ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports

SportMaxx

ร้านวิลล่าสปอร์ต uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  Anthony Badminton Tournament Cup 2019 (27 Jan 19) @ PJ Sport
Anthony Badminton Tournament Cup 2019 (27 Jan 19) @ PJ Sport                 


 
KKC Organize Team

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  17/9/2018 14:07:49
  Anthony Badminton Tournament Cup 2019 (27 Jan 19) @ PJ Sportข้อความ: 163
เลขที่สมาชิก: 79824
สมัครเมื่อ: 6/7/2017

Anthony Badminton

Tournament Cup 2019

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ สนามแบดมินตัน PJ Sport Club บางบ่อ

______________________________

สมัครแข่งขัน >>>>> Click

ตรวจสอบรายชื่อ >>>>> Click

ตารางเวลาและสายการแข่งขัน >>>>> Click

_______________________________

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาแบดมินตันแสดงศักยภาพและพัฒนาฝีมือตนเอง

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มคนรักกีฬาแบดมินตัน

- เพื่อให้กลุ่มคนรักในกีฬาแบดมินตัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้, ชนะ, อภัย และห่างไกลยาเสพติด

- เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน และเผยแพร่กีฬาแบดมินตันให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทคู่มือ PP (เตาะแตะ)            จำนวน 16 คู่

ประเภทคู่มือ N                            จำนวน 32 คู่

ประเภทคู่มือ S                             จำนวน 48 คู่

ประเภทคู่มือ P-                            จำนวน 24 คู่

หมายเหตุ      การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน ทางทีมผู้จัดอาจปรับลดเงินรางวัล หรือยกเลิกการแข่งขันประเภทนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

รางวัลการแข่งขัน    *** ได้ถ้วยรางวัลทุกประเภท เข้ารอบ 8 ได้รับเหรียญรางวัล ***

สายบน                      ชนะเลิศ       รองอันดับ1       รองอันดับ 2       รองอันดับ 2

คู่มือ PP 16                3,000         1,500                1,000                 1,000

คู่มือ N 32                  6,000         3,000                1,500                 1,500

คู่มือ S 48                  7,000         3,500                1,500                 1,500

คู่มือ P- 24                 5,000         2,500                1,500                 1,500

สายล่าง                     ชนะเลิศ       รองอันดับ1       รองอันดับ 2       รองอันดับ 2

คู่มือ N                       2,000         1,500                1,000                 1,000

คู่มือ S                       2,000         1,500                1,000                 1,000

คุณสมบัติของนักกีฬาและระเบียบการแข่งขัน

- นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

- นักกีฬาสามารถแข่งขันในระดับมือตนเอง หรือระดับที่สูงกว่าได้ 1 ระดับ

- กรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือกลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

- ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าทำการแข่งขันได้ 1 ประเภทมือเท่านั้น

- กรณีนักกีฬาคนใดปิดบังความสามารถของตนเองและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งเป็นการเอาเปรียบนักกีฬาท่านอื่น คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์นักกีฬาคู่ดังกล่าวให้หมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน และนักกีฬาไม่มีสิทธิ์รับค่าสมัครคืน การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

- คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์และมีสิทธิ์ตัดสินเด็ดขาดในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเภทต่างๆ

- ระดับมือ PP (เตาะแตะ) ผู้สมัครต้องเป็นนักกีฬาที่ไม่เคยได้ถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

การพิจารณามือนักกีฬา

- ประวัติการแข่งขัน – อายุ – เพศ – ทักษะ

- ในทุกประเภทมือ ไม่อนุญาตให้มีการตีคุมนักกีฬา ที่ลงทำการแข่งขันในประเภทมือดังกล่าว จะต้องเป็นนักกีฬาในระดับมือเดียวกันทั้งคู่

- การพิจารณาประเมินระดับมือของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

โมเดลมือ

คู่มือ PP (เตาะแตะ) : ตีพอได้ หลุดๆ ไม่ชัวร์ เน้นตีสนุกสนาน

คู่มือ N : ตบเบา หยอด วิ่งได้ปกติ แต่ความแม่นยำ ความชัวร์ไม่คงที่ มีหลุด

คู่มือ S : มีความแม่นยำ สเต็ปการวิ่ง ก้าว แบ็คแฮนด์ได้ สปีดลูกพอประมาณ

คู่มือ P- : มีความแม่นยำ สเต็ปการวิ่ง ก้าว แบ็คแฮนด์ดี เทคตัวตบ สปีดลูกเร็ว

ระเบียบการแข่งขัน

- ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF)

- ให้นักกีฬามาก่อนการแข่งขัน 30 นาที เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขัน

- การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีการนับคะแนนแบบ Rally Point 30 คะแนน ไม่มีดิว ผู้แข่งพบกันหมดในกลุ่ม แข่งเสร็จจะทำการรวมคะแนนเพื่อนำคู่ที่ได้อันดับที่ 1 และ 2 ในกลุ่มนั้นๆ เข้าไปแข่งขันในรอบคัดออก โดยหาทีมอันดับ 1 และ 2 ในกลุ่มนั้นๆ ตามนี้

          - คะแนนรวม

          - ผลรวมแต้มได้เสีย

          - จับฉลาก

- การแข่งขันในรอบคัดออก (Knock Out) จะแข่งขัน 2 ใน 3 เกม ใช้วิธีการนับคะแนนแบบ Rally Point ทีมที่ทำคะแนนได้ 21 คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ

- ในกรณีแต้ม 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะชนะ 2 คะแนนติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน ผู้ที่ได้ 30 ก่อน ถือเป็นผู้ชนะในเซ็ตนั้น

- นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันภายใน 10 นาที หลังจากที่ประกาศเรียก ให้นักกีฬาลงทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ฟาล์วทันที (กรณีที่เพิ่งจะแข่งเสร็จ จะอนุญาตให้พักได้ไม่เกิน 10 นาที)

- คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่นซึ่งมิใช่เป็นการแก้ไขสายการแข่งขันทั้งหมด

- คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบ มีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ

- การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา ต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันประกาศสายการแข่งขัน โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือตรงกับรุ่นที่เข้าทำการแข่งขันเท่านั้น

- การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาต้องประท้วงก่อนถึงวันแข่งขัน โดยจะต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ประเภท, ชื่อ-สกุล, ระดับมือ (ไม่ขอรับประท้วงในวันแข่ง)

- กรณีพบนักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-สกุล, ระดับฝีมือ เป็นต้น คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

- การขอยกเลิกการเข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่ชำระเงินแล้ว ไม่มีการคืนค่าสมัครทุกกรณี

- นักกีฬาต้องทำการลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียนโดยนำบัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการอื่นๆ มาแสดง สำหรับนักกีฬาต่างชาติ ให้ใช้ PASSPORT มาแสดงตัวด้วยตัวเอง หากไม่มีมาแสดง หรือชื่อนักกีฬาไม่ตรงกับบัตรประชาชน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการแข่งขันและไม่คืนค่าสมัครแข่งขันให้ โดยไม่มีการอุทธรณ์ในทุกกรณี โดยถือว่านักกีฬาทำผิดกติกาและไม่เคารพสิทธิ์ของตนเอง

- การแข่งขันประเภทใดๆ มีผู้สม้ครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่และลดเงินรางวัล หรือยกเลิกการแข่งขันประเภทนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม

- การจัดการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

เวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

วันที่จัดการแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

สถานที่ : สนามแบดมินตัน PJ Sport Club 12 คอร์ท ต.บางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน : ค่าสมัครคุ่ละ 900 บาท

การรับสมัคร

- สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

- สามารถสมัครแข่งขันผ่าน www.thaibadminton.com หรือแจ้งสมัครได้ที่ LINE ID: anthonycup2019

- กรณีที่จำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภทมือ ทางคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาไว้ในรายชื่อสำรอง

การชำระเงิน

คู่ที่ผ่านการประเมินแล้ว สามารถชำระเงินได้ทันที โดยโอนเงินผ่านบัญชี

ธ.กสิกรไทย

ชื่อบัญชี ศิริพร รุจิตานนท์

เลขที่บัญชี 045-8-50226-9

*** หลังจากโอนเงินแล้ว รบกวนแจ้งการชำระเงิน โดยการส่งสลิปใบโอนมาที่

Line ID: anthonycup2019 ***

*** เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน ***

*** เปิดรับโอนเงินจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแข่งขัน

แอนโทนี่ โทร. 036-9172225

ตังทอน โทร. 062-6236669 / Line ID: anthonycup2019

ประเมินโดย ทีม เดอะ ล็อปเตอร์

แอนโทนี่ โทร. 036-9172225

ตังทอน โทร. 062-6236669 / Line ID: anthonycup2019

แจ้งชำระเงินค่าสมัคร

แอนโทนี่ โทร. 036-9172225

ตังทอน โทร. 062-6236669 / Line ID: anthonycup2019

ดำเนินการแข่งขัน

KKC Organize Team by KING KONG CLUB

 

*** เร็ว กระชับ ไม่รอนาน ***

ข้อมูลส่วนตัว
 
KKC Organize Team

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  11/10/2018 18:32:12
  Re: Anthony Badminton Tournament Cup 2019 (27 Jan 19) @ PJ Sข้อความ: 163
เลขที่สมาชิก: 79824
สมัครเมื่อ: 6/7/2017ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 10 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 10 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
9 ผู้มาเยือน
1 สมาชิก: oldschool

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต