ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports FlyPower Thailand Mix Sports

SportMaxx Astec Thailand Sport Marketing Ladprao Badminton

ร้านวิลล่าสปอร์ต Apacs Thailand uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Nov 17
Page 1 of 2[1]2»
Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Nov 17                 


 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  10/8/2017 19:21:38  [มีการแก้ไข: 19/10/2017 11:56:44]
  Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Nov 17ข้อความ: 135
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

Unlisted Championship 2017
Sat & Sun 4- 5 November 2017 At Pakapat Badminton School
.กรุงเทพกรีฑา 37 แยก 6 (ใกล้ๆกับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง)

รุ่น P-,XD P-,P,P+,MS,WS แข่งวันที่ 4 วันเดียวครับ


ประกาศเพิ่มเติมครับ!!!!

***เปิดรับชำระค่าสมัครแล้วนะครับ*** ถ้าโอนเงินมาแล้วอย่าลืมแจ้งผู้จัดด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับบ

สำหรับบางประเภทที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด แต่มีผู้สมัครตั้งแต่ 4 ทีมขึ้นไป ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะยังคงให้มีการแข่งขันอยู่นะครับแต่รางวัลอาจจะถูกลดหรือยกเลิกบางอย่างไปตามความเหมาะสมครับ ส่วนบางประเภทที่ผู้สมัครและชำระเงินมากกว่าที่กำหนด จะมีการเพิ่มให้ตามความเหมาะสม และมีการเพิ่มรางวัลให้ครับ

**ยกเลิกรุ่น GD/XD U17 ***


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย

 

2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ

 

3. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ให้มีความรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย

 

4. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขัน ทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือ

 

5.เพื่อให้นักกีฬาวัยเยาว์ ได้มีสนามแข่งขันเพื่อทดสอบฝีมือ และพัฒนาฝีมือเพิ่มเติม

 

6. เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีและสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เพื่อให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

 

การรับสมัครประเภทการแข่งขัน


1.  ประเภทมือ P-                                       รับสมัครจำนวน 16 คู่        (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

2.  ประเภทมือ XD P-(S/P-) รับสมัครจำนวน 16 คู่        (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

3.  ประเภทมือ P                                      รับสมัครจำนวน 16 คู่        (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

4.  ประเภทมือ P+ รับสมัครจำนวน 8 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

5. ประเภทมือ MS Open                           รับสมัครจำนวน 16 คน         (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

6. ประเภทมือ WS Open                           รับสมัครจำนวน 8 คน         (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

7. รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี(U9)           (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2552) แบ่งเป็นประเภท BS GS GD BD XD รับสมัครประเภทละ 8 คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม) *ยกเว้น BS รับ 16 คน*

8. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี(U11)      (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2550) แบ่งเป็นประเภท BS GS GD BD XD รับสมัครประเภทละ 16 คู่ *ยกเว้น   GD รับ 8 คู่*(แข่งแบบแบ่งกลุ่ม) 

9. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี(U13)     (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2548) แบ่งเป็นประเภท BS GS GD BD XD รับสมัครประเภทละ 16 คู่  *ยกเว้น  GD รับ 8 คู่* (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

10. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี(U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2546) แบ่งเป็นประเภท BS GS GD BD XD รับสมัครประเภทละ 16 คู่  *ยกเว้น GD รับ 8 คู่* (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

11. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี(U17)       (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2544) แบ่งเป็นประเภท BS GS GD BD XD รับสมัครประเภทละ 16 คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)

 *รุ่นจำกัดมือ และชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว จะทำการแข่งขันวันที่ 4 พย 2560 วันเดียวจบ*

*การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่+ลดเงินรางวัลหรือยกเลิกการ  แข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม*

*นักกีฬารุ่นจำกัดอายุ ถ้ามีแรงกิ้งสมาคม 1-20 จะต้องลงทำการแข่งขันในรุ่นอายุที่มากกว่าอายุตัวเองเท่านั้น* (ใช้คะแนนวันที่ 12/10/2017 เป็นเกณท์) **ยกเว้นรุ่น U9 และ U11**

*นักกีฬาที่มีแรงกิ้งสมาคม 1-20 ต้องยึดตามกฏ ต่อไปนี้ *

1.ถ้า ดช.ก แรงกิ้งอันดับ 1-20 ในรุ่น U13  และมีแรงกิ้งในรุ่น U15 ติด 1-20 จะต้องลงทำการแข่งขันในรุ่น U17 ขึ้นไปเท่านั้น (ทั้งนี้ ต้องไม่มีแรงกิ้งติด 1-20 ในรุ่น U17 เช่นกัน)

2.ใช้เกณฑ์แรงกิ้งทั้ง BS GS BD GD และ XD ในการพิจารณา

3.ประเภทเดี่ยว ใช้เกณฑ์คะแนนพิจารณาเฉพาะคะแนนเดี่ยว (ยกตัวอย่างเช่น ดช เอ มีแรงกิ้งประเภท ชายคู่ ที่ 12 แต่ประเภทเดี่ยว แรงกิ้งอันดับ 40 สามารถลงแข่งขันประเภทเดี่ยวรุ่นอายุตัวเองได้)

*นักกีฬารุ่นจำกัดอายุ สามารถลงทำการแข่งขันได้ 3 ประเภทเท่านั้น ทั้งนี้รวมการลงแข่งขันข้ามอายุและลงประเภทจำกัดมือแล้ว*

*นักกีฬารุ่นจำกัดมือ สามารถลงทำการแข่งขันได้ 2 ประเภท*

****รุ่น U9 และ U11 นักกีฬาทุกแรงกิ้ง สามารถลงทำการแข่งขันได้ไม่จำกัดแรงกิ้งครับ***

เงินรางวัล

ประเภทการแข่งขัน              ชนะเลิศอันดับ1                     รองชนะเลิศอันดับ1              รองชนะเลิศอันดับ2 (2 รางวัล)

 

P- 2,500 บาท                              1,300 บาท 700 บาท

XDP- 2,500 บาท                              1,300 บาท 700 บาท

P 2,500 บาท                              1,300 บาท 700 บาท

P+ 2,500 บาท                              1,300 บาท 700 บาท

WS Open                                 3,000 บาท 1,500 บาท 800 บาท

MS Open                                 5,000 บาท 2,500 บาท 1,200 บาท

U9 1,000บาท 500 บาท 300บาท

U11 1,200บาท 600 บาท 350บาท

U13 1,500บาท 700 บาท 400บาท

U15 2,000บาท 1,000 บาท                                500บาท

U17 2,500บาท 1,300 บาท 700บาท

BS U 9 1,200 บาท 600 บาท 350 บาท

GS U11 1,500 บาท 700 บาท 400 บาท

GS U13 2,000 บาท 1,000 บาท 500 บาท

 

* นักกีฬารุ่นจำกัดมือจะได้รับถ้วยรางวัล + เงินรางวัล

 

*นักกีฬารุ่นจำกัดอายุ จะได้รับ เหรียญรางวัล +ใบประกาศนียบัตร +ทุนการศึกษา

 

* เงินรางวัลและของรางวัลถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

คุณสมบัตินักกีฬา

1. นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

2. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการคัดมือ

3. นักกีฬาสามารถแข่งขันในระดับตัวเอง หรือ ระดับที่สูงกว่าได้ 1 ระดับ

4. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

5.นักกีฬาที่เคยลงแข่งขันรายการอื่นๆ  ถ้าเคยได้ถ้วยรางวัล (1-3) ในประเภท มือ นั้น ๆ สามารถลงมือเดิมได้ แต่ต้องแยกคู่ และคู่คนใหม่ต้องมือเบากว่าคู่เดิมเท่านั้น หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

6. ไม่อนุญาติให้เวทมือครับ

ระเบียบการแข่งขัน

1.ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF)

2.ให้นักกีฬามาก่อนการแข่งขัน 30 นาที เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขันได้

3.การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม

แข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มเพียง 2 เกมส์ ใช้วิธีนับคะแนนแบบ แบบ Rally point  21 คะแนนไม่มีดิวโดย ผู้ชนะ จะได้ 2 คะแนน / เสมอได้ 1 คะแนน / ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน เมื่อแข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มเสร็จแล้วจะทำการรวมคะแนนเพื่อจัดอันดับโดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1 คะแนนรวม

3.2 ผลรวมแต้มได้-เสีย

3.3 จับฉลาก

4.การแข่งขันในรอบMain Draw

แข่งขัน 2 ใน 3 เกมส์ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally Point ทีมที่ทำคะแนนถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณี 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะ ชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน  ผู้ถึง 30 เป็นผู้ชนะในเกมนั้น ทันที

5.นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันภายใน 10 นาทีหลังจากที่ประกาศเรียกให้นักกีฬาลงทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ทันที (กรณีที่เพิ่งแข่งขันเสร็จจะอนุญาตให้พักไม่เกิน 15 นาที)

6.คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขัน ได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด

7.การประเมินนักกีฬาทุกคู่ ทุกประเภทการแข่งขัน การพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นอันที่สิ้นสุด

8.การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้ง รายละเอียด  เช่น  ประเภท  ,ชื่อ  ,ระดับฝีมือ 

9.ในวันแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้มีการประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาได้โดย ต้องมีหัวหน้าทีมรวมกันอย่าง น้อย 3 ทีมขึ้นไป ร่วมลงชื่อประท้วง โดยผลการชี้ขาดจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าผู้เข้าแข่งขัน ระดับมือเกินรุ่นที่ลงแข่งขัน สามารถตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันได้ทันที ในทุกรอบของการแข่งขัน โดยไม่ต้องมีผู้ประท้วง

10.การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันประกาศสายการ แข่งขัน โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือตรงกับรุ่นที่เข้าทำการแข่งขัน เท่านั้น

11. การขอยกเลิกการเข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่ชำระเงินแล้ว ต้องทำการขอยกเลิกก่อนประกาศสายการแข่งขันเพื่อขอค่าสมัครคืน มิฉะนั้นจะไม่มีการคืนค่าสมัครทุกกรณี

12. การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่+ลดเงินรางวัล หรือยกเลิกการ  แข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

13. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

14.นักกีฬารุ่นจำกัดอายุต้องมีอายุไม่เกินแต่ละรุ่นอายุที่กำหนด

 

 การรับสมัคร

1. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่25 ตุลาคม 2560

2. กรณีที่จำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภท ทางคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาไว้ในรายชื่อสำรอง

 

การประเมินนักกีฬา

1. การประเมินนักกีฬาจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยจะนัดหมายนักกีฬาเพื่อทำการประเมินระดับฝีมือ ถ้านักกีฬาทำการเล่นต่ำกว่าระดับฝีมือตัวเองในวันประเมิน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขัน

2. คณะกรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัติโดยหลักฐานบัตรประชาชน และข้อมูลประวัติการแข่งขันของนักกีฬาเป็นรายบุคคล (3 รายการล่าสุด) เพื่อตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขัน

 

3. กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาเพียงหนึ่งท่านทางคณะกรรมการประเมินฝืมือจะ ให้เวลาผู้สมัคร 7 วัน เพื่อจะหาคู่ใหม่ แต่ถ้าผู้สมัครไม่สามารถ  หาคู่ได้ภายในเวลาดังกล่าวและมีผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรอง ทางคณะกรรมการจะขอให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรองก่อน

4. นักกีฬาที่ลงแข่งขันประเภทมือ P- / P /XDP-/P+  ต้องลงแข่งขันในรุ่นตัวเองหรือสูงกว่าเท่านั้น กรณีที่เป็นการจับคู่ที่ระดับฝีมือต่างกัน ให้ลงแข่งขันในรุ่นระดับฝีมือที่สูงกว่า เช่น

นาย A เป็นนักกีฬามือ P-

นาย B เป็นนักกีฬามือ P

ดังนั้นหาก นาย A จับคู่กับ นาย B จะต้องลงแข่งขันในรุ่นมือ P ขึ้นไปเท่านั้น

5. นักกีฬารุ่น Open ไม่ต้องทำการประเมินมือ

ข้อตกลงในการแข่งขัน

1. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ

2. นักกีฬาจะต้องตรวจสอบชื่อจริง พร้อมทั้งชื่อเล่นที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้องก่อนวันแข่งขัน ทั้งนี้ในวันทำการแข่งขันกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อยืนยันตัวตน

 

3.คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ

ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

1. กรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาให้ข้อมูลเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ เป็นต้นคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การแข่งขันโดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

2. หากตรวจสอบว่า นักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี คณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที

3.ในวันแข่งขันหากคณะกรรมการ พิจารณามือพบว่า นักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน มีการลงสมัครในรุ่นมือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือวันก่อนแข่งขันก็ตาม คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง

Link สมัคร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe73ZsYadhQ087lRQIrBkFIAoZFccAml2ZzTyKWMI5q3srNLw/viewform


Link ตรวจรายชื่อ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r7nmbpZBX6xXP42L_7ourzcrkqlv8QM6sj0O7KWykCE


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม - แจ้งการชำระเงิน

ผู้จัดการแข่งขัน อ้น โทร.081-915-5292  Line ID : 0819155292 และทีมงาน Unlisted Badminton

ทีมงานประเมินมือ           อ้น โทร.081-915-5292  Line ID : 0819155292

ดำเนินการแข่งขันโดย ทีมงาน Unlisted Badminton

การชำระเงิน

นักกีฬาที่มีคุณสมบัติผ่าน แต่ชำระเงินค่าสมัครล่าช้าเกินกว่าวันที่ 30 ตุลาคม 2560 จะถูกเลื่อนไป อยู่ในรายชื่อสำรอง

การเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1. สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาก่อนวันประกาศสายการแข่งขันใน กรณีที่ขอเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการประเมินแล้วหากพบว่านักกีฬาที่ เข้าร่วมการแข่งขันแทนระดับฝีมือสูงกว่ารุ่นที่ทำการแข่งขันคณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขันได้ทุกเมื่อ (ยกเว้นการป่วย โปรดขอใบรับรองแพทย์)

อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่น

1. ค่าสมัครประเภทคู่ คู่ละ 800 บาท ประเภทเดี่ยว 600 บาท สามารถชำระได้โดยโอนผ่าน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ  สาขา The EmQuartier ชื่อบัญชี พงษ์พิทักษ์ พัชรธนารินท์ เลขที่บัญชี 030-8-01992-6   หมายเหตุ : กรุณาโอนเงินเป็นเศษสตางค์ เช่น 800.11 บาท เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน

2. ลูกขนไก่ที่ใช้ในการแข่งขันใช้ยี่ห้อ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

3. ค่าลูก จำหน่ายเป็นคูปอง ชุดละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยจะต้องซื้อคูปองก่อนลงทำ การแข่งขัน และมอบคูปองให้กับกรรมการคู่ละ 1 ใบ ก่อนลงทำการแข่งขัน เมื่อต้องการ เปลี่ยนลูกใหม่

กำหนดการ

1. ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการพิจารณา

2. นักกีฬาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

โดยคณะกรรมการจะให้สิทธิ์ในการแข่งขันตามลำดับการชำระเงิน และทำการตัดสิทธิ์ หากไม่ได้ชำระเงินตามกำหนด 

3. ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในแต่ละประเภท ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ จนถึงสัปดาห์ที่ทำการแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r7nmbpZBX6xXP42L_7ourzcrkqlv8QM6sj0O7KWykCE


4. ประกาศสายการแข่งขันในแต่ละประเภท วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ทาง www.thaibadminton.com ห้องการแข่งขัน กระทู้ Unlisted Championship Junior U9-U17/P-,P,XDP-,P+ เดี่ยว ช,ญ  4-5 Nov 2017

และทาง https://www.facebook.com/Protechunlistedbadminton/

5. หลังประกาศผลการแบ่งสายแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนตัวนักกีฬาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. ดำเนินการแข่งขัน วันเสาร์และอาทิตย์ที่  4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลส่วนตัว
 
Bomsupakit

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  10/8/2017 20:20:20
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 31
เลขที่สมาชิก: 71003
สมัครเมื่อ: 3/11/2014

รายการดีดีมาอีกแล้วว
ข้อมูลส่วนตัว
 
sa_joe

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  10/8/2017 20:23:02
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 16
เลขที่สมาชิก: 65828
สมัครเมื่อ: 16/11/2013

ทีมATTITUDE ไม่พลาดแน่นอนครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  10/8/2017 21:06:36
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 597
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012

F.Y.C ก็ไม่พลาดครัว
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  11/8/2017 14:33:12
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 135
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015


ยกคำพูด:
เขียนโดย Bomsupakit:

รายการดีดีมาอีกแล้วว

ขอบคุณครับ^^
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  11/8/2017 14:36:10
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 135
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015


ยกคำพูด:
เขียนโดย sa_joe:

ทีมATTITUDE ไม่พลาดแน่นอนครับ

เจอกันครับโค้ชช ^^
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  11/8/2017 15:07:28
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 135
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015


ยกคำพูด:
เขียนโดย a.r.t.2:

F.Y.C ก็ไม่พลาดครัว

ขอบพระคุณครับ :)
ข้อมูลส่วนตัว
 
BadmintonRepublic

พี่รอง
เขียนเมื่อ:  17/8/2017 14:32:28
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 345
เลขที่สมาชิก: 75498
สมัครเมื่อ: 9/11/2015

รายการพัฒนาฝีมือ สำหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเอง นอกจากนี้ยังได้มิตรภาพด้วย

ชอบๆ มีตีเดี่ยวด้วย
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  21/8/2017 11:32:52
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 135
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015


ยกคำพูด:
เขียนโดย BadmintonRepublic:

รายการพัฒนาฝีมือ สำหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเอง นอกจากนี้ยังได้มิตรภาพด้วย

ชอบๆ มีตีเดี่ยวด้วย

ขอบพระคุณครับ ^^
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  28/8/2017 11:22:26
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 135
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยนะครับผม
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  6/9/2017 16:10:48
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 135
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

อย่าลืมสมัครกันเข้ามานะครับ สถานะสีเหลืองคือยังไม่ผ่านนะครับ กรุณาติดต่อผู้จัดครับผมม
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  11/9/2017 12:18:14
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 135
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

รุ่น U9 และ U11 นักกีฬาทุกแรงค์สามารถลงทำการแข่งขันได้ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  18/9/2017 14:37:32
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 135
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

สำหรับนักกีฬาที่รอเอกสาร อย่าลืมแอดไลน์มาเพื่อส่ง รูปบัตร ปชช มานะครับ ขอบคุณครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
OaT.Bmm

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  21/9/2017 16:33:40
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 1132
เลขที่สมาชิก: 51931
สมัครเมื่อ: 15/12/2011

UP
ข้อมูลส่วนตัว
 
a.r.t.2

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  21/9/2017 19:55:24
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 597
เลขที่สมาชิก: 53922
สมัครเมื่อ: 3/4/2012


ยกคำพูด:
เขียนโดย OaT.Bmm:

UP

ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  28/9/2017 11:42:28
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 135
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

อัพๆ ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  3/10/2017 13:07:05
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 135
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

ในรุ่น BS U9 ฝ่ายจัดการแข่งขันขอเพิ่มจำนวนผู้เข้าแข่งขัน จากเดิม 8 คนเป็น 16 คนนะครับ มีการเพิ่มรางวัลให้เพิ่มเติมจากเดิมครับ ส่วนประเภทอื่นๆ จำนวนเดิมครับผม
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  6/10/2017 15:02:38
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 135
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

Up up
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  11/10/2017 13:24:21
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 135
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

ยังสามารถสมัครกันเข้ามาได้ทุกประเภทนะครับผม^^
ข้อมูลส่วนตัว
 
Leon

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  12/10/2017 14:48:15
  Re: Unlisted Championship U9-U17/P-,P,XDP-,P+ MS/WS 4-5 Novข้อความ: 135
เลขที่สมาชิก: 72304
สมัครเมื่อ: 19/2/2015

ใช้คะแนนสะสมของวันนี้เป็นเกณฑ์พิจารณานะครับผม
ข้อมูลส่วนตัว
Page 1 of 2[1]2»
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 1 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 1 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
1 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต