ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  19 มกราคม 2562 BELL-AU คัพผม 2019 @15คอร์ทลาดปลาเค้า
19 มกราคม 2562 BELL-AU คัพผม 2019 @15คอร์ทลาดปลาเค้า                 


 
2540

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  8/11/2018 16:18:54  [มีการแก้ไข: 8/11/2018 16:22:25]
  19 มกราคม 2562 BELL-AU คัพผม 2019 @15คอร์ทลาดปลาเค้าข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 54092
สมัครเมื่อ: 18/4/2012

การแข่งขันแบดมินตัน BELL-AU คัพผม 2019

วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562

สถานที่แข่งขัน : 15 คอร์ท ลาดปลาเค้า


สมัครแข่งขัน   >>> CLICK <<<

ตรวจสอบรายชื่อ     >>> CLICK <<<

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาแบดมินตันให้เป้นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬามือสมัครเล่นมีโอกาสได้ทำการแข่งขันและพัฒนาฝีมือ

3. เพื่อความสนุกสนาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลเกมส์และยาเสพติด

5. เพื่อสร้างพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น


ประเภทการแข่งขัน

- ประเภทคู่มือ S              64 คู่ 

- ประเภทคู่มือ P-/P          64 คู่ 

- ประเภทคู่มือ P+            32 คู่ 


รางวัลการแข่งขัน

รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ S            รางวัลชนะเลิศ                        ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ P-/P        รางวัลชนะเลิศ                        ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ P+           รางวัลชนะเลิศ                        ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 8000  บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท


ข้อตกลงร่วมกัน

1. คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ

2. นักกีฬาต้องทำการตรวจสอบชื่อจริง พร้อมชื่อเล่น ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้อง 

ก่อนวันแข่งขันทั้งนี้ในวันทำการแข่งขัน

3. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล,

ระดับฝีมือ คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

4. ในกรณีถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่คืนเงินที่เข้าร่วมการแข่งขัน

5. หากตรวจสอบพบว่า ไม่ซื่อสัตย์ ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี 

คณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที

6. ในวันทำการแข่งขันจริง  หากคณะกรรมการพิจารณามือ พบนักกีฬาท่านใด 

ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขันมีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 

แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือ ก่อนการแข่งขันแล้วนั้น

คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง

7. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด 

เช่น ประเภท ชื่อ ระดับฝีมือส่งทาง PM แจ้งทางคณะกรรมการ ผ่านทางเว็บบอร์ด

ของเว็บไทยแบดมินตัน,  (ID :voraveez (อู๋) , bellbrownie (เบลล์)

8. ในการประท้วง คณะกรรมการพิจารณามือ มีสิทธิ์ขาด สามารถตัดสินได้ โดยไม่จำเป็น

ต้องมีผู้ประท้วงอ้างอิง

9. ในการตัดสิทธิ์ หรือปรับมือนั้น คณะกรรมการพิจารณามือ สามารถกระทำได้ทุกรอบการแข่งขัน

แม้กระทั่งรอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากนักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่นๆ

10. ในการประท้วง หากนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันท่านใด พบเห็นนักกีฬาบางคู่ ไม่ได้ลงตาม

มือที่ควรจะเป็นสามารถโทรแจ้งมาได้ที่คณะกรรมการพิจารณามือที่ 062-3678890(เบลล์)  , 085-9087676(อู๋)

โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณามือจะเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง  

11. คณะกรรมการจะมีทีมงาน ที่คอยสอดส่องในการประเมินมือ ทุกรอบการแข่งขัน 

และทุกสนามดังนั้นนักกีฬา ควรเล่นให้เต็มฝีมือ เพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์การแข่งขัน


ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ

2. นักกีฬาจะต้องมาลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 30 นาที

โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้มาเป็นหลักฐานแสดงตน

3. นักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันได้คนล่ะ 1 ประเภท เท่านั้น

4. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้

ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือ รายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด 

5. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้มีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงคัดค้าน

และการตัดสินในการชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด

6. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

7. ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point สองเซ็ต 

แต้มสูงสุด 21 แต้ม ไม่มีการดิวส์ในรอบแบ่งกลุ่ม 

 - กรณีหากคะแนนในกลุ่ม  คะแนนเท่ากัน  ให้พิจารณาดูจากผลต่าง  

   การรวมคะแนนดิบได้และเสีย  จากเกมทั้งหมดที่ทำการแข่งขัน

 - กรณีหากผลต่างคะแนนดิบ เท่ากัน ให้ดู Head To Head ที่พบกัน

8. ในรอบ Know Out หรือแพ้คัดออก ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point แข่งขัน 2 

ใน 3 เกม แต่ละเกมจะมีคะแนน21 คะแนน ผู้ส่งถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ 

ในกรณี 20 เท่ากัน ให้ทำการเล่นต่อจนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นำห่าง 2 คะแนน

จะเป็นผู้ชนะ หากทำเล่นต่อไปจนถึง 29 แต้มเท่ากัน ฝ่ายที่ได้แต้ม30เป็นผู้ชนะ

9. ผู้แข่งขันจะต้องแข่งขันจะต้องแข่งขันครบทั้ง 2 เกมส์ หากไม่แข่งขันเกมส์ใดเกมส์หนึ่ง

จะถูกปรับแพ้ทั้ง 2 เกมส์ ยกเว้นเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ ไม่สามารถแข่งต่อได้ให้อันดับ

ถัดไปของกลุ่มนั้นได้รับสิทธิ์แทนในรอบต่อไป

10. การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ (อยู่ระหว่างการพิจารณา)

11. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน

ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถมาแข่งขันได้ (หลังจากที่ได้ประกาศสายการแข่งขันแล้ว)


กำหนดการ

- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกคาคม 2562

- โอนค่าสมัครหลังจากผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินได้ทันที 

 

ปิดรับชำระเงินเมื่อครบจำนวนคู่ สิ้นสุดการรับโอน วันที่ 15 มกคาคม 2562

- ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันที่ 15 มกคาคม 2562

- ประกาศสายการแข่งขัน วันที่ 16 มกคาคม 2562

- แข่งขันวันที่ 19 มกคาคม 2562   เริ่มเวลา 9.00 น. ณ.สนามแบดมินตัน 15คอร์ทลาดปลาเค้า


ค่าใช้จ่าย

-ค่าสมัคร คู่ล่ะ 1000 บาท

-คูปองลูกแบด เล่มล่ะ XXX / 10 ใบ (ใช้แลกลูกขนไก่ ทีมล่ะ 1 ใบ ต่อ 1 ลูก)


 

วิธีชำระเงิน

โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชี

 

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 880-730-5878 ชื่อบัญชี จุฑาเฉลิม บัวขาว

  

จัดการแข่งขันโดย วรวีย์ / จุฑาเฉลิม

ประเมินมือ โดยวรวีย์ / จุฑาเฉลิม และทีมงาน

 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่   062-3678890(เบลล์)  , 085-9087676(อู๋)


ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 13 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 13 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
12 ผู้มาเยือน
1 สมาชิก: Pharitrak

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต