการแข่งขัน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเวลาการแข่งขันและนักกีฬาทุกคนพร้อมที่จะลงทำการแข่งขันทันที
8.การแข่งขันเป็นแบบ Rally point แข่งขันแบบแพ้คัดออก (Knock Out)
9.นักกีฬาจะขอเปลี่ยนลูกขนไก่ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสินเท่านั้น
10.ถ้าสายการแข่งขันมีการพิมพ์ผิดพลาดหรือรายการชื่อขาดหายไป คณะกรรมการมีสิทธิ์แก้ไขหรือเพิ่มเติม รายชื่อที่ขาดหายไปได้ โดยจะแจ้งให้คู่แข่งขันทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
11.การยื่นประท้วงให้ปฏิบัติตามระเบียบ โดยให้ติดต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน ภายใน 10 นาที หลังการแข่งขันเสร็จสิ้น
12.คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือผู้ชี้ขาด หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณีและการวินิจฉัยชี้ขาดนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด
13.ผู้ฝึกสอนสามารถให้การแนะนำการสอนแก่นักกีฬาภายในสนามได้ 2 คน โดยผู้ฝึกสอนต้องแต่งกายที่เหมาะสมและสุภาพ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าแข่งขันที่
-นางสาวสัณห์สุดา ด่านกุหลาบไพบูลย์ (เบนซ์) โทรศัพท์ : 082-8695035
Email : ThaiBadminton.com spam-mail protection system
ID Line : benzsunsuda
-นางสาวสกุลนันท์ กิตติพรภาณุวงศ์ (พิม) โทรศัพท์ : 083-0661967
Email : ThaiBadminton.com spam-mail protection system
ID Line : Pimmie29
-เพจ Facebook : โครงการจัดการแข่งขันกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ไฟล์ที่แนบไว้:

ไฟล์แนบถูกซ่อน กรุณาเข้าระบบเพื่อดูไฟล์แนบ
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 10 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 10 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
10 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต