ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก
PB Sports Farease Badminton

ร้านวิลล่าสปอร์ต

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  9 มี.ค.62 Badminton Insane V.4 @ Bestminton
9 มี.ค.62 Badminton Insane V.4 @ Bestminton                 


 
Aum-muA

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  26/10/2018 13:40:21  [มีการแก้ไข: 27/11/2018 20:02:43]
  9 มี.ค.62 Badminton Insane V.4 @ Bestmintonข้อความ: 5
เลขที่สมาชิก: 81128
สมัครเมื่อ: 27/2/2018

 

การแข่งขันแบดมินตัน

Badminton Insane V.4

วันอาทิตย์ ที่ 9 มีนาคม 2562

สถานที่แข่งขัน : Bestminton


สมัครแข่งขัน   >>> CLICK <<<

ตรวจสอบรายชื่อ     >>> CLICK <<<
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาแบดมินตันให้เป้นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬามือสมัครเล่นมีโอกาสได้ทำการแข่งขันและพัฒนาฝีมือ

3. เพื่อความสนุกสนาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลเกมส์และยาเสพติด

5. เพื่อสร้างพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น


ประเภทการแข่งขัน

- ประเภทคู่มือ N             24 คู่ 

- ประเภทคู่มือ S             16 คู่ 

- ประเภทคู่มือ P-            32 คู่ 

- ประเภทคู่มือ P/P+       48 คู่ 

- ประเภทคู่มือ C/C+       16 คู่ 

- ประเภทคู่มือ WP-         16 คู่ 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ N, S, WP-        รางวัลชนะเลิศ                         ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท


รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ P-                    รางวัลชนะเลิศ                         ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวั2, 2,000 บาท


รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ P/P+               รางวัลชนะเลิศ                         ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท


รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ C/C+               รางวัลชนะเลิศ                         ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

 

ข้อตกลงร่วมกัน

1. คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ

2. นักกีฬาต้องทำการตรวจสอบชื่อจริง พร้อมชื่อเล่น ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้อง 

ก่อนวันแข่งขันทั้งนี้ในวันทำการแข่งขัน

3. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล,

ระดับฝีมือ คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

4. ในกรณีถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่คืนเงินที่เข้าร่วมการแข่งขัน

5. หากตรวจสอบพบว่า ไม่ซื่อสัตย์ ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี 

คณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที

6. ในวันทำการแข่งขันจริง  หากคณะกรรมการพิจารณามือ พบนักกีฬาท่านใด 

ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขันมีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 

แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือ ก่อนการแข่งขันแล้วนั้น

คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง

7. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด 

เช่น ประเภท ชื่อ ระดับฝีมือส่งทาง PM แจ้งทางคณะกรรมการ ผ่านทางเว็บบอร์ด

ของเว็บไทยแบดมินตัน, facebook (ขนมปัง ปิ้ง) หรือ LINE (ID : aum-mua)

8. ในการประท้วง คณะกรรมการพิจารณามือ มีสิทธิ์ขาด สามารถตัดสินได้ โดยไม่จำเป็น

ต้องมีผู้ประท้วงอ้างอิง

9. ในการตัดสิทธิ์ หรือปรับมือนั้น คณะกรรมการพิจารณามือ สามารถกระทำได้ทุกรอบการแข่งขัน

แม้กระทั่งรอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากนักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่นๆ

10. ในการประท้วง หากนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันท่านใด พบเห็นนักกีฬาบางคู่ ไม่ได้ลงตาม

มือที่ควรจะเป็นสามารถโทรแจ้งมาได้ที่คณะกรรมการพิจารณามือที่ 089-699-1086

โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณามือจะเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง  

11. คณะกรรมการจะมีทีมงาน ที่คอยสอดส่องในการประเมินมือ ทุกรอบการแข่งขัน 

และทุกสนามดังนั้นนักกีฬา ควรเล่นให้เต็มฝีมือ เพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์การแข่งขัน


ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ

2. นักกีฬาจะต้องมาลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 30 นาที

โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้มาเป็นหลักฐานแสดงตน

3. นักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันได้คนล่ะ 1 ประเภท เท่านั้น

4. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้

ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือ รายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด 

5. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้มีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงคัดค้าน

และการตัดสินในการชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด

6. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

7. ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point สองเซ็ต 

แต้มสูงสุด 21 แต้ม ไม่มีการดิวส์ในรอบแบ่งกลุ่ม 

 - กรณีหากคะแนนในกลุ่ม  คะแนนเท่ากัน  ให้พิจารณาดูจากผลต่าง  

   การรวมคะแนนดิบได้และเสีย  จากเกมทั้งหมดที่ทำการแข่งขัน

 - กรณีหากผลต่างคะแนนดิบ เท่ากัน ให้ดู Head To Head ที่พบกัน

8. ในรอบ Know Out หรือแพ้คัดออก ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point แข่งขัน 2 

ใน 3 เกม แต่ละเกมจะมีคะแนน21 คะแนน ผู้ส่งถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ 

ในกรณี 20 เท่ากัน ให้ทำการเล่นต่อจนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นำห่าง 2 คะแนน

จะเป็นผู้ชนะ หากทำเล่นต่อไปจนถึง 29 แต้มเท่ากัน ฝ่ายที่ได้แต้ม30เป็นผู้ชนะ

9. ผู้แข่งขันจะต้องแข่งขันจะต้องแข่งขันครบทั้ง 2 เกมส์ หากไม่แข่งขันเกมส์ใดเกมส์หนึ่ง

จะถูกปรับแพ้ทั้ง 2 เกมส์ ยกเว้นเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ ไม่สามารถแข่งต่อได้ให้อันดับ

ถัดไปของกลุ่มนั้นได้รับสิทธิ์แทนในรอบต่อไป

10. การแข่งขันใช้ลูกขนไก่

[อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดให้อยู่ในมาตรฐานการแข่งขันเทียบเท่าที่ผ่านมา]

11. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน

ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถมาแข่งขันได้ (หลังจากที่ได้ประกาศสายการแข่งขันแล้ว)


กำหนดการ

- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562

- โอนค่าสมัครหลังจากผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินได้ทันที 

 

ปิดรับชำระเงินเมื่อครบจำนวนคู่ สิ้นสุดการรับโอน วันที่ 5 มีนาคม 2562

- ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2562

- ประกาศสายการแข่งขัน วันที่ 6 มีนาคม 2562

- แข่งขันวันที่ 9 มีนาคม 2562   เริ่มเวลา 9.00 น. ณ.สนามแบดมินตัน (รอประกาศอีกครั้ง)

ค่าใช้จ่าย

-ค่าสมัคร คู่ล่ะ 1000 บาท

-คูปองลูกแบด เล่มล่ะ 380+- / 10 ใบ (ใช้แลกลูกขนไก่ ทีมล่ะ 1 ใบ ต่อ 1 ลูก)


 

วิธีชำระเงิน

โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชี

 

ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 585-2-35777-2  ชื่อบัญชี วุฒิพล รุ่งโรจน์

  

จัดการแข่งขันโดย (อั้ม)  วุฒิพล รุ่งโรจน์

ประเมินมือ โดย  (อั้ม)  วุฒิพล รุ่งโรจน์

 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่   (อั้ม) โทร 089-699-1086   Line ID : aum-mua

 

 

ข้อมูลส่วนตัว
 
ผู้กล้า

น้องรอง
เขียนเมื่อ:  29/10/2018 9:43:24
  Re: 9 มี.ค.62 Badminton Insane V.4 @ Bestmintonข้อความ: 106
เลขที่สมาชิก: 79474
สมัครเมื่อ: 25/4/2017

ต้องไปรายการนี้
ข้อมูลส่วนตัว
 
Mazakubpom

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  5/11/2018 13:26:11
  Re: 9 มี.ค.62 Badminton Insane V.4 @ Bestmintonข้อความ: 11
เลขที่สมาชิก: 82212
สมัครเมื่อ: 5/11/2018

มาสมัครรายการนี้ กันดีกว่า
ข้อมูลส่วนตัว
 
Mazakubpom

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  12/11/2018 15:54:55
  Re: 9 มี.ค.62 Badminton Insane V.4 @ Bestmintonข้อความ: 11
เลขที่สมาชิก: 82212
สมัครเมื่อ: 5/11/2018

สมัครกันมาได้เลยคับ คนประเมินพร้อม
ข้อมูลส่วนตัว
 
Mazakubpom

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  27/11/2018 15:32:49
  Re: 9 มี.ค.62 Badminton Insane V.4 @ Bestmintonข้อความ: 11
เลขที่สมาชิก: 82212
สมัครเมื่อ: 5/11/2018

ส่งรายชื่อมาได้เลยนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Mazakubpom

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  4/12/2018 15:27:11
  Re: 9 มี.ค.62 Badminton Insane V.4 @ Bestmintonข้อความ: 11
เลขที่สมาชิก: 82212
สมัครเมื่อ: 5/11/2018

มาลงกันเร็วๆคราฟฟ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Mazakubpom

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  4/1/2019 13:29:52
  Re: 9 มี.ค.62 Badminton Insane V.4 @ Bestmintonข้อความ: 11
เลขที่สมาชิก: 82212
สมัครเมื่อ: 5/11/2018

มาลงกันได้เเล้วครับ ทุกคน
ข้อมูลส่วนตัว
 
Mazakubpom

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  28/1/2019 23:32:42
  Re: 9 มี.ค.62 Badminton Insane V.4 @ Bestmintonข้อความ: 11
เลขที่สมาชิก: 82212
สมัครเมื่อ: 5/11/2018

เวลาเริ่มลดลงไปเรื่อยๆสมัครกันมานะคราฟ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Nooky Butt

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  29/1/2019 11:53:24
  Re: 9 มี.ค.62 Badminton Insane V.4 @ Bestmintonข้อความ: 10
เลขที่สมาชิก: 74781
สมัครเมื่อ: 12/9/2015

9 มีนา มันวันเสาร์นะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Mazakubpom

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  12/2/2019 11:37:41
  Re: 9 มี.ค.62 Badminton Insane V.4 @ Bestmintonข้อความ: 11
เลขที่สมาชิก: 82212
สมัครเมื่อ: 5/11/2018

ใกล้จะแข่งแล้วนะคราฟฟ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Mazakubpom

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  15/3/2019 10:33:52
  Re: 9 มี.ค.62 Badminton Insane V.4 @ Bestmintonข้อความ: 11
เลขที่สมาชิก: 82212
สมัครเมื่อ: 5/11/2018

รายการเลื่อนเปนวันที่ 27 เมษายนนะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Bomsupakit

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  1/4/2019 13:15:12
  Re: 9 มี.ค.62 Badminton Insane V.4 @ Bestmintonข้อความ: 50
เลขที่สมาชิก: 71003
สมัครเมื่อ: 3/11/2014

Upๆ
ข้อมูลส่วนตัว
 
Mazakubpom

น้องใหม่
เขียนเมื่อ:  19/4/2019 12:14:13
  Re: 27.4.62 Badminton Insane V.4 @ลาซาล53ข้อความ: 11
เลขที่สมาชิก: 82212
สมัครเมื่อ: 5/11/2018


ยกคำพูด:
เขียนโดย Aum-muA:

 

การแข่งขันแบดมินตัน

Badminton Insane V.4

วันอาทิตย์ ที่ 9 มีนาคม 2562

สถานที่แข่งขัน : Bestminton


สมัครแข่งขัน   >>> CLICK <<<

ตรวจสอบรายชื่อ     >>> CLICK <<<
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาแบดมินตันให้เป้นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬามือสมัครเล่นมีโอกาสได้ทำการแข่งขันและพัฒนาฝีมือ

3. เพื่อความสนุกสนาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลเกมส์และยาเสพติด

5. เพื่อสร้างพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น


ประเภทการแข่งขัน

- ประเภทคู่มือ N             24 คู่ 

- ประเภทคู่มือ S             16 คู่ 

- ประเภทคู่มือ P-            32 คู่ 

- ประเภทคู่มือ P/P+       48 คู่ 

- ประเภทคู่มือ C/C+       16 คู่ 

- ประเภทคู่มือ WP-         16 คู่ 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ N, S, WP-        รางวัลชนะเลิศ                         ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท


รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ P-                    รางวัลชนะเลิศ                         ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวั2, 2,000 บาท


รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ P/P+               รางวัลชนะเลิศ                         ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท


รางวัลสำหรับผู้แข่งขันมือ C/C+               รางวัลชนะเลิศ                         ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

                                                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

 

ข้อตกลงร่วมกัน

1. คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นข้อยุติ

2. นักกีฬาต้องทำการตรวจสอบชื่อจริง พร้อมชื่อเล่น ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้อง 

ก่อนวันแข่งขันทั้งนี้ในวันทำการแข่งขัน

3. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล,

ระดับฝีมือ คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

4. ในกรณีถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่คืนเงินที่เข้าร่วมการแข่งขัน

5. หากตรวจสอบพบว่า ไม่ซื่อสัตย์ ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี 

คณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที

6. ในวันทำการแข่งขันจริง  หากคณะกรรมการพิจารณามือ พบนักกีฬาท่านใด 

ไม่ซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมแข่งขันมีการลงในรุ่นมือที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 

แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือ ก่อนการแข่งขันแล้วนั้น

คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ในทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง

7. การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด 

เช่น ประเภท ชื่อ ระดับฝีมือส่งทาง PM แจ้งทางคณะกรรมการ ผ่านทางเว็บบอร์ด

ของเว็บไทยแบดมินตัน, facebook (ขนมปัง ปิ้ง) หรือ LINE (ID : aum-mua)

8. ในการประท้วง คณะกรรมการพิจารณามือ มีสิทธิ์ขาด สามารถตัดสินได้ โดยไม่จำเป็น

ต้องมีผู้ประท้วงอ้างอิง

9. ในการตัดสิทธิ์ หรือปรับมือนั้น คณะกรรมการพิจารณามือ สามารถกระทำได้ทุกรอบการแข่งขัน

แม้กระทั่งรอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากนักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่นๆ

10. ในการประท้วง หากนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันท่านใด พบเห็นนักกีฬาบางคู่ ไม่ได้ลงตาม

มือที่ควรจะเป็นสามารถโทรแจ้งมาได้ที่คณะกรรมการพิจารณามือที่ 089-699-1086

โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณามือจะเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง  

11. คณะกรรมการจะมีทีมงาน ที่คอยสอดส่องในการประเมินมือ ทุกรอบการแข่งขัน 

และทุกสนามดังนั้นนักกีฬา ควรเล่นให้เต็มฝีมือ เพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์การแข่งขัน


ระเบียบการแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ

2. นักกีฬาจะต้องมาลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 30 นาที

โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้มาเป็นหลักฐานแสดงตน

3. นักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันได้คนล่ะ 1 ประเภท เท่านั้น

4. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้

ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือ รายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด 

5. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้มีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงคัดค้าน

และการตัดสินในการชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด

6. การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

7. ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point สองเซ็ต 

แต้มสูงสุด 21 แต้ม ไม่มีการดิวส์ในรอบแบ่งกลุ่ม 

 - กรณีหากคะแนนในกลุ่ม  คะแนนเท่ากัน  ให้พิจารณาดูจากผลต่าง  

   การรวมคะแนนดิบได้และเสีย  จากเกมทั้งหมดที่ทำการแข่งขัน

 - กรณีหากผลต่างคะแนนดิบ เท่ากัน ให้ดู Head To Head ที่พบกัน

8. ในรอบ Know Out หรือแพ้คัดออก ใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally point แข่งขัน 2 

ใน 3 เกม แต่ละเกมจะมีคะแนน21 คะแนน ผู้ส่งถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ 

ในกรณี 20 เท่ากัน ให้ทำการเล่นต่อจนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นำห่าง 2 คะแนน

จะเป็นผู้ชนะ หากทำเล่นต่อไปจนถึง 29 แต้มเท่ากัน ฝ่ายที่ได้แต้ม30เป็นผู้ชนะ

9. ผู้แข่งขันจะต้องแข่งขันจะต้องแข่งขันครบทั้ง 2 เกมส์ หากไม่แข่งขันเกมส์ใดเกมส์หนึ่ง

จะถูกปรับแพ้ทั้ง 2 เกมส์ ยกเว้นเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ ไม่สามารถแข่งต่อได้ให้อันดับ

ถัดไปของกลุ่มนั้นได้รับสิทธิ์แทนในรอบต่อไป

10. การแข่งขันใช้ลูกขนไก่

[อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดให้อยู่ในมาตรฐานการแข่งขันเทียบเท่าที่ผ่านมา]

11. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน

ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถมาแข่งขันได้ (หลังจากที่ได้ประกาศสายการแข่งขันแล้ว)


กำหนดการ

- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562

- โอนค่าสมัครหลังจากผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินได้ทันที 

 

ปิดรับชำระเงินเมื่อครบจำนวนคู่ สิ้นสุดการรับโอน วันที่ 5 มีนาคม 2562

- ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2562

- ประกาศสายการแข่งขัน วันที่ 6 มีนาคม 2562

- แข่งขันวันที่ 9 มีนาคม 2562   เริ่มเวลา 9.00 น. ณ.สนามแบดมินตัน (รอประกาศอีกครั้ง)

ค่าใช้จ่าย

-ค่าสมัคร คู่ล่ะ 1000 บาท

-คูปองลูกแบด เล่มล่ะ 380+- / 10 ใบ (ใช้แลกลูกขนไก่ ทีมล่ะ 1 ใบ ต่อ 1 ลูก)


 

วิธีชำระเงิน

โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชี

 

ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 585-2-35777-2  ชื่อบัญชี วุฒิพล รุ่งโรจน์

  

จัดการแข่งขันโดย (อั้ม)  วุฒิพล รุ่งโรจน์

ประเมินมือ โดย  (อั้ม)  วุฒิพล รุ่งโรจน์

 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่   (อั้ม) โทร 089-699-1086   Line ID : aum-mua

 

 ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 6 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 6 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
6 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต