ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports

SportMaxx Astec Thailand

ร้านวิลล่าสปอร์ต uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561
KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561                 


 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  4/8/2018 1:11:40  [มีการแก้ไข: 12/9/2018 0:13:06]
  KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 178
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008


 

รายการ KAWASAKI SPORT THAILAND CUP 2018

วันที่ 27 ตุลาคม 2561

ณ สนามกีฬา สนามแบดมินตัน ศิริกาญจนา

 

poster 

 

วัตถุประสงค์

   - เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขัน ทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือ 

  - เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

  - เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือส่งเสริมให้มีกิจกรรมและพบปะสังสรรค์ ระหว่างนักกีฬาแบดมินตันด้วยกัน 


ประเภทการแข่งขัน

  - ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ S         จำนวน  64 คู่   แข่งขันแบบแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 ทีม

  - ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P-        จำนวน  64  คู่  แข่งขันแบบแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 ทีม

  - ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P         จำนวน  64  คู่  แข่งขันแบบแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 ทีม

  - ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P+/C   จำนวน  16  คู่  แข่งขันแบบแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 ทีม 

** หมายเหตุ **  ประเภทใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 8 คู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะยกเลิกการแข่งขันประเภทนั้น  ถ้าเกินจำนวนที่รับสมัคร อาจจะพิจารณาปรับเพิ่มจำนวนคู่ ตามความเหมาะสมของเวลาของการจัดแข่ง

 

รางวัลในการแข่งขัน

ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ S

ชนะเลิศ                                    รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ ของรางวัลรวม 15,000.-

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                รับเงินรางวัล   5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม 14,000.-

รองชนะเลิศอันดับสอง                รับเงินรางวัล   2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม   3,000.-

ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P-

ชนะเลิศ                                    รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม 16,000.-

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                รับเงินรางวัล   5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม 16,000.-

รองชนะเลิศอันดับสอง                รับเงินรางวัล   2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม   3,000.-

ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P

 

ชนะเลิศ                                    รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม 16,000.-

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง               รับเงินรางวัล   5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม 16,000.-

รองชนะเลิศอันดับสอง               รับเงินรางวัล   2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม   3,000.-

ประเภทคู่จำกัดมือ รุ่นมือ P+/C

 ชนะเลิศ                                    รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม 16,000.-

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง               รับเงินรางวัล   4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม 16,000.-

รองชนะเลิศอันดับสอง               รับเงินรางวัล   2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลรวม   3,000.-

 

คุณสมบัติของนักกีฬา

  - ผู้สมัครลงแข่งขันทุกประเภท จะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการพิจารณามือ

  - ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัดชมรม หรือกลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน พร้อมแจ้งเบอร์โทรที่ติดต่อประสานงานได้สะดวก เพื่อสะดวกในการติดต่อและการจัดสายการแข่งขัน

 

การพิจารณาระดับฝีมือ

  - คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาระดับฝีมือแต่ละท่าน โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ ทั้งนี้อ้างอิงตัวอย่างระดับฝีมือ ตามที่กำหนดไว้ได้

  - ให้หัวหน้าทีมที่ส่งทำการแข่งขันรับรองระดับฝีมือ พร้อมเบอร์โทรติดต่อของหัวหน้าทีม

  - ในการสมัครกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเบอร์ติดต่อของนักกีฬา

  - กรณีประเภทมือ S , P- , P , และP+/C  นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันในรุ่นตัวเองเท่านั้น

 

ข้อตกลงร่วมกัน

  - คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ

  - นักกีฬาต้องทำการตรวจสอบชื่อจริง พร้อมทั้งชื่อเล่น ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้อง ก่อนวันแข่งขัน ทั้งนี้ในวันทำการแข่งขัน กรุณานำบัตรทางราชการ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน

  - ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ระดับฝีมือ เป็นต้น คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

  - ในกรณีถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่คืนเงินที่เข้าร่วมการแข่งขัน

  - หากตรวจสอบพบว่า  ไม่ซื่อสัตย์ ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที

 

อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

  รุ่นจำกัดมือ S , P- , P , และP+/C ค่าสมัครคู่ละ 1,000 บาท  โดยนักกีฬาจะได้รับเสื้อคนละ 1 ตัว


ระเบียบการแข่งขัน

  - ประเภทรุ่นมือ S , P- , P , และP+/C เป็นการแบ่งกลุ่มการแข่งขัน ในแต่ละกลุ่มจะมี 4 คู่ แข่งขันแบบพบกันหมด

  - ใช้ระบบ Rally Point 21  แต้ม/เกม  ในกรณีที่ได้  20  คะแนนเท่ากันให้เล่นต่อจนกว่าฝ่ายใดจะได้ 2 คะแนนติดกัน ถือว่าเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าได้ 29 คะแนนเท่ากันฝ่ายที่ได้ 30 คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ

  - ในการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม ต้องแข่งขันกัน  2 เกม 

- ผู้ชนะได้ 2 คะแนน ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน หากเสมอได้ 1 คะแนนเท่ากัน

- กรณีคู่ต่อสู้ไม่มา มาสายเกิน 15 นาที หรือโดนตัดสิทธิ์ ให้ถือว่าได้ 2 คะแนน โดยคะแนนดิบชนะ 21-0 ทั้งสองเกม

- รอบแบ่งกลุ่ม ผู้ชนะมีคะแนนมากสุด 2 อันดับแรก ให้เข้าไปเล่น รอบแพ้คัดออก(Knock Out) โดยอีก 2 อันดับตกรอบ

- กรณีหากคะแนนในกลุ่ม คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาดูจากผลต่าง การรวมคะแนนดิบได้และเสีย จากเกมทั้งหมดที่ทำการแข่งขัน

- กรณีหากผลต่างคะแนนดิบ เท่ากัน ให้ทำการจับสลากต่อไป

  - ในการแข่งขันแบบแพ้คัดออก(Knock Out) ในแต่ละรอบการแข่งขัน ต้องเล่นชนะ 2 ใน 3 เกม

  - นักกีฬาควรพร้อมทำการแข่งขันก่อนเวลาประมาณ 15 นาที

  - หากนักกีฬามาช้ากว่าเวลาทำการแข่งขัน ให้รอนักกีฬาได้ไม่เกิน 15 นาที  หากเลยเวลา ให้ถือว่าแพ้ในเกมนั้น เว้นแต่นักกีฬาทั้งคู่ยินยอมให้เลื่อนเวลาออกไป

  - กรณีนักกีฬาลงมากกว่า 1 ประเภท หากเวลาที่ลงแข่งขันตรงกัน อนุโลมให้มีการเลื่อนเวลาการแข่งขัน เพื่อไม่ให้ชนกันได้ และให้นักกีฬาพัก หลังทำการแข่งขันในรอบก่อนหน้าได้ไม่เกิน 15 นาที

 

  - การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นข้อยุติทุกกรณี


กำหนดการ

            - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561

            - โอนค่าสมัครหลังจากผ่านการพิจารณาจากทีมงานแล้วได้ทันที ปิดรับการชำระเงิน วันที่ 23 ตุลาคม 2561

            - ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อได้ถึง วันที่ 23 ตุลาคม 2561

 

            - ประกาศสายการแข่งขัน วันที่ 25 ตุลาคม 2561


 สอบถามรายละเอียดได้ที่

  วรรณิสา  เตชะมานนท์ (พีท)

  Tel. : 090 332 4599

  Line ID : Pete789

 

 

สมัครแข่งขัน คลิก!!!

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก!!!


กิจกรรม ปัง ปัง !!! ก่อนเริ่มวันแข่ง

คุณพร้อมไว เราพร้อมเปย์ (จับปุ๊บ รับปั๊บ 10,000 บาท)

 

***สำหรับนักกีฬาที่สมัครและจ่ายเงินก่อนวันที่ 30 กันยายน 2561 ผู้ใหญ่ใจดีจับฉลากแจกเงินรางวัล 10,000 บาท ในวันงานทันที***
 


ไฟล์ที่แนบไว้:

ไฟล์แนบถูกซ่อน กรุณาเข้าระบบเพื่อดูไฟล์แนบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  6/8/2018 16:39:10
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 178
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

รายละเอียด รุ่นการแข่งขัน
เงินรางวัล
รางวัลพิเศษ มากมาย
พบกับสินค้า Kawasaki รุ่นใหม่ จากเมือนนอก ได้ที่งานนี้
แล้วพบกันนะคะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
poomvirat

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  7/8/2018 13:04:48
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 75
เลขที่สมาชิก: 64788
สมัครเมื่อ: 24/9/2013

มีรุ่นเยาวชนไหมครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  7/8/2018 19:48:34
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 178
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008


ยกคำพูด:
เขียนโดย poomvirat:

มีรุ่นเยาวชนไหมครับ

รุ่นเยาวชน ไม่มีค่ะ
รายละเอียด รุ่นมือการแข่งขันของรายการ อยู่ด้านบนนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  7/9/2018 13:25:53
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 178
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

สมัครกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  10/9/2018 17:37:52
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 178
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

สมัครได้เรื่อยๆนะคะ ของรางวัล รออยู่มากมาย ค่า
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  13/9/2018 19:13:30
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 178
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

สมัครกันเข้ามานะคะ รีบสมัคร รีบประเมิน ชำระเงินก่อน วันที่ 30 กย นี้ ลุ้นรับฟรี 10,000 บาท นะคะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
petety

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  14/9/2018 18:25:33
  Re: KAWASAKI Sports Thailand Cup 2018 วันที่ 27 ตุลาคม 2561ข้อความ: 178
เลขที่สมาชิก: 16092
สมัครเมื่อ: 19/6/2008

เหลือเวลา ลุ้นรางวัล 10,000 บาท อีกแค่ 15 วัน นะคะ รีบๆหน่อยค่า
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 11 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 11 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
8 ผู้มาเยือน
3 สมาชิก: duidui1122 cominee akarat_tom

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต