ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports


ร้านวิลล่าสปอร์ต uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560 (สรุปผลการแข่ง)
เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560 (สรุปผลการแข่ง)                 


 
T.nava

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  24/10/2017 11:52:26  [มีการแก้ไข: 19/12/2017 13:37:35]
  เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560 (สรุปผลการแข่ง)ข้อความ: 14
เลขที่สมาชิก: 80434
สมัครเมื่อ: 8/10/2017

เมืองชลคัพ ครั้งที่ 1

โดย ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองชลบุรี 

สรุปผลการแข่งขัน เมืองชลคัพครั้งที่ 1

ระดับมือ P-

1. ชนะเลิศ                                    ทีม AP Badminton                 ภวัต นววิชชาภรณ์ + อาธิศักดิ์ เศวตทัต

2.รองชนะเลิศ อันดับ 1                ทีม KBC Thailand                 ภูธเนศ รุ่งเรืองนพรัตน์ + พิมาย พุฒเจริญ

3. รองชนะเลิศ อันดับ 2               ทีม KBC Thailand                 ธนภัทร เหมรัฐพาณ + สกล สิงห์โตแก้ว

4. รองชนะเลิศ อันดับ 2               ทีม Kids club                          ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ + เอก นามเวียง


ระดับมือ S  (สายบน)

1. ชนะเลิศ                                   ทีมอิสระ                                   สมรักษ์ อานามวัฒน์ + ธนวัฒน์ ศรีสุข

2. รองชนะเลิศ อันดับ1               ทีม KPI                                    พงศ์ภาค แซ่ตั้ง + ธาริน พฤกษ์บำรุง

3. รองชนะเลิศ อันดับ 2              ทีม อาโป                                   ทนงศักดิ์ ดวงประเสริฐ + อานัติ หยกพิทักษ์โชค 

4. รองชนะเลิศ อันดับ 2              ทีม แจกแต้ม ! ย้ำว่าแจกแต้ม    สิทธิศักดิ์ ตันกิม + วรต (สงกานต์)

ระดับมือ S (สายล่าง)

1.ชนะเลิศ                                   ทีม Super K                              จิรายุวรรศ เกตุประสิทธิ์ + ภานพ โชติกาภากร

2. รองชนะเลิศ อันดับ 1             ทีม Super K                              ณัทนนท์ มีทรัพย์ + อภิโชติ เล่าหงี

3. รองชนะเลิศ อันดับ 2             ทีม KBC Thailand                   ธนภัทร เหมรัฐพาณ + ศิชญาภาฐ์ สิริปุณวงศ์

4. รองชนะเลิศ อันดับ 2             ทีม   เดินตี                                 ชัชภัส วงษ์แก้ว + เฉลิมวงศ์ อธิปัตยวงศ์


*** มือ p- แข่งวันที่ 9 ธ.ค. 2560

*** มือ s  แข่งวันที่ 10 ธ.ค. 2560


วันที่ 9 - 10  ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ สนามแบดมินตันเทศบาลเมือง ชลบุรี           

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลายยิ่งขึ้น      

2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขัน ทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือ    

3. เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือส่งเสริมให้มีกิจกรรมและพบปะสังสรรค์ระหว่างนักกีฬาแบดมินตันด้วยกัน   

4. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย   

           

 ประเภทการแข่งขัน

   

1. ประเภทมือ S                  รับสมัครจำนวน  40 คู่      

2. ประเภทมือ P-                 รับสมัครจำนวน  16 คู่       


 

หมายเหตุ    - หากประเภทใดมีผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนรับสมัคร ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลดจำนวนเงินรางวัลการแข่งขันในประเภทนั้น ตามสัดส่วนจำนวนทีม

   

       

เงินรางวัล  

      

ประเภท         รางวัลชนะเลิศอันดับ 1         รองชนะเลิศอันดับ 1   รองชนะเลิศอันดับ 2

                                                                                             (มี 2 ทีม)                    

 

ประเภทคู่มือ S          12,000                             6,000           3,000 /3,000  

            

ประเภทคู่มือ P-          8000                               4000            2,000 /2,000  

                      

     


 

 

หมายเหตุ:       ทุกประเภทของการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล    

 

 

คุณสมบัตินักกีฬา  

      

1. ทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. นักกีฬาควรลงแข่งขันในระดับตัวเอง หรือลงแข่งขันในระดับที่สูงกว่าเท่านั้น    

3. คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้นักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท   

4. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดมือ  การพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นอันสิ้นสุด  

5. นักกีฬาที่เคยแข่งขันภายใน 2 ปีที่ผ่านมาต้องระบุประวัติการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับไว้ในการสมัครให้ชัดเจน  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาถือเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาระดับมือ 

หากมีการแจ้งข้อมูลเท็จคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขัน ได้ทันที

7. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน    

8.นักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลมือนั้นๆมาแล้ว ไม่สามารถลงในมือนั้นได้อีก ยกเว้นเปลี่ยนคู่ทำการแข่งขัน  

          

 

ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดในการปรับแพ้หน้างาน ไม่ว่ารอบไหน โดยความคิดเห็นจากประสบการณ์ว่านักกีฬาคู่นั้นๆได้ลงการแข่งขันเกินระดับมือ          

การรับสมัคร และกำหนดการ       

1. คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครลงแข่งขัน แล้วคณะกรรมการจะทำการลงรายชื่อ พร้อมทั้งเรียงลำดับการสมัครเอาไว้ 

2. การพิจารณาระดับฝีมือจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือพิจารณาจากข้อมูล ที่ได้รับจากบุคคลอ้างอิง  แต่ถ้ามีการให้ข้อมูลระดับฝีมือที่เป็นเท็จ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขันได้  

3. คณะกรรมการจะรับสมัครนักกีฬาและประกาศรายชื่อผ่านทาง ลิ้งค์ เท่านั้น  

4. กรณีที่จำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภท ทางคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาไว้ในรายชื่อสำรอง 

5. นักกีฬาที่มีคุณสมบัติผ่าน สามารถชำระเงินได้ทันที พิจารณาสิทธิ์แข่งขันตามลำดับการชำระเงิน

6. นักกีฬาคู่ใดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทางคณะกรรมการอนุญาตให้แก้ไขรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งได้  

7. วันปิดรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 30 พ.ย. 2560

8. ทำการออกตารางการแข่งขัน สายการแข่งขัน และประกาศภายในวันที่ 5 ธ.ค. 2560

*เมื่อประกาศสายแข่งขันแล้วจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักกีฬาทุกกรณีและไม่คืนค่าสมัครหากไม่มาร่วมการแข่งขัน  

ข้อกำหนดในการแข่งขัน

การแข่งขันในแต่ละระดับฝีมือจะแบ่งเป็น  2 รอบคือรอบแบ่งกลุ่ม และ รอบแพ้คัดออก(knock out)

การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม
- แข่งแบบ 30 คะแนน  โดยจะมีการเปลี่ยนฝั่งการเล่น เมื่อทีมแรกได้คะแนน 15 คะแนนใช้วิธีการนับคะแนนระบบแรลลี่พอยท์ (The Rally Point) และไม่มีดิวส์ โดยที่ผู้ชนะ จะได้ 1 คะแนน ส่วนผู้ที่แพ้ จะได้ 0 คะแนน

- เมื่อแข่งพบกันหมดในกลุ่ม กรรมการจะรวมคะแนน เพื่อนำคู่ที่ได้อันดับ 1,2 ของสายเข้าสู่รอบน็อคเอ้าท์โดยใช้เกณฑ์ จาก

1.คะแนนรวม  

2.ผลรวมแต้มได้เสีย  

3.แต้มได้เสียในแมทช์ที่พบกัน(Head-to-head)

4.จับฉลากเพื่อเข้ารอบในกรณีที่ข้อ1-3 มีคะแนนเท่ากัน

 

การแข่งขันในรอบแพ้คัดออก (Knock Out)
        แข่งขัน 2 ใน 3 เกมใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally ทีมที่ทำคะแนนถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณี 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะ ชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน  ผู้ถึง 30 เป็นผู้ชนะในเกมนั้น ทันที 

ข้อตกลงในการแข่งขัน

1. มือ S ไม่อนุญาตให้เสิร์ฟแบคแฮนด์สูง ,มือP-,  P/P+ อนุญาตให้เสิร์ฟได้ตามกฏกติกาสากล BWF

2. นักกีฬาจะต้องตรวจชอบชื่อจริง พร้อมทั้งชื่อเล่นที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้องก่อนวันแข่งขัน ทั้งนี้ในวันทำการแข่งขันกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อยืนยันตัวตน

3. นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันภายใน 10 นาทีหลังจากที่ประกาศเรียกให้นักกีฬาลงทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ฟาล์วทันที  กรณีที่เพิ่งแข่งขันเสร็จจะอนุญาตให้พักไม่เกิน 10 นาที

4.ทีมแรกที่ทำการแข่งขันรายงานตัว 08:00 น.  เริ่มแข่ง 08 :30 น. 

5. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด

6. การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันประกาศสายการแข่งขัน 
โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือตรงกับรุ่นที่เข้าทำการแข่งขันเท่านั้น

7. การขอยกเลิกการเข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่ชำระเงินแล้ว ต้องทำการขอยกเลิกก่อน ประกาศสายการแข่งขันเพื่อขอค่าสมัครคืน มิฉะนั้นจะไม่มีการคืนค่าสมัครทุกกรณี

8. การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่+ลดเงินรางวัล หรือยกเลิกการแข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

9. กรณีปรับเเพ้บาย ให้ชนะด้วยคะเเนน 10-0

10. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันการรับสมัคร

ลูกที่ใช้ในการแข่งขัน   RSL silver speed 75 

 

อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ         

- ค่าสมัครคู่ละ 1,000 บาท

- คุปองชุดละ 400 บาท / 10 ลูก

การชำระเงิน 

ผู้ที่ผ่านการประเมินแล้ว สามารถชำระเงินได้ทันที โดยโอนเงินผ่านบัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเจตน์จำนง

ชื่อบัญชี ชมรมแบดมินตันชลบุรี

เลขที่บัญชี 270-0-21603-2

 

หลังจากโอนเงินแล้ว รบกวนแจ้งการชำระเงิน โดยถ่ายสลิปการโอนไปที่ Line ID :t.nava06

 ลติดต่อประสานงานได้ที่  นายธนนันต์  นววิชชาภรณ์  Tel. 081 6546699

                                                                                      091 7427564

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย 2560

link  สมัคร

https://www.badmintoncompettition.com/2017/muangchoncup1/index.php

ข้อมูลส่วนตัว
 
T.nava

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  5/11/2017 17:59:09  [มีการแก้ไข: 5/11/2017 18:21:55]
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 14
เลขที่สมาชิก: 80434
สมัครเมื่อ: 8/10/2017

สำหรับ มือ p- ทำการแข่งขันวันที่ 9 ธ.ค. 2560

มือ s และ p/p+ ทำการแข่งขัน วันที่ 10 ธ.ค.2560
ข้อมูลส่วนตัว
 
T.nava

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  13/11/2017 11:17:37  [มีการแก้ไข: 13/11/2017 11:20:37]
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 14
เลขที่สมาชิก: 80434
สมัครเมื่อ: 8/10/2017

มือ P- แข่งขัน วันที่ 9 ธ.ค. 2560
มือ S , P/P+ แข่งขัน วันที่ 10 ธ.ค. 2560

สมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับ ปิดรับสมัคร 30 พ.ย.นี้ั ตา

https://www.badmintoncompettition.com/2017/muangchoncup1/index.php

ข้อมูลส่วนตัว
 
T.nava

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  17/11/2017 0:02:28
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 14
เลขที่สมาชิก: 80434
สมัครเมื่อ: 8/10/2017

สมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับ ยังมีที่ว่าง
ข้อมูลส่วนตัว
 
T.nava

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  20/11/2017 20:13:01
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 14
เลขที่สมาชิก: 80434
สมัครเมื่อ: 8/10/2017

มือ P- แข่งวันที่ 9 ธ.ค. 2560
มือ S , P/P+ แข่งวันที่ 10 ธ.ค. 2560
ข้อมูลส่วนตัว
 
T.nava

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  24/11/2017 7:57:00
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 14
เลขที่สมาชิก: 80434
สมัครเมื่อ: 8/10/2017

รีบสมัครกันเข้ามานะครับ ยังมีที่ว่าง และยังพอมีเวลา ปิดรับสมัคร 30 พ.ย. 2560
ข้อมูลส่วนตัว
 
Jeab_JJ

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  26/11/2017 21:44:44
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 63
เลขที่สมาชิก: 37748
สมัครเมื่อ: 6/1/2010

มี link รายชื่อให้ดูไหมคะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
T.nava

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  27/11/2017 10:18:50  [มีการแก้ไข: 28/11/2017 17:21:50]
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 14
เลขที่สมาชิก: 80434
สมัครเมื่อ: 8/10/2017

เข้าไปที่ link สมัคร แล้วคลิกที่ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
https://www.badmintoncompettition.com/2017/muangchoncup1/index.php
ข้อมูลส่วนตัว
 
T.nava

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  29/11/2017 10:30:57
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 14
เลขที่สมาชิก: 80434
สมัครเมื่อ: 8/10/2017

สำหรับทีมที่ผ่านการประเมินแล้ว สามารถโอนเงินได้เลยครับ
หลังจากโอนแล้ว รบกวนถ่ายสลิปแล้วส่งมาที่ Line ID :t.nava06

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเจตน์จำนง
ชื่อบัญชี ชมรมแบดมินตันชลบุรี
เลขที่บัญชี 270-0-21603-2
ข้อมูลส่วนตัว
 
T.nava

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  1/12/2017 10:37:57
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 14
เลขที่สมาชิก: 80434
สมัครเมื่อ: 8/10/2017

ขยายเวลารับสมัครถึง วันพุธ ที่ 6 ธ.ค.2560
ข้อมูลส่วนตัว
 
T.nava

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  5/12/2017 11:47:06
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 14
เลขที่สมาชิก: 80434
สมัครเมื่อ: 8/10/2017

ปิดรับสมัครวันพุธ ที่ 6 ธ.ค.2560
ประกาศสายวันศุกร์ ที่ 8 ธ.ค. 2560
ข้อมูลส่วนตัว
 
T.nava

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  5/12/2017 11:52:58
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 14
เลขที่สมาชิก: 80434
สมัครเมื่อ: 8/10/2017

สำหรับทีมทึ่ผ่านแล้วโอนค่าสมัครมาได้เลยคับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
T.nava

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  6/12/2017 10:42:22
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 14
เลขที่สมาชิก: 80434
สมัครเมื่อ: 8/10/2017

เปลี่ยนแปลงเงินรางวัล p-
ชนะเลิศ 8000 รอง 1 4000 รอง2 ทีมละ 2000
ข้อมูลส่วนตัว
 
อัมพวา

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  8/12/2017 9:48:03
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 38
เลขที่สมาชิก: 78211
สมัครเมื่อ: 4/10/2016

สายและเวลาแข่งออกรึยังค่ะ
จะได้เตรียมตัวเดินทางค่ะ
ข้อมูลส่วนตัว
 
อัมพวา

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  8/12/2017 14:00:36
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 38
เลขที่สมาชิก: 78211
สมัครเมื่อ: 4/10/2016

👍👍👍👍👍👍👍😉😉😉😉😉
ข้อมูลส่วนตัว
 
T.nava

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  8/12/2017 21:12:40
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 14
เลขที่สมาชิก: 80434
สมัครเมื่อ: 8/10/2017

มือ P- เริ่มตีคู่แรก เวลา 13.30 น. วันที่ 9-12-2560 สายแข่งขัน เข้าไปที่ Link และ กดที่ สายแข่งขัน
ข้อมูลส่วนตัว
 
T.nava

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  9/12/2017 3:55:59
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 14
เลขที่สมาชิก: 80434
สมัครเมื่อ: 8/10/2017

มือ s เริ่มตีคู่แรก 9.00 น. วันที่ 10 -12 - 2560 สายแข่งขัน เข้าไปที่ Link สมัคร แล้วกดที่ สายแข่งขัน
ข้อมูลส่วนตัว
 
opluffy1987

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  9/12/2017 16:12:37
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 18
เลขที่สมาชิก: 78821
สมัครเมื่อ: 4/1/2017

สอบถามคับ มีเพื่อนหลายคน ไม่ได้แล้ว แต่ทำไมมีรายชื่อแบ่งสายการแข่งขันอ่ะคับ บางคนไม่ได้จ่ายเงิน แต่มีชื่อในสายแข่งขันคับ งงอ่ะคับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
opluffy1987

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  9/12/2017 16:13:42
  Re: เมืองชลคัพ ครั้งที่1 วันที่ 9-10 ธ.ค. 2560ข้อความ: 18
เลขที่สมาชิก: 78821
สมัครเมื่อ: 4/1/2017

แล้วสายวันแข่งจะมีเปลี่ยนแปลงมั้ยคับเนี่ย
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 10 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 10 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
10 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต