ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports

SportMaxx Astec Thailand

ร้านวิลล่าสปอร์ต uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  NICASIO 2017 23/9/60 @ T.Thailand บางใหญ่ แจกของรางวัลเพียบ
Page 1 of 2[1]2»
NICASIO 2017 23/9/60 @ T.Thailand บางใหญ่ แจกของรางวัลเพียบ                 


 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  9/6/2017 13:24:29  [มีการแก้ไข: 22/9/2017 18:26:40]
  NICASIO 2017 23/9/60 @ T.Thailand บางใหญ่ แจกของรางวัลเพียบข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007

NICASIO CHALLENGE 2017
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ สนามแบดมินตัน T. Thailand บางใหญ่          

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลายยิ่งขึ้น      
2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันมีโอกาสแข่งขัน ทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือ    
3. เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือส่งเสริมให้มีกิจกรรมและพบปะสังสรรค์ระหว่างนักกีฬาแบดมินตันด้วยกัน   
4. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย   

           
 ประเภทการแข่งขัน
   
1. ประเภทมือ S                    รับสมัครจำนวน  48 คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่มๆละ 4ทีม)   
2. ประเภทมือ P-                   รับสมัครจำนวน  64 คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่มๆละ 4ทีม)    
3. ประเภทมือ P.                    รับสมัครจำนวน  32 คู่   (แข่งแบบแบ่งกลุ่มๆละ 4ทีม)  
4. ประเภทมือ P+.                  รับสมัครจำนวน. 24 คู่
5. ประเภทมือ C,C+.              รับสมัครจำนวน  16 คู่
6.ประเภทมือ B,B+                รับสมัครจำนวน.  16 คู่
7. ประเภทมือ VIP                 รับสมัครจำนวน 12 คู่ 
หมายเหตุ    - หากประเภทใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 16 คู่ คณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการลดจำนวนเงินรางวัลการแข่งขันในประเภทนั้น
   
       
เงินรางวัล        
ประเภท          รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   รองชนะเลิศอันดับ 1   รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทีมที่ 1 และ 2)  

ประเภทคู่มือ S.       4,000บาท             3,000 บาท          1,000 บาท                     
ประเภทคู่มือ P-       5,000 บาท             3,000 บาท          1,000 บาท                         
ประเภทคู่มือ P.        4,000 บาท             3,000 บาท          1,000 บาท                         
ประเภทคู่มือ P+.     4,000 บาท.            3,000 บาท.         1,000 บาท
ประเภทคู่มือ c,c+.   6,000 บาท            3,000 บาท           1,000บาท
ประเภทคู่มือ B,B+.  10,000 บาท.           5,000 บาท          1,500 บาท 
ประเภทคู่มือ VIP      5,000 บาท            3,000 บาท           1,000 บาท 
หมายเหตุ:       ทุกประเภทของการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล พร้อม เงินรางวัล    

คุณสมบัตินักกีฬา         
1. ทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. นักกีฬาทุกประเภทไม่อนุญาตให้ เวท มือลงทำการแข่งขัน
3. นักกีฬาต้องลงแข่งขันในระดับตัวเอง หรือลงแข่งขันในระดับที่สูงกว่าเท่านั้น    
4. คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้นักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท   
5. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการคัดมือ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องได้รับการประเมิณฝีมือ    
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจจะนัดหมายให้ผู้สมัครเข้ามาทำการประเมินระดับ มือของผู้สมัคร  
ทั้งนี้การพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาฝีมือ ถือเป็นอันสิ้นสุด  
และหากผู้สมัครไม่มาประเมินระดับมือตามกำหนด อาจจะส่งผลให้คณะกรรมการตัดสิทธิ์การแข่งขันได้  
6.นักกีฬาที่เคยแข่งขันภายใน 2 ปีที่ผ่านมาต้องระบุประวัติการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับไว้ในการสมัครให้ชัดเจน 
หากมีการแจ้งข้อมูลเท็จคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขัน ได้ทันที
7. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน    
8.นักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลมือนั้นๆมาแล้ว ไม่สามารถลงในมือนั้นได้อีก ยกเว้นเปลี่ยนคู่ทำการแข่งขัน  
9. ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน          
 
ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดในการปรับแพ้หน้างาน ไม่ว่ารอบไหน โดยความคิดเห็นจากประสบการว่านักกีฬาคู่นั้นๆได้ลงการแข่งขันเกินระดับมือ (จากประสบการเคยปรับแพ้มาแล้วหลายคู่)
          
การรับสมัคร และกำหนดการ        
1. คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครลงแข่งขัน แล้วคณะกรรมการจะทำการลงรายชื่อ พร้อมทั้งเรียงลำดับการสมัครเอาไว้ 
2. การพิจารณาระดับฝีมือจะทำโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือพิจารณาจากข้อมูล ที่ได้รับจากบุคคลอ้างอิง  แต่ถ้ามีการให้ข้อมูลระดับฝีมือที่เป็นเท็จ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขันได้  
3. คณะกรรมการจะรับสมัครนักกีฬาและประกาศรายชื่อผ่านทาง ลิ้ง เท่านั้น  
4. กรณีที่จำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภท ทางคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาไว้ในรายชื่อสำรอง 
5. นักกีฬาที่มีคุณสมบัติผ่าน สามารถชำระเงินได้ทันที พิจารณาสิทธิ์แข่งขันตามลำดับการชำระเงิน
6. นักกีฬาคู่ใดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทางคณะกรรมการอนุญาติให้แก้ไขรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งได้  
7. วันปิดรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 15 กันยายน 2560
8. ทำการออกตารางการแข่งขัน สายการแข่งขัน และประกาศภายในวันที่ 20 กันยายน 2560
*เมื่อประกาศสายแข่งขันแล้วจะไม่อนุญาติให้เปลี่ยนตัวนักกีฬาทุกกรณีและไม่คืนค่าสมัครหากไม่มาร่วมการแข่งขัน


สายการแข่งขัน
CLICK 
- ลูกที่ใช้ในการแข่งขัน MOMENTUM สปีด 75 
 
อัตราค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ         
- ค่าสมัครคู่ละ 800 บาท
- ค่าลูกแบด 15 บาท / คน 

 ชำระค่าสมัคร
ธนาคาร กรุงเทพ 
เลขบัญชี 0807045398 
ชื่อ บัญชี อมเรศ อรรถานนท์

(ขอโอนเป็นเศษจุดทสนิยมเพื่อสะดวกต่อการตาม)

เมื่อโอนค่าสมัครแล้วกรุณาแจ้งหลักฐานการโอนมายังระเบียบการแข่งขัน         

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ใช้ระบบการนับคะแนนแบบ Rally Point (21 แต้ม)  
2. ในการแข่งขันรอบแรกเป็นแบบแบ่งกลุ่ม (ซึ่ง 1 กลุ่มประกอบด้วย 4 ทีม)    

3. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม จะทำการแข่งขันเพียง 2 เซ็ตแบบไม่มีดิวซ์ โดย ผู้ชนะ จะได้ 2 คะแนน / เสมอได้ 1 คะแนน / ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน 
เมื่อแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มเสร็จแล้วจะทำการรวมคะแนนเพื่อนำคู่ที่ได้คะแนนอันดับ 1 และ อันดับ 2 ในกลุ่มนั้น ๆ
เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป (Knock Out) และ หากมี 2 หรือ 3 ทีม มีคะแนนเท่ากัน
จะพิจารณาจากคะแนนดิบ (แต้มได้ลบด้วยแต้มเสีย) รวมของทั้ง 3 แมทซ์ ก่อนเป็นอันดับแรก 
และเมื่อมีคะแนนดิบ (แต้มได้ลบด้วยแต้มเสีย) เท่ากัน สุดท้ายจะใช้วิธี “จับฉลาก”    

4. การแข่งขัน Knock Out จะแข่ง 2 ใน 3 เซ็ต ในแต่ละเซ็ต ผู้ที่ได้คะแนน 21 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ
กรณีที่ได้ 21 คะแนน เท่ากัน ให้ต่อจนกว่าผู้ใดจะชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน ถือว่าเป็นผู้ชนะ
หรือถ้าได้ 29 คะแนนเท่ากัน ผู้ที่ได้ 30 คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ

5. ทำการแข่งขัน วันเสาร์ที่  23 กันยายน 2560. เริ่มเวลา 09.00 น.

นักกีฬาต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มทำการแข่งขันอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง 
โดยต้องนำบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการมาแสดงด้วย    

6. การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ต้องมาลงแข่งอย่างน้อย 2 ครั้ง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
โดยการแพ้บาย  จะนับเป็นคะแนน 0 : 11     

7. คำตัดสินจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี     

ทีมงานดำเนินการแข่งขัน  
คุณอมเรศ อรรถานนท์  ( คิว )
คุณ ทัชชกร เพ็ชรมาตร์   (แบด)
คุณกฤษณา สุดไชยเรศ   (ฟาง)

กรรมการประเมินมือ 
อมเรศ อรรถานนท์  ( คิว )
ข้อมูลส่วนตัว
 
เอก001

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  12/6/2017 9:38:40
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 3459
เลขที่สมาชิก: 35906
สมัครเมื่อ: 10/10/2009


ยกคำพูด:
เขียนโดย Bcc Badminton shop:

จองพื้นที่ ไว้ก่อนนะครับ 
รายละเอียด จะตาม มา เร็ว ๆ นี้ 

3 ประเภท เหมือนเดิม 
มือ s ห้ามชายคู่ 
มือ P-
มือ P คู่ P+ 

 
 จัดไปเหมือนเดิม เด๋วหาคู่หูก่องนร้า


ข้อมูลส่วนตัว
 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  20/6/2017 21:21:10
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007


ยกคำพูด:
เขียนโดย เอก001:


ยกคำพูด:
เขียนโดย Bcc Badminton shop:

จองพื้นที่ ไว้ก่อนนะครับ 
รายละเอียด จะตาม มา เร็ว ๆ นี้ 

3 ประเภท เหมือนเดิม 
มือ s ห้ามชายคู่ 
มือ P-
มือ P คู่ P+ 

 
 จัดไปเหมือนเดิม เด๋วหาคู่หูก่องนร้าได้เลยค้าบบบบ จัดไป งาม ๆ 

ข้อมูลส่วนตัว
 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  25/6/2017 23:37:52  [มีการแก้ไข: 26/6/2017 0:08:02]
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007

รายละเอียดลง ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
นักกีฬาที่สนใจ สามารถ ประเมือมือ ได้ที่
 สนามแบด ลาซาล 53 
วัน อังคาร พุธ พฤ เวลา 20.00 เป็นต้นไป 
สนามแบด T Thailand  บางใหญ่ 
ทุกวันศุกร์ เวลา 21.00 เป็นต้นไป 

มาร่วมสนุกกันนะค้าบบบ 
ระดับมือ มาตรฐานเดิม เหมือน 2 ครั้ง ที่ผ่านมา 


ข้อมูลส่วนตัว
 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  26/6/2017 12:13:44
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007

โมเดล ระดับมือ อ้างอิง รายการ jahja ครั้งที่ 4 ที่เบสมินตัน ที่ผ่านมา
ข้อมูลส่วนตัว
 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  27/6/2017 21:56:04
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007

สมัคร มาร่วมสนุกกันได้นะค้าบบบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  2/7/2017 21:01:11
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007

สมัคร และพร้อม ประเมิน มือได้นะค้าบบบบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  17/7/2017 16:16:55
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007

ย้าย สนามการแข่งขัน จากลาซาล ไป คอท t.thailand บางใหญ่
รายละเอียด การแข่งขัน ประเภทมือ จะอัพเดต อีกทีเร็ว ๆ นี้ ครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  20/7/2017 23:01:05
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007

link สมัคร
https://www.badmintoncompettition.com/2017/nicasio2017
ข้อมูลส่วนตัว
 
Littlelamp

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  21/7/2017 16:16:15
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 9
เลขที่สมาชิก: 79137
สมัครเมื่อ: 24/2/2017

1. Linkสมัครเข้าไม่ได้
2.แสดงเบอร์ติดต่อของทีมงานทุกคนด้วย เผื่อมีปัํญหาการสมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  22/7/2017 11:39:58
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007


ยกคำพูด:
เขียนโดย Littlelamp:

1. Linkสมัครเข้าไม่ได้
2.แสดงเบอร์ติดต่อของทีมงานทุกคนด้วย เผื่อมีปัํญหาการสมัคร

ok ค้าบบบบบ
เบอร์ผู้จัด
092276-4152 คิว
088-344-9217 ฟาง

ข้อมูลส่วนตัว
 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  22/7/2017 13:15:09
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007

https://www.badmintoncompettition.com/2017/nicasio2017/index.php
ข้อมูลส่วนตัว
 
MAN4U

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  21/8/2017 15:38:53
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 75
เลขที่สมาชิก: 71503
สมัครเมื่อ: 11/12/2014

ขอลิงค์ รายชื่อผู้สมัครด้วยครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
BABYBOY

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  25/8/2017 19:27:03
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 205
เลขที่สมาชิก: 35374
สมัครเมื่อ: 23/9/2009


ยกคำพูด:
เขียนโดย MAN4U:

ขอลิงค์ รายชื่อผู้สมัครด้วยครับ

กด copy โพสน์ ข้างบน เลยคับ 
ข้อมูลส่วนตัว
 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  27/8/2017 23:03:09
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007

เรียนเชิญนักกีฬาทุกท่าน ทุกทีม มาร่วมสนึกด้วยกันนะครับ

รายการของน้องชายผมเอง เจ้า คิว
ข้อมูลส่วนตัว
 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  28/8/2017 13:54:06
  Re: LUCKY STAR CHALLENGE 2017 23/9/60 @ลาซาล53ข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007

สมัครกันเข้ามาได้เลยนะค้าบบบบ
ทีมงาน พร้อม ประเมินนักกีฬาทุกท่าน ทุกทีม
ข้อมูลส่วนตัว
 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  5/9/2017 21:07:37
  Re: Nicasio CHALLENGE 2017 23/9/60 @T.Thailand บางใหญ่ข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007

สมัครเข้ามาได้เลยนะคับ
ทางทีมงานผู้จัดมีของรางวัล แจก สำหรับ นักกีฬา ที่มาร่วมสนุกด้วยกัน อย่างมากมาย เลยทีเดียวคับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
~ KING KONG CLUB ~

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  8/9/2017 13:35:46
  Re: Nicasio CHALLENGE 2017 23/9/60 @T.Thailand บางใหญ่ข้อความ: 100
เลขที่สมาชิก: 53383
สมัครเมื่อ: 1/3/2012

สมัครแล้วใน https://www.badmintoncompettition.com/2017/nicasio2017/index.php

แต่เห็นเปลี่ยนลิงค์สมัครใหม่เป็น google doc อันนี้ต้องสมัครใหม่หรือเปล่าครับ เพราะเข้าไปดูรายชื่อใน google sheet ยังไม่เห็นครับ


ปล. ประเภทมือ S ชายคู่ลงได้หรือเปล่าครับ
ข้อมูลส่วนตัว เยี่ยมชมเวบเพจ
 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  10/9/2017 1:00:54
  Re: Nicasio CHALLENGE 2017 23/9/60 @T.Thailand บางใหญ่ข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007

สมัครเข้ามาได้เลยนะคับ
ทางทีมงานผู้จัดมีของรางวัล แจก สำหรับ นักกีฬา ที่มาร่วมสนุกด้วยกัน อย่างมากมาย เลยทีเดียวคับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Bcc Badminton shop

ขาโจ๋ประจำเวบ
เขียนเมื่อ:  10/9/2017 1:02:03
  Re: Nicasio CHALLENGE 2017 23/9/60 @T.Thailand บางใหญ่ข้อความ: 2761
เลขที่สมาชิก: 8085
สมัครเมื่อ: 3/5/2007


ยกคำพูด:
เขียนโดย ~ KING KONG CLUB ~:

สมัครแล้วใน https://www.badmintoncompettition.com/2017/nicasio2017/index.php

แต่เห็นเปลี่ยนลิงค์สมัครใหม่เป็น google doc อันนี้ต้องสมัครใหม่หรือเปล่าครับ เพราะเข้าไปดูรายชื่อใน google sheet ยังไม่เห็นครับ


ปล. ประเภทมือ S ชายคู่ลงได้หรือเปล่าครับ

สมัครมาใหม่ได้เลยค้าบบบ
ประเภท มือ เอส ชายคู่ ได้นะค้าบบบ แต่ต้องไม่ใช่เอส บน ๆ 2 คนคับ 
ข้อมูลส่วนตัว
Page 1 of 2[1]2»
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 9 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 9 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
6 ผู้มาเยือน
3 สมาชิก: popkub paweewat คนสวยชอบตีแบด

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต