ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018ไม่มีการลดเงินรางวัลทุกรุ่น
Page 1 of 2[1]2»
KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018ไม่มีการลดเงินรางวัลทุกรุ่น                 


 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  4/8/2018 1:11:40  [มีการแก้ไข: 26/10/2018 20:59:34]
  KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018ไม่มีการลดเงินรางวัลทุกรุ่นข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008


 

รายการ KAWASAKI SPORT THAILAND CUP 2018

วันที่ 27 ตุลาคม 2561

ณ สนามกีฬา สนามแบดมินตัน ศิริกาญจนา

 

poster 


 

 1    ไม่มีการลดเงินรางวัลทุกประเภทการแข่งขัน


2    ไม่รับประท้วงวันแข่งขันทุกกรณี


วัตถุประสงค์

   - เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขัน ทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือ 

  - เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

  - เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือส่งเสริมให้มีกิจกรรมและพบปะสังสรรค์ ระหว่างนักกีฬาแบดมินตันด้วยกัน 


ประเภทการแข่งขัน

  - ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ S         จำนวน  64 คู่   แข่งขันแบบแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 ทีม

  - ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P-        จำนวน  64  คู่  แข่งขันแบบแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 ทีม

  - ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P         จำนวน  64  คู่  แข่งขันแบบแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 ทีม

  - ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P+/C   จำนวน  16  คู่  แข่งขันแบบแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 ทีม 

** หมายเหตุ **  ประเภทใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 8 คู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะยกเลิกการแข่งขันประเภทนั้น  ถ้าเกินจำนวนที่รับสมัคร อาจจะพิจารณาปรับเพิ่มจำนวนคู่ ตามความเหมาะสมของเวลาของการจัดแข่ง

 

รางวัลในการแข่งขัน

ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ S

ชนะเลิศ                                    รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ ของรางวัลรวม 15,000.-

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                รับเงินรางวัล   5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม 14,000.-

รองชนะเลิศอันดับสอง                รับเงินรางวัล   2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม   3,000.-

ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P-

ชนะเลิศ                                    รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม 16,000.-

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                รับเงินรางวัล   5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม 16,000.-

รองชนะเลิศอันดับสอง                รับเงินรางวัล   2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม   3,000.-

ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P

 

ชนะเลิศ                                    รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม 16,000.-

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง               รับเงินรางวัล   5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม 16,000.-

รองชนะเลิศอันดับสอง               รับเงินรางวัล   2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม   3,000.-

ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P+/C

 ชนะเลิศ                                    รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม 16,000.-

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง               รับเงินรางวัล   4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม 16,000.-

รองชนะเลิศอันดับสอง               รับเงินรางวัล   2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม   3,000.-

 

คุณสมบัติของนักกีฬา

  - ผู้สมัครลงแข่งขันทุกประเภท จะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการพิจารณามือ

  - ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัดชมรม หรือกลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน พร้อมแจ้งเบอร์โทรที่ติดต่อประสานงานได้สะดวก เพื่อสะดวกในการติดต่อและการจัดสายการแข่งขัน

 

การพิจารณาระดับฝีมือ

  - คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาระดับฝีมือแต่ละท่าน โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ ทั้งนี้อ้างอิงตัวอย่างระดับฝีมือ ตามที่กำหนดไว้ได้

  - ให้หัวหน้าทีมที่ส่งทำการแข่งขันรับรองระดับฝีมือ พร้อมเบอร์โทรติดต่อของหัวหน้าทีม

  - ในการสมัครกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเบอร์ติดต่อของนักกีฬา

  - กรณีประเภทมือ S , P- , P , และP+/C  นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันในรุ่นตัวเองเท่านั้น

 

ข้อตกลงร่วมกัน

  - คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ

  - นักกีฬาต้องทำการตรวจสอบชื่อจริง พร้อมทั้งชื่อเล่น ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้อง ก่อนวันแข่งขัน ทั้งนี้ในวันทำการแข่งขัน กรุณานำบัตรทางราชการ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน

  - ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ระดับฝีมือ เป็นต้น คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

  - ในกรณีถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่คืนเงินที่เข้าร่วมการแข่งขัน

  - หากตรวจสอบพบว่า  ไม่ซื่อสัตย์ ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที

 

อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

  รุ่นจำกัดมือ S , P- , P , และP+/C ค่าสมัครคู่ละ 1,000 บาท  โดยนักกีฬาจะได้รับเสื้อคนละ 1 ตัว


ระเบียบการแข่งขัน

  - ประเภทรุ่นมือ S , P- , P , และP+/C เป็นการแบ่งกลุ่มการแข่งขัน ในแต่ละกลุ่มจะมี 4 คู่ แข่งขันแบบพบกันหมด

  - ใช้ระบบ Rally Point 21  แต้ม/เกม  ในกรณีที่ได้  20  คะแนนเท่ากันให้เล่นต่อจนกว่าฝ่ายใดจะได้ 2 คะแนนติดกัน ถือว่าเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าได้ 29 คะแนนเท่ากันฝ่ายที่ได้ 30 คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ

  - ในการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม ต้องแข่งขันกัน  2 เกม 

- ผู้ชนะได้ 2 คะแนน ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน หากเสมอได้ 1 คะแนนเท่ากัน

- กรณีคู่ต่อสู้ไม่มา มาสายเกิน 15 นาที หรือโดนตัดสิทธิ์ ให้ถือว่าได้ 2 คะแนน โดยคะแนนดิบชนะ 21-0 ทั้งสองเกม

- รอบแบ่งกลุ่ม ผู้ชนะมีคะแนนมากสุด 2 อันดับแรก ให้เข้าไปเล่น รอบแพ้คัดออก(Knock Out) โดยอีก 2 อันดับตกรอบ

- กรณีหากคะแนนในกลุ่ม คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาดูจากผลต่าง การรวมคะแนนดิบได้และเสีย จากเกมทั้งหมดที่ทำการแข่งขัน

- กรณีหากผลต่างคะแนนดิบ เท่ากัน ให้ทำการจับสลากต่อไป

  - ในการแข่งขันแบบแพ้คัดออก(Knock Out) ในแต่ละรอบการแข่งขัน ต้องเล่นชนะ 2 ใน 3 เกม

  - นักกีฬาควรพร้อมทำการแข่งขันก่อนเวลาประมาณ 15 นาที

  - หากนักกีฬามาช้ากว่าเวลาทำการแข่งขัน ให้รอนักกีฬาได้ไม่เกิน 15 นาที  หากเลยเวลา ให้ถือว่าแพ้ในเกมนั้น เว้นแต่นักกีฬาทั้งคู่ยินยอมให้เลื่อนเวลาออกไป

  - กรณีนักกีฬาลงมากกว่า 1 ประเภท หากเวลาที่ลงแข่งขันตรงกัน อนุโลมให้มีการเลื่อนเวลาการแข่งขัน เพื่อไม่ให้ชนกันได้ และให้นักกีฬาพัก หลังทำการแข่งขันในรอบก่อนหน้าได้ไม่เกิน 15 นาที

 

  - การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นข้อยุติทุกกรณี


กำหนดการ

            - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

            - โอนค่าสมัครหลังจากผ่านการพิจารณาจากทีมงานแล้วได้ทันที ปิดรับการชำระเงิน วันที่ 25 ตุลาคม 2561

            - ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อได้ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2561

 

            - ประกาศสายการแข่งขัน วันที่ 26 ตุลาคม 2561


 สอบถามรายละเอียดได้ที่

  วรรณิสา  เตชะมานนท์ (พีท)

  Tel. : 090 332 4599

  Line ID : Pete789


ผู้จัดการแข่งขัน

ธัญธิดา รักธัญญะการ

Tel: 087 617-6666

Line ID : mintkawasaki

 

 

สมัครแข่งขัน คลิก!!!

สาย และ เวลา การแข่งขัน คลิก!!!

กำหนดการ 

เริ่มลงทะเบียน 9.00

S เริ่ม 10.00

P เริ่ม 10.30

P- เริ่ม 10.30

P+/C เริ่ม 14.30

 

110 ปี เริ่ม 15.0


 


ไฟล์ที่แนบไว้:

ไฟล์แนบถูกซ่อน กรุณาเข้าระบบเพื่อดูไฟล์แนบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  6/8/2018 16:39:10
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

รายละเอียด รุ่นการแข่งขัน
เงินรางวัล
รางวัลพิเศษ มากมาย
พบกับสินค้า Kawasaki รุ่นใหม่ จากเมือนนอก ได้ที่งานนี้
แล้วพบกันนะคะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
poomvirat

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  7/8/2018 13:04:48
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 64788
สมัครเมื่อ: 24/9/2013

มีรุ่นเยาวชนไหมครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  7/8/2018 19:48:34
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008


ยกคำพูด:
เขียนโดย poomvirat:

มีรุ่นเยาวชนไหมครับ

รุ่นเยาวชน ไม่มีค่ะ
รายละเอียด รุ่นมือการแข่งขันของรายการ อยู่ด้านบนนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  7/9/2018 13:25:53
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

สมัครกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  10/9/2018 17:37:52
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

สมัครได้เรื่อยๆนะคะ ของรางวัล รออยู่มากมาย ค่า
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  13/9/2018 19:13:30
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

สมัครกันเข้ามานะคะ รีบสมัคร รีบประเมิน ชำระเงินก่อน วันที่ 30 กย นี้ ลุ้นรับฟรี 10,000 บาท นะคะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  14/9/2018 18:25:33
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

เหลือเวลา ลุ้นรางวัล 10,000 บาท อีกแค่ 15 วัน นะคะ รีบๆหน่อยค่า
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  28/9/2018 19:08:56
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

2 วันสุดท้ายแล้วนะคะ ที่จะมีโอกาส ลุ้นรางวัล

นักกีฬาคนไหนที่ยังไม่ผ่านประเมินมือ รบกวนติดต่อผู้จัดด้วยค่ะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  29/9/2018 18:54:25
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

อีก 2 วัน นะคะ เหลือเวลาอีก2 วัน ใครอยากได้ 10,000 บาท รีบๆ เลยค่า
ข้อมูลส่วนตัว
 
วุด/เขียด/Woody

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  30/9/2018 3:18:40
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 1331
เลขที่สมาชิก: 12019
สมัครเมื่อ: 19/10/2007

สมัครมือS ไม่เคยแข่งจะคู่กับน้องผู้หญิงอายุมาก40+ได้ไหมครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  30/9/2018 16:27:24
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008


ยกคำพูด:
เขียนโดย วุด/เขียด/Woody:

สมัครมือS ไม่เคยแข่งจะคู่กับน้องผู้หญิงอายุมาก40+ได้ไหมครับ

รบกวนสมัครมาเลยค่า เดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปค่ะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
วุด/เขียด/Woody

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  30/9/2018 19:07:13
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 1331
เลขที่สมาชิก: 12019
สมัครเมื่อ: 19/10/2007

สมัครมือS ไม่เคยแข่งจะคู่กับน้องผู้หญิงอายุมาก40+ได้ไหมครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  5/10/2018 20:28:11
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

รีบสมัครกันเข้ามานะคะ เหลือเวลา อีกไม่ถึงเดือนแล้ว

สำหรับนักกีฬา ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน หากทีมงานติดต่อไปแล้วยังไม่ได้รับสาย รบกวนติดต่อกลับผู้จัดด้วยนะคะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  8/10/2018 18:25:58
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

ประกาศจ้าาาาา

1 ไม่มีการลดเงินรางวัลทุกประเภทการแข่งขัน

2 ไม่รับประท้วงวันแข่งขันทุกกรณี
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  12/10/2018 15:56:35
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

ใกล้วันแล้วนะคะ ให้ยังไม่สมัคร รีบสมัครเลยค่า
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  15/10/2018 16:19:42
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

นักกีฬาที่ผ่านประเมินแล้ว สามารถชำระค่าสมัครได้เลยนะคะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  17/10/2018 16:53:18
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

ยังสมัครกันมาได้เรื่อยๆนะคะ รีบสมัคร รีบประเมิน ใกล้วันแข่งแล้วค่า
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  19/10/2018 19:41:16
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

นักกีฬาที่ผ่านการประเมินแล้ว สามารถชำระเงินได้เลยนะคะ

นักกีฬาที่ชำระเงิน เข้ามา ส่งสลิป แจ้งมาด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่าาา
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  20/10/2018 22:34:56  [มีการแก้ไข: 20/10/2018 22:44:09]
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 191
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

นักกีฬาที่สมัครแล้ว สามารถมาตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องได้เลยนะคะ
นักกีฬา ตรวจสอบรายชื่อ หากมีคู่ไหน หนักเกินไปสามารถแจ้งทางผู้ประเมินได้ จนกว่า จะปิดรับสมัครนะคะ
หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ไม่รับเปลี่ยนชื่อ หรือ ประท้วงใดๆทั้งสิ้นค่า

ปล 
หากวันจริง นักกีฬาที่ตีเกินมือที่ลงแข่งขัน แล้ว ทีมงานพิจารนา ว่า หนักเกินมือที่ลงนั้นๆ ที่งาน ผู้จัด มีสิทธิ์ ปรับแพ้ ทุกรอบการแข่งขันนะคะ 
ขอให้นักกีฬา ซื่อสัตย์ กับ ฝีมือของตัวเองด้วยค่า
ข้อมูลส่วนตัว
Page 1 of 2[1]2»
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 2 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 2 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
2 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต