ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  ได้วันแข่งแล้วLucky mini cup 2019 23/3/62 @ สนามแบดลาซาล 53
ได้วันแข่งแล้วLucky mini cup 2019 23/3/62 @ สนามแบดลาซาล 53                 


 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  30/10/2018 14:20:25  [มีการแก้ไข: 15/3/2019 19:54:38]
  ได้วันแข่งแล้วLucky mini cup 2019 23/3/62 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 227
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009การแข่งขันแบดมินตัน

Lucky Mini Cup 2018 

วันเสาร์  ที่ 23 มีนาคม 2562 

สถานที่แข่งขัน : สนามแบดมินตันลาซาล53


สมัครแข่งขัน       >>> Click <<<
ตรวจสอบรายชื่อ  >>> Click <<<
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาแบดมินตันให้เป้นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬามือสมัครเล่นมีโอกาสได้ทำการแข่งขันและพัฒนาฝีมือ
3. เพื่อความสนุกสนาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลเกมส์และยาเสพติด
5. เพื่อสร้างพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

ประเภทการแข่งขัน

- ประเภทคู่มือ N.     24 คู่
- ประเภทคู่มือ S.     32 คู่
- ประเภทคุ่มือ P      16 คู่ 

รางวัลสำหรับผู้แข่งขัน.                            รางวัลชนะเลิศ                   ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1
5,000 บาท 
                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 
                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,000บาท (2รางวัล)

ข้อตกลงร่วมกัน
1. คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ
2. นักกีฬาต้องทำการตรวจสอบชื่อจริง พร้อมชื่อเล่น ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้อง
ก่อนวันแข่งขันทั้งนี้ในวันทำการแข่งขัน
3. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล,
ระดับฝีมือ คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร
4. ในกรณีถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่คืนเงินที่เข้าร่วมการแข่งขัน
5. หากตรวจสอบพบว่า ไม่ซื่อสัตย์ ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี
คณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
6. ในวันทำการแข่งขันจริง  หากคณะกรรมการพิจารณามือ พบนักกีฬาท่านใด
ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขันมีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือ ก่อนการแข่งขันแล้วนั้น
คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง
7. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด
เช่น ประเภท ชื่อ ระดับฝีมือส่งทาง PM แจ้งทางคณะกรรมการ ผ่านทางเว็บบอร์ดหรือ
LINE (ID : Taschakorn)
8. ในการประท้วง คณะกรรมการพิจารณามือ มีสิทธิ์ขาด สามารถตัดสินได้ โดยไม่จำเป็น
ต้องมีผู้ประท้วงอ้างอิง
9. ในการตัดสิทธิ์ หรือปรับมือนั้น คณะกรรมการพิจารณามือ สามารถกระทำได้ทุกรอบการแข่งขัน
แม้กระทั่งรอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากนักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่นๆ
10. ในการประท้วง หากนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันท่านใด พบเห็นนักกีฬาบางคู่ ไม่ได้ลงตาม
มือที่ควรจะเป็นสามารถโทรแจ้งมาได้ที่คณะกรรมการพิจารณามือที่ 088-344-9217
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณามือจะเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง 
11. คณะกรรมการจะมีทีมงาน ที่คอยสอดส่องในการประเมินมือ ทุกรอบการแข่งขัน
และทุกสนามดังนั้นนักกีฬา ควรเล่นให้เต็มฝีมือ เพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์การแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน
1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ
2. นักกีฬาจะต้องมาลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 30 นาที
โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้มาเป็นหลักฐานแสดงตน
3. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้
ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือ รายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด
4. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้มีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงคัดค้าน
และการตัดสินในการชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6. ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point สองเซ็ต
แต้มสูงสุด 21 แต้ม ไม่มีการดิวส์ในรอบแบ่งกลุ่ม
 - กรณีหากคะแนนในกลุ่ม  คะแนนเท่ากัน  ให้พิจารณาดูจากผลต่าง 
   การรวมคะแนนดิบได้และเสีย  จากเกมทั้งหมดที่ทำการแข่งขัน
 - กรณีหากผลต่างคะแนนดิบ เท่ากัน ให้ดู Head To Head ที่พบกัน
7. ในรอบ Know Out หรือแพ้คัดออก ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point แข่งขัน 2
ใน 3 เกม แต่ละเกมจะมีคะแนน21 คะแนน ผู้ส่งถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ
ในกรณี 20 เท่ากัน ให้ทำการเล่นต่อจนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นำห่าง 2 คะแนน
จะเป็นผู้ชนะ หากทำเล่นต่อไปจนถึง 29 แต้มเท่ากัน ฝ่ายที่ได้แต้ม30เป็นผู้ชนะ
8. ผู้แข่งขันจะต้องแข่งขันจะต้องแข่งขันครบทั้ง 2 เกมส์ หากไม่แข่งขันเกมส์ใดเกมส์หนึ่ง
จะถูกปรับแพ้ทั้ง 2 เกมส์ ยกเว้นเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ ไม่สามารถแข่งต่อได้ให้อันดับ
ถัดไปของกลุ่มนั้นได้รับสิทธิ์แทนในรอบต่อไป
9. การแข่งขันใช้ลูกขนไก่
[อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดให้อยู่ในมาตรฐานการแข่งขันเทียบเท่าที่ผ่านมา]
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถมาแข่งขันได้ (หลังจากที่ได้ประกาศสายการแข่งขันแล้ว)

กำหนดการ
- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562
- โอนค่าสมัครหลังจากผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินได้ทันที
ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 2592889972 ชื่อบัญชี ทัชชกร เพชรมาตร์
 
ปิดรับชำระเงินเมื่อครบจำนวนคู่ สิ้นสุดการรับโอน 21 มีนาคม
- ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันที่ 22 มีนาคม
- ประกาศสายการแข่งขัน วันที่ 22 มีนาคม 
- แข่งขันวันที่ 23 มีนาคม  2562. เริ่มเวลา 9.00 น. ณ.สนามลาซาล53

ค่าใช้จ่าย
-ค่าสมัคร คู่ล่ะ 900  บาท
-คูปองลูกแบด เล่มล่ะ 350 บาท 10 ใบ 

วิธีชำระเงิน
โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 2592889972 ชื่อบัญชี ทัชชกร เพชรมาตร์
จัดการแข่งขันโดย ทีมงาน Alcoholism
ประเมินมือ ทีมงาน Alcoholism
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่   (แบด) โทร 088-344-9217   Line ID : Taschakorn

ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  5/11/2018 13:55:08
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 227
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

สมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับ
ทีมงานประเมินมือพร้อมทำงาน
ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  6/11/2018 0:47:14
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 227
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

เปิดรุ่นมือ S เพิ่มให้นักกีฬาได้ร่วมสนุกกันเพิ่มแล้วนะครับ
จำนวน 24 คู่ แชมส์ รับเงินรางวัล 6,000 บาท
สนใจรีบสมัครเลยนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Mazakubpom

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  12/11/2018 15:53:39
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 13
เลขที่สมาชิก: 82212
สมัครเมื่อ: 5/11/2018

รีบสมัครกันมาได้เลยครับ รายการดีๆเงินรางวัลไม่น้อย
ข้อมูลส่วนตัว
 
ผู้กล้า

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  14/11/2018 10:09:32
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 119
เลขที่สมาชิก: 79474
สมัครเมื่อ: 25/4/2017

สมัครๆ
ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  21/11/2018 16:57:10  [มีการแก้ไข: 21/11/2018 17:15:39]
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 227
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

แจ้งเลื่อนการจัดแข่งขัน จากวันที่ 2 ธันวา เป็น วันที่ 27 มกราคม 2562
นักกีฬาทุกท่านสมัครกันได้เหมือนเดิมนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Mazakubpom

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  4/12/2018 15:28:23
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 13
เลขที่สมาชิก: 82212
สมัครเมื่อ: 5/11/2018

สมัครกันมาได้เลยนะคับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  20/1/2019 18:19:41  [มีการแก้ไข: 7/3/2019 20:44:00]
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 227
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

ได้วันแข่งขันแล้วคร้าบบบ
เจอกัน 23 มีนาคม 2562 นะคร้าบบบ
รับสมัคร 3 ประเภท
N 32 
S. 24
P-,P 16
ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  9/2/2019 13:15:45
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 227
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

สมัครได้แล้วนะคับ
ทีมงานพร้อมประเมินมือจ้าา
ข้อมูลส่วนตัว
 
Nooky Butt

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  12/2/2019 8:55:17
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 10
เลขที่สมาชิก: 74781
สมัครเมื่อ: 12/9/2015

23 มีนา มันวันเสาร์นะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  13/2/2019 12:26:24
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 227
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

ย้ายมา 23 คับ เพราะ 24 ติดเลือกตั้ง 
ยกคำพูด:
เขียนโดย Nooky Butt:

23 มีนา มันวันเสาร์นะครับ


ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  20/2/2019 12:12:31
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 227
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

สมัครกันมาได้เลยนะครับผม
ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  6/3/2019 0:34:06
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 227
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

อัพเดตรายชื่อนักกีฬาแล้วนะครับ ไปตรวจสอบดูได้เลย
ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  7/3/2019 13:53:58
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 227
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

รายการแข่งขัน เล็ก ๆ เน้น สนุกสนาน
เงินรางวัล ถ้วย สวยงาม มีคุณค่า
ปล.. ไม่มีกรรมการตัดสินในสนามแข่งนะคับ
ขอคงามร่วมมือ นักกีฬา ต้องมี สปีริตและน้ำใจ เวลาแข่งขัน
ขอบคุณนะคับ ทุก ๆ ท่าน
ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  15/3/2019 19:55:16
  Re: Lucky mini cup 2018 @ สนามแบดลาซาล 53ข้อความ: 227
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009

มือ S ยังว่าง อีก 6 ที่นั่ง นะคับ รีบ ๆ กันหน่อย
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 9 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 9 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
9 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต