ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports


ร้านวิลล่าสปอร์ต uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  การแข่งขัน Burapha Yessur Challenge 2018 วันที่ 13-14/1/61
การแข่งขัน Burapha Yessur Challenge 2018 วันที่ 13-14/1/61                 


 
BUraphaaaaaa

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  30/11/2017 22:14:30  [มีการแก้ไข: 13/12/2017 16:49:26]
  การแข่งขัน Burapha Yessur Challenge 2018 วันที่ 13-14/1/61ข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 25856
สมัครเมื่อ: 30/10/2008การแข่งขันแบดมินตัน

Burapha Yessur Challenge 2018

วันที่ 13-14 มกราคม 2561

สมัครได้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561

สถานที่แข่งขัน : สนามแบดมิน S.D.D คอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง

ลิงค์สมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6-TgkeHFU8meP3lEn3vgsqiCfcsv9wv_RnHW1eg5m4Inf1Q/viewform?usp=sf_link

ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YfRzeDNkx8aRm3cvzX5YgPE024rw84xhQzuQuX-6CgI/edit?usp=sharing


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬามือสมัครเล่นมีโอกาสได้ทำการแข่งขันและพัฒนาฝีมือ

3. เพื่อความสนุกสนาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาแบดมินตันให้เป้นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

ประเภทการแข่งขัน

- ประเภทคู่มือ C/C+             16 คู่ (แบ่งกลุ่ม 4 ทีม ที่ 1 ที่ 2 เข้ารอบ )

- ประเภทคู่มือ P/P+             32 คู่ (แบ่งกลุ่ม 4 ทีม ที่ 1 ที่ 2 เข้ารอบ )

- ประเภทคู่มือ S/P+             64 คู่ (แบ่งกลุ่ม 4 ทีม ที่ 1 ที่ 2 เข้ารอบ )

- ประเภทคู่มือ รวมมือใหม่      64 คู่ (แบ่งกลุ่ม 4 ทีม ที่ 1 ที่ 2 เข้ารอบ )

- ประเภทคู่มือ หญิงคู่มือใหม่   32 คู่ (แบ่งกลุ่ม 4 ทีม ที่ 1 ที่ 2 เข้ารอบ )


รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ C/C+     รางวัลชนะเลิศ                         ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท

                                                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

                                                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ P/P+     รางวัลชนะเลิศ                         ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท

                                                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

                                                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ S/P+     รางวัลชนะเลิศ                         ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท

                                                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

                                                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลรวมมือใหม่      รางวัลชนะเลิศ                         ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท

                                                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

                                                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลหญิงคู่มือใหม่     รางวัลชนะเลิศ                        ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

                                                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

                                                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

คุณสมบัตินักกีฬา 
1. ทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. นักกีฬาทุกประเภทไม่อนุญาตให้ เวท มือลงทำการแข่งขัน
3. นักกีฬาต้องลงแข่งขันในระดับตัวเอง หรือลงแข่งขันในระดับที่สูงกว่าเท่านั้น 
4. คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้นักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท 
5. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการคัดมือ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องได้รับการประเมิณฝีมือ 
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจจะนัดหมายให้ผู้สมัครเข้ามาทำการประเมินระดับ มือของผู้สมัคร 
ทั้งนี้การพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
และหากผู้สมัครไม่มาประเมินระดับมือตามกำหนด อาจจะส่งผลให้คณะกรรมการตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ 
6.นักกีฬาที่เคยแข่งขันภายใน 2 ปีที่ผ่านมาต้องระบุประวัติการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับไว้ในการสมัครให้ชัดเจน 
หากมีการแจ้งข้อมูลเท็จคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขัน ได้ทันที
7. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน 
8.นักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลมือนั้นๆมาแล้ว ไม่สามารถลงในมือนั้นได้อีก ยกเว้นเปลี่ยนคู่ทำการแข่งขัน 
9. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน 

ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดในการปรับแพ้หน้างาน ไม่ว่ารอบไหน โดยความคิดเห็นจากประสบการว่านักกีฬาคู่นั้นๆได้ลงการแข่งขันเกินระดับมือ 
การรับสมัคร และกำหนดการ 
1. คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครลงแข่งขัน แล้วคณะกรรมการจะทำการลงรายชื่อ พร้อมทั้งเรียงลำดับการสมัครเอาไว้ 
2. การพิจารณาระดับฝีมือจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือพิจารณาจากข้อมูล ที่ได้รับจากบุคคลอ้างอิง แต่ถ้ามีการให้ข้อมูลระดับฝีมือที่เป็นเท็จ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขันได้ 
3. คณะกรรมการจะรับสมัครนักกีฬาและประกาศรายชื่อผ่านทาง ลิ้ง เท่านั้น 
4. กรณีที่จำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภท ทางคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาไว้ในรายชื่อสำรอง 
5. นักกีฬาที่มีคุณสมบัติผ่าน สามารถชำระเงินได้ทันที พิจารณาสิทธิ์แข่งขันตามลำดับการชำระเงิน
6. นักกีฬาคู่ใดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทางคณะกรรมการอนุญาติให้แก้ไขรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งได้ 

ระเบียบการแข่งขัน 

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ใช้ระบบการนับคะแนนแบบ Rally Point (21 แต้ม) 
2. ในการแข่งขันรอบแรกเป็นแบบแบ่งกลุ่ม (ซึ่ง 1 กลุ่มประกอบด้วย 4 ทีม) 

3. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม จะทำการแข่งขันเพียง 1 เซ็ตแบบไม่มีดิวซ์ 30 แต้ม โดยผู้ที่ชนะจะได้ 1แต้ม ผู้แพ้ได้ 0 แต้ม และผู้ที่มีคะแนนเท่ากันจะดูคะแนนได้เสียว่าใครได้แต้มบวกมากกว่า


4. การแข่งขัน Knock Out จะแข่ง 2 ใน 3 เซ็ต ในแต่ละเซ็ต ผู้ที่ได้คะแนน 21 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ
กรณีที่ได้ 21 คะแนน เท่ากัน ให้ต่อจนกว่าผู้ใดจะชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน ถือว่าเป็นผู้ชนะ
หรือถ้าได้ 29 คะแนนเท่ากัน ผู้ที่ได้ 30 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ

5. เริ่มทำการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560. เริ่มเวลา 09.00 น.

นักกีฬาต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มทำการแข่งขันอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง 
โดยต้องนำบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการมาแสดงด้วย 

6. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ต้องมาลงแข่งอย่างน้อย 2 ครั้ง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
โดยการแพ้บาย จะนับเป็นคะแนน 0 : 30 

7. คำตัดสินจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี 

ทีมงานดำเนินการแข่งขัน และการประเมินมือ

 


ค่าสมัคร คู่ละ 800 บาท

ลูกแบดมินตันที่ใช้ทำการแข่งขันยี่ห้อ LINING ราคาลูกละ 32 บาท/ลูก/ทีม

คุณณเสฏฐ์ (โต้ง) 099-1685682

คุณชาญวิทย์ (แบงค์) 096-8265356ไฟล์ที่แนบไว้:

ไฟล์แนบถูกซ่อน กรุณาเข้าระบบเพื่อดูไฟล์แนบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
BUraphaaaaaa

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  11/12/2017 10:51:39
  Re: การแข่งขัน Burapha Yessur Challenge 2018 วันที่ 13-14 มกข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 25856
สมัครเมื่อ: 30/10/2008

สมัครกันเยอะๆนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 6 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 6 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
6 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต