ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports

ร้านวิลล่าสปอร์ต

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  สรุปผลการแข่งขัน Anthony Badminton Tournament Cup19
สรุปผลการแข่งขัน Anthony Badminton Tournament Cup19                 


 
KKC Organize Team

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  17/9/2018 14:07:49  [มีการแก้ไข: 31/1/2019 18:31:13]
  สรุปผลการแข่งขัน Anthony Badminton Tournament Cup19ข้อความ: 266
เลขที่สมาชิก: 79824
สมัครเมื่อ: 6/7/2017

Anthony Badminton

Tournament Cup 2019

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ สนามแบดมินตัน PJ Sport Club บางบ่อ

______________________________

_______________________________

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาแบดมินตันแสดงศักยภาพและพัฒนาฝีมือตนเอง

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มคนรักกีฬาแบดมินตัน

- เพื่อให้กลุ่มคนรักในกีฬาแบดมินตัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้, ชนะ, อภัย และห่างไกลยาเสพติด

- เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน และเผยแพร่กีฬาแบดมินตันให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทคู่มือ PP (เตาะแตะ)            จำนวน 16 คู่

ประเภทคู่มือ N                            จำนวน 32 คู่

ประเภทคู่มือ S                             จำนวน 48 คู่

ประเภทคู่มือ P-                            จำนวน 24 คู่

หมายเหตุ      การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน ทางทีมผู้จัดอาจปรับลดเงินรางวัล หรือยกเลิกการแข่งขันประเภทนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

รางวัลการแข่งขัน    *** ได้ถ้วยรางวัลทุกประเภท เข้ารอบ 8 ได้รับเหรียญรางวัล ***

สายบน                      ชนะเลิศ       รองอันดับ1       รองอันดับ 2       รองอันดับ 2

คู่มือ PP 16                3,000         1,500                1,000                 1,000

คู่มือ N 32                  6,000         3,000                1,500                 1,500

คู่มือ S 48                  7,000         3,500                1,500                 1,500

คู่มือ P- 24                 5,000         2,500                1,500                 1,500

สายล่าง                     ชนะเลิศ       รองอันดับ1       รองอันดับ 2       รองอันดับ 2

คู่มือ N                       2,000         1,500                1,000                 1,000

คู่มือ S                       2,000         1,500                1,000                 1,000

คุณสมบัติของนักกีฬาและระเบียบการแข่งขัน

- นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

- นักกีฬาสามารถแข่งขันในระดับมือตนเอง หรือระดับที่สูงกว่าได้ 1 ระดับ

- กรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือกลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

- ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าทำการแข่งขันได้ 1 ประเภทมือเท่านั้น

- กรณีนักกีฬาคนใดปิดบังความสามารถของตนเองและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งเป็นการเอาเปรียบนักกีฬาท่านอื่น คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์นักกีฬาคู่ดังกล่าวให้หมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน และนักกีฬาไม่มีสิทธิ์รับค่าสมัครคืน การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

- คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์และมีสิทธิ์ตัดสินเด็ดขาดในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเภทต่างๆ

- ระดับมือ PP (เตาะแตะ) ผู้สมัครต้องเป็นนักกีฬาที่ไม่เคยได้ถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

การพิจารณามือนักกีฬา

- ประวัติการแข่งขัน – อายุ – เพศ – ทักษะ

- ในทุกประเภทมือ ไม่อนุญาตให้มีการตีคุมนักกีฬา ที่ลงทำการแข่งขันในประเภทมือดังกล่าว จะต้องเป็นนักกีฬาในระดับมือเดียวกันทั้งคู่

- การพิจารณาประเมินระดับมือของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

โมเดลมือ

คู่มือ PP (เตาะแตะ) : ตีพอได้ หลุดๆ ไม่ชัวร์ เน้นตีสนุกสนาน

คู่มือ N : ตบเบา หยอด วิ่งได้ปกติ แต่ความแม่นยำ ความชัวร์ไม่คงที่ มีหลุด

คู่มือ S : มีความแม่นยำ สเต็ปการวิ่ง ก้าว แบ็คแฮนด์ได้ สปีดลูกพอประมาณ

คู่มือ P- : มีความแม่นยำ สเต็ปการวิ่ง ก้าว แบ็คแฮนด์ดี เทคตัวตบ สปีดลูกเร็ว

ระเบียบการแข่งขัน

- ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF)

- ให้นักกีฬามาก่อนการแข่งขัน 30 นาที เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขัน

- การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีการนับคะแนนแบบ Rally Point 30 คะแนน ไม่มีดิว ผู้แข่งพบกันหมดในกลุ่ม แข่งเสร็จจะทำการรวมคะแนนเพื่อนำคู่ที่ได้อันดับที่ 1 และ 2 ในกลุ่มนั้นๆ เข้าไปแข่งขันในรอบคัดออก โดยหาทีมอันดับ 1 และ 2 ในกลุ่มนั้นๆ ตามนี้

          - คะแนนรวม

          - ผลรวมแต้มได้เสีย

          - จับฉลาก

- การแข่งขันในรอบคัดออก (Knock Out) จะแข่งขัน 2 ใน 3 เกม ใช้วิธีการนับคะแนนแบบ Rally Point ทีมที่ทำคะแนนได้ 21 คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ

- ในกรณีแต้ม 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะชนะ 2 คะแนนติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน ผู้ที่ได้ 30 ก่อน ถือเป็นผู้ชนะในเซ็ตนั้น

- นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันภายใน 10 นาที หลังจากที่ประกาศเรียก ให้นักกีฬาลงทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ฟาล์วทันที (กรณีที่เพิ่งจะแข่งเสร็จ จะอนุญาตให้พักได้ไม่เกิน 10 นาที)

- คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่นซึ่งมิใช่เป็นการแก้ไขสายการแข่งขันทั้งหมด

- คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบ มีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ

- การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา ต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันประกาศสายการแข่งขัน โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือตรงกับรุ่นที่เข้าทำการแข่งขันเท่านั้น

- การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาต้องประท้วงก่อนถึงวันแข่งขัน โดยจะต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ประเภท, ชื่อ-สกุล, ระดับมือ (ไม่ขอรับประท้วงในวันแข่ง)

- กรณีพบนักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-สกุล, ระดับฝีมือ เป็นต้น คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

- การขอยกเลิกการเข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่ชำระเงินแล้ว ไม่มีการคืนค่าสมัครทุกกรณี

- นักกีฬาต้องทำการลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียนโดยนำบัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการอื่นๆ มาแสดง สำหรับนักกีฬาต่างชาติ ให้ใช้ PASSPORT มาแสดงตัวด้วยตัวเอง หากไม่มีมาแสดง หรือชื่อนักกีฬาไม่ตรงกับบัตรประชาชน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการแข่งขันและไม่คืนค่าสมัครแข่งขันให้ โดยไม่มีการอุทธรณ์ในทุกกรณี โดยถือว่านักกีฬาทำผิดกติกาและไม่เคารพสิทธิ์ของตนเอง

- การแข่งขันประเภทใดๆ มีผู้สม้ครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่และลดเงินรางวัล หรือยกเลิกการแข่งขันประเภทนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม

- การจัดการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

เวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

วันที่จัดการแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

สถานที่ : สนามแบดมินตัน PJ Sport Club 12 คอร์ท ต.บางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน : ค่าสมัครคุ่ละ 900 บาท

การรับสมัคร

- สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

- สามารถสมัครแข่งขันผ่าน www.thaibadminton.com หรือแจ้งสมัครได้ที่ LINE ID: anthonycup2019

- กรณีที่จำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภทมือ ทางคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาไว้ในรายชื่อสำรอง

การชำระเงิน

คู่ที่ผ่านการประเมินแล้ว สามารถชำระเงินได้ทันที โดยโอนเงินผ่านบัญชี

ธ.กสิกรไทย

ชื่อบัญชี ศิริพร รุจิตานนท์

เลขที่บัญชี 045-8-50226-9

*** หลังจากโอนเงินแล้ว รบกวนแจ้งการชำระเงิน โดยการส่งสลิปใบโอนมาที่

Line ID: anthonycup2019 ***

*** เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน ***

*** เปิดรับโอนเงินจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแข่งขัน

แอนโทนี่ โทร. 036-9172225

ตังทอน โทร. 062-6236669 / Line ID: anthonycup2019

ประเมินโดย ทีม เดอะ ล็อปเตอร์

แอนโทนี่ โทร. 036-9172225

ตังทอน โทร. 062-6236669 / Line ID: anthonycup2019

แจ้งชำระเงินค่าสมัคร

แอนโทนี่ โทร. 036-9172225

ตังทอน โทร. 062-6236669 / Line ID: anthonycup2019

ดำเนินการแข่งขัน

KKC Organize Team by KING KONG CLUB

 

*** เร็ว กระชับ ไม่รอนาน ***

ข้อมูลส่วนตัว
 
KKC Organize Team

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  11/10/2018 18:32:12
  Re: Anthony Badminton Tournament Cup 2019 (27 Jan 19) @ PJ Sข้อความ: 266
เลขที่สมาชิก: 79824
สมัครเมื่อ: 6/7/2017ข้อมูลส่วนตัว
 
Minte

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  27/11/2018 22:54:06
  Re: Anthony Badminton Tournament Cup 2019 (27 Jan 19) @ PJ Sข้อความ: 3
เลขที่สมาชิก: 82272
สมัครเมื่อ: 26/11/2018

มือใหม่ก็มีมือให้ลงแข่งนะครับ :)
ข้อมูลส่วนตัว
 
Minte

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  26/12/2018 12:00:27
  Re: Anthony Badminton Tournament Cup 2019 (27 Jan 19) @ PJ Sข้อความ: 3
เลขที่สมาชิก: 82272
สมัครเมื่อ: 26/11/2018

มือNเต็มแล้วนะครับ ทยอยชำระเงินมาเรื่อยๆ
มืออื่นๆสมัครมาเรื่อย จะทยอยลงระบบให้อยู่นะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Minte

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  3/1/2019 21:56:13
  Re: Anthony Badminton Tournament Cup 2019 (27 Jan 19) @ PJ Sข้อความ: 3
เลขที่สมาชิก: 82272
สมัครเมื่อ: 26/11/2018

ตอนนี้ N กับ S ปิดรับสมัครแล้วนะครับ จ่ายครบหมดแล้ว

เหลือP-ที่ยังว่างอยู่

วันงานมีจับฉลากลุ้นรางวัลมากมาย
ข้อมูลส่วนตัว
 
KKC Organize Team

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  26/1/2019 18:21:29
  Re: Anthony Badminton Tournament Cup 2019 (27 Jan 19) @ PJ Sข้อความ: 266
เลขที่สมาชิก: 79824
สมัครเมื่อ: 6/7/2017

ตารางเวลาและสายการแข่งขัน

รายการ Anthony Badminton Tournament Cup 2019

วันที่ 27 ม.ค. 62 ณ สนามแบดมินตัน PJ Sport Club บางบ่อ

https://drive.google.com/open?id=1TDYZUVbEu_ropzl3xrKveYwdfU9kZHyq

------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอให้นักกีฬาตรวจสอบตารางเวลาและสายการแข่งขันให้เรียบร้อย และขอให้นักกีฬามาถึงสนามก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการแข่งขัน
ข้อมูลส่วนตัว
 
KKC Organize Team

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  31/1/2019 18:31:27
  Re: Anthony Badminton Tournament Cup 2019 (27 Jan 19) @ PJ Sข้อความ: 266
เลขที่สมาชิก: 79824
สมัครเมื่อ: 6/7/2017

ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 8 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 8 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
7 ผู้มาเยือน
1 สมาชิก: vutti8340

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต