ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports

SportMaxx Astec Thailand

ร้านวิลล่าสปอร์ต uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  Conbrio Charity Cup 2017 => ผลการแข่งขัน ดูหน้าแรกครับ
Page 1 of 2[1]2»
Conbrio Charity Cup 2017 => ผลการแข่งขัน ดูหน้าแรกครับ                 


 
racketshouse

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  25/7/2017 11:09:00  [มีการแก้ไข: 27/10/2017 13:38:27]
  Conbrio Charity Cup 2017 => ผลการแข่งขัน ดูหน้าแรกครับข้อความ: 1399
เลขที่สมาชิก: 32269
สมัครเมื่อ: 10/6/2009

สรุปผลการแข่งขัน Conbrio Charity Cup 2017
รุ่นมือ S
ชนะเลิศ ทีม วิวัฒน์กิจกรุ๊ป บุญรอด เชิงวิวัฒน์กิจ กับ ก้องกังวาล ภู่แก้ว
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม Godzilla Jung/บางคล้า วิจิตรา ตั้งสังขะรมย์ กับ ธนพัฒน์ ศรีสุข
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม RMS มานะวรรธ์ บัวขาว กับ รักชาติ สีนวน
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม forty up ปฏิเวช แน่งน้อย กับ ณัฐอนงค์ แก้วสา


รุ่นมือ P-
ชนะเลิศ ทีม Speed ปฐวีนิธิ เขียวค้า กับ มโนเธียร อยู่ยรรยง
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม หวานเย็น ธนภัทร เหมรัฐพาณ กับ คณวัฒน์ บุษบกแก้ว
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม Ks หมูพลีชีพ รสิตา ทวีวรรณมั่นคง กับ มนสิทธิ์ ศิริแก้วนะคุณ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม Step Nine Fine Day สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ กับ เกษม หงส์อินทร์

รุ่นมือ P/P+
ชนะเลิศ ทีม KBC THAILAND สันต์ กุลติยะรัตนะ กับ ภัทรกร ไทยเกิด
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม ภีมเดช กิติคุณ แย้มบาน กับ ก้าวหน้า พงศ์เลิศนภากร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม The Angel by น้ำหนึ่ง พริษฐรักษ์ พันธ์เลิศ กับ ปัญญาวัฒน์ พุทธรัตน์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม บางคล้า ธนวัฒน์ ศรีสุข กับ ณัฐพล เจริญชัยชนะ

รุ่นมือ อาวุโส 50 ปี P-
ชนะเลิศ ทีม Step Nine Fine Day อธิษฐ์ รีฮาเซ็น กับ พงษ์ศักดิ์ พิกุลแก้ว
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม หวานเย็น มานะ ภักดิ์ภูวดล กับ ธนภัทร เหมรัฐพาณ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม forty up/PKI มงคล แน่งน้อย กับ พยนต์ บุญทองนุ่ม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม บางคล้า นะโมนะโม บุญพา อำไพศรี กับ ชาติชาย ชลวัฒนะกุล

ทีมงานผู้จัดการแข่งขันฯ ขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่ร่วมการแข่งขันรายการนี้ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดำเนินการบกพร่องและไม่เหมาะสม ทีมงานผู้จัดการแข่งขันฯ ขอน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไว้ และจะใช้เป็นแนวทางสำหรับวางแผนงานให้ดีขึ้นในโอกาสการจัดการแข่งขันในครั้งหน้าต่อไป
ทีมงานจัดการแข่งขันฯต้องกราบขออภัยแก่นักกีฬาทุกท่านด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

การแข่งขันแบดมินตันรายการ Conbrio Charity Cup 2017

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
วัตถุประสงค์
 
  1.รายได้หักค่าใช้จ่าย ผู้จัดการแข่งขันฯจะนำไปสมทบทุนสร้างอุทยานพระโพธิสัตว์ ปางประทานพรและพระพิฆเนศปาง
   มหา มงคลจักรวาล ณ วัดวินิจธรรมาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร(พระมหาเดวิทย์ 087-6588982)
  2. เพื่อให้นักกีฬาทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันฯมีส่วนร่วมสร้างสรรค์เกมส์กีฬาที่สนุกสนาน 
  3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและพลานามัยให้แข็งแรง ในหมู่นักกีฬา
 
ประเภทการแข่งขัน
 
  รุ่นมือ S จำนวน 48 คู่ รางวัล (5,000/2,500/1,200/1,200) และถ้วยรางวัล
  รุ่นมือ P- จำนวน 32 คู่ รางวัล (5,000/2,500/1,200/1,200) และถ้วยรางวัล
  รุ่นมือ P/P+ จำนวน 32 คู่ รางวัล (5,000/2,500/1,200/1,200) และถ้วยรางวัล
  รุ่นอาวุโส 50 ปีขึ้นไป มือ P- จำนวน 16 คู่ รางวัล (3,000/2,000/1,000/1,000) และถ้วยรางวัล
 
ค่าสมัครคู่ละ 900 บาท จะได้รับของที่ระลึกสำหรับทุกท่านที่สมัครแข่งขันฯ
 
ระเบียบการแข่งขัน
 
 - มือ S ไม่จำกัดเพศ สามารถจับคู่กันได้
 - มือ P-ไม่จำกัดเพศ สามารถจับคู่กันได้
 - มือ P/P+ ไม่จำกัดเพศ สามารถจับคู่กันได้
 - มืออาวุโส 50 ปีขึ้นไป มือ P- ไม่จำกัดเพศสามารถจับคู่กันได้ แต่ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปทั้ง 2 คน
   การแข่งขันรุ่นนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาอาวุโสที่ต้องการแข่งขันในรุ่นอายุเดียวกันได้เข้าร่วมการ
   แข่งขันฯผู้จัดการแข่งขันจะพิจารณามือให้อยู่ในระดับฝีมือใกล้เคียงกัน
 - นักกีฬาที่ลงสมัครในประเภทมือ S, P-, P/P+, อาวุโส 50 ปี มือ P- สามารถลงสมัครได้
   ไม่เกิน 2 ประเภท
 - การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ ยี่ห้อ RSL ค่าคูปองลูกแบด ราคาเล่มละ 400 บาท/10 ใบ
 - คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ ในกรณีมีการ
   พิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้ไขสายการแข่งขันทั้งหมด - คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
   หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบ มีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัย
   ชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ
 - การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
 
กติกาการแข่งขัน
 
 - ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ - ให้นักกีฬามาลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 30 นาที
    เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขันได้
 - นักกีฬาต้องทำการลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียนโดยนำบัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการอื่นๆ
    มาแสดงด้วยตนเอง หากไม่มีมาแสดง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการแข่งขันและ
   ไม่คืนค่าสมัครแข่งขันให้ โดยไม่มีการอุทธรณ์ในทุกกรณี โดยถือว่านักกีฬาทำผิดกติกาและ
   ไม่เคารพสิทธิ์ของตนเอง
 - ในรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีการนับคะแนนแบบ Rally Point แข่งขันทั้งหมด 2 เกม เกมละ 21 แต้ม
   ไม่มีการดิวส์
 - การคิดคะแนนในรอบแบ่งกลุ่ม ชนะได้ 2 แต้ม เสมอได้ 1 แต้ม แพ้ได้ 0 แต้ม
 - ในรอบแบ่งกลุ่ม หากมีทีมที่ไม่มาทำการแข่งขันเลย จะไม่นำมาคิดคะแนน จะคิดคะแนนเฉพาะเพียง
   ทีมที่เหลือใน กลุ่มเท่านั้น และรวมทั้งทีมที่บายไม่แข่งขันฯจนครบทุกแมทช์
 - ทุกประเภทมือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 และ 2 ของกลุ่มจะได้เข้าไปเล่นในรอบ main draw
   ยกเว้นรุ่นมือ S จะนับคะแนนของทีมลำดับที่ 3 ในแต่ละกลุ่มที่ดีที่สุดอีก 8 ทีมเข้ารอบ main draw
 - หากในกลุ่มมีคะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการนับคะแนนดิบ ทีมใดมีผลต่างคะแนนได้-เสีย สูงสุด 2 อันดับ
   จะได้เข้าไป เล่นในรอบ main draw ยกเว้นรุ่นมือ Sจะนับคะแนนของทีมลำดับที่ 3 ในแต่ละกลุ่ม
   ที่ดีที่สุดอีก 8 ทีมเข้ารอบ main draw
 - ในรอบ main draw ใช้วิธีการนับคะแนนแบบ Rally Point แข่งขัน 2 ใน 3 เกม เกมละ 21 แต้ม
   ทีมใดได้แต้มถึง 21 แต้ม ก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณีที่ทั้ง 2 ทีม ได้ 20 แต้มเท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะ
   ได้แต้มห่าง 2 แต้มก่อน จึงจะเป็นผู้ชนะ หรือ ในกรณีที่เล่นถึง 29 แต้มเท่ากัน ทีมใดได้แต้ม 30 ก่อน
   จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นทันที
 - เมื่อเรียกลงสนามจะเริ่มจับเวลา 5 นาที นักกีฬาต้องมาแสดงตัวต่อกรรมการนับคะแนน หากภายใน 5
   นาทียังไม่มา แสดงตัว กรรมการจะประกาศเรียกอีกครั้งและให้เวลาอีก 5 นาที หากยังไม่มา จะให้สิทธิ์
   ทีมที่มาแสดงตัวชนะไป ในเกมนั้นๆ ทันที โดยไม่มีการอุทธรณ์ในทุกกรณี และกรรมการนับคะแนนจะ
   คิดคะแนนให้กับทีมที่ชนะเป็น 11 ต่อ 0 กำหนดการ
 - เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
 - พิจารณามือ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
 - ตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
 - โอนค่าสมัครได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว หรืออย่างช้าที่สุด
   ไม่เกินวันที่ 17 ตุลาคม 2560
 - จับฉลากแบ่งกลุ่ม วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ สนามแบดมินตัน Conbrio พระราม 2
 - ประกาศสายการแข่งขันวันที่ 19 ตุลาคม เวลา 24.00 น. ผ่านทาง www.thaibadminton.com
   การแข่งขัน กระทู้ “Conbrio Charity Cup 2017”
 - แข่งขันวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามแบดมินตัน Conbrio
   ถนนพระราม 2 ซอย พระราม 82 แยก 2


การพิจารณาฝีมือ
 - คณะกรรมการจะพิจารณามือจากสิ่งที่เห็น ข้อมูล และบุคคลอ้างอิง หากพบว่ามีการแสดงหรือส่งข้อมูล
   เพื่อลงแข่งในประเภทมือที่ต่ำกว่าฝีมือจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขันได้ ดังนั้น
   ขอให้นักกีฬาทำการประเมินมือโดยซื่อสัตย์ต่อระดับฝีมือของตนเอง
 - นักกีฬาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้เข้ามาทำการประเมินมือได้ที่ สนามแบดมินตัน Conbrio
   ถนนพระราม 2 ซอย 82 โดยสามารถเข้ามาประเมินมือได้ทุกวันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, และวันพฤหัส
   ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามและประเมินมือ ได้ที่ คุณซ้ง 081-7546024
   Line ID :081-7546024 - นักกีฬาที่อยู่ต่างจังหวัด ให้ส่งคลิปการตีคู่กัน ความยาวต่อเนื่องไม่ต่ำ
   กว่า 3 นาที มาทาง Line ID : 0817546024
 - หากพบว่ารายชื่อผู้ผ่านการพิจารณามือที่ประกาศทางเว็บไซต์ไม่ตรงกับระดับมือจริงของผู้สมัคร สามารถ
   แจ้งข้อมูลได้ที่ Line ID : 0817546024 ทั้งนี้หากไม่มีการแจ้งข้อมูลจนถึงวันสุดท้ายในการพิจารณา
   มือ คณะกรรมการจะถือว่ารายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณามือที่ประกาศทางเว็บไซต์เป็นรายชื่อผู้ผ่านการ
   พิจารณาที่เป็นที่ยอมรับในระดับมือนั้นๆ
 - การพิจารณาระดับฝีมือของทางคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 - ในวันแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประท้วงมือทุกกรณี แต่คณะกรรมการมีสิทธิ์ขาดในการตัดสิทธิ์ทีมใดๆ
    ก็ตาม หากเห็นว่าทีมนั้นๆ มือเกินกว่าระดับที่ลงทำการแข่งขัน
ชำระค่าสมัคร นายวันชัย รังสีพรหม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147-216726-4
โอนชำระแล้ว กรุณาส่งสำเนาการโอนมาที่ ID line : 0817546024
 

โมเดลมือและบุคลอ้างอิง (มือ S : ตีโต้ไปมาได้ ตบไม่ชัวร์ หยอดไม่ชัวร์)
 
1. ทีมทาเล้นแบดมินตัน คุณพัชราภรณ์ เฉียงขวา (อ้น)
2. ทีมบางคล้า คุณปิยาภรณ์ คำภานนท์ (ปาล์ม)
3. ทีม แปดริ้ว คุณสิริศักดิ์ ผลสงเคราะห์ (ชาย)
4. ทีม พลังมด คุณจาตุรนต์ เจริญสุข (บอย)

โมเดลมือและบุคลอ้างอิง (มือ P- : ตบ หยอด เซฟ ได้ แบล็คถึงหลังบ้างไม่ถึงหลังบ้างหรืออายุเกิน 60 ปีขึ้นไป)

1. ทีม Bestminton: คุณสาธินี ไหลเจริญวงศ์
2. ทีม PKI คุณพยนต์ ทองนุ่ม
3. ทีม บางคล้า ธนพัฒน์ ศรีสุข 
4. ทีมทาเล้น คุณสมชาย หาญวงศ์

โมเดลมือและบุคลอ้างอิง (มือ P)
 
1. ทีมหงส์ คุณไพศาล แสงนิล
2. ทีม KBC Thailand คุณรัชธิวัสส์ อริยสิทธิศรา (เอจู)
3. ทีม The Angel คุณพริษฐรักษ์ พันธ์เลิศ
4. ทีม Bad Midnight คุณศุภกิจ ศรีมีชัย

โมเดลมือและบุคลอ้างอิง (มือ P+)
 
1. ทีมบางคล้า คุณณัฐนนท์ มีทรัพย์
2. ทีม Victor Thailand คุณโสภณ กลั่นกลิ่นหอม
3. ทีม Play Save คุณปภังกร อุทัยธรรม
4. ทีม หงส์ คุณเขมรัฐ ราชเมืองแก้ว

ทีมงานต้องขออภัยรายชื่อโมเดลมืออ้างอิงทุกท่าน ที่นำมาใช้อ้างอิง และขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
ข้อมูลส่วนตัว
 
shine_sun

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  26/7/2017 10:13:27
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 152
เลขที่สมาชิก: 70892
สมัครเมื่อ: 27/10/2014

ตามครับผม^^
ข้อมูลส่วนตัว
 
kikpoppy

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  26/7/2017 14:22:33
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 22
เลขที่สมาชิก: 71713
สมัครเมื่อ: 1/1/2015

ตามด้วยคะ ^^
ข้อมูลส่วนตัว
 
racketshouse

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  26/7/2017 20:11:28  [มีการแก้ไข: 26/7/2017 20:47:21]
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 1399
เลขที่สมาชิก: 32269
สมัครเมื่อ: 10/6/2009

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านมาร่วมแข่งแบดสร้างบุญกันครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
racketshouse

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  3/8/2017 18:00:41
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 1399
เลขที่สมาชิก: 32269
สมัครเมื่อ: 10/6/2009

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมแข่งขันครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
jackyclub

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  7/8/2017 11:55:39
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 111
เลขที่สมาชิก: 70077
สมัครเมื่อ: 1/9/2014

สมัครแน่นอนครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
racketshouse

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  22/8/2017 17:47:27
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 1399
เลขที่สมาชิก: 32269
สมัครเมื่อ: 10/6/2009

ขอเชิญนักกีฬาทุกท่านร่วมแข่งขันฯนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
racketshouse

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  29/8/2017 11:07:27
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 1399
เลขที่สมาชิก: 32269
สมัครเมื่อ: 10/6/2009

ขอเชิญสมัครกันนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
lee chong wei

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  29/8/2017 17:38:16
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 274
เลขที่สมาชิก: 71991
สมัครเมื่อ: 27/1/2015

เยี่ยม
ข้อมูลส่วนตัว
 
racketshouse

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  7/9/2017 19:47:34
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 1399
เลขที่สมาชิก: 32269
สมัครเมื่อ: 10/6/2009

เรียนสมาชิกทุกท่าน
สำหรับผู้สมัครและชำระเงิน 50 ท่านแรก จะได้รับเสื้อยืดทุกท่านครับ
สำหรับผู้สมัครหลังจากนี้จะได้รับของที่ระลึกครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
racketshouse

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  11/9/2017 10:37:11
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 1399
เลขที่สมาชิก: 32269
สมัครเมื่อ: 10/6/2009

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านมาร่วมแข่งขันฯครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
jackyclub

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  13/9/2017 9:37:27
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 111
เลขที่สมาชิก: 70077
สมัครเมื่อ: 1/9/2014

ส่งคลิปประเมินได้มั้ยครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
jackyclub

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  13/9/2017 9:39:28
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 111
เลขที่สมาชิก: 70077
สมัครเมื่อ: 1/9/2014

มีแบบเสื้อให้ดูมั้ยครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
racketshouse

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  13/9/2017 17:32:17
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 1399
เลขที่สมาชิก: 32269
สมัครเมื่อ: 10/6/2009


ยกคำพูด:
เขียนโดย jackyclub:

ส่งคลิปประเมินได้มั้ยครับ

ส่งคลิปประเมินได้ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
racketshouse

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  15/9/2017 12:10:46
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 1399
เลขที่สมาชิก: 32269
สมัครเมื่อ: 10/6/2009

เรียนสมาชิกทุกท่าน

นักกีฬาที่ลงสมัครแข่งขันรายการ PKI Thailand วันที่ 30 ก.ย.60
สามารถอ้างอิงลงแข่งขันฯรายการนี้ได้โดยไม่ต้องประเมินมือครับ แต่ต้องลงตามมือที่สมัครไว้กับรายการ PKI นะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
jo5273940

พี่รอง
เขียนเมื่อ:  15/9/2017 14:47:55
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 403
เลขที่สมาชิก: 79336
สมัครเมื่อ: 28/3/2017

ทีมจิงโจ้คัพ อยากร่วมด้วยนะครับ รอชื่อ ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
racketshouse

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  17/9/2017 14:34:37
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 1399
เลขที่สมาชิก: 32269
สมัครเมื่อ: 10/6/2009


ยกคำพูด:
เขียนโดย jo5273940:

ทีมจิงโจ้คัพ อยากร่วมด้วยนะครับ รอชื่อ ครับ

เรียนเชิญมาร่วมสนุกกันครับ 
ขอบคุณครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
racketshouse

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  20/9/2017 15:22:56
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017ข้อความ: 1399
เลขที่สมาชิก: 32269
สมัครเมื่อ: 10/6/2009

เรียนนักกีฬาทุกท่าน

สำหรับนักกีฬาที่สมัครและลงแข่ง Talent Cup 2017 สามารถอ้างอิงรายการนี้เพื่อสมัครลงแข่งขัน Conbrio Charity Cup 2017 โดยไม่ต้องประเมินมือได้ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
กานต์

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  21/9/2017 13:04:39  [มีการแก้ไข: 21/9/2017 13:06:03]
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017 (50 คู่แรก รับเสืข้อความ: 278
เลขที่สมาชิก: 63899
สมัครเมื่อ: 20/8/2013

ทีมPhoenix ส่งรายชื่อไปแล้วนะครับเฮีย พิจารณาตามที่เฮียเห็นสมควรนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
racketshouse

พี่ใหญ่
เขียนเมื่อ:  22/9/2017 22:14:01
  Re: Conbrio Charity Cup 2017 => 21/10/2017 (50 คู่แรก รับเสืข้อความ: 1399
เลขที่สมาชิก: 32269
สมัครเมื่อ: 10/6/2009


ยกคำพูด:
เขียนโดย กานต์:

ทีมPhoenix ส่งรายชื่อไปแล้วนะครับเฮีย พิจารณาตามที่เฮียเห็นสมควรนะครับ

ขอบคุณครับ จะพิจารณาให้เหมาะสมและดีที่สุดครับ
ข้อมูลส่วนตัว
Page 1 of 2[1]2»
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 3 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 3 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
3 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต