ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports FlyPower Thailand Mix Sports

SportMaxx Astec Thailand Sport Marketing Ladprao Badminton

ร้านวิลล่าสปอร์ต Apacs Thailand uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  การแข่งขันแบดมินตัน phuploy cup วันที่ 18 พ.ย
การแข่งขันแบดมินตัน phuploy cup วันที่ 18 พ.ย                 


 
phuployyy

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  7/9/2017 0:23:43  [มีการแก้ไข: 3/10/2017 18:37:55]
  การแข่งขันแบดมินตัน phuploy cup วันที่ 18 พ.ยข้อความ: 5
เลขที่สมาชิก: 80230
สมัครเมื่อ: 4/9/2017

                                   การแข่งขันแบดมินตัน

                             Phuploy victor cup

                              ณ สนามแบดมินตัน PJ บางพลี

                                 วันเสาร์ที่ 18 พฤศิกายน 2560


สนใจสมัคร ผู้จัด (คุณภู) 0909011112

 คุณเจมส์(ประเมินมือ) 0639145850

1.วัตถุประสงค์

 1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันได้มีโอกาสแข่งขันและทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นไป

 1.2 เพื่อส่งเสริมความรักในกีฬาแบดมินตัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ ชนะ และอภัย 

1.3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด

 1.4 เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการแข่งขันไปจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กด้อยโอกาส

2.การรับสมัครประเภทการแข่งขัน

 2.1 ประเภทคู่มือ P+C -รับสมัครจำนวน 16 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 4 ทีม คัดที่ 1, 2 ของกลุ่มเข้ารอบ น็อคเอาท์) 

2.2 ประเภทคู่มือ P -รับสมัครจำนวน 32 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 4 ทีม คัดที่ 1, 2 ของกลุ่มเข้ารอบ น็อคเอาท์)

2.3 ประเภทคู่มือ P- -รับสมัครจำนวน 48 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 3 ทีม คัดที่ 1, 2 ของกลุ่มเข้ารอบ น็อคเอาท์)

 2.4 ประเภทคู่มือ S -รับสมัครจำนวน 48 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 3 ทีม คัดที่ 1, 2 ของกลุ่มเข้ารอบ น็อคเอาท์) หมายเหตุ - การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารลดจำนวนคู่ + ลดเงินรางวัลหรือยกเลิก การแข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล - หากประเภทใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 16 คู่ คณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแข่งขันในประเภทนั้น 3.เงินรางวัลในการแข่งขัน

 3.1 ประเภทการแข่งขัน ประเภทคู่ มือ P +c

ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท <คู่ละ1000> พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล

 3.2 ประเภทการแข่งขัน ประเภทคู่ มือ P ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท <คู่ละ1000> พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล

 3.3 ประเภทการแข่งขัน ประเภทคู่ มือ P- ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท <คู่ละ1000> พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล

3.4 ประเภทการแข่งขัน ประเภทคู่ มือ S ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท <คู่ละ1000> พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล - ผู้ชนะการแข่งขันการแข่งขันของทุกประเภทนักกีฬาจะได้รับถ้วยรางวัล + เงินรางวัลตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ - เงินรางวัลและของรางวัลถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ก่อนวันแข่งขัน 

4.คุณสมบัตินักกีฬา

 4.1 นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน 

4.2 นักกีฬาสามารถแข่งขันในระดับตัวเอง หรือ ระดับที่สูงกว่าได้ 1 ระดับ

 4.3 ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน 

4.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้นักกีฬาสมัครเข้า "ทำการแข่งขันได้ไม่เกิน 2ประเภท ต่อท่านเท่านั้น"

 5.การพิจารณาระดับมือของนักกีฬา 

5.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาระดับมือของผู้สมัครแต่ละท่านโดย คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.2ให้หัวหน้าสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม ที่ส่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จัดให้มีการรับรองระดับฝีมือของนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน 

5.3นักกีฬาที่ลงแข่งขันประเภทมือ P , P+ ต้องลงแข่งขันในรุ่นตัวเองเท่านั้น กรณีที่เป็นการจับคู่ที่ระดับฝีมือต่างกัน ให้ลงแข่งขันในรุ่นระดับฝีมือที่สูงกว่า เช่น -นาย ก เป็นนักกีฬามือ P -นาย ข เป็นนักกีฬามือ P+ ดังนั้นหาก นาย ก จับคู่กับ นาย ข จะต้องลงแข่งขันในรุ่นมือ P+ ขึ้นไปเท่านั้น 

5.4นักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ไม่สามารถประเมินระดับฝีมือของตัวเองได้ สามารถดำเนินการได้ดังนี้ -ส่งคลิปการตีของตัวเองมาที่ line ID : @sih7904e


6.ระเบียบการแข่งขัน 

6.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF) 

6.2 ให้นักกีฬามาก่อนการแข่งขัน 30 นาที เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขันได้ 

6.3 การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม แข่งแบบ 30 คะแนน ใช้วิธีการนับคะแนนระบบแรลลี่พอยท์ (The Rally Point) โดยที่ผู้ชนะ จะได้ 1 คะแนนส่วนผู้ที่แพ้ จะได้ 0 คะแนน เมื่อแข่งพบกันหมดในกลุ่ม กรรมการจะรวมคะแนน เพื่อนำคู่ที่ได้อันดับ 1,2 ของสายเข้าสู่รอบน็อคเอ้าส์ ส่วนทีมที่ได้อันดับ 3,4 ตกรอบ

 6.4 การแข่งขันในรอบคัดออก (Knock Out) แข่งขัน 2 ใน 3 เกมใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally ทีมที่ทำคะแนนถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณี 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะ ชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน ผู้ถึง 30 เป็นผู้ชนะในเกมนั้น ทันที 

6.5 นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันภายใน 10 นาทีหลังจากที่ประกาศเรียกให้นักกีฬาลงทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ฟาล์วทันที (กรณีที่เพิ่งแข่งขันเสร็จจะอนุญาตให้พักไม่เกิน 10 นาที) 

6.6 คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด

6.7 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ 

6.8 การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันประกาศสายการแข่งขัน โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือตรงกับรุ่นที่เข้าทำการแข่งขันเท่านั้น

 6.9 การขอยกเลิกการเข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่ชำระเงินแล้ว ต้องทำการขอยกเลิกก่อน ประกาศสายการแข่งขันเพื่อขอค่าสมัครคืน มิฉะนั้นจะไม่มีการคืนค่าสมัครทุกกรณี 

6.10 การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่+ลดเงินรางวัล หรือยกเลิกการแข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

 6.11 การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันการรับสมัคร

 7.ข้อตกลงในการแข่งขัน 

7.1คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติ 

7.2 นักกีฬาจะต้องตรวจชอบชื่อจริง พร้อมทั้งชื่อเล่นที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้องก่อนวันแข่งขัน ทั้งนี้ในวันทำการแข่งขันกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้น 

8.ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

 8.1 กรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาให้ข้อมูลเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ เป็นต้นคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การแข่งขันโดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

 8.2การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ประเภท, ชื่อ, ระดับฝีมือ ไม่รับท้วงมือหน้างาน 

8.3หากตรวจสอบว่า นักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี คณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที 

8.4ในวันแข่งขันหากคณะกรรมการ พิจารณามือพบว่า นักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ในการเข้า ร่วมการแข่งขัน มีการลงสมัครในรุ่นมือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือวันก่อนแข่งขันก็ตาม คณะกรรมการสามารถทำการต่อแต้ม 7-10 แต้ม ต่อแต้มหลัง เช่น มือ พีบวก ทีม เอ หมกมือ มาโดย นักกีฬาทั้งทั้ง คน เป็นนักกีฬาพีบวกคนหนึ่ง ซีบวก คนหนึ่ง เราจะทำการปรับแต้มท้าย คือ เมื่อ จบการแข่งขันในทุกๆคู่ เราบวกแต้ม ให้ อีกทีม 7-10 แต้ม เช่น ทีมเอ ชนะ 21-10เรา จะทำการบวกแต้ม ให้่ ทีม บี อีก7 แต้ม ในทุกรอบ ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม จนถึงรอบสุดท้้ายคณะกรรมการสามารถปรับแต้มได้ทุกรอบ แต่ถ้า นักกีฬาส่งมาเกิน ตัวเอง สองระดับจะปรับแพ้ทันที

9.การรับสมัคร

 9.1ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ Line : @sih7904e

คลิ๊กสมัครแข่งขัน

โมเดล

กดสมัครไลน์การแข่งขัน

 ขอสงวนการประเมิณมือตามรายการของผู้จัดเองไม่อิงรายการใดๆ 

9.2ในการสมัคร กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเบอร์ติดต่อของนักกีฬา ชื่อ

จริงนามสกุลจริง 

10.อัตราค่ามัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

10.1รุ่นจำกัดมือค่าสมัคร 800 บาท /คู่ 

10.2ชำระเงินค่าสมัครโดย โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 169-275988-3 ชื่อบัญชี นายภูธเนศ รุ่งเรืองนพรัตน์ หรือพร้อมเพย์ 0909011112 ไทยพาณิชย์

เมื่อโอนเงินแล้ว แจ้งชำระ ทาง Line : @sih7904e หรือ โทรแจ้ง หรือ ส่ง SMS มาที่เบอร์0909011112(คุณภู) 

หมายเหตุ: เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน 

10.3ลูกขนไก่ที่ใช้ในการแข่งขันใช้ยี่ห้อ victor ราคาคู่ละ 36 บาท / 1 ลูก 

1.ก่อนทำการแข่งขันนักกีฬาต้องซื้อคูปองค่าลูกเพื่อใช้ในการแข่งขัน โดยคูปอง 1 ชุดจะมี 10 ใบ ราคาชุดล่ะ 360 บาท 

2.ในการแข่งขันในแต่ละแมทซ์ ผู้แข่งขันจะต้องนำคูปองค่าลูกให้กรรมการ 1 ใบ / คู่ / 1 ลูก หากมีการขอลูกเพิ่มนักกีฬาต้องให้คูปองค่าลูกให้กับกรรมการตามจำนวนลูกที่ใช้ 

11.การคืนคูปองค่าลูก 1. ท่านสามารถคืนคูปองค่าลูกโดย 1 ใบจะได้รับเงินคืน 36 บาท 

2.ท่านสามารถคืนคูปองค่าลูกได้ภายในวันที่ทำการแข่งขันเท่านั้น หากท่านจะขอคืนในวันอื่นจะไม่สามารถคืนได้

ลิงค์ รับสมัคร

https://goo.gl/forms/C9fIh2dGrvqvtgVD3

ลิงค์รายชื่อ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hixj5aGGzGrTcM3sqYSKRq0lbM_eJ7UKKbNwwvq8mJk

Line กลางการแข่งขัน🏸

https://line.me/R/ti/p/%40sih7904eไฟล์ที่แนบไว้:

ไฟล์แนบถูกซ่อน กรุณาเข้าระบบเพื่อดูไฟล์แนบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
phuployyy

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  28/9/2017 8:42:08
  Re: การแข่งขันแบดมินตัน phuploy cup จังหวัดชลบุรี วันที่ 11ข้อความ: 5
เลขที่สมาชิก: 80230
สมัครเมื่อ: 4/9/2017

รับสมัครแล้วนะครับ ดันๆๆ
ข้อมูลส่วนตัว
 
BadmintonRepublic

พี่รอง
เขียนเมื่อ:  28/9/2017 18:42:48
  Re: การแข่งขันแบดมินตัน phuploy cup จังหวัดชลบุรี วันที่ 11ข้อความ: 345
เลขที่สมาชิก: 75498
สมัครเมื่อ: 9/11/2015

เเข่งที่ไหน
*ข้อความ ระบุสนาม พีเจ บางพลี
*โปสเตอร์ ระบุสนาม Panplus
ข้อมูลส่วนตัว
 
phuployyy

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  1/10/2017 10:17:24
  Re: การแข่งขันแบดมินตัน phuploy cup จังหวัดชลบุรี วันที่ 11ข้อความ: 5
เลขที่สมาชิก: 80230
สมัครเมื่อ: 4/9/2017


ยกคำพูด:
เขียนโดย BadmintonRepublic:

เเข่งที่ไหน
*ข้อความ ระบุสนาม พีเจ บางพลี
*โปสเตอร์ ระบุสนาม Panplus

ขออภัยครับ สรุปคือที่สนาม พีเจ บางพลีครับ โปสเตอร์เก่ากำลังแก้ไขครับ 
 https://www.facebook.com/Pjsportandbatminton/  ขอบคุณครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Bomsupakit

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  1/10/2017 21:22:59
  Re: การแข่งขันแบดมินตัน phuploy cup จังหวัดชลบุรี วันที่ 11ข้อความ: 31
เลขที่สมาชิก: 71003
สมัครเมื่อ: 3/11/2014

สรุปวันที่ 11 หรือ 18 อ่ะครับผม
ข้อมูลส่วนตัว
 
phuployyy

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  3/10/2017 18:22:17
  Re: การแข่งขันแบดมินตัน phuploy cup จังหวัดชลบุรี วันที่ 11ข้อความ: 5
เลขที่สมาชิก: 80230
สมัครเมื่อ: 4/9/2017

วันที่ 18 ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
phuployyy

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  10/10/2017 9:50:49
  Re: การแข่งขันแบดมินตัน phuploy cup จังหวัดชลบุรี วันที่ 11ข้อความ: 5
เลขที่สมาชิก: 80230
สมัครเมื่อ: 4/9/2017

ดันๆครับ สมัครชำระเงิน 20 คู่แรกมีของรางวัลแจก
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 7 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 7 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
6 ผู้มาเยือน
1 สมาชิก: base24

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต