ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports


ร้านวิลล่าสปอร์ต uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53
Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53                 


 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  30/10/2018 14:20:25  [มีการแก้ไข: 6/11/2018 0:45:52]
  Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 209
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

การแข่งขันแบดมินตัน

Lucky Mini Cup 2018

วันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561

สถานที่แข่งขัน : สนามแบดมินตันลาซาล53


สมัครแข่งขัน       >>> Click <<<
ตรวจสอบรายชื่อ  >>> Click <<<
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาแบดมินตันให้เป้นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬามือสมัครเล่นมีโอกาสได้ทำการแข่งขันและพัฒนาฝีมือ
3. เพื่อความสนุกสนาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลเกมส์และยาเสพติด
5. เพื่อสร้างพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

ประเภทการแข่งขัน
- ประเภทคู่มือ S.     24 คู่
- ประเภทคู่มือ P-     48 คู่

รางวัลการแข่งขัน
รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ S
รางวัลชนะเลิศ  6,000
รองชนะเลิศอันดับ 1   3,000
รองชนะเลิศอันดับ 2  1,500 จำนวน 2 รางวัล

รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ P-                         รางวัลชนะเลิศ                   ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000บาท
                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000บาท
                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท (2รางวัล)

ข้อตกลงร่วมกัน
1. คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ
2. นักกีฬาต้องทำการตรวจสอบชื่อจริง พร้อมชื่อเล่น ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้อง
ก่อนวันแข่งขันทั้งนี้ในวันทำการแข่งขัน
3. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล,
ระดับฝีมือ คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร
4. ในกรณีถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่คืนเงินที่เข้าร่วมการแข่งขัน
5. หากตรวจสอบพบว่า ไม่ซื่อสัตย์ ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี
คณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
6. ในวันทำการแข่งขันจริง  หากคณะกรรมการพิจารณามือ พบนักกีฬาท่านใด
ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขันมีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือ ก่อนการแข่งขันแล้วนั้น
คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง
7. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด
เช่น ประเภท ชื่อ ระดับฝีมือส่งทาง PM แจ้งทางคณะกรรมการ ผ่านทางเว็บบอร์ดหรือ
LINE (ID : Taschakorn)
8. ในการประท้วง คณะกรรมการพิจารณามือ มีสิทธิ์ขาด สามารถตัดสินได้ โดยไม่จำเป็น
ต้องมีผู้ประท้วงอ้างอิง
9. ในการตัดสิทธิ์ หรือปรับมือนั้น คณะกรรมการพิจารณามือ สามารถกระทำได้ทุกรอบการแข่งขัน
แม้กระทั่งรอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากนักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่นๆ
10. ในการประท้วง หากนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันท่านใด พบเห็นนักกีฬาบางคู่ ไม่ได้ลงตาม
มือที่ควรจะเป็นสามารถโทรแจ้งมาได้ที่คณะกรรมการพิจารณามือที่ 088-344-9217
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณามือจะเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง 
11. คณะกรรมการจะมีทีมงาน ที่คอยสอดส่องในการประเมินมือ ทุกรอบการแข่งขัน
และทุกสนามดังนั้นนักกีฬา ควรเล่นให้เต็มฝีมือ เพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์การแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน
1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ
2. นักกีฬาจะต้องมาลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 30 นาที
โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้มาเป็นหลักฐานแสดงตน
3. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้
ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือ รายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด
4. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้มีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงคัดค้าน
และการตัดสินในการชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6. ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point สองเซ็ต
แต้มสูงสุด 21 แต้ม ไม่มีการดิวส์ในรอบแบ่งกลุ่ม
 - กรณีหากคะแนนในกลุ่ม  คะแนนเท่ากัน  ให้พิจารณาดูจากผลต่าง 
   การรวมคะแนนดิบได้และเสีย  จากเกมทั้งหมดที่ทำการแข่งขัน
 - กรณีหากผลต่างคะแนนดิบ เท่ากัน ให้ดู Head To Head ที่พบกัน
7. ในรอบ Know Out หรือแพ้คัดออก ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point แข่งขัน 2
ใน 3 เกม แต่ละเกมจะมีคะแนน21 คะแนน ผู้ส่งถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ
ในกรณี 20 เท่ากัน ให้ทำการเล่นต่อจนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นำห่าง 2 คะแนน
จะเป็นผู้ชนะ หากทำเล่นต่อไปจนถึง 29 แต้มเท่ากัน ฝ่ายที่ได้แต้ม30เป็นผู้ชนะ
8. ผู้แข่งขันจะต้องแข่งขันจะต้องแข่งขันครบทั้ง 2 เกมส์ หากไม่แข่งขันเกมส์ใดเกมส์หนึ่ง
จะถูกปรับแพ้ทั้ง 2 เกมส์ ยกเว้นเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ ไม่สามารถแข่งต่อได้ให้อันดับ
ถัดไปของกลุ่มนั้นได้รับสิทธิ์แทนในรอบต่อไป
9. การแข่งขันใช้ลูกขนไก่
[อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดให้อยู่ในมาตรฐานการแข่งขันเทียบเท่าที่ผ่านมา]
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถมาแข่งขันได้ (หลังจากที่ได้ประกาศสายการแข่งขันแล้ว)

กำหนดการ
- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
- โอนค่าสมัครหลังจากผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินได้ทันที
ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 2592889972 ชื่อบัญชี ทัชชกร เพชรมาตร์
 
ปิดรับชำระเงินเมื่อครบจำนวนคู่ สิ้นสุดการรับโอน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- ประกาศสายการแข่งขัน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- แข่งขันวันที่2 ธันวาคม 2561   เริ่มเวลา 9.00 น. ณ.สนามลาซาล53

ค่าใช้จ่าย
-ค่าสมัคร คู่ล่ะ 1000 บาท
-คูปองลูกแบด เล่มล่ะ (รอพิจารณา)

วิธีชำระเงิน
โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 2592889972 ชื่อบัญชี ทัชชกร เพชรมาตร์
จัดการแข่งขันโดย ทีมงาน Alcoholism
ประเมินมือ ทีมงาน Alcoholism
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่   (แบด) โทร 088-344-9217   Line ID : Taschakorn

ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  5/11/2018 13:55:08
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 209
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

สมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับ
ทีมงานประเมินมือพร้อมทำงาน
ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  6/11/2018 0:47:14
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 209
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

เปิดรุ่นมือ S เพิ่มให้นักกีฬาได้ร่วมสนุกกันเพิ่มแล้วนะครับ
จำนวน 24 คู่ แชมส์ รับเงินรางวัล 6,000 บาท
สนใจรีบสมัครเลยนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Mazakubpom

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  12/11/2018 15:53:39
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 3
เลขที่สมาชิก: 82212
สมัครเมื่อ: 5/11/2018

อยู่ในระบบ
รีบสมัครกันมาได้เลยครับ รายการดีๆเงินรางวัลไม่น้อย
ข้อมูลส่วนตัว
 
ผู้กล้า

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  14/11/2018 10:09:32
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 72
เลขที่สมาชิก: 79474
สมัครเมื่อ: 25/4/2017

สมัครๆ
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 13 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 13 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
12 ผู้มาเยือน
1 สมาชิก: Mazakubpom

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต