ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports FlyPower Thailand Mix Sports

SportMaxx Sport Marketing Ladprao Badminton

Fareast Badminton ร้านวิลล่าสปอร์ต uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  Sat 7 Oct 2017 " Kill It badminton Challenge 2017 "
Sat 7 Oct 2017 " Kill It badminton Challenge 2017 "                 


 
The Ricker

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  11/7/2017 21:46:04  [มีการแก้ไข: 22/7/2017 13:36:18]
  Sat 7 Oct 2017 " Kill It badminton Challenge 2017 "ข้อความ: 131
เลขที่สมาชิก: 40965
สมัครเมื่อ: 30/6/2010

การแข่งขันแบดมินตัน 

Kill It badminton Challenge 2017

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ณ สนามแบดมินตัน T.Thailand Badminton บางใหญ๋ (สนามใหม่)


วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลายยิ่งขึ้น 

2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขัน ทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือ 

3. เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือส่งเสริมให้มีกิจกรรมและพบปะสังสรรค์ระหว่างนักกีฬาแบดมินตันด้วยกัน 

4. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ 

รู้อภัย 

5. เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการแข่งขันแบดมินตันผ่านอินเตอร์เน็ต


ประเภทการแข่งขัน

1. ประเภทมือ S                  รับสมัครจำนวน  48  คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่มๆละ 4ทีม)

2. ประเภทมือ P-                 รับสมัครจำนวน  64  คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่มๆละ 4ทีม)

3. ประเภทมือ P                  รับสมัครจำนวน  64  คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่มๆละ 4ทีม)

4. ประเภทมือ P+                รับสมัครจำนวน  32  คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่มๆละ 4ทีม)

5. ประเภทมือ C/C+             รับสมัครจำนวน  24  คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่มๆละ 4ทีม)

6. ประเภทมือ Vip                รับสมัครจำนวน   8   คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่มๆละ 4ทีม)

                   - หากประเภทใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 16 คู่ คณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์  

   ยกเลิกการแข่งขันในประเภทนั้น

- หากประเภทใดมีผู้สมัครเกิน 16 คู่ แต่ไม่ครบจำนวนที่กำหนดเงินรางวัล

  ที่ได้รับจะถูกลดจำนวนลง


เงินรางวัล  การแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  รองชนะเลิศอันดับ 2    รองชนะเลิศอันดับ 3 (2ทีม)

ประเภทคู่มือ S                6,000                             3,000                            3,000/2             

ประเภทคู่มือ P-              7,000                              4,000                            4,000/2 

ประเภทคู่มือ P               7,000                              4,000                            4,000/2 

ประเภทคู่มือ P+            7,000                              4,000                            4,000/2           

ประเภทคู่มือ C/C+        7,000                              4,000                            4,000/2   

ประเภทคู่มือ Vip            3,000                              2,000                                  -  


รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 77,000 บาท 

** นักกีฬาที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1,2 และ 3 ทุกท่าน จะได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และ เงินรางวัลการแข่งขันจากรายการ


ข้อตกลงร่วมกัน

1. คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ

2. นักกีฬาต้องทำการตรวจสอบชื่อจริง พร้อมชื่อเล่น ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้อง ก่อนวันแข่งขันทั้งนี้ในวันทำการแข่งขัน

3. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล,

ระดับฝีมือ คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

4. ในกรณีถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่คืนเงินที่เข้าร่วมการแข่งขัน

5. หากตรวจสอบพบว่า ไม่ซื่อสัตย์ ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที

6. ในวันทำการแข่งขันจริง  หากคณะกรรมการพิจารณามือ พบนักกีฬาท่านใด ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขัน

มีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือ ก่อนการแข่งขันแล้วนั้น

คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง

7. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ประเภท ชื่อ ระดับฝีมือ

ส่งทาง PM แจ้งทางคณะกรรมการ ผ่านทางเว็บบอร์ดของเว็บไทยแบดมินตัน, 

facebook (kittipong dumrongjitti) หรือ LINE (ID : .ktpbank)

8. ในการประท้วง คณะกรรมการพิจารณามือ มีสิทธิ์ขาด สามารถตัดสินได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วงอ้างอิง

9. ในการตัดสิทธิ์ หรือปรับมือนั้น คณะกรรมการพิจารณามือ สามารถกระทำได้ทุกรอบการแข่งขัน

แม้กระทั่งรอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากนักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่นๆ

10. ในการประท้วง หากนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันท่านใด พบเห็นนักกีฬาบางคู่ ไม่ได้ลงตามมือที่ควรจะเป็น

สามารถโทรแจ้งมาได้ที่คณะกรรมการพิจารณามือที่ 089-8118838 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณามือจะเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง  

11. คณะกรรมการจะมีทีมงาน ที่คอยสอดส่องในการประเมินมือ ทุกรอบการแข่งขัน และทุกสนาม

ดังนั้นนักกีฬา ควรเล่นให้เต็มฝีมือ เพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์การแข่งขัน


ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ

2. นักกีฬาจะต้องมาลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 30 นาที

โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้มาเป็นหลักฐานแสดงตน

3. นักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันได้คนล่ะไม่เกิน 2 ประเภท

4. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้

ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือ รายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด 

5. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้มีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงคัดค้าน

และการตัดสินในการชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด

6. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

7. ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point สองเซ็ต แต้มสูงสุด 21 แต้ม ไม่มีการดิวส์ในรอบแบ่งกลุ่ม 

- กรณีหากคะแนนในกลุ่ม  คะแนนเท่ากัน  ให้พิจารณาดูจากผลต่าง  การรวมคะแนนดิบได้และเสีย  จากเกมทั้งหมดที่ทำการแข่งขัน

 - กรณีหากผลต่างคะแนนดิบ เท่ากัน ให้ดู Head To Head ที่พบกัน

8. ในรอบ Know Out หรือแพ้คัดออก ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point แข่งขัน 2 ใน 3 เกม

แต่ละเกมจะมีคะแนน21 คะแนน ผู้ส่งถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ 

ในกรณี 20 เท่ากันให้ทำการเล่นต่อจนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำห่าง 2 คะแนนจะเป็นผู้ชนะ

หากทำเล่นต่อไปจนถึง 29 แต้มเท่ากัน ฝ่ายที่ได้แต้ม30เป็นผู้ชนะ

9. ผู้แข่งขันจะต้องแข่งขันจะต้องแข่งขันครบทั้ง 2 เกมส์ หากไม่แข่งขันเกมส์ใดเกมส์หนึ่งจะถูกปรับแพ้ทั้ง 2 เกมส์

ยกเว้นเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ ไม่สามารถแข่งต่อได้ให้อันดับถัดไปของกลุ่มนั้นได้รับสิทธิ์แทนในรอบต่อไป


กำหนดการ

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 2 ตุลาคม 2560 

- โอนค่าสมัครหลังจากผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินได้ทันที ปิดรับชำระเงินเมื่อครบจำนวนคู่ สิ้นสุดการรับโอน วันที่ 2 ตุลาคม 2560 

- ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 

- ประกาสสายการแข่งขัน วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 18.00 น.

- แข่งขันวันที่ 7 ตุลาคม 2560เริ่มเวลา 9.00น. ณ.สนามแบดมินตัน T.Thailand ค่าใช้จ่าย

-ค่าสมัคร คู่ล่ะ 800 บาท

-ค่าสมัคร Vip 1000 บาท

-คูปองลูกแบด เล่มล่ะ 320 / 10 ใบ (ใช้แลกลูกขนไก่ ทีมล่ะ 1 ใบ ต่อ 1 ลูก)


** การแข่งขันใช้ลูกแบด Bazuka Speed 76 


วิธีชำระเงิน

โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชี

ธนาคารออมสิน บัญชีออมทรัพย์

เลขที่ 020160930861

ชื่อ กิตติพงศ์ ดำรงจิตติ


การจัดการแข่งขันโดย (แบงค์) กิตติพงศ์ ดำรงจิตติ

ประเมินมือ โดย (แบงค์) กิตติพงศ์ ดำรงจิตติ และทีมงานจัดการแข่งขัน

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

(แบงค์) โทร 089-8118838 Line ID : .ktpbank (มีจุดข้างหน้านะครับ)


แผนที่สนามแข่งขัน

V

Vไฟล์ที่แนบไว้:

ไฟล์แนบถูกซ่อน กรุณาเข้าระบบเพื่อดูไฟล์แนบ
ข้อมูลส่วนตัว เยี่ยมชมเวบเพจ
 
The Ricker

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  11/7/2017 21:47:52  [มีการแก้ไข: 18/7/2017 16:10:58]
  Re: Sat 7 Oct 2017 " Kill It badminton Challenge 2017 "ข้อความ: 131
เลขที่สมาชิก: 40965
สมัครเมื่อ: 30/6/2010

สนับสนุนการแข่งขันโดย 


ไฟล์ที่แนบไว้:

ไฟล์แนบถูกซ่อน กรุณาเข้าระบบเพื่อดูไฟล์แนบ
ข้อมูลส่วนตัว เยี่ยมชมเวบเพจ
 
The Ricker

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  13/7/2017 16:09:59
  Re: Sat 7 Oct 2017 " Kill It badminton Challenge 2017 "ข้อความ: 131
เลขที่สมาชิก: 40965
สมัครเมื่อ: 30/6/2010

เปิดรับสมัครแล้วนะคร้าบบ
ข้อมูลส่วนตัว เยี่ยมชมเวบเพจ
 
The Ricker

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  22/7/2017 13:36:59
  Re: Sat 7 Oct 2017 " Kill It badminton Challenge 2017 "ข้อความ: 131
เลขที่สมาชิก: 40965
สมัครเมื่อ: 30/6/2010

มาสมัครกันนะครับ กับระบบสมัครรูปแบบใหม่
เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว เยี่ยมชมเวบเพจ
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 2 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 2 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
1 ผู้มาเยือน
1 สมาชิก: a.r.t.2

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต