ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports

ร้านวิลล่าสปอร์ต

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3 ((( -- ชำระเงิน -- )))
บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3 ((( -- ชำระเงิน -- )))                 


 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  18/4/2018 16:24:48  [มีการแก้ไข: 20/10/2018 15:27:59]
  บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3 ((( -- ชำระเงิน -- )))ข้อความ: 83
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

  การแข่งขันแบดมินตัน

"บางบ่อแบดมินตันคัพ" ครั้งที่ 3

21 ตุลาคม 2561  ณ. สนาม PJ Sport Club บางพลีน้อย

 

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อเพิ่มโอกาศในการพัฒนาฝีมือในการเล่นแบดมินตัน

2.เพื่อมให้เกิดความรักในกีฬาแบดมินตัน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

3.เพื่อเป็นโอกาศในการพบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในกลุ่มคนรักแบดมินตัน

4.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ในการแข่งขัน และเผยแพร่กีฬาแบดมันตันให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

ประเภทการแข่งขัน

1. ประเภทคู่มือ N รับสมัครจำนวน 24 คู่

2. ประเภทคู่มือ S mix รับสมัครจำนวน 32 คู่

3. ประเภทคู่มือ S ทั่วไป รับสมัครจำนวน 32 คู่

4. ประเภทคู่มือ P- รับสมัครจำนวน 32 คู่ ( ยกเลิก )

5. ประเภทคู่มือ P/P+ รับสมัครจำนวน 16 คู่ ( ยกเลิก )


รางวัลของผู้ชนะการแข่งขัน


ประเภทการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม

ประเภทคู่มือ N 3,000 1,500 1,000

ประเภทคู่มือ S mix 5,000 2,500 1,000

ประเภทคู่มือ S ทั่วไป 5,000 2,500 1,000

ประเภทคู่มือ P- 5,000 2,500 1,000

ประเภทคู่มือ P/P+ 5,000 2,500 1,000

- ผู้ชนะทุกประเภทจะได้รับเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และของรางวัลจากผุ้สนับสนุน


สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : PJ Sport club บางพลีน้อย 12 คอร์ท

คุณสมบัตินักกีฬา

1.นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

2. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

3. คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้นักกีฬาสมัครเข้า "ทำการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท ต่อท่านเท่านั้น"

4. นักกีฬาที่เคยลงแข่งขันรายการอื่นๆ ถ้าเคยได้ถ้วยรางวัล (1-3) ในประเภท มือ นั้น ๆ สามารถลงมือเดิมได้ แต่ต้องแยกคู่ และคู่คนใหม่ ต้องมือต่ำกว่าคู่เดิมเท่านั้น

5. กรณี นักกีฬาคนใดปิดบังความสามารถของตนเองและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน เป็นการเอาเปรียบนักกีฬาคนอื่น โดยความจริงปรากฏช่วงก่อนการแข่งขันหรือในวันที่ทำการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิตัดสิทธินักกีฬาคู่ดังกล่าวให้หมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน และนักกีฬาไม่มีสิทธิรับค่าสมัครคืน การพิจารณาของผู้จัดการแข่งขันดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์และมีสิทธิตัดสินเด็ดขาดในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเภทต่างๆ

ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF)

2. ให้นักกีฬาควรมาก่อนการแข่งขัน 30 นาที เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขันได้

3. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally Point 30 คะแนนไม่มีดิวโดย ผู้ แข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มเสร็จแล้วจะทำการรวมคะแนนเพื่อนำคู่ที่ได้คะแนนอันดับ 1 และ 2 ในกลุ่มนั้น ๆ เข้าไปแข่งขันในรอบคัดออก โดยหาทีมอันดับ 1 และ 2 มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1 คะแนนรวม

3.2 ผลรวมแต้มได้-เสีย

3.3 จับฉลาก

4. การแข่งขันในรอบคัดออก(Knock Out) จะแข่งขัน 2 ใน 3 เกมใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally ทีมที่ทำคะแนนถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณี 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะ ชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน ผู้ถึง 30 เป็นผู้ชนะในเซ็ตนั้น

5. นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันภายใน 10 นาทีหลังจากที่ประกาศเรียกให้นักกีฬาลงทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ฟาล์วทันที (กรณีที่เพิ่งแข่งขันเสร็จจะอนุญาตให้พักไม่เกิน 10 นาที)

6. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด

7. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ

8. การประเมินนักกีฬาทุกคู่ ทุกประเภทการแข่งขัน การพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นอันที่สิ้นสุด

9. ในกรณีที่พบนักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ระดับฝีมือ เป็นต้น คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

10. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ประเภท, ชื่อ, ระดับฝีมือ

11.ในวันแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้มีการประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาได้โดยต้องมีหัวหน้าทีมรวมกันอย่าง น้อย 3 ทีมขึ้นไป ร่วมลงชื่อประท้วง โดยผลการชี้ขาดจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าผู้เข้าแข่งขัน ระดับมือเกินรุ่นที่ลงแข่งขัน สามารถตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันได้ทันที ในทุกรอบของการแข่งขัน โดยไม่ต้องมีผู้ประท้วง

12. การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันประกาศสายการแข่งขัน โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือตรงกับรุ่นที่เข้าทำการแข่งขันเท่านั้น

13. การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่+ลดเงินรางวัล หรือยกเลิกการ แข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

14. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

การประเมินนักกีฬา

1. การประเมินนักกีฬาจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยจะนัดหมายนักกีฬาเพื่อทำการประเมินระดับฝีมือ ถ้านักกีฬาทำการเล่นต่ำกว่าระดับฝีมือตัวเองในวันประเมิน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขัน

2. คณะกรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัติโดยหลักฐานบัตรประชาชน และข้อมูลประวัติการแข่งขันของนักกีฬาเป็นรายบุคคลเพื่อตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขัน

3. กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาเพียงหนึ่งท่านทางคณะกรรมการประเมินฝีมือจะ ให้เวลาผู้สมัคร 7 วัน เพื่อจะหาคู่ใหม่ แต่ถ้าผู้สมัครไม่สามารถ หาคู่ได้ภายในเวลาดังกล่าวและมีผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรอง ทางคณะกรรมการจะขอให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรองก่อน

สถานที่ประเมินมือนักกีฬา

<strong style="color: #ff3366; font-family: "Angsana New"; font-size: 21.33px; white-space: pre-wrap">สนาม TK Badminton บางบ่อ วันจันทร์ พุธ เสาร์ 19.00-22.00 น.</strong>

<strong style="color: #ff3366; font-family: "Angsana New"; font-size: 21.33px; white-space: pre-wrap">สนาม อิชิ บางปะกง วันศุกร์ 19.00-22.00 น.</strong>ผู้ประเมินนักกีฬา

คุณเก่ง 0634428538

คุณเขม 0819269723

              

 
คุณยิ้ม 0878002263
ลูกแบดที่ใช้แข่ง  RSL Silver 75

--- เว็บการรับสมัคร ---

*** ตรวจสอบรายชื่อ ***


การเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

- สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาไม่เกินวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ในกรณีที่ขอเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการประเมินแล้วหากพบว่านักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันแทนระดับฝีมือสูงกว่ารุ่นที่ทำการแข่งขันคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขัน

ชำระค่าสมัคร  ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี  012-3-78127-9  ประเภทออมทรัพย์

 <strong style="color: #6666cc; font-family: "browallia new", browalliaupc; text-align: start; font-size: x-large">ชื่อ</strong> : นายสุพจน์ อินสกูล และ นางศุภนุช วงษ์แก้ว

 

ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่น

1. ค่าสมัครคู่ละ 1,000 บาท

หมายเหตุ: เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน

2. ก่อนทำการแข่งขันนักกีฬาต้องซื้อคูปองค่าลูกเพื่อใช้ในการแข่งขัน โดยคูปอง 1 ชุดจะมี 10 ลูก ราคาชุดล่ะ 400 บาท

3. ในการแข่งขันในแต่ละแมทซ์ ผู้แข่งขันจะต้องนำคูปองค่าลูกให้กรรมการ 1 ใบ / 1 ทีม หากมีการขอลูกเพิ่มนักกีฬาต้องให้คูปองค่าลูกให้กับกรรมการตามจำนวนลูกที่ใช้


>>>> ตารางเวลา และ สายการแข่งขัน <<<<


ข้อมูลส่วนตัว
 
ผู้กล้า

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  23/4/2018 10:17:21
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 95
เลขที่สมาชิก: 79474
สมัครเมื่อ: 25/4/2017

รายการนี้น่าสนใจครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  26/4/2018 15:57:31
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 83
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

ขณะนี้ทางคณะผู้จัดกำลังเตรียมความพร้อมในการจัดแข่ง,ประเภทการแข่งขัน,เงินรางวัล สรุปผลเป็นอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
ผู้กล้า

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  18/5/2018 20:20:17
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 95
เลขที่สมาชิก: 79474
สมัครเมื่อ: 25/4/2017

ขอสมัครคู่แรกเลยครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kengkrub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  4/6/2018 12:38:09
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 29
เลขที่สมาชิก: 79053
สมัครเมื่อ: 10/2/2017

มาป้องกันแชมบ์เลยครับชาย
ข้อมูลส่วนตัว
 
ผู้กล้า

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  11/6/2018 9:02:40
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 95
เลขที่สมาชิก: 79474
สมัครเมื่อ: 25/4/2017

เหอะๆๆ
ข้อมูลส่วนตัว
 
PJ SPORT CLUB GAME

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  4/7/2018 8:12:14
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 29
เลขที่สมาชิก: 81588
สมัครเมื่อ: 21/6/2018

ชายต้องลงP-ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
ผู้กล้า

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  4/7/2018 10:45:41
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 95
เลขที่สมาชิก: 79474
สมัครเมื่อ: 25/4/2017


ยกคำพูด:
เขียนโดย PJ SPORT CLUB GAME:

ชายต้องลงP-ครับ

เหอะๆๆ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  17/7/2018 14:52:42
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 83
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

ขณะนี้ทางคณะผู้จัด เพิ่มรายละเอียดการรับสมัครแล้วครับ สามารถสมัครและตรวจสอบรายชื่อได้เลยครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
KKC Organize Team

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  10/9/2018 11:14:51
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 256
เลขที่สมาชิก: 79824
สมัครเมื่อ: 6/7/2017

ยังสมัครเข้ามาได้เรื่อยๆ นะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  18/9/2018 15:40:42
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 83
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

ขณะนี้ทีมประเมินกำลังทำการประเมินมืออยู่ครับ หากชื่อมีปัญหาทางทีมงานจะติดต่อกลับครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  3/10/2018 13:40:02
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 83
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

นักกีฬาประเภทมือ N ตอนนี้เราปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับท่านใดที่ประเมินผ่านแล้ว สามารถชำระค่าสมัครและส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทางผู้จัด ขอบคุณครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
PJ SPORT CLUB GAME

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  16/10/2018 15:41:14
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 29
เลขที่สมาชิก: 81588
สมัครเมื่อ: 21/6/2018

เพิ่มมือ N เป็น 24คู่
รุ่นอื่นๆยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
PJ SPORT CLUB GAME

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  16/10/2018 15:52:20
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 29
เลขที่สมาชิก: 81588
สมัครเมื่อ: 21/6/2018

สมัคร เข้ามาได้อยู่นะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  17/10/2018 16:30:40
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 83
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

ประกาศจากทางคณะผู้จัดการแข่งขัน
1.นักกีฬาที่ประเมินผ่านแล้วสามารถชำระเงิน และส่งหลักฐานมาให้ผู้จัดเพื่อทางเราจะได้นำไปเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน
2.เนื่องจากนักกีฬาประเภทมือ P- และ P/P+ มีผู้ให้ความสนใจน้อยทางเราจึงขอยกเลิกการแข่งขันในประเภทนี้
3.การแข่งขันในประเภท มือ N , S mix และ S ทั่วไป เราจะจัดให้มีการแข่งเป็นสายบน - สายล่าง เพื่อความสนุกในการแข่งขัน
ทางคณะผู้จัดหวังหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ร่วมแข่งขันได้รับความสนุกในการแข่งครั้งนี้ ทางเรากำลังรวบรวมรายชื่อนักกีฬาเพื่อแบ่งสายการแข่ง เสร็จสิ้นเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  18/10/2018 15:52:55
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 83
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่ได้ตามจำนวนที่รับสมัคร ทางผู้จัดจึงขอปรับเปลี่ยนเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะดังนี้

- นักกีฬาทุกท่านที่ร่วมแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกจากผู้จัด ส่วนผู้ชนะการแข่งขันทุกประเภททั้งสายบน-สายล่าง จะได้รับถ้วยรางวัลและของรางวัลจากผู้สนับสนุน ส่วนเงินรางวัลดังนี้

ประเภทการแข่งขัน ชนะเลิศ รองอันดับ1 รองอันดับ 2 (ร่วม)
N,S,Smix (สายบน) 3,000 2,000 1,000
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  20/10/2018 15:31:34
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 83
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

อัพเดทตารางเวลาและสายการแข่งขัน คัรบ
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 4 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 4 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
4 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต