ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports

SportMaxx

ร้านวิลล่าสปอร์ต uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3 ((( -- ชำระเงิน -- )))
บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3 ((( -- ชำระเงิน -- )))                 


 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  18/4/2018 16:24:48  [มีการแก้ไข: 20/10/2018 15:27:59]
  บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3 ((( -- ชำระเงิน -- )))ข้อความ: 81
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

  การแข่งขันแบดมินตัน

"บางบ่อแบดมินตันคัพ" ครั้งที่ 3

21 ตุลาคม 2561  ณ. สนาม PJ Sport Club บางพลีน้อย

 

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อเพิ่มโอกาศในการพัฒนาฝีมือในการเล่นแบดมินตัน

2.เพื่อมให้เกิดความรักในกีฬาแบดมินตัน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

3.เพื่อเป็นโอกาศในการพบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในกลุ่มคนรักแบดมินตัน

4.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ในการแข่งขัน และเผยแพร่กีฬาแบดมันตันให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

ประเภทการแข่งขัน

1. ประเภทคู่มือ N รับสมัครจำนวน 24 คู่

2. ประเภทคู่มือ S mix รับสมัครจำนวน 32 คู่

3. ประเภทคู่มือ S ทั่วไป รับสมัครจำนวน 32 คู่

4. ประเภทคู่มือ P- รับสมัครจำนวน 32 คู่ ( ยกเลิก )

5. ประเภทคู่มือ P/P+ รับสมัครจำนวน 16 คู่ ( ยกเลิก )


รางวัลของผู้ชนะการแข่งขัน


ประเภทการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม

ประเภทคู่มือ N 3,000 1,500 1,000

ประเภทคู่มือ S mix 5,000 2,500 1,000

ประเภทคู่มือ S ทั่วไป 5,000 2,500 1,000

ประเภทคู่มือ P- 5,000 2,500 1,000

ประเภทคู่มือ P/P+ 5,000 2,500 1,000

- ผู้ชนะทุกประเภทจะได้รับเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และของรางวัลจากผุ้สนับสนุน


สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : PJ Sport club บางพลีน้อย 12 คอร์ท

คุณสมบัตินักกีฬา

1.นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

2. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

3. คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้นักกีฬาสมัครเข้า "ทำการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท ต่อท่านเท่านั้น"

4. นักกีฬาที่เคยลงแข่งขันรายการอื่นๆ ถ้าเคยได้ถ้วยรางวัล (1-3) ในประเภท มือ นั้น ๆ สามารถลงมือเดิมได้ แต่ต้องแยกคู่ และคู่คนใหม่ ต้องมือต่ำกว่าคู่เดิมเท่านั้น

5. กรณี นักกีฬาคนใดปิดบังความสามารถของตนเองและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน เป็นการเอาเปรียบนักกีฬาคนอื่น โดยความจริงปรากฏช่วงก่อนการแข่งขันหรือในวันที่ทำการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิตัดสิทธินักกีฬาคู่ดังกล่าวให้หมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน และนักกีฬาไม่มีสิทธิรับค่าสมัครคืน การพิจารณาของผู้จัดการแข่งขันดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์และมีสิทธิตัดสินเด็ดขาดในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเภทต่างๆ

ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF)

2. ให้นักกีฬาควรมาก่อนการแข่งขัน 30 นาที เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขันได้

3. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally Point 30 คะแนนไม่มีดิวโดย ผู้ แข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มเสร็จแล้วจะทำการรวมคะแนนเพื่อนำคู่ที่ได้คะแนนอันดับ 1 และ 2 ในกลุ่มนั้น ๆ เข้าไปแข่งขันในรอบคัดออก โดยหาทีมอันดับ 1 และ 2 มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1 คะแนนรวม

3.2 ผลรวมแต้มได้-เสีย

3.3 จับฉลาก

4. การแข่งขันในรอบคัดออก(Knock Out) จะแข่งขัน 2 ใน 3 เกมใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally ทีมที่ทำคะแนนถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณี 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะ ชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน ผู้ถึง 30 เป็นผู้ชนะในเซ็ตนั้น

5. นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันภายใน 10 นาทีหลังจากที่ประกาศเรียกให้นักกีฬาลงทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ฟาล์วทันที (กรณีที่เพิ่งแข่งขันเสร็จจะอนุญาตให้พักไม่เกิน 10 นาที)

6. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด

7. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ

8. การประเมินนักกีฬาทุกคู่ ทุกประเภทการแข่งขัน การพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นอันที่สิ้นสุด

9. ในกรณีที่พบนักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ระดับฝีมือ เป็นต้น คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

10. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ประเภท, ชื่อ, ระดับฝีมือ

11.ในวันแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้มีการประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาได้โดยต้องมีหัวหน้าทีมรวมกันอย่าง น้อย 3 ทีมขึ้นไป ร่วมลงชื่อประท้วง โดยผลการชี้ขาดจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าผู้เข้าแข่งขัน ระดับมือเกินรุ่นที่ลงแข่งขัน สามารถตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันได้ทันที ในทุกรอบของการแข่งขัน โดยไม่ต้องมีผู้ประท้วง

12. การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันประกาศสายการแข่งขัน โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือตรงกับรุ่นที่เข้าทำการแข่งขันเท่านั้น

13. การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่+ลดเงินรางวัล หรือยกเลิกการ แข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

14. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

การประเมินนักกีฬา

1. การประเมินนักกีฬาจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยจะนัดหมายนักกีฬาเพื่อทำการประเมินระดับฝีมือ ถ้านักกีฬาทำการเล่นต่ำกว่าระดับฝีมือตัวเองในวันประเมิน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขัน

2. คณะกรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัติโดยหลักฐานบัตรประชาชน และข้อมูลประวัติการแข่งขันของนักกีฬาเป็นรายบุคคลเพื่อตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขัน

3. กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาเพียงหนึ่งท่านทางคณะกรรมการประเมินฝีมือจะ ให้เวลาผู้สมัคร 7 วัน เพื่อจะหาคู่ใหม่ แต่ถ้าผู้สมัครไม่สามารถ หาคู่ได้ภายในเวลาดังกล่าวและมีผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรอง ทางคณะกรรมการจะขอให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรองก่อน

สถานที่ประเมินมือนักกีฬา

<strong style="color: #ff3366; font-family: "Angsana New"; font-size: 21.33px; white-space: pre-wrap">สนาม TK Badminton บางบ่อ วันจันทร์ พุธ เสาร์ 19.00-22.00 น.</strong>

<strong style="color: #ff3366; font-family: "Angsana New"; font-size: 21.33px; white-space: pre-wrap">สนาม อิชิ บางปะกง วันศุกร์ 19.00-22.00 น.</strong>ผู้ประเมินนักกีฬา

คุณเก่ง 0634428538

คุณเขม 0819269723

              

 
คุณยิ้ม 0878002263
ลูกแบดที่ใช้แข่ง  RSL Silver 75

--- เว็บการรับสมัคร ---

*** ตรวจสอบรายชื่อ ***


การเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

- สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาไม่เกินวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ในกรณีที่ขอเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการประเมินแล้วหากพบว่านักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันแทนระดับฝีมือสูงกว่ารุ่นที่ทำการแข่งขันคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขัน

ชำระค่าสมัคร  ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี  012-3-78127-9  ประเภทออมทรัพย์

 <strong style="color: #6666cc; font-family: "browallia new", browalliaupc; text-align: start; font-size: x-large">ชื่อ</strong> : นายสุพจน์ อินสกูล และ นางศุภนุช วงษ์แก้ว

 

ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่น

1. ค่าสมัครคู่ละ 1,000 บาท

หมายเหตุ: เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน

2. ก่อนทำการแข่งขันนักกีฬาต้องซื้อคูปองค่าลูกเพื่อใช้ในการแข่งขัน โดยคูปอง 1 ชุดจะมี 10 ลูก ราคาชุดล่ะ 400 บาท

3. ในการแข่งขันในแต่ละแมทซ์ ผู้แข่งขันจะต้องนำคูปองค่าลูกให้กรรมการ 1 ใบ / 1 ทีม หากมีการขอลูกเพิ่มนักกีฬาต้องให้คูปองค่าลูกให้กับกรรมการตามจำนวนลูกที่ใช้


>>>> ตารางเวลา และ สายการแข่งขัน <<<<


ข้อมูลส่วนตัว
 
ผู้กล้า

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  23/4/2018 10:17:21
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 68
เลขที่สมาชิก: 79474
สมัครเมื่อ: 25/4/2017

อยู่ในระบบ
รายการนี้น่าสนใจครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  26/4/2018 15:57:31
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 81
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

ขณะนี้ทางคณะผู้จัดกำลังเตรียมความพร้อมในการจัดแข่ง,ประเภทการแข่งขัน,เงินรางวัล สรุปผลเป็นอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
ผู้กล้า

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  18/5/2018 20:20:17
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 68
เลขที่สมาชิก: 79474
สมัครเมื่อ: 25/4/2017

อยู่ในระบบ
ขอสมัครคู่แรกเลยครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kengkrub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  4/6/2018 12:38:09
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 24
เลขที่สมาชิก: 79053
สมัครเมื่อ: 10/2/2017

มาป้องกันแชมบ์เลยครับชาย
ข้อมูลส่วนตัว
 
ผู้กล้า

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  11/6/2018 9:02:40
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 68
เลขที่สมาชิก: 79474
สมัครเมื่อ: 25/4/2017

อยู่ในระบบ
เหอะๆๆ
ข้อมูลส่วนตัว
 
PJ SPORT CLUB GAME

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  4/7/2018 8:12:14
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 18
เลขที่สมาชิก: 81588
สมัครเมื่อ: 21/6/2018

ชายต้องลงP-ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
ผู้กล้า

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  4/7/2018 10:45:41
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 68
เลขที่สมาชิก: 79474
สมัครเมื่อ: 25/4/2017

อยู่ในระบบ

ยกคำพูด:
เขียนโดย PJ SPORT CLUB GAME:

ชายต้องลงP-ครับ

เหอะๆๆ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  17/7/2018 14:52:42
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 81
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

ขณะนี้ทางคณะผู้จัด เพิ่มรายละเอียดการรับสมัครแล้วครับ สามารถสมัครและตรวจสอบรายชื่อได้เลยครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
KKC Organize Team

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  10/9/2018 11:14:51
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 165
เลขที่สมาชิก: 79824
สมัครเมื่อ: 6/7/2017

ยังสมัครเข้ามาได้เรื่อยๆ นะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  18/9/2018 15:40:42
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 81
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

ขณะนี้ทีมประเมินกำลังทำการประเมินมืออยู่ครับ หากชื่อมีปัญหาทางทีมงานจะติดต่อกลับครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  3/10/2018 13:40:02
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 81
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

นักกีฬาประเภทมือ N ตอนนี้เราปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับท่านใดที่ประเมินผ่านแล้ว สามารถชำระค่าสมัครและส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทางผู้จัด ขอบคุณครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
PJ SPORT CLUB GAME

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  16/10/2018 15:41:14
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 18
เลขที่สมาชิก: 81588
สมัครเมื่อ: 21/6/2018

เพิ่มมือ N เป็น 24คู่
รุ่นอื่นๆยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
PJ SPORT CLUB GAME

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  16/10/2018 15:52:20
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 18
เลขที่สมาชิก: 81588
สมัครเมื่อ: 21/6/2018

สมัคร เข้ามาได้อยู่นะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  17/10/2018 16:30:40
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 81
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

ประกาศจากทางคณะผู้จัดการแข่งขัน
1.นักกีฬาที่ประเมินผ่านแล้วสามารถชำระเงิน และส่งหลักฐานมาให้ผู้จัดเพื่อทางเราจะได้นำไปเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน
2.เนื่องจากนักกีฬาประเภทมือ P- และ P/P+ มีผู้ให้ความสนใจน้อยทางเราจึงขอยกเลิกการแข่งขันในประเภทนี้
3.การแข่งขันในประเภท มือ N , S mix และ S ทั่วไป เราจะจัดให้มีการแข่งเป็นสายบน - สายล่าง เพื่อความสนุกในการแข่งขัน
ทางคณะผู้จัดหวังหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ร่วมแข่งขันได้รับความสนุกในการแข่งครั้งนี้ ทางเรากำลังรวบรวมรายชื่อนักกีฬาเพื่อแบ่งสายการแข่ง เสร็จสิ้นเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  18/10/2018 15:52:55
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 81
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

เนื่องจากจำนวนนักกีฬาไม่ได้ตามจำนวนที่รับสมัคร ทางผู้จัดจึงขอปรับเปลี่ยนเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะดังนี้

- นักกีฬาทุกท่านที่ร่วมแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกจากผู้จัด ส่วนผู้ชนะการแข่งขันทุกประเภททั้งสายบน-สายล่าง จะได้รับถ้วยรางวัลและของรางวัลจากผู้สนับสนุน ส่วนเงินรางวัลดังนี้

ประเภทการแข่งขัน ชนะเลิศ รองอันดับ1 รองอันดับ 2 (ร่วม)
N,S,Smix (สายบน) 3,000 2,000 1,000
ข้อมูลส่วนตัว
 
kob_41

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  20/10/2018 15:31:34
  Re: บางบ่อแบดมินตัน ครั้งที่ 3ข้อความ: 81
เลขที่สมาชิก: 42294
สมัครเมื่อ: 6/9/2010

อัพเดทตารางเวลาและสายการแข่งขัน คัรบ
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 13 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 13 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
11 ผู้มาเยือน
2 สมาชิก: MR123 Bomsupakit

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต