ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports

SportMaxx Astec Thailand Isawa Badminton

ร้านวิลล่าสปอร์ต Apacs Thailand uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  The Crown Season 3 -นิยามมงฯ 05.05.61... เปิดรับสมัครแล้วค่ะ
The Crown Season 3 -นิยามมงฯ 05.05.61... เปิดรับสมัครแล้วค่ะ                 


 
TheCrown

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  16/1/2018 12:49:28  [มีการแก้ไข: 19/2/2018 11:13:22]
  The Crown Season 3 -นิยามมงฯ 05.05.61... เปิดรับสมัครแล้วค่ะข้อความ: 148
เลขที่สมาชิก: 76863
สมัครเมื่อ: 20/4/2016

 


 


วัตถุประสงค์

  • เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาฝีมือของนักกีฬาแบดมินตันสมัครเล่น

  • เพื่อให้เกิดความรักในกีฬาแบดมินตัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ ชนะ และอภัย

  • เพื่อเป็นโอกาสในการพบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในกลุ่มคนรักแบดมันตัน

  • เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ในการแข่งขัน และเผยแพร่กีฬาแบดมินตันให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

 

ประเภทการแข่งขัน (แบ่งกลุ่มละ 4 ทีม)

S                           32 คู่

MIXP-                     32 คู่

P-                          32 คู่

P                           32 คู่

P+/C                     32 คู่

 

เงินรางวัล

The Winner (1)        1st runner up (2)          2nd   runner up (2 ทีม) 

3,500                      2,500                              1,500 

 

หมายเหตุ: หากประเภทใดมีผู้สมัครไม่ถึง16 คู่ ทางผู้จัดขออนุญาตยกเลิกประเภทมือนั้นๆ และหากประเภทใดจำนวนคู่ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดเงินรางวัลที่ได้รับจะถูกลดจำนวนตามความเหมาะสม

 

  • The Winner ของทุกประเภทจะได้รับ เงินรางวัล ถ้วยถ้วยเกียรติยศ มงกุฎ และสายสะพาย

  • 1st Runner up / 2nd Runner up จะได้รับ เงินรางวัล ถ้วยถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย

  • รางวัลชุดแต่งกายกีฬายอดเยี่ยม (Best Costume Award)

  • รางวัลนักกีฬามิตรภาพ (Mr./Ms. Congeniality)

  • รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนรองใจดีอีกมากมาย


คุณสมบัตินักกีฬา

1. ทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะผู้จัดการแข่งขัน และคำตัดสินของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด

2. เป็นนักกีฬาประเภท: การประเมินมือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และความเป็นจริงที่ผู้จัดเห็นว่าสมควร

2.1 นักกีฬามือ S (หากเป็นชายคู่ต้องผ่านการประเมินจากผู้จัดเท่านั้น และไม่อณุญาตให้มือ P- ลงสมัครประเภทนี้) 

3. นักกีฬาต้องลงแข่งขันในระดับตัวเอง หรือลงแข่งขันในระดับที่ผู้จัดเห็นสมควร และมีน้ำใจนักกีฬา

4. คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้นักกีฬาลงแช่งขันเพียงประเภทเดียวเท่านั้น ยกเว้นประเภท MIXP-

5. คุณสมบัตินักกีฬาในประเภทมือ MIXP- ผู้จัดอนุญาติให้นักกีฬาชายระดับมือ P สามารถคู่กับนักกีฬาหญิงระดับ WP- ได้

6. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการคัดมือ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องได้รับการประเมินฝีมือ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจจะนัดหมายทำการประเมินระดับมือของผู้สมัคร และ หากผู้สมัครลงแข่งต่ำกว่ามือที่ประเมินไว้นั้นจะส่งผลให้ผู้จัด และกรรมการตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ และไม่รับผิดชอบในการคืนค่าสมัครแต่อย่างใด

7. ระบุประวัติการแข่งขัน และรางวัลที่ได้รับไว้ในการสมัครให้ชัดเจน หากมีการแจ้งข้อมูลเท็จคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที

8. คณะกรรมจะไม่รับการประท้วงมือใดๆ ระหว่างการแข่งขันเด็ดขาด

9. นักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลมือนั้นๆ มาแล้ว สามารถลงในมือนั้นได้อีกครั้ง แต่ต้องขึ้นอยู่จากพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้จัดการแข่งขัน The Crown Open เท่านั้น

10. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

11. ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดในการปรับแพ้หน้างาน ไม่ว่ารอบไหน โดยความคิดเห็นจากประสบการณ์ว่านักกีฬาคู่นั้นๆ ได้ลงการแข่งขันเกินระดับมือ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ทีมผู้จัดการแข่งขันขออนุญาติวาง โมเดลการพิจารณาของแต่ละระดับมือ ซึ้งอ้างอิงตามดุลยพินิจของผู้จัดการแข่งขัน The Crown Open เท่านั้น

 

การรับสมัคร และกำหนดการ

Link สำหรับรับสมัคร

Link สำหรับตรวจสอบรายชื่อ โมเดล และสถานะการสมัคร

 

1. คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครลงแข่งขัน แล้วคณะกรรมการจะทำการลงรายชื่อ พร้อมทั้งเรียงลำดับการสมัครเอาไว้

2. การพิจารณาระดับฝีมือจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือพิจารณาจากข้อมูล ที่ได้รับจากบุคคลอ้างอิง ถ้ามีการให้ข้อมูลระดับฝีมือที่เป็นเท็จ ทางคณะผู้จัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขันหน้างานได้ทันที 

3. คณะผู้จัดจะทำการพิจารณารายชื่อนักกีฬาตาม Model ที่ระบุไว้เพื่อเป็นมาตรฐานในทุกระดับมือ

4. กรณีที่จำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภท ทางคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาไว้ในรายชื่อสำรอง และนักกีฬาที่มี คุณสมบัติผ่าน สามารถชำระเงินได้ทันที พิจารณาสิทธิ์แข่งขันตามลำดับ

5. นักกีฬาคู่ใดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทางคณะกรรมการอนุญาตให้แก้ไขรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

6. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน และส่งทาง PM ของเว็บบอร์ดไทยแบดมินตัน

7. หากทำการออกตารางการแข่งขัน หรือประกาศสายแข่งขันแล้วจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักกีฬาทุกกรณีและไม่คืน ค่าสมัครหากไม่มาร่วมการแข่งขัน

8. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 และปิดรับสมัครวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ประกาศสายการแข่งขันวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และทำการแข่งขันวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เริ่มเวลา 09.00 น. ที่ สนามแบดมินตันสปอร์ตทาวน์ ซอยรามอินทรา 23 นักกีฬาต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มทำการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาทีโดยแสดงบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียน

9. ทั้งนี้การพิจารณาของคณะกรรมการสำหรับการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นที่สิ้นสุด


สามารถนัดประเมินมือได้ที่สนามแบดมินตันสปอร์ตทาวน์ ซอยรามอินทรา 23 ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ที่ก๊วน you and me ค่ะ

 

ระเบียบการแข่งขัน

1. ในการแข่งขันรอบแรกเป็นแบบแบ่งกลุ่ม (ซึ่ง 1 กลุ่มประกอบด้วย 4ทีม)

2. การ แข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม จะทำการแข่งขันเพียง 2 เซ็ต ใครถึง 21 แต้มก่อนชนะ ไม่มีดิวส์ โดย ผู้ชนะ จะได้ 2 คะแนน / เสมอได้ 1 คะแนน / ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน เมื่อแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มเสร็จแล้วจะทำการรวมคะแนนเพื่อนำคู่ที่ได้ คะแนนอันดับ 1 และ อันดับ 2 ในกลุ่มนั้น ๆ เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป (Knock Out) และ หากมี 2 หรือ 3 ทีม มีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนดิบ (แต้มได้ลบด้วยแต้มเสีย) รวมของทั้ง 3 แมทซ์ ก่อนเป็นอันดับแรก และเมื่อมีคะแนนดิบ (แต้มได้ลบด้วยแต้มเสีย) เท่ากัน สุดท้ายจะใช้วิธี “จับฉลาก”

3. การแข่งขันในรอบ Knock Out ใช้กติกาการแข่งขัน และใช้ระบบการนับคะแนนแบบ Rally Point (21 แต้ม) จะแข่ง 2 ใน 3 เซ็ต ในแต่ละเซ็ต ผู้ที่ได้คะแนน 21 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะกรณีที่ได้ 21 คะแนน เท่ากัน ให้ต่อจนกว่าผู้ใดจะชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน ถือว่าเป็นผู้ชนะหรือถ้าได้ 29 คะแนนเท่ากัน ผู้ที่ได้ 30 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ

4.  การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ต้องมาลงแข่งอย่างน้อย 2 ครั้ง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์โดยการแพ้บาย จะนับเป็นคะแนน 0:21

5.  ทุกประเภทมืออนุญาติให้เสริฟโด่งได้เฉพาะโฟร์แฮนเท่านั้น และกรรมการจะจับฟาล์วเสิร์ฟ

 

อัตราค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1. ค่าสมัครคู่ละ 800 บาท

3. ค่าลูกจะจัดจำหน่ายเป็นคูปอง 1 ชุดมี 10 ใบ และลูกที่ใช้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

** ข้อตกลงร่วมกัน**

1. คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ

2. ในกรณีที่พบนักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ระดับฝีมือ เป็นต้น คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

3. ในวันทำการแข่งขัน หากคณะกรรมการพิจารณามือ พบนักกีฬาท่านใด ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขัน มีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือก่อนการแข่งขันแล้วนั้นคณะ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันในวันแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง และสามารถทำได้ทุกรอบการแข่งขันแม้กระทั่งในรอบชิงชนะเลิศและไม่ทำการคืนค่า สมัคร

4. ในกรณีที่นักกีฬาขอถอนตัวจากการแข่งขัน ให้แจ้งถอนตัวก่อนวันจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน "มิฉะนั้นนักกีฬาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าสมัครแข่งขัน"

5. หากมีการเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมที่คณะกรรมการเห็นสมควรโดยไม่จำ เป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้กรรมการมีสิทธิแจ้งให้ทราบภายหลังหรือล่วงหน้า ตามความเหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ผู้จัดการแข่งขัน

อัฐ (Bekky) 095-7072508  Line ID: bekkyberry

จั๊บ 089-2078504 Line ID: mr_kuayjub

ตั้ม 096-3099973 Line ID: mr.tumz

ข้อมูลส่วนตัว
 
jacky3

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  16/1/2018 15:37:49
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 19
เลขที่สมาชิก: 78779
สมัครเมื่อ: 25/12/2016

จองด้วย...
ข้อมูลส่วนตัว
 
TheCrown

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  19/1/2018 9:35:14  [มีการแก้ไข: 19/1/2018 9:36:25]
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 148
เลขที่สมาชิก: 76863
สมัครเมื่อ: 20/4/2016


ยกคำพูด:
เขียนโดย jacky3:

จองด้วย...

รอทัพทีมกล้วยหอมอยู่นะคะ :)
ข้อมูลส่วนตัว
 
Bomsupakit

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  19/1/2018 9:51:41
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 45
เลขที่สมาชิก: 71003
สมัครเมื่อ: 3/11/2014

ลิ๊งค์ระดับมือกดตรงไหนหรอครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
jacky3

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  19/1/2018 10:46:37
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 19
เลขที่สมาชิก: 78779
สมัครเมื่อ: 25/12/2016

จัดหนัก จัดเต็ม...แน่นอน
ข้อมูลส่วนตัว
 
TheCrown

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  20/1/2018 17:45:29
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 148
เลขที่สมาชิก: 76863
สมัครเมื่อ: 20/4/2016


ยกคำพูด:
เขียนโดย Bomsupakit:

ลิ๊งค์ระดับมือกดตรงไหนหรอครับ

อยู่ใน link สถานะการรับสมัครค่ะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
TheCrown

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  29/1/2018 11:07:20  [มีการแก้ไข: 29/1/2018 16:45:58]
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 148
เลขที่สมาชิก: 76863
สมัครเมื่อ: 20/4/2016

The Crown Season III - นิยามมงฯ

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ


สามารถนัดประเมินมือได้ที่สนามแบดมินตันสปอร์ตทาวน์ ซอยรามอินทรา 23 ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ที่ก๊วน you and me ค่ะ


ข้อมูลส่วนตัว
 
TheCrown

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  5/2/2018 13:35:42  [มีการแก้ไข: 5/2/2018 13:37:34]
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 148
เลขที่สมาชิก: 76863
สมัครเมื่อ: 20/4/2016

The Crown Season III - นิยามมงฯ

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ


Link สำหรับรับสมัคร

Link สำหรับตรวจสอบรายชื่อ โมเดล และสถานะการสมัคร

 

สามารถนัดประเมินมือได้ที่สนามแบดมินตันสปอร์ตทาวน์ ซอยรามอินทรา 23 ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ที่ก๊วน You and Me ค่ะ

ข้อมูลส่วนตัว
 
TheCrown

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  9/2/2018 15:51:22
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 148
เลขที่สมาชิก: 76863
สมัครเมื่อ: 20/4/2016

สามารถนัดประเมินมือได้ที่
สนามแบดมินตันสปอร์ตทาวน์ ซอยรามอินทรา 23

ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ที่ก๊วน you and me ค่ะ

21.00 เป็นต้นไปค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ผู้จัดการแข่งขัน

อัฐ (Bekky) 095-7072508 Line ID: bekkyberry
จั๊บ 089-2078504 Line ID: mr_kuayjub
ตั้ม 096-3099973 Line ID: mr.tumz
ข้อมูลส่วนตัว
 
TheCrown

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  14/2/2018 11:13:16
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 148
เลขที่สมาชิก: 76863
สมัครเมื่อ: 20/4/2016

วันนี้สามารถนัดประเมินมือได้ที่ สนามแบดมินตันสปอร์ตทาวน์ ซอยรามอินทรา 23

ที่ก๊วน you and me ค่ะ

21.00 เป็นต้นไปค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ผู้จัดการแข่งขัน

อัฐ (Bekky) 095-7072508 Line ID: bekkyberry
จั๊บ 089-2078504 Line ID: mr_kuayjub
ตั้ม 096-3099973 Line ID: mr.tumz
ข้อมูลส่วนตัว
 
TheCrown

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  19/2/2018 12:42:45  [มีการแก้ไข: 19/2/2018 12:44:23]
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 148
เลขที่สมาชิก: 76863
สมัครเมื่อ: 20/4/2016

The Crown Season III - นิยามมงฯ

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ


Link สำหรับรับสมัคร

Link สำหรับตรวจสอบรายชื่อ โมเดล และสถานะการสมัคร

 

สามารถนัดประเมินมือได้ที่สนามแบดมินตันสปอร์ตทาวน์ ซอยรามอินทรา 23 ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ที่ก๊วน You and Me ค่ะ


หรือหากทางทีมผู้จัดเข้าไปที่ก๊วนไหน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

 

 

ข้อมูลส่วนตัว
 
TheCrown

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  27/2/2018 16:18:53  [มีการแก้ไข: 27/2/2018 16:21:08]
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 148
เลขที่สมาชิก: 76863
สมัครเมื่อ: 20/4/2016

The Crown Season III - นิยามมงฯ

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ


Link สำหรับรับสมัคร

Link สำหรับตรวจสอบรายชื่อ โมเดล และสถานะการสมัคร

 

สามารถนัดประเมินมือได้ที่สนามแบดมินตันสปอร์ตทาวน์ ซอยรามอินทรา 23 ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ที่ก๊วน You and Me ค่ะ


หรือหากทางทีมผู้จัดเข้าไปที่ก๊วนไหน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

 

 

 

ข้อมูลส่วนตัว
 
TheCrown

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  7/3/2018 9:29:56  [มีการแก้ไข: 7/3/2018 9:31:44]
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 148
เลขที่สมาชิก: 76863
สมัครเมื่อ: 20/4/2016

The Crown Season III - นิยามมงฯ 

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ


Link สำหรับรับสมัคร

Link สำหรับตรวจสอบรายชื่อ โมเดล และสถานะการสมัคร

 

สามารถนัดประเมินมือได้ที่สนามแบดมินตันสปอร์ตทาวน์ ซอยรามอินทรา 23 ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ที่ก๊วน You and Me ค่ะ


หรือหากทางทีมผู้จัดเข้าไปที่ก๊วนไหน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

ข้อมูลส่วนตัว
 
TheCrown

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  12/3/2018 11:27:41
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 148
เลขที่สมาชิก: 76863
สมัครเมื่อ: 20/4/2016

สามารถนัดประเมินมือได้ที่สนามแบดมินตันสปอร์ตทาวน์ ซอยรามอินทรา 23 ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ที่ก๊วน You and Me ค่ะ หรือหากทางทีมผู้จัดเข้าไปที่ก๊วนไหน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ผู้จัดการแข่งขัน

อัฐ (Bekky) 095-7072508 Line ID: bekkyberry
จั๊บ 089-2078504 Line ID: mr_kuayjub
ตั้ม 096-3099973 Line ID: mr.tumz
ข้อมูลส่วนตัว
 
TheCrown

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  14/3/2018 11:17:48
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 148
เลขที่สมาชิก: 76863
สมัครเมื่อ: 20/4/2016

สามารถนัดประเมินมือได้ที่สนามแบดมินตันสปอร์ตทาวน์ ซอยรามอินทรา 23 ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ที่ก๊วน You and Me ค่ะ หรือหากทางทีมผู้จัดเข้าไปที่ก๊วนไหน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ผู้จัดการแข่งขัน

อัฐ (Bekky) 095-7072508 Line ID: bekkyberry
จั๊บ 089-2078504 Line ID: mr_kuayjub
ตั้ม 096-3099973 Line ID: mr.tumz
ข้อมูลส่วนตัว
 
TheCrown

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  วันนี้ เวลา 08:48:46  [มีการแก้ไข: วันนี้ เวลา 08:52:27]
  Re: The Crown Season 3 - นิยามมงฯ 05.05.61 .... แล้วพบกันค่ะข้อความ: 148
เลขที่สมาชิก: 76863
สมัครเมื่อ: 20/4/2016

The Crown Season III - นิยามมงฯ 

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ


Link สำหรับรับสมัคร

Link สำหรับตรวจสอบรายชื่อ โมเดล และสถานะการสมัคร

 

สามารถนัดประเมินมือได้ที่สนามแบดมินตันสปอร์ตทาวน์ ซอยรามอินทรา 23 ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ที่ก๊วน You and Me ค่ะ


หรือหากทางทีมผู้จัดเข้าไปที่ก๊วนไหน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 5 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 5 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
5 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต