ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports

ร้านวิลล่าสปอร์ต G-Force No.1 uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  Unlisted Championship 26 Jan ช/ญ เดี่ยว U9-17 เดี่ยว
Unlisted Championship 26 Jan ช/ญ เดี่ยว U9-17 เดี่ยว                 


 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  29/10/2018 17:38:09  [มีการแก้ไข: 6/12/2018 13:49:36]
  Unlisted Championship 26 Jan ช/ญ เดี่ยว U9-17 เดี่ยวข้อความ: 157
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

Unlisted Championship 2019
  Sat  26 January  2019 At KN Sport Complex
.ร.ร.เทพศิรินทร์นนทบุรี  บางกรวย นนทบุรี
รุ่น BS/GS U9 - U17 ,S,P-,WD P-,P/P+,MS,WS,OPEN

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย

 2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ

 3. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ให้มีความรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย

 4. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขัน ทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือ

 5.เพื่อให้นักกีฬาวัยเยาว์ ได้มีสนามแข่งขันเพื่อทดสอบฝีมือ และพัฒนาฝีมือเพิ่มเติม

 6. เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีและสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เพื่อให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

การรับสมัครประเภทการแข่งขัน

1.  ประเภทมือ BS U9 /GS U9(ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2554) รับสมัครประเภทละ 16 คน (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

2.  ประเภทมือ BS U11 /GS U11(ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2552) รับสมัครประเภทละ 16 คน (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

3.  ประเภทมือ BS U13 /GS U13(ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2550) รับสมัครประเภทละ 16 คน (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

4.  ประเภทมือ MS U15 /WS U15(ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2548) รับสมัครประเภทละ 16 คน (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

5.  ประเภทมือ MS U17 /WS U17(ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2546) รับสมัครประเภทละ 16 คน (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

6.ประเภทมือ WS Open รับสมัครจำนวน       16 คน (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

7.ประเภทมือ MS Open รับสมัครจำนวน       16 คน (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

8.ประเภทมือ S(ห้ามชายคู่) รับสมัครจำนวน       32 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

9.ประเภทมือ P- รับสมัครจำนวน       32 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

10.ประเภทมือWD P- รับสมัครจำนวน       16 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

11.ประเภทมือP/P+ รับสมัครจำนวน       8   คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

12.ประเภทมือ Open รับสมัครจำนวน       16 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

***การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่+ลดเงินรางวัลหรือยกเลิกการ  แข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม***

***นักกีฬารุ่นจำกัดอายุ ห้ามนักกีฬาที่มีแรงค์กิ้งสมาคม 1-15 ลงทำการแข่งขัน ยกเว้นรุ่น U9 ไม่จำกัดแรงค์ ถ้าจะลงทำการแข่งขันสามารถลงได้ในรุ่นที่ไม่ติดแรงค์ 1-15 หรือลงประเภทตามมือเท่านั้น*** (ใช้คะแนนของวันที่ 10/01/2019)

*นักกีฬารุ่นจำกัดอายุ สามารถลงทำการแข่งขันได้ 3 ประเภทเท่านั้น ทั้งนี้รวมการลงแข่งขันข้ามอายุและลงประเภทจำกัดมือแล้ว*

*นักกีฬารุ่นจำกัดมือ สามารถลงทำการแข่งขันได้ 2 ประเภท*

เงินรางวัล

ประเภทการแข่งขัน              ชนะเลิศอันดับ1                     รองชนะเลิศอันดับ1              รองชนะเลิศอันดับ2 (2 รางวัล)

BS/GS U9 1,500 800 500

BS/GS U11 1,500 800 500

BS/GS U13 2,000 1,200 800

MS/WS U15 2,000 1,200 800

MS/WS U17 2,500 1,500 1,000

MS/WS Open 5,000 2,500 1,200

S 3,000 1,500 1,000

P- 4,000 2,000 1,000

WD P- 4,000 2,000 1,000

P/P+ 3,000 1,500 1,000

Open 10,000 5,000 2,500

นักกีฬารุ่นจำกัดมือจะได้รับถ้วยรางวัล + เงินรางวัล*

*นักกีฬารุ่นจำกัดอายุ จะได้รับ เหรียญรางวัล +ใบประกาศนียบัตร +ทุนการศึกษา*

เงินรางวัลและของรางวัลถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

คุณสมบัตินักกีฬา

1. นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

2. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการคัดมือ

3. นักกีฬาสามารถแข่งขันในระดับตัวเอง หรือ ระดับที่สูงกว่าได้ 1 ระดับ

4. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

5.นักกีฬาที่เคยลงแข่งขันรายการอื่นๆ  ถ้าเคยได้ถ้วยรางวัล (1-3) ในประเภท มือ นั้น ๆ สามารถลงมือเดิมได้ แต่ต้องแยกคู่ และคู่คนใหม่ต้องมือเบากว่าคู่เดิมเท่านั้น หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

1.ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF)

2.ให้นักกีฬามาก่อนการแข่งขัน 30 นาที เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขันได้

3.การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม

แข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มเพียง 2 เกมส์ ใช้วิธีนับคะแนนแบบ แบบ Rally point  21 คะแนนไม่มีดิวโดย ผู้ชนะ จะได้ 2 คะแนน / เสมอได้ 1 คะแนน / ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน เมื่อแข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มเสร็จแล้วจะทำการรวมคะแนนเพื่อจัดอันดับโดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1 คะแนนรวม

3.2 ผลรวมแต้มได้-เสีย

3.3 จับฉลาก

4.การแข่งขันในรอบMain Draw

แข่งขัน 2 ใน 3 เกมส์ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally Point ทีมที่ทำคะแนนถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณี 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะ ชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน  ผู้ถึง 30 เป็นผู้ชนะในเกมนั้น ทันที

5.นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันภายใน 10 นาทีหลังจากที่ประกาศเรียกให้นักกีฬาลงทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ทันที (กรณีที่เพิ่งแข่งขันเสร็จจะอนุญาตให้พักไม่เกิน 15 นาที)

6.คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขัน ได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด

7.การประเมินนักกีฬาทุกคู่ ทุกประเภทการแข่งขัน การพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นอันที่สิ้นสุด

8.การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้ง รายละเอียด  เช่น  ประเภท  ,ชื่อ  ,ระดับฝีมือ 

9.ในวันแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้มีการประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาได้โดย ต้องมีหัวหน้าทีมรวมกันอย่าง น้อย 3 ทีมขึ้นไป ร่วมลงชื่อประท้วง โดยผลการชี้ขาดจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าผู้เข้าแข่งขัน ระดับมือเกินรุ่นที่ลงแข่งขัน สามารถตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันได้ทันที ในทุกรอบของการแข่งขัน โดยไม่ต้องมีผู้ประท้วง

10.การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันประกาศสายการ แข่งขัน โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือตรงกับรุ่นที่เข้าทำการแข่งขัน เท่านั้น

11. การขอยกเลิกการเข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่ชำระเงินแล้ว ต้องทำการขอยกเลิกก่อนประกาศสายการแข่งขันเพื่อขอค่าสมัครคืน มิฉะนั้นจะไม่มีการคืนค่าสมัครทุกกรณี

12. การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่+ลดเงินรางวัล หรือยกเลิกการ  แข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

13. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

14.นักกีฬารุ่นจำกัดอายุต้องมีอายุไม่เกินแต่ละรุ่นอายุที่กำหนด

ข้อตกลงในการแข่งขัน

1. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ

2. นักกีฬาจะต้องตรวจสอบชื่อจริง พร้อมทั้งชื่อเล่นที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้องก่อนวันแข่งขัน ทั้งนี้ในวันทำการแข่งขันกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อยืนยันตัวตน

3.คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ

Link สมัคร

ลิ้งสมัคร

Link ตรวจรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม - แจ้งการชำระเงิน

ผู้จัดการแข่งขัน                           อ้น โทร.081-915-5292  Line ID : 0819155292 

ดำเนินการแข่งขันโดย                  ทีมงาน Unlisted Badminton

การชำระเงิน

นักกีฬาที่มีคุณสมบัติผ่าน แต่ชำระเงินค่าสมัครล่าช้าเกินกว่าวันที่ 20 มกราคม 2562 จะถูกเลื่อนไป อยู่ในรายชื่อสำรอง

1.ค่าสมัครประเภทคู่ คู่ละ 800 บาท ประเภทเดี่ยว 600 บาท สามารถชำระได้โดยโอนผ่าน

 

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ  สาขา The EmQuartier ชื่อบัญชี พงษ์พิทักษ์ พัชรธนารินท์ เลขที่บัญชี 030-8-01992-6   หรือ พร้อมเพย์ 0819155292 หมายเหตุ : กรุณาโอนเงินเป็นเศษสตางค์ เช่น 800.11 บาท เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน

2. ลูกขนไก่ที่ใช้ในการแข่งขันใช้ยี่ห้อ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

3. ค่าลูก จำหน่ายเป็นคูปอง ชุดละ จะแจ้งเร็วๆนี้ครับ โดยจะต้องซื้อคูปองก่อนลงทำ การแข่งขัน และมอบคูปองให้กับกรรมการคู่ละ 1 ใบ ก่อนลงทำการแข่งขัน เมื่อต้องการ เปลี่ยนลูกใหม่

กำหนดการ

นักกีฬาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

โดยคณะกรรมการจะให้สิทธิ์ในการแข่งขันตามลำดับการชำระเงิน และทำการตัดสิทธิ์ หากไม่ได้ชำระเงินตากำหนด 

ประกาศสายการแข่งขันในแต่ละประเภท วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562


ข้อมูลส่วนตัว
 
โจว ซิง ฉือ

สุดยอดแฟนพันธ์แท้
เขียนเมื่อ:  29/10/2018 23:20:44
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 15161
เลขที่สมาชิก: 2739
สมัครเมื่อ: 16/11/2005

ของเยาวชน นับ พ.ศ. เกิด เหมือนรายการสมาคมฯ ไหมครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
โจว ซิง ฉือ

สุดยอดแฟนพันธ์แท้
เขียนเมื่อ:  29/10/2018 23:29:37
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 15161
เลขที่สมาชิก: 2739
สมัครเมื่อ: 16/11/2005

เช่นเกิด พ.ย 53 ปัจจุบัน ยังไม่เต็ม 8 ขวบ
รายการนี้ต้องลง U-9 หรือ U-11 ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
poomvirat

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  30/10/2018 0:03:58
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 79
เลขที่สมาชิก: 64788
สมัครเมื่อ: 24/9/2013

ขอรายละเอียดปีเกิดรุ่นเยาวชนด้วยครับได้สมัครตรงรุ่น
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  30/10/2018 13:19:25
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 157
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015


ยกคำพูด:
เขียนโดย โจว ซิง ฉือ:

ของเยาวชน นับ พ.ศ. เกิด เหมือนรายการสมาคมฯ ไหมครับ

ถูกต้องครับ ใช้ระเบียบเดียวกันครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
โจว ซิง ฉือ

สุดยอดแฟนพันธ์แท้
เขียนเมื่อ:  30/10/2018 21:11:20
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 15161
เลขที่สมาชิก: 2739
สมัครเมื่อ: 16/11/2005


ยกคำพูด:
เขียนโดย Leon:


ยกคำพูด:
เขียนโดย โจว ซิง ฉือ:

ของเยาวชน นับ พ.ศ. เกิด เหมือนรายการสมาคมฯ ไหมครับ

ถูกต้องครับ ใช้ระเบียบเดียวกันครับ

ใน Link สมัคร ควรจะให้ลงวันเดือนปีเกิด เพื่อชัดเจนว่า ลงถูกต้องตามอายุหรือไม่
เพราะบางคนอาจดูอายุจากวันที่สมัครในปีนี้
ผมยกตัวอย่างนะครับ
ถ้าเด็กคนนึงเกิด ธ.ค. 51 อายุปัจจุบันคือ 9 ขวบ ยังไม่เต็ม 10 ขวบ
ผู้สมัครก็อาจคิดว่าตัวเองลง U-11 ในรายการนี้ได้ คณะกรรมการก็จะไม่รู้เพราะใน Link สมัครให้ลงแค่อายุ
แต่จริงๆแล้ว น้องคนนี้ รายการสมาคมปี 62 จะลง U-11 ไม่ได้แล้ว ต้องลง U-13


ข้อมูลส่วนตัว
 
poomvirat

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  30/10/2018 23:23:53
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 79
เลขที่สมาชิก: 64788
สมัครเมื่อ: 24/9/2013

ของผมก็ลงผิดไปครับเกิด2549 นับอายุปีนี้ลงu13 แต่ถ้าปีหน้าต้องลงu15 รบกวนแก้ให้ด้วย อันติกา โพธิ์แก้ว ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  31/10/2018 13:32:53
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 157
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015


ยกคำพูด:
เขียนโดย โจว ซิง ฉือ:


ยกคำพูด:
เขียนโดย Leon:


ยกคำพูด:
เขียนโดย โจว ซิง ฉือ:

ของเยาวชน นับ พ.ศ. เกิด เหมือนรายการสมาคมฯ ไหมครับ

ถูกต้องครับ ใช้ระเบียบเดียวกันครับ

ใน Link สมัคร ควรจะให้ลงวันเดือนปีเกิด เพื่อชัดเจนว่า ลงถูกต้องตามอายุหรือไม่
เพราะบางคนอาจดูอายุจากวันที่สมัครในปีนี้
ผมยกตัวอย่างนะครับ
ถ้าเด็กคนนึงเกิด ธ.ค. 51 อายุปัจจุบันคือ 9 ขวบ ยังไม่เต็ม 10 ขวบ
ผู้สมัครก็อาจคิดว่าตัวเองลง U-11 ในรายการนี้ได้ คณะกรรมการก็จะไม่รู้เพราะใน Link สมัครให้ลงแค่อายุ
แต่จริงๆแล้ว น้องคนนี้ รายการสมาคมปี 62 จะลง U-11 ไม่ได้แล้ว ต้องลง U-13


ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำครับผม

ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  31/10/2018 13:34:12
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 157
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015


ยกคำพูด:
เขียนโดย poomvirat:

ของผมก็ลงผิดไปครับเกิด2549 นับอายุปีนี้ลงu13 แต่ถ้าปีหน้าต้องลงu15 รบกวนแก้ให้ด้วย อันติกา โพธิ์แก้ว ครับ

ได้ครับเดี๋ยวแก้ไขให้ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  5/11/2018 15:48:27
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 157
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

อัพครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  8/11/2018 17:53:53
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 157
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

อัพครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  12/11/2018 15:25:22
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 157
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

ขออนุญาติอัพครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  16/11/2018 13:50:12
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 157
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

อัพคับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  19/11/2018 13:28:20
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 157
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

อัพนิดนึงครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  22/11/2018 15:51:23
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 157
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

สมัครหรือสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  28/11/2018 13:34:34
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 157
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

อัพครับบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  6/12/2018 13:49:50
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 157
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

อัพครับบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  เมื่อวาน เวลา 15:29:41
  Re: Unlisted Championship 2019 26 Jan 2019 At KN Complexข้อความ: 157
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

อัพครับ
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 7 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 7 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
7 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต