ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports

SportMaxx Astec Thailand Isawa Badminton

ร้านวิลล่าสปอร์ต Apacs Thailand uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/   PONSANA BADMINTON by VICTOR 2018 12/5/18 เปิดรับสมัครแล้ว
PONSANA BADMINTON by VICTOR 2018 12/5/18 เปิดรับสมัครแล้ว                 


 
OaT.Bmm

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  8/2/2018 10:28:16  [มีการแก้ไข: 23/2/2018 12:29:35]
  PONSANA BADMINTON by VICTOR 2018 12/5/18 เปิดรับสมัครแล้วข้อความ: 1170
เลขที่สมาชิก: 51931
สมัครเมื่อ: 15/12/2011การแข่งขันแบดมินตัน PONSANA BADMINTON By VICTOR 2018

วันเสาร์ที่  12  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ณ สนามแบดมินตัน Ponsana Badminton Academy (ถนนจตุโชติ วัชรพล)


วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลายยิ่งขึ้น 

2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขัน ทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือ 

3. เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือส่งเสริมให้มีกิจกรรมและพบปะสังสรรค์ระหว่างนักกีฬาแบดมินตันด้วยกัน 

4. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

5. เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการแข่งขันแบดมินตันผ่านอินเตอร์เน็ต


ประเภทการแข่งขัน

1. ประเภทมือ P                  รับสมัครจำนวน  32  คู่   (เวทได้สูงสุดคือ มือ P+ คู่มือ P-)

2. ประเภทมือ P+               รับสมัครจำนวน  32  คู่   (เวทได้สูงสุดคือ มือ C คู่มือ P)

3. ประเภทมือ เดี่ยวทั่วไป      รับสมัครจำนวน  32  คู่   (OPEN)

หมายเหตุ :   - หากประเภทใดมีผู้สมัครเกิน 16 คู่ แต่ไม่ครบจำนวนที่กำหนดเงินรางวัล

  ที่ได้รับจะถูกลดจำนวนลง

- รุ่น VIP เฉพาะสมาชิกหอการค้า จังหวัดนนทบุรี เท่านั้น

เงินรางวัล " PONSANA BADMINTON By VICTOR 2018"

ประเภทการแข่งขัน   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  รองชนะเลิศอันดับ 2    รองชนะเลิศอันดับ 3 (2ทีม)

ประเภทคู่มือ P                    4,000 บาท              2,500 บาท                            1,500 บาท           

ประเภทคู่มือ P+                 4,000 บาท              2,500 บาท                            1,500 บาท           

ประเภทคู่มือ เดี่ยวทั่วไป      4,000 บาท              2,500 บาท                            1,500 บาท           

หมายเหตุ:  มือ P, P+,เดี่ยวทั่วไป  จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล และของที่ระลึก


คุณสมบัตินักกีฬา

1. ทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

2. เป็นนักกีฬาประเภท มือ WP- , P- , P , P+ และ C (กรณีเวทมือ P เช่น P-คู่ P+ และ

มือP+ เช่น P คู่มือC)   

3. นักกีฬาต้องลงแข่งขันในระดับตัวเอง หรือลงแข่งขันในระดับที่สูงกว่า

4. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการคัดมือ

5. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน


การรับสมัคร 

1. คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครลงแข่งขัน แล้วคณะกรรมการจะทำการลงรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการประเมินแล้วในรายชื่อที่ผ่านแต่ละระดับมือ 

2. การพิจารณาระดับฝีมือจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือพิจารณาจากข้อมูล ที่ได้รับจากบุคคลอ้างอิง แต่ถ้ามีการให้ข้อมูลระดับฝีมือที่เป็นเท็จ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขันได้ 

3. คณะกรรมการทำการพิจารณารายชื่อนักกีฬาที่สมัครและจะประกาศผลการสมัครทาง หน้าเวบไซด์ พร้อมทั้งระบุว่าคุณสมบัติได้รับการพิจารณาแล้วหรือยัง  และประกาศผลทางเวบบอร์ด www.thaibadminton.com   ห้อง การแข่งขัน กระทู้ PONSANA BADMINTON By VICTOR 2018

4. กรณีที่จำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภท ทางคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาไว้ในรายชื่อสำรอง 

5. นักกีฬาที่มีคุณสมบัติผ่าน แต่ชำระเงินค่าสมัครล่าช้าเกินกว่าวันที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ โดยนักกีฬาที่อยู่ในรายชื่อสำรองจะถูกนำมาพิจารณาเป็นลำดับต่อไป 

6. กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาเพียงหนึ่งท่านทางคณะกรรการพิจารณาฝีมือจะ ให้เวลาผู้สมัคร 7 วัน เพื่อจะหาคู่ใหม่ แต่ถ้าผู้สมัครไม่สามารถหาคู่ได้ภายในเวลาดังกล่าวและมีผู้ที่อยู่ในรายชื่อ สำรอง ทางคณะกรรมการจะขอให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรอง 

7. นักกีฬาคู่ใดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทางคณะกรรมการอนุญาติให้แก้ไขรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งได้ 

8. ทั้งนี้การพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นอันสิ้นสุด  


มาตรฐานระดับฝีมือนักกีฬาใช้จากรายการ THE INFINITY ครั้งที่ 1 , 2 , 3 , YEC ครั้งที่ 2,3และ Akita Thailand 2018


สมัครผ่านลิ้งค์


https://goo.gl/forms/tD4rBjxwT3pYKFGQ2


ตรวจสอบรายชื่อ


https://docs.google.com/spreadsheets/d/14KJjjjyWbz2_CjtB3PILlswhr7OEusmy4eAM5Wn-eBk/edit?usp=sharing


อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 

- ค่าสมัครประเภทมือ P และ P+  คู่ละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)

- ค่าสมัครประเภทมือเดี่ยวทั่วไป 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)  

  บัญชีชำระเงินค่าสมัครแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

          ชื่อบัญชี  ...............................................................................

- ลูกที่ใช้การแข่งขัน Victor    


ข้อตกลงร่วมกัน

1. คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ 

2. ในกรณีที่พบนักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  เช่น  ชื่อ-นามสกุล,  ระดับฝีมือ  เป็นต้น  คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน  โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร 

3. ในวันทำการแข่งขัน หากคณะกรรมการพิจารณามือ  พบนักกีฬาท่านใด  ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขัน  มีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือ  ก่อนการแข่งขันแล้วนั้น   คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง 

4. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด  เช่น  ประเภท  ชื่อ  ระดับฝีมือ  ส่งทาง  ID Line: oatbmm  หรือ PM ผ่านทางเว็บบอร์ดของเว็บไทยแบดมินตัน 

5. ในกรณีที่นักกีฬาขอถอนตัวจากการแข่งขัน ให้แจ้งถอนตัวก่อนวันจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน "มิฉะนั้นนักกีฬาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าสมัครแข่งขันและไม่มีการเปลี่ยนตัวตอนสายการแข่งขันออกแล้ว"


ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ใช้ระบบการนับคะแนนแบบ Rally Point (21 แต้ม)

2. ในการแข่งขันรอบแรกเป็นแบบแบ่งกลุ่ม (ซึ่ง 1 กลุ่มประกอบด้วย 4 ทีม)

3. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม จะทำการแข่งขันเพียง 2 เซ็ต ใครถึง 21 แต้มก่อนชนะ ไม่มีดิวส์ โดย ผู้ชนะ จะได้ 2 คะแนน / เสมอได้ 1 คะแนน / ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน เมื่อแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มเสร็จแล้วจะทำการรวมคะแนนเพื่อนำคู่ที่ได้คะแนนอันดับ 1 และ อันดับ 2 ในกลุ่มนั้น ๆ เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป (Knock Out) และ หากมี 2 หรือ 3 ทีม มีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนดิบ (แต้มได้ลบด้วยแต้มเสีย) รวมของทั้ง 3 แมทซ์ ก่อนเป็นอันดับแรก  และเมื่อมีคะแนนดิบ (แต้มได้ลบด้วยแต้มเสีย) เท่ากัน สุดท้ายจะใช้วิธี “จับฉลาก”

4. การแข่งขัน Knock Out จะแข่ง 2 ใน 3 เซ็ต ในแต่ละเซ็ต ผู้ที่ได้คะแนน 21 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ กรณีที่ได้ 21 คะแนน เท่ากันให้ต่อจนกว่าผู้ใดจะชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน ถือว่าเป็นผู้ชนะ หรือถ้าได้ 29 คะแนนเท่ากัน ผู้ที่ได้ 30 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ

5. ทำการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เริ่มเวลา 09.00 น. นักกีฬาต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มทำการแข่งขันอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง โดยต้องนำบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการมาแสดงด้วย

6. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ต้องมาลงแข่งอย่างน้อย 2 ครั้ง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ โดยการแพ้บาย

จะนับเป็นคะแนน 0 : 6 แต้ม ทั้งสองเกม

7. คำตัดสินจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

บุญศักดิ์  พลสนะ                                                     (ผู้จัดการแข่งขัน)

ทีมงานพลสนะ                                                         (ผู้ประเมินระดับฝีมือ/แจ้งชำระเงิน)

ศราวุฒิ ยอมเจริญ โอ้ต โทร.086-0414416 ID Line: oatbmm ข้อมูลส่วนตัว
 
OaT.Bmm

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  8/2/2018 10:34:01  [มีการแก้ไข: 23/2/2018 11:03:51]
  Re: PBA 12/5/18ข้อความ: 1170
เลขที่สมาชิก: 51931
สมัครเมื่อ: 15/12/2011
ข้อมูลส่วนตัว
 
OaT.Bmm

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  23/2/2018 11:04:56  [มีการแก้ไข: 23/2/2018 11:10:24]
  Re: PBA 12/5/18ข้อความ: 1170
เลขที่สมาชิก: 51931
สมัครเมื่อ: 15/12/2011

แผนที่ในการเดินทางคลิกด้านล่าง


ข้อมูลส่วนตัว
 
OaT.Bmm

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  23/2/2018 11:10:40
  Re: PBA 12/5/18ข้อความ: 1170
เลขที่สมาชิก: 51931
สมัครเมื่อ: 15/12/2011

สถานที่นัดประเมินมือ
ข้อมูลส่วนตัว
 
OaT.Bmm

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  23/2/2018 11:13:26
  Re: PBA 12/5/18ข้อความ: 1170
เลขที่สมาชิก: 51931
สมัครเมื่อ: 15/12/2011

ทดลองสนามได้น่ะครับ ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
ก๊วนหมดแร๊งงง นำทีมโดยพี่แมนบุญศักดิ์

ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  3/3/2018 18:08:42
  Re: PBA 12/5/18ข้อความ: 600
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

สมัครไปแล้วนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
OaT.Bmm

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  5/3/2018 10:28:08
  Re: PBA 12/5/18ข้อความ: 1170
เลขที่สมาชิก: 51931
สมัครเมื่อ: 15/12/2011


ยกคำพูด:
เขียนโดย a.r.t.2:

สมัครไปแล้วนะครับ

ครับผม
ข้อมูลส่วนตัว
 
OaT.Bmm

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  13/3/2018 10:43:50
  Re: PBA 12/5/18ข้อความ: 1170
เลขที่สมาชิก: 51931
สมัครเมื่อ: 15/12/2011

สถานที่นัดประเมินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  13/3/2018 13:34:00
  Re: PBA 12/5/18ข้อความ: 600
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012


ยกคำพูด:
เขียนโดย OaT.Bmm:


ยกคำพูด:
เขียนโดย a.r.t.2:

สมัครไปแล้วนะครับ

ครับผม

ผ่านมั้ยครับ^^
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 5 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 5 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
5 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต