ThaiBadminton Victor Sport Thailand
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
ลูกแบด RSL Classic Series PB Sports Farease Badminton Mix Sports


ร้านวิลล่าสปอร์ต uminton SHop

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  MaeMa Cup ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 8/4/2560 รางวัลที่ 1 12,000
Page 1 of 2[1]2»
MaeMa Cup ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 8/4/2560 รางวัลที่ 1 12,000                 


 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  22/2/2017 11:21:10  [มีการแก้ไข: 14/4/2017 22:04:13]
  MaeMa Cup ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 8/4/2560 รางวัลที่ 1 12,000ข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017


แม่มา  CLUB ครั้งที่1

Badminton Tournament  2017

 เสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

สนามกีฬาจังหวัดระยองสรุปผล

มือS

ชนะเลิศอันดับ1 ทีมสุพรรณแบดมินตัน ธนภัทร เหมรัฐพาณ ดญ.ณัฐวดี อำนวยวัฒนกุล
รองชนะเลิศอันดับ1 ทีมGodji รัฐสรร แถวบุญตา ณัฐพงศ์ หวังสุขกลาง
รองชนะเลิศอันดับ2 ทีมBMD ลภัส กิตติธรานนท์ ภควัชร์ สุนทรวิภาค
รองชนะเลิศอันดับ2 ทีมGodji พัลลพ จันตาคำ วิสาขา ตระกูลตั้งไพศาล
มือP-
ชนะเลิศอันดับ1 ทีมชมรมแบดมินตันระยอง นายศุภณัฐ ด.ญ.ณัชชนีพร
รองชนะเลิศอันดับ1 ทีมสุพรรณแบดมินตัน นายกฤษณ์พีรัช ภพกรณ์กาญจน์ ภูธเนศ รุ่งเรืองนพรัตน์
รองชนะเลิศอันดับ2 ทีมPower of black bean สมยศ ดีเข็ม วิฑูรย์ พิทักษ์วีระกุล
รองชนะเลิศอันดับ2 ทีมแปดริ้ว นายจัดการ หาญบาง นายสวิต นิลหยก
มือP
ชนะเลิศอันดับ1 ทีมBurapha Yessur!!! ทรงยศ เตชะเอื้อ ชาญวิทย์ ภักดีเกียรติวงศ์
รองชนะเลิศอันดับ1 ทีม ชมรมแบดมินตันระยอง นายปิยพงษ์ นายศุภณัฐ
รองชนะเลิศอันดับ2 ทีม บางคล้า จุฑาเฉลิม บัวขาว ธนพร เขียวฉอ้อน
รองชนะเลิศอันดับ2 ทีม หมูสนาม ยอด เซพ

1.วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันได้มีโอกาสแข่งขันและทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นไป
1.2 เพื่อส่งเสริมความรักในกีฬาแบดมินตัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ ชนะ และอภัย
1.3  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด 
1.4 เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการแข่งขันไปจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กด้อยโอกาส

 

2.การรับสมัครประเภทการแข่งขัน

2.1  ประเภทมือ P       

-รับสมัครจำนวน 32 คู่                        (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 4 ทีม คัดที่ 1, 2 ของกลุ่มเข้ารอบ น็อคเอาท์)

2.2  ประเภทมือ P-      

-รับสมัครจำนวน 64 คู่                        (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 4 ทีม คัดที่ 1, 2 ของกลุ่มเข้ารอบ น็อคเอาท์)

2.3  ประเภทมือ S       

-รับสมัครจำนวน 64 คู่                        (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ 4 ทีม คัดที่ 1, 2 ของกลุ่มเข้ารอบ น็อคเอาท์)

 

หมายเหตุ

- การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารลดจำนวนคู่ + ลดเงินรางวัลหรือยกเลิก  การแข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- หากประเภทใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 16 คู่ คณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแข่งขันในประเภทนั้น

 

 

 

3.เงินรางวัลในการแข่งขัน

3.1 ประเภทการแข่งขัน   ประเภทคู่ รุ่นมือ P         

ชนะเลิศ                                   เงินรางวัล        10,000 บาท       พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1                เงินรางวัล        5,000 บาท       พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2                เงินรางวัล        2,000/2,000 บาท       พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล 

3.4 ประเภทการแข่งขัน   ประเภทคู่ รุ่นมือ  P-        

ชนะเลิศ                                   เงินรางวัล        12,000 บาท         พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1                เงินรางวัล        5,000 บาท            พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2                เงินรางวัล        2,000/2,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล 

3.5 ประเภทการแข่งขัน   ประเภทคู่ รุ่นมือ  S    

ชนะเลิศ                                   เงินรางวัล        12,000 บาท       พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1                เงินรางวัล        5,000 บาท         พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2                เงินรางวัล        2,000/2,000 บาท       พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล 

 

 

- ผู้ชนะการแข่งขันการแข่งขันของทุกประเภทนักกีฬาจะได้รับถ้วยรางวัล + เงินรางวัลตามรายละเอียดที่แจ้งไว้
- เงินรางวัลและของรางวัลถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนวันแข่งขัน

 

4.คุณสมบัตินักกีฬา

4.1 นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

4.2 ห้ามนักกีฬา 20 อันดับแรกของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย,ตัวแทนนักกีฬาแห่งชาติลงแข่งขันในทุกประเภท

4.3 นักกีฬาสามารถแข่งขันในระดับตัวเอง หรือ ระดับที่สูงกว่าได้ 1 ระดับ

4.4 ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

4.5 คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้นักกีฬาสมัครเข้า "ทำการแข่งขันได้ไม่เกิน 2ประเภท ต่อท่านเท่านั้น"

 

 

 

5.การพิจารณาระดับมือของนักกีฬา

5.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาระดับมือของผู้สมัครแต่ละท่านโดย คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5.2ให้หัวหน้าสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม ที่ส่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จัดให้มีการรับรองระดับฝีมือของนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน

5.3นักกีฬาที่ลงแข่งขันประเภทมือ P , P- ,S  ต้องลงแข่งขันในรุ่นตัวเองเท่านั้น กรณีที่เป็นการจับคู่ที่ระดับฝีมือต่างกัน ให้ลงแข่งขันในรุ่นระดับฝีมือที่สูงกว่า เช่น

-นายก เป็นนักกีฬามือ P

-นาย ข เป็นนักกีฬามือ P-

ดังนั้นหาก นาย ก จับคู่กับ นาย ข จะต้องลงแข่งขันในรุ่นมือ P ขึ้นไปเท่านั้น

5.4นักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ไม่สามารถประเมินระดับฝีมือของตัวเองได้ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

-เข้ามาตีทดสอบฝีมือ กับ คณะกรรมการพิจารณามือ ที่ ณ.สนามกีฬาจังหวัดระยอง

-ดูจากตารางบุคคลอ้างอิงในมือต่างๆ

 

6.ระเบียบการแข่งขัน

6.1  กติกาในการเสิร์ฟ   
-มือ S และP-  
ไม่อนุญาตให้เสิร์ฟแบคแฮนด์สูง    
-มือ P อนุญาตให้เสิร์ฟได้ตามกฏกติกาสากล BWF   
-การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 

6.2  ให้นักกีฬามาก่อนการแข่งขัน 30 นาที เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขันได้

6.3   การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม
    แข่งแบบ 30 คะแนน ( เซ็ทเดียว โดยจะมีการเปลี่ยนฝั่งการเล่นเมื่อทีมแรกได้คะแนน 15 คะแนน) ใช้วิธีการนับคะแนนระบบแรลลี่พอยท์ (The Rally Point) และไม่มีดิว โดยที่ผู้ชนะ จะได้ 1 คะแนน ส่วนผู้ที่แพ้ จะได้ 0 คะแนน เมื่อแข่งพบกันหมดในกลุ่ม กรรมการจะรวมคะแนน เพื่อนำคู่ที่ได้อันดับ 1,2 ของสายเข้าสู่รอบน็อคเอ้าส์ ส่วนทีมที่ได้อันดับ 3,4 ตกรอบ

6.4  การแข่งขันในรอบคัดออก (Knock Out)
แข่งขัน 2 ใน 3 เกมใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally ทีมที่ทำคะแนนถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณี 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะ ชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน  ผู้ถึง 30 เป็นผู้ชนะในเกมนั้น ทันที
6.5  นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันภายใน 10 นาทีหลังจากที่ประกาศเรียกให้นักกีฬาลงทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ฟาล์วทันที (กรณีที่เพิ่งแข่งขันเสร็จจะอนุญาตให้พักไม่เกิน 10 นาที)
6.6  คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด

6.7  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ

 6.8 การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันประกาศสายการแข่งขัน โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือตรงกับรุ่นที่เข้าทำการแข่งขันเท่านั้น

6.9 การขอยกเลิกการเข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่ชำระเงินแล้ว ต้องทำการขอยกเลิกก่อน ประกาศสายการแข่งขันเพื่อขอค่าสมัครคืน มิฉะนั้นจะไม่มีการคืนค่าสมัครทุกกรณี

6.10 การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่+ลดเงินรางวัล หรือยกเลิกการแข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

6.111 การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันการรับสมัคร

 

7.ข้อตกลงในการแข่งขัน

7.1คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติ

7.2 นักกีฬาจะต้องตรวจชอบชื่อจริง พร้อมทั้งชื่อเล่นที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้องก่อนวันแข่งขัน ทั้งนี้ในวันทำการแข่งขันกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อยืนยันตัวตน

 

8.ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

 8.1 กรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาให้ข้อมูลเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ เป็นต้นคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การแข่งขันโดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

8.2การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ประเภท, ชื่อ, ระดับฝีมือ

8.3หากตรวจสอบว่า นักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี คณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที

8.4ในวันแข่งขันหากคณะกรรมการ พิจารณามือพบว่า นักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ในการเข้า ร่วมการแข่งขัน มีการลงสมัครในรุ่นมือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือวันก่อนแข่งขันก็ตาม คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง

9.การรับสมัคร

9.1ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่สมัครแข่งขัน >> https://goo.gl/forms/9u6IU1ULcQEhPeRc2


ตรวจสอบรายชื่อ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CMtohqe_ezhjFHidp9uuheY_GN-EYdQ8HVNa7vQ-6VI/edit?usp=sharing


9.2ในการสมัคร กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเบอร์ติดต่อของนักกีฬา และรูปถ่ายของนักกีฬา

 

10.อัตราค่ามัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

10.1รุ่นจำกัดมือค่าสมัคร 800 บาท /คู่

10.2ชำระเงินค่าสมัครโดย โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกร 446-2-97521-5   คุณประวิทย์  พรมโยธา

เมื่อโอนเงินแล้ว แจ้งชำระ ทาง Line : Biggerpur

หรือ โทรแจ้ง หรือ ส่ง SMS มาที่เบอร์ 093-329-8938

หมายเหตุ: เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน

10.3 ลูกขนไก่ที่ใช้ในการแข่งขัน Victor no.3 ราคาคู่ละ 30 บาท / 1 ลูก
1.ก่อนทำการแข่งขันนักกีฬาต้องซื้อคูปองค่าลูกเพื่อใช้ในการแข่งขัน  โดยคูปอง 1 ชุดจะมี  10 ใบ ราคาชุดล่ะ 300 บาท
2.ในการแข่งขันในแต่ละแมทซ์ ผู้แข่งขันจะต้องนำคูปองค่าลูกให้กรรมการ 1 ใบ / คู่ / 1 ลูก หากมีการขอลูกเพิ่มนักกีฬาต้องให้คูปองค่าลูกให้กับกรรมการตามจำนวนลูกที่ใช้

[B]หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2560

ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  23/2/2017 9:11:17  [มีการแก้ไข: 24/2/2017 1:29:49]
  Re: MaeMa Cup ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 8/4/2560ข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

สมัครแข่งขัน >> https://goo.gl/forms/9u6IU1ULcQEhPeRc2


ตรวจสอบรายชื่อ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CMtohqe_ezhjFHidp9uuheY_GN-EYdQ8HVNa7vQ-6VI/edit?usp=sharing

ข้อมูลส่วนตัว
 
Natsume

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  23/2/2017 11:37:40
  Re: MaeMa Cup ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 8/4/2560ข้อความ: 53
เลขที่สมาชิก: 79119
สมัครเมื่อ: 22/2/2017

เงินรางวัลเยอะดี
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  23/2/2017 11:52:59
  Re: MaeMa Cup ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 8/4/2560ข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

ขอบคุณครับ รีบมาสมัครได้เลยนะครับ  
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  23/2/2017 14:58:32
  Re: MaeMa Cup ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 8/4/2560 ยังรับสมัครคับข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
kxxx

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  23/2/2017 16:50:55
  Re: MaeMa Cup ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 8/4/2560 ยังรับสมัครคับข้อความ: 85
เลขที่สมาชิก: 66059
สมัครเมื่อ: 29/11/2013

รีบๆสมัครนะครับ รายการนี้มันมากๆ รับประกันความมันโดยทีมแม่มา ที่ไปแข่งที่ไหนสนามพังที่นั่นครับ น่าจะเต็มเร็วมาก รายการนี้ มือหมกน่าจะน้อย เพราะแม่มารู้จักเกือบหมดครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  27/2/2017 11:29:08
  Re: MaeMa Cup ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 8/4/2560 ยังรับสมัครคับข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

5.การพิจารณาระดับมือของนักกีฬา
5.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาระดับมือของผู้สมัครแต่ละท่านโดย คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5.2ให้หัวหน้าสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม ที่ส่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จัดให้มีการรับรองระดับฝีมือของนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน
5.3นักกีฬาที่ลงแข่งขันประเภทมือ P , P- ,S ต้องลงแข่งขันในรุ่นตัวเองเท่านั้น กรณีที่เป็นการจับคู่ที่ระดับฝีมือต่างกัน ให้ลงแข่งขันในรุ่นระดับฝีมือที่สูงกว่า เช่น
-นายก เป็นนักกีฬามือ P
-นาย ข เป็นนักกีฬามือ P-
ดังนั้นหาก นาย ก จับคู่กับ นาย ข จะต้องลงแข่งขันในรุ่นมือ P ขึ้นไปเท่านั้น
5.4นักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ไม่สามารถประเมินระดับฝีมือของตัวเองได้ สามารถดำเนินการได้ดังนี้
-เข้ามาตีทดสอบฝีมือ กับ คณะกรรมการพิจารณามือ ที่ ณ.สนามกีฬาจังหวัดระยอง
-ดูจากตารางบุคคลอ้างอิงในมือต่างๆ
ข้อมูลส่วนตัว
 
pnoung

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  27/2/2017 14:43:28
  Re: MaeMa Cup ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 8/4/2560 ยังรับสมัครคับข้อความ: 30
เลขที่สมาชิก: 24898
สมัครเมื่อ: 14/10/2008

ดีเยียมเลย งั้นลงด้วยขอลงมือ S แต่อยากลองตีกับมือที่ขึ้นมาอีกหน่อยงั้นลงมือ p- แล้วกัน
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  2/3/2017 11:57:55
  Re: MaeMa Cup วันเสาร์ที่ 8/4/2560 รางวัล 12,000 บาทข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

3.เงินรางวัลในการแข่งขัน
3.1 ประเภทการแข่งขัน ประเภทคู่ รุ่นมือ P
ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000/2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล
3.4 ประเภทการแข่งขัน ประเภทคู่ รุ่นมือ P-
ชนะเลิศ เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000/2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล
3.5 ประเภทการแข่งขัน ประเภทคู่ รุ่นมือ S
ชนะเลิศ เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000/2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  6/3/2017 9:33:16
  MaeMaCupวันเสาร์ที่ 8/4/2560รางวัล12,000บาท รีบๆสมัครกันคข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

ยังรับสมัครกันอยู่นะครับ

มือ S
มือ P-

ใกล้เต็มแล้วนะครับ สงวนสิทธิ์ให้คนที่จ่ายชำระเงินก่อนครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  7/3/2017 12:07:22
  Re: MaeMaCupวันเสาร์ที่ 8/4/2560รางวัล12,000บาท รีบๆสมัครกัข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

คู่ไหนที่ประเมินผ่าน สามารถชำระเงินได้เลยนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  8/3/2017 17:22:09
  Re: MaeMaCupวันเสาร์ที่ 8/4/2560รางวัล12,000บาท รีบๆสมัครกัข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

ยังเปิดรับสมัคร อยู่นะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  13/3/2017 10:57:39
  Re: MaeMaCupวันเสาร์ที่ 8/4/2560รางวัล12,000บาท รีบๆสมัครกัข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

รีบๆสมัครนะครับ มือ S มือ P- ใกล้เต็มละครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  14/3/2017 10:08:56  [มีการแก้ไข: 24/3/2017 12:24:48]
  Re: MaeMaCupวันเสาร์ที่ 8/4/2560รางวัล12,000บาท รีบๆสมัครกัข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

รีบ มาสมัครกันนะครับ

มือ P- ลดเหลือ 48 มือ
ส่วนมือ S  64 มือ เท่าเดิม

แต่รางวัลไม่ลดนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  14/3/2017 11:12:40
  Re: MaeMaCupวันเสาร์ที่ 8/4/2560รางวัล12,000บาท รีบๆสมัครกัข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2560
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  16/3/2017 13:33:12
  Re: MaeMaCupวันเสาร์ที่ 8/4/2560รางวัล12,000บาท รีบๆสมัครข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  17/3/2017 12:34:54
  Re: MaeMaCupวันเสาร์ที่ 8/4/2560รางวัล12,000บาท รีบๆสมัครข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

รีบ มาสมัครกันนะครับ

มือ P- ลดเหลือ 48 มือ
มือ S ลดเหลือ 48 มือ

แต่รางวัลไม่ลดนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  20/3/2017 12:51:30
  Re: MaeMaCupวันเสาร์ที่ 8/4/2560รางวัล12,000บาท รีบๆสมัครข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

มือ S ใกล้เต็มแล้วนะครับ ให้สิทธิ์คนโอนก่อน
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  21/3/2017 10:16:13  [มีการแก้ไข: 24/3/2017 12:18:09]
  Re: MaeMaCupวันเสาร์ที่ 8/4/2560รางวัล12,000บาท รีบๆสมัครข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2560

มือ S ขาด 15 คู่

มือ P- ขาด 22 คู่

มือ P ขาด 22 คู่

รีบสมัครกันมาได้เลยครับ

สมัครแข่งขัน>> https://goo.gl/forms/9u6IU1ULcQEhPeRc2

ตรวจสอบรายชื่อ>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CMtohqe_ezhjFHidp9uuheY_GN-EYdQ8HVNa7vQ-6VI/edit?usp=sharing
ข้อมูลส่วนตัว
 
MaeMa-Rayong

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  22/3/2017 13:38:14  [มีการแก้ไข: 24/3/2017 12:17:50]
  Re: MaeMaCupวันเสาร์ที่ 8/4/2560รางวัล12,000บาท รีบๆสมัครข้อความ: 35
เลขที่สมาชิก: 79112
สมัครเมื่อ: 20/2/2017

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2560


สมัครแข่งขัน>> https://goo.gl/forms/9u6IU1ULcQEhPeRc2

ตรวจสอบรายชื่อ>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CMtohqe_ezhjFHidp9uuheY_GN-EYdQ8HVNa7vQ-6VI/edit?usp=sharing
ข้อมูลส่วนตัว
Page 1 of 2[1]2»
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 8 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 8 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
8 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต