ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports

SportMaxx Astec Thailand

ร้านวิลล่าสปอร์ต Apacs Thailand uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/   MenSingle 15Courts Badminton Tournament 2018 มือ C+และ P
MenSingle 15Courts Badminton Tournament 2018 มือ C+และ P                 


 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  21/1/2018 22:55:46  [มีการแก้ไข: 27/1/2018 20:52:45]
  MenSingle 15Courts Badminton Tournament 2018 มือ C+และ Pข้อความ: 79
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

การแข่งขันแบดมินตัน

รายการ

 Men Single 15Courts  Badminton Tournament 2018

## ประกาศ รับสมัครนักกีฬามือ P เพิ่ม เป็น 24 คู่ ## 

รุ่นมือ P และ รุ่นมือC+

ในวันศุกร์ที่2/วันศุกร์ที่9/วันศุกร์ที่16

มีนาคม 2561

.สนามแบดมินตัน 15 คอร์ต ลาดปลาเค้า

เวลา 20:00

 

 

1.วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันได้มีโอกาสแข่งขันและทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นไป
1.2 เพื่อส่งเสริมความรักในกีฬาแบดมินตัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ ชนะ และอภัย
1.3  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด 
1.4 เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการแข่งขันไปจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กด้อยโอกาส

2.การรับสมัครประเภทการแข่งขัน

1.1 ประเภทประชาชนทั่วไป    ชายเดี่ยว  รุ่นจำกัดมือ Pจำนวน  24 คน

                  1.2 ประเภทประชาชนทั่วไป ชายเดี่ยว  รุ่นจำกัดมือ C+จำนวน  16 คน

 

- หมายเหตุ

- การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารลดจำนวนคู่ + ลดเงินรางวัลหรือยกเลิก

การแข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- หากประเภทใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 16 คู่ คณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแข่งขันในประเภทนั้น

 

3.เงินรางวัลในการแข่งขัน

3.1 ประประชาชนทั่วไป   ชายเดี่ยว รุ่นจำกัดมือ P  จำนวน 16 คน

ชนะเลิศ                              เงินรางวัล                  4,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัล                 

รองชนะเลิศอันดับ 1           เงินรางวัล                  2,000 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและเงินรางวัล              

รองชนะเลิศอันดับ 2           เงินรางวัล                   1,000 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและเงินรางวัล

3.2 ประประชาชนทั่วไป   ชายเดี่ยว รุ่นจำกัดมือ C+ จำนวน 16 คน

ชนะเลิศ                              เงินรางวัล                  8,000 บาท      พร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัล             

รองชนะเลิศอันดับ 1           เงินรางวัล                  3,500 บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและเงินรางวัล               

รองชนะเลิศอันดับ 2           เงินรางวัล                   1,500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและเงินรางวัล

 

- ผู้ชนะการแข่งขันการแข่งขันของทุกประเภทนักกีฬาจะได้รับถ้วยรางวัล /เหรียญรางวัล+ เงินรางวัลตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

-ถ้าผู้สมัคร ลงสมัครไม่ครบตามจำนวนคู่ที่กำหนดไว้  คณะกรรมผู้จัดการแข่งขัน จะปรับลดเงินรางวัลตามความเหมาะสม
- เงินรางวัลและของรางวัลถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนวันแข่งขัน

 

4.คุณสมบัตินักกีฬา

4.1 นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

4.2 ห้ามนักกีฬา 1-20 อันดับแรกของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย,ตัวแทนนักกีฬาแห่งชาติลงแข่งขันในทุกประเภท

4.3 นักกีฬาสามารถแข่งขันในระดับตัวเอง หรือ ระดับที่สูงกว่าได้ 1 ระดับ

4.4 ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

 

5.การพิจารณาระดับมือของนักกีฬา

5.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาระดับมือของผู้สมัครแต่ละท่านโดย คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5.2ให้หัวหน้าสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม ที่ส่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จัดให้มีการรับรองระดับฝีมือของนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน

5.4นักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ไม่สามารถประเมินระดับฝีมือของตัวเองได้ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 

-เข้ามาตีทดสอบฝีมือ กับ คณะกรรมการพิจารณามือ ที่

 สนามแบดมินตัน 15 คอร์ด ลาดปลาเค้า (ทุกวัน

วันพุธ  , วันศุกร์, วันเสาร์ เวลา 20.00 น. – 24.00 น.

-ดูจากตารางบุคคลอ้างอิงในมือต่างๆ

-ถ้านักกีฬาไม่สามารถมาประเมินด้วยตนเอง  สามารถส่งคลิป VDO มาที่ Line ID: ton5355

 

6.ระเบียบการแข่งขัน

6.1  ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF)

6.2  ให้นักกีฬามาก่อนการแข่งขัน 30 นาที เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขันได้

6.3   การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม
 แข่งขัน 2 ใน 3 เกมใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally ทีมที่ทำคะแนนถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณี 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะ ชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน  ผู้ถึง 30 เป็นผู้ชนะในเกมนั้น ทันที
6.4  การแข่งขันในรอบคัดออก (Knock Out)
แข่งขัน 2 ใน 3 เกมใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally ทีมที่ทำคะแนนถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณี 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะ ชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน  ผู้ถึง 30 เป็นผู้ชนะในเกมนั้น ทันที
6.5  นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันภายใน 10 นาทีหลังจากที่ประกาศเรียกให้นักกีฬาลงทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ฟาล์วทันที (กรณีที่เพิ่งแข่งขันเสร็จจะอนุญาตให้พักไม่เกิน 10 นาที)
6.6  คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด

6.7  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ

 6.8 การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันประกาศสายการแข่งขัน โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือตรงกับรุ่นที่เข้าทำการแข่งขันเท่านั้น

6.9 การขอยกเลิกการเข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่ชำระเงินแล้ว ต้องทำการขอยกเลิกก่อน ประกาศสายการแข่งขันเพื่อขอค่าสมัครคืน มิฉะนั้นจะไม่มีการคืนค่าสมัครทุกกรณี

6.10 การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่+ลดเงินรางวัล หรือยกเลิกการแข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

6.111 การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันการรับสมัคร

6.12 การแข่งขันจะทำการแข่งขันทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์

วันศุกร์ที่ 2  มีนาคม2561  (คัดเลือกรอบแบ่งกลุ่ม 1)           เวลา 20:00น.

วันศุกร์ที่9   มีนาคม2561  (คัดเลือกรอบแบ่งกลุ่ม 2)           เวลา 20:00น.

วันศุกร์ที่16 มีนาคม 2561 ในรอบคัดออก (Knock Out))    เวลา 20:00น.

 

7.ข้อตกลงในการแข่งขัน

7.1คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติ

7.2 นักกีฬาจะต้องตรวจชอบชื่อจริง พร้อมทั้งชื่อเล่นที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้องก่อนวันแข่งขัน ทั้งนี้ในวันทำการแข่งขันกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อยืนยันตัวตน

 

8.ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

 8.1 กรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาให้ข้อมูลเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ เป็นต้นคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การแข่งขันโดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

8.2การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ประเภท, ชื่อ, ระดับฝีมือ

8.3หากตรวจสอบว่า นักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี คณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที

8.4ในวันแข่งขันหากคณะกรรมการ พิจารณามือพบว่า นักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ในการเข้า ร่วมการแข่งขัน มีการลงสมัครในรุ่นมือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือวันก่อนแข่งขันก็ตาม คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง

9.การรับสมัคร

9.1ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่

Facebook : ISARACLUB

Line ID : ton5355

9.2ในการสมัคร กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเบอร์ติดต่อของนักกีฬา และรูปถ่ายของนักกีฬา

10.อัตราค่ามัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

10.1ประเภทประชาชนทั่วไป   ชายเดี่ยว        ค่าสมัครคนละ         800  บาท

10.4ชำระเงินค่าสมัครโดย โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย    735-2-772911   (ชื่อบัญชี คุณ  วรรณิสา เตชะมานนท์)

เมื่อโอนเงินแล้ว แจ้งชำระ ทาง LineID : ton5355

หรือ โทรแจ้ง หรือ ส่ง SMS มาที่เบอร์  083-996-5144

หมายเหตุ: เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน

10.5 ลูกขนไก่ที่ใช้ในการแข่งขันใช้ยี่ห้อ ........................................  ราคาคู่ล่ะ 30 บาท / 1 ลูก
1.ก่อนทำการแข่งขันนักกีฬาต้องซื้อคูปองค่าลูกเพื่อใช้ในการแข่งขัน  โดยคูปอง 1 ชุดจะมี  10 ใบ ราคาชุดล่ะ 300 บาท
2.ในการแข่งขันในแต่ละแมทซ์ ผู้แข่งขันจะต้องนำคูปองค่าลูกให้กรรมการ 1 ใบ / คู่ / 1 ลูก หากมีการขอลูกเพิ่มนักกีฬาต้องให้คูปองค่าลูกให้กับกรรมการตามจำนวนลูกที่ใช้

 

11.การคืนคูปองค่าลูก
1. ท่านสามารถคืนคูปองค่าลูกโดย 1 ใบจะได้รับเงินคืน 30 บาท 
2.ท่านสามารถคืนคูปองค่าลูกได้ภายในวันที่ทำการแข่งขันเท่านั้น หากท่านจะขอคืนในวันอื่นจะไม่สามารถคืนได้

 

สามารถสมัครแข่งขันได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1WwodnD8AQWmQHQjUQyTXb_V9w7GA86rFfzdzI-1__jE/edit

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mfETIHuZf6S2tGKVCcavvYa4Ow_8UBXAn2aXwRyTJYE/edit#gid=1376907878


ขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ไฟล์ที่แนบไว้:

ไฟล์แนบถูกซ่อน กรุณาเข้าระบบเพื่อดูไฟล์แนบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  24/1/2018 13:38:35  [มีการแก้ไข: 27/1/2018 21:08:13]
  Re: MenSingle 15Courts Badminton Tournament 2018 มือ C+และข้อความ: 79
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

วิธีการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวมือ P มีดังนี้
-วันศุกร์ที่2มีนาคม (ในรอบแบ่งกลุ่มครั้งที่1) 1กลุ่มมี3คน ใช้กติกาสากล21คะแนนแข่ง2set//จะแข่งขันแบบพบกันหมด จะเอาที่1 ที่2 ของกลุ่มเข้ารอบต่อไป

-‎วันศุกร์ที่9มีนาคม
อันดับที่1 เจออันดับที่2 ในรอบ(knock out)
จะเหลือ 8 คนสุดท้าย ใช้กติกาสากล2ใน3

-วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม ในรอบ(knock out)
จะเหลือ 4 คนสุดท้าย แข่งชิงที่ 3ก่อน ตัดรอบตัดเชือก
และชิงชนะเลิศในคืนนี้!!!!
(ใช้ลูกRSL No2.)คูปองใบละ30บาท ชุดละ10ใบ

วิธีการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวมือ C+ มีดังนี้
-วันศุกร์ที่2มีนาคม (ในรอบแบ่งกลุ่มครั้งที่1) 1กลุ่มมี4คน ใช้กติกาสากล21คะแนนแข่ง2set//จะแข่งขันแบบพบกันหมด จะเอาที่1 ที่2 ของกลุ่มเข้ารอบต่อไป

-‎วันศุกร์ที่9มีนาคม
อันดับที่1 เจออันดับที่2 ในรอบ(knock out)
จะเหลือ 8 คนสุดท้าย ใช้กติกาสากล2ใน3
จะเหลือ 4 คนสุดท้า

-วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม ในรอบ(knock out) 
แข่งชิงที่ 3ก่อน ตัดรอบตัดเชือก
และชิงชนะเลิศในคืนนี้!!!!
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  25/1/2018 23:50:11  [มีการแก้ไข: 26/1/2018 0:07:12]
  Re: MenSingle 15Courts Badminton Tournament 2018 มือ C+และข้อความ: 79
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

แข่งขันที่ สนามแบดมินตัน 15 คอร์ต ลาดปลาเค้า

เริ่มแข่งขัน ทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 20:00น.


นักกีฬาท่านใดกรรมการประเมินว่าผ่านสามารถชำระเงินได้เลยครับ

จะให้สิทธแก่ผู้สมัครและชำระเงินก่อนมีสิทธก่อนน่ะครับ

ขอบคุณครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  27/1/2018 14:43:58  [มีการแก้ไข: 27/1/2018 21:10:20]
  Re: MenSingle 15Courts Badminton Tournament 2018 มือ C+และข้อความ: 79
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

ประเภทชายเดี่ยวมือ P  รับสมัครเพิ่มเป็น 24 คน

นักกีฬาทุกท่านที่ลงสมัครไว้ ผลประเมินว่า ผ่าน ติดต่อชำระเงินด้วยครับ

735-2-77291-1 ธนาคารกสิกรไทย คุณ วรรณิสา

และแจ้งสลิปการโอนเงินกลับมาให้ทางทีมงานด้วยคับ
ID: 15courts
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  27/1/2018 21:13:44  [มีการแก้ไข: 28/1/2018 19:44:37]
  Re: MenSingle 15Courts Badminton Tournament 2018 มือ C+และข้อความ: 79
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

ประกาศ รับสมัครนักกีฬามือ P เพิ่ม เป็น 24 คู่

และเพิ่มเงินรางวัลรุ่น มือ P 
รางวัลชนะเลิศ  6,000  บาท
ที่2              3,000  บาท
ที่3              1,500  บาท
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  12/2/2018 19:09:57
  Re: MenSingle 15Courts Badminton Tournament 2018 มือ C+และข้อความ: 79
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

ปิดรับสมัครพร้อมทั้งโอนเงิน

ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:00น.

หมายเหตุ
-นักกีฬาต้องผ่านการประเมิณและชำระเงิน จึงจะสามารถลงแข่งขันได้
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 6 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 6 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
6 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต