ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  การแข่งขันแบดมินตัน
/  SPORTS MAX-Goodview Complex Badminton Cup 2018 6-8/เมษายน/61
SPORTS MAX-Goodview Complex Badminton Cup 2018 6-8/เมษายน/61                 


 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  20/1/2018 20:03:34  [มีการแก้ไข: 23/3/2018 14:49:47]
  SPORTS MAX-Goodview Complex Badminton Cup 2018 6-8/เมษายน/61ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015


การแข่งขันแบดมินตัน

รายการ

SPORTS MAX Goodview Complex Badminton CUP 2018

ในวันที่ 6-7-8 เมษายน 2561

. Goodview Complex 

จังหวัด ลำปาง

ปิดสมัคร  31 มีนาคม 2561

สำหรับเยาวชนทุกรุ่นจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากนายกเทศมนตรีนครลำปาง

การแข่งขันในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่

- (ท่าน สามารถ ลอยฟ้า) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

- (นาย กิตติภูมิ นามวงศ์) นายกเทศมนตรีนครลำปาง

- (ท่าน ไพโรจน์ โล่สุนทร) นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง

- (พล.ตท. นิยม ด้วงสี) ผบก..จังหวัดลำปาง

####เป็นเกียรติมาเป็นประธานมอบประกาศนีย์บัตรแก่เยาวชนและประชาชน ในวันงานแข่งขันแบดมินตันในครั้งนี้####


1.วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันได้มีโอกาสแข่งขันและทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นไป
1.2 เพื่อส่งเสริมความรักในกีฬาแบดมินตัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ ชนะ และอภัย
1.3  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด 
1.4 เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการแข่งขันไปจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กด้อยโอกาส

2.การรับสมัครประเภทการแข่งขัน

 

3.1 ประเภทเยาวชน            ชายเดี่ยว     9ปี,11ปี,13ปี,15ปี,17ปี,

ชนะเลิศ            เงินรางวัล   3,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร                 

รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล 1,500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร  

รองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล      500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

3.2 ประเภทเยาวชน            หญิงเดี่ยว  9ปี,11ปี,13ปี,15ปี,17ปี,

ชนะเลิศ           เงินรางวัล   3,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร                 

รองชนะเลิศอันดับ 1   เงินรางวัล  1,500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร  

รองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล      500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

3.3 ประเภทเยาวชน            ชายคู่         9ปี,11ปี,13ปี,15ปี,17ปี,    

ชนะเลิศ            เงินรางวัล   3,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร                 

รองชนะเลิศอันดับ 1   เงินรางวัล  1,500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร  

รองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล   500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

3.4 ประเภทเยาวชน            หญิงคู่       9ปี,11ปี,13ปี,15ปี,17ปี,

ชนะเลิศ              เงินรางวัล   3,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร              

รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล  1,500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล      500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

 3.5 ประเภทการแข่งขันคู่ทั่วไป    (รุ่นมือ P)   

ชนะเลิศ              เงินรางวัล        10,000 บาท     พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1   เงินรางวัล        5,000  บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล        2,500  บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.6 ประเภทการแข่งขันคู่ทั่วไป    (รุ่นมือ P+,C )          

ชนะเลิศ               เงินรางวัล        10,000 บาท     พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1       เงินรางวัล        5,000  บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล        2,500  บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.7 ประเภทการแข่งขันคู่ทั่วไป    (รุ่นมือ C+,B )

 ชนะเลิศ                   เงินรางวัล        10,000 บาท     พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล          

รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล        5,000  บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล       2,500  บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.9 ประเภทการแข่งขันคู่ผสมทั่วไป  (รุ่นคู่ผสม Mix P+)     

ชนะเลิศ              เงินรางวัล        10,000 บาท     พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล    5,000  บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล    2,500 บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.10ประเภทคู่มือสมัครเล่นฝึกหัด        (รุ่นมือสมัครเล่น S )  

ชนะเลิศ         เงินรางวัล        10,000 บาท     พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1     เงินรางวัล        5,000  บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2     เงินรางวัล     2,500 บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.8 ประเภทการแข่งขันคู่ทั่วไป     (รุ่นอายุรวม 80ปี)  35 UP   

 ชนะเลิศ            เงินรางวัล        15,000 บาท     พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 5,000  บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 2,500 บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.8 ประเภทการแข่งขันคู่ทั่วไป     (รุ่นอายุรวม 90ปี)  40 UP   

ชนะเลิศ             เงินรางวัล        15,000 บาท     พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1     เงินรางวัล   5,000  บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล    2,500 บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.8 ประเภทการแข่งขันคู่ทั่วไป     (รุ่นอายุรวม 100ปี)  45 UP   

ชนะเลิศ             เงินรางวัล        15,000 บาท     พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1     เงินรางวัล     5,000  บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2     เงินรางวัล      2,500 บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.11ประเภทคู่ทั่วไป    (รุ่นอาวุโสร่วมอายุ  110ปี50ปีUP

ชนะเลิศ         เงินรางวัล        15,000 บาท     พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1   เงินรางวัล   5,000  บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล   2,500 บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.12ประเภทคู่ทั่วไป    (รุ่นอาวุโสร่วมอายุ  120ปี 55ปีUP

ชนะเลิศ            เงินรางวัล        15,000 บาท     พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล      5,000  บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล      2,500 บาท     พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.13 ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป   (รุ่น VIP ในคู่ต้องมีอ่อนมือP- อยู่ 1 คน)  ***ค่าสมัครคู่ละ 1,000 บาท

ชนะเลิศ    เงินรางวัล        15,000 บาท     พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล        5,000  บาท     พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล       2,500 บาท     พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล 

- ผู้ชนะการแข่งขันการแข่งขันของทุกประเภทนักกีฬาจะได้รับถ้วยรางวัล /เหรียญรางวัล+ เงินรางวัลตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

-ถ้าผู้สมัคร ลงสมัครไม่ครบตามจำนวนคู่ที่กำหนดไว้  คณะกรรมผู้จัดการแข่งขัน จะปรับลดเงินรางวัลตามความเหมาะสม
- เงินรางวัลและของรางวัลถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนวันแข่งขัน

 


ไฟล์ที่แนบไว้:

ไฟล์แนบถูกซ่อน กรุณาเข้าระบบเพื่อดูไฟล์แนบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  22/1/2018 19:43:34  [มีการแก้ไข: 28/3/2018 0:52:59]
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015


1.วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันได้มีโอกาสแข่งขันและทดสอบฝีมือ เพื่อพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นไป
1.2 เพื่อส่งเสริมความรักในกีฬาแบดมินตัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ ชนะ และอภัย
1.3  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด 
1.4 เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการแข่งขันไปจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กด้อยโอกาส

2.การรับสมัครประเภทการแข่งขัน

1.1 ประเภทเยาวชน ชายเดี่ยว         9ปี       (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

      ประเภทเยาวชน ชายเดี่ยว       11ปี       (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

      ประเภทเยาวชน ชายเดี่ยว       13ปี       (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

      ประเภทเยาวชน ชายเดี่ยว       15ปี       (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

      ประเภทเยาวชน ชายเดี่ยว       17ปี        (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

 1.2 ประเภทเยาวชน ชายคู่              9ปี        (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

       ประเภทเยาวชน ชายคู่             11ปี       (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

       ประเภทเยาวชน ชายคู่             13ปี       (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

       ประเภทเยาวชน ชายคู่             15ปี       (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

       ประเภทเยาวชน ชายคู่             17ปี       (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

 1.3 ประเภทเยาวชน หญิงเดี่ยว        9ปี         (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

      ประเภทเยาวชน หญิงเดี่ยว      11ปี        (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

      ประเภทเยาวชน หญิงเดี่ยว      13ปี        (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

      ประเภทเยาวชน หญิงเดี่ยว      15ปี        (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

      ประเภทเยาวชน หญิงเดี่ยว      17ปี        (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

1.4 ประเภทเยาวชน หญิงคู่           9ปี         (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

    ประเภทเยาวชน หญิงคู่           11ปี        (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

   ประเภทเยาวชน หญิงคู่           13ปี        (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

  ประเภทเยาวชน หญิงคู่           15ปี       (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

ประเภทเยาวชน หญิงคู่           17ปี       (ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร กติกาน็อคเอาส์แพ้คัดออก)

1.5 ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป      (รุ่นอายุรวม 80ปี) 35ปีขึ้นไป         จำนวน 32 คู่

1.6 ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป      (รุ่นอายุรวม 90ปี) 40ปีขึ้นไป         จำนวน 32 คู่

1.7 ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป        (รุ่นรวมอายุ 100ปี)45ปีขึ้นไป         จำนวน 32 คู่

1.8 ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป        (รุ่นรวมอายุ 110ปี)50ปีขึ้นไป         จำนวน 32 คู่

1.9 ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป       (รุ่นรวมอายุ 120ปี)55ปีขึ้นไป        จำนวน 32 คู่

1.10ประเภทคู่ มือสมัครเล่น            (รุ่นมือสมัครเล่น S )                       จำนวน 64 คู่

1.11ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป       (รุ่นมือ P)                                         จำนวน 32 คู่

1.12ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป       (รุ่นมือ P+,C )                                  จำนวน 32 คู่

1.13ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป       (รุ่นมือ C+,B )                                  จำนวน 32 คู่

1.14 ประเภทประชาชนทั่วไป       (รุ่น VIP ในคู่ต้องมีมือP- อยู่ 1 คน)   จำนวน 16 คู่ 

- หมายเหตุ

- การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารลดจำนวนคู่ + ลดเงินรางวัลหรือยกเลิก

การแข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- หากประเภทใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 16 คู่ คณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแข่งขันในประเภทนั้น

3.เงินรางวัลในการแข่งขัน

3.1 ประเภทเยาวชน            ชายเดี่ยว     9ปี,11ปี,13ปี,15ปี,17ปี,

ชนะเลิศ                                       เงินรางวัล   3,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร                 

รองชนะเลิศอันดับ 1                 เงินรางวัล        1,500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร                 

รองชนะเลิศอันดับ 2                 เงินรางวัล           500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

3.2 ประเภทเยาวชน            หญิงเดี่ยว  9ปี,11ปี,13ปี,15ปี,17ปี,

ชนะเลิศ                           เงินรางวัล   3,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร                 

รองชนะเลิศอันดับ 1       เงินรางวัล        1,500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร                 

รองชนะเลิศอันดับ 2       เงินรางวัล           500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

3.3 ประเภทเยาวชน            ชายคู่         9ปี,11ปี,13ปี,15ปี,17ปี,    

ชนะเลิศ                          เงินรางวัล   3,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร                 

รองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล        1,500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร                 

รองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล           500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

3.4 ประเภทเยาวชน            หญิงคู่       9ปี,11ปี,13ปี,15ปี,17ปี,

ชนะเลิศ                        เงินรางวัล   3,000 บาท    พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร                 

รองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล        1,500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร                 

รองชนะเลิศอันดับ 2       เงินรางวัล           500 บาท    พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

 3.5 ประเภทการแข่งขันคู่ทั่วไป    (รุ่นมือ P)   

ชนะเลิศ                          เงินรางวัล             10,000 บาท          พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล             5,000  บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล             2,500  บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.6 ประเภทการแข่งขันคู่ทั่วไป    (รุ่นมือ P+,C )          

ชนะเลิศ                        เงินรางวัล             10,000 บาท          พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1     เงินรางวัล             5,000  บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2     เงินรางวัล             2,500  บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.7 ประเภทการแข่งขันคู่ทั่วไป    (รุ่นมือ C+,B )

 ชนะเลิศ                       เงินรางวัล             10,000 บาท          พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1   เงินรางวัล             5,000  บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล             2,500  บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.9 ประเภทการแข่งขันคู่ผสมทั่วไป  (รุ่นคู่ผสม Mix P+)     

ชนะเลิศ                      เงินรางวัล             10,000 บาท          พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล             5,000  บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล             2,500 บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.10ประเภทคู่มือสมัครเล่นฝึกหัด        (รุ่นมือสมัครเล่น S )  

ชนะเลิศ                        เงินรางวัล             10,000 บาท          พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล             5,000  บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล              2,500 บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.8 ประเภทการแข่งขันคู่ทั่วไป     (รุ่นอายุรวม 80ปี)  35 UP   

 ชนะเลิศ                       เงินรางวัล             10,000 บาท          พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล             5,000  บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล               2,500 บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.8 ประเภทการแข่งขันคู่ทั่วไป     (รุ่นอายุรวม 90ปี)  40 UP   

ชนะเลิศ                         เงินรางวัล             10,000 บาท          พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1     เงินรางวัล             5,000  บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล               2,500 บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.8 ประเภทการแข่งขันคู่ทั่วไป     (รุ่นอายุรวม 100ปี)  45 UP   

ชนะเลิศ                         เงินรางวัล            10,000 บาท          พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล             5,000  บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2       เงินรางวัล               2,500 บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.11ประเภทคู่ทั่วไป    (รุ่นอาวุโสร่วมอายุ  110ปี50ปีUP

ชนะเลิศ                         เงินรางวัล             10,000 บาท          พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1     เงินรางวัล             5,000  บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2     เงินรางวัล               2,500 บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.12ประเภทคู่ทั่วไป    (รุ่นอาวุโสร่วมอายุ  120ปี 55ปีUP

ชนะเลิศ                         เงินรางวัล             10,000 บาท          พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล             5,000  บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล               2,500 บาท           พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัล

3.13 ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป   (รุ่น VIP ในคู่ต้องมีอ่อนมือP- อยู่ 1 คน)  ***ค่าสมัครคู่ละ 1,000 บาท

ชนะเลิศ                        เงินรางวัล             10,000 บาท          พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล                   

รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล             5,000  บาท           พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2     เงินรางวัล               2,500 บาท           พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัล 

- ผู้ชนะการแข่งขันการแข่งขันของทุกประเภทนักกีฬาจะได้รับถ้วยรางวัล /เหรียญรางวัล+ เงินรางวัลตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

-ถ้าผู้สมัคร ลงสมัครไม่ครบตามจำนวนคู่ที่กำหนดไว้  คณะกรรมผู้จัดการแข่งขัน จะปรับลดเงินรางวัลตามความเหมาะสม
- เงินรางวัลและของรางวัลถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนวันแข่งขัน

4.คุณสมบัตินักกีฬา

4.1 นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

4.2 ห้ามนักกีฬา 1-15 อันดับแรกของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย,ตัวแทนนักกีฬาแห่งชาติลงแข่งขันในทุกประเภท

4.3 นักกีฬาสามารถแข่งขันในระดับตัวเอง หรือ ระดับที่สูงกว่าได้ 1 ระดับ

4.4 ในกรณีที่นักกีฬามีสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม จะต้องระบุไว้ในการสมัครให้ชัดเจน

4.5 คณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาตให้นักกีฬาสมัครเข้า "ทำการแข่งขันได้ไม่เกิน 2ประเภท ต่อท่านเท่านั้น"

5.การพิจารณาระดับมือของนักกีฬา

5.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาระดับมือของผู้สมัครแต่ละท่านโดย คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5.2ให้หัวหน้าสังกัด ชมรม หรือ กลุ่ม ที่ส่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จัดให้มีการรับรองระดับฝีมือของนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน

5.3นักกีฬาที่ลงแข่งขันประเภทมือ  ต้องลงแข่งขันในรุ่นตัวเองเท่านั้นตามรุ่นต่างๆ และทำการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแสดง* พ.ศ. *  เกิด  ต่อคณะกรรมมการแข่งขัน

5.4นักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ไม่สามารถประเมินระดับฝีมือของตัวเองได้ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

   -ประเภทมือ Mix P+ และ มือ S / P / P+,C / C+,B /สามรถส่งคลิป VDOมาให้คณะกรรมเมินมือได้ที่ ID line : Goodview.lp

-เข้ามาตีทดสอบฝีมือ กับ คณะกรรมการพิจารณามือ ที่

 สนามแบดมินตัน 15 คอร์ด ลาดปลาเค้า (ทุกวัน)

สนามแบดมินตันGoodview Complex จังหวัดลำปาง

วันพุธ  , วันศุกร์, วันเสาร์ เวลา 20.00 น. – 24.00 น.

-ดูจากตารางบุคคลอ้างอิงในมือต่างๆ

6.ระเบียบการแข่งขัน

6.1  ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF)

6.2  ให้นักกีฬามาก่อนการแข่งขัน 30 นาที เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขันได้

6.3   การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม
    แข่งแบบ 30 คะแนน ( เซ็ทเดียว โดยจะมีการเปลี่ยนฝั่งการเล่นเมื่อทีมแรกได้คะแนน 15 คะแนน) ใช้วิธีการนับคะแนนระบบแรลลี่พอยท์ (The Rally Point) และไม่มีดิว โดยที่ผู้ชนะ จะได้ 1 คะแนน ส่วนผู้ที่แพ้ จะได้ 0 คะแนน เมื่อแข่งพบกันหมดในกลุ่ม กรรมการจะรวมคะแนน เพื่อนำคู่ที่ได้อันดับ 1,2 ของสายเข้าสู่รอบน็อคเอ้าส์ ส่วนทีมที่ได้อันดับ 3,4 ตกรอบ

6.4  การแข่งขันในรอบคัดออก (Knock Out)
แข่งขัน 2 ใน 3 เกมใช้วิธีนับคะแนนแบบ Rally ทีมที่ทำคะแนนถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณี 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะ ชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน  ผู้ถึง 30 เป็นผู้ชนะในเกมนั้น ทันที
6.5  นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันภายใน 10 นาทีหลังจากที่ประกาศเรียกให้นักกีฬาลงทำการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ฟาล์วทันที (กรณีที่เพิ่งแข่งขันเสร็จจะอนุญาตให้พักไม่เกิน 10 นาที)
6.6  คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งมิใช่เป็นการแก้สายการแข่งขันทั้งหมด

6.7  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ

 6.8 การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันประกาศสายการแข่งขัน โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือตรงกับรุ่นที่เข้าทำการแข่งขันเท่านั้น

6.9 การขอยกเลิกการเข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่ชำระเงินแล้ว ต้องทำการขอยกเลิกก่อน ประกาศสายการแข่งขันเพื่อขอค่าสมัครคืน มิฉะนั้นจะไม่มีการคืนค่าสมัครทุกกรณี

6.10 การแข่งขันประเภทใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน คณะกรรมการสามารถลดจำนวนคู่+ลดเงินรางวัล หรือยกเลิกการแข่งขันประเภทนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

6.111 การจัดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันการรับสมัคร

6.12 เฉพาะประเภทเยาวชน ทุกๆรุ่น9ปี,11ปี,13ปี,15ปี,17ปี, .จะใช้กติกาแบบสากลคือ แพ้คัดออก

(น็อคเอาส์) เล่น21คะแนน  จะเริ่มทำการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561

7.ข้อตกลงในการแข่งขัน

7.1คำตัดสินในทุกกรณีของคณะกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติ

7.2 นักกีฬาจะต้องตรวจชอบชื่อจริง พร้อมทั้งชื่อเล่นที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้องก่อนวันแข่งขัน ทั้งนี้ในวันทำการแข่งขันกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อยืนยันตัวตน

8.ตัดสิทธิ์การแข่งขัน

 8.1 กรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาให้ข้อมูลเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ เป็นต้นคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การแข่งขันโดยไม่คืนเงินค่าสมัคร

8.2การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ประเภท, ชื่อ, ระดับฝีมือ

8.3หากตรวจสอบว่า นักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี คณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที

8.4[B]ในวันแข่งขันหากคณะกรรมการ พิจารณามือพบว่า นักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ในการเข้า ร่วมการแข่ง

ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  25/1/2018 23:47:30
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

สามารถเข้าไปดูโมเดลรุ่นมือ S และ รุ่นคู่ผสม MIX P+ ได้ที่

facebook : GoodviewComplex Lampang


ไทม์ไลน์ ID : Goodview.lp
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  28/1/2018 20:03:17
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

สำหรับเยาวชนทุกรุ่นจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากนายกเทศมนตรีนครลำปาง
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  30/1/2018 0:49:22
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

#ประกาศ
เชิญผู้สมัครทุกๆท่านที่สมัครเข้ามาแข่งขันแบดมินตันรายการ
Sport Max Good view Complex. Badminton tournament 2018.

เรียนนักกีฬาทุกๆท่านทุกๆทีมใดส่งรายชื่อและผ่านการประเมินพร้อมทั้งชำระเงินแล้วภายในวันที่28กุมภาพันธ์2561 **ท่านได้รับสิทธิจับฉลากรางวัล**

#สร้อยคอทองคำแท้ 3 เส้น#

ในวันงานแข่งขันแบดมินตันครั้งนี้

ปล.รีบสมัครกันเยอะๆน่ะคับ

กดสมัครที่ลิ้งด้านล่างได้เลย

https://docs.google.com/forms/d/1ciSvBysof7pUltWA4GLK7Yh3bvmoSnabBgelyOb560c/edit?uiv=1h
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  12/2/2018 19:16:14
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

ภายในเดือนนี้เท่านั้นท่านใดส่งชื่อสมัครพร้อม ประเมิณผ่านและชำระเงินแล้วได้สิทธิจับฉลาก รับสร้อยทองน่ะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  19/2/2018 19:18:16
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

****** เฉพาะผู้สมัครแข่งที่สมัครเข้ามาในเดือนนี้ ******

- ได้รับสิทธิจับรางวัลสร้อยคอทองคำแท้ 100%

เรียนเชิญนักกีฬาแบดมินตันทุกๆท่านน่ะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  22/2/2018 21:22:08  [มีการแก้ไข: 24/2/2018 23:36:22]
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

การแข่งขันในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่
- (ท่าน สามารถ ลอยฟ้า) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
- (นาย กิตติภูมิ นามวงศ์) นายกเทศมนตรีนครลำปาง
- (ท่าน ไพโรจน์ โล่สุนทร) นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
- (พล.ตท. นิยม ด้วงสี) ผบก.ภ.จังหวัดลำปาง
####เป็นเกียรติมาเป็นประธานมอบประกาศนีย์บัตรแก่เยาวชนและประชาชน ในวันงานแข่งขันแบดมินตันในครั้งนี้####
ขอบคุณครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
BadmintonRepublic

พี่รอง
เขียนเมื่อ:  27/2/2018 21:30:24
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 356
เลขที่สมาชิก: 75498
สมัครเมื่อ: 9/11/2015

สำหรับมือถือ คลิกตรวจรายชื่อ

ตรวจรายชื่อ
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  28/2/2018 22:07:24  [มีการแก้ไข: 28/2/2018 22:09:53]
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

ประกาศ!!!!!
ขอขยายเวลาจับฉลากรับทองคำ เพิ่มวันเป็นหมด เขตรับสมัครและชำระเงินเป็นวันสุดท้ายวันที่ 10 มีนาคม เวลา 18:00น.

แจ้งเพื่อทราบบบบบบบบบ

****หมายเหตุกีฬาต้องสมัครจำนวนเกิน100คู่ ทางสนามเราจะแจกทอง****
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  11/3/2018 21:43:00
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

เปิดรับสมัครและแก้ไขประเภทรุ่นต่างๆดังต่อไปนี้

1.1 ประเภทเยาวชน ชายเดี่ยว 9ปี,11ปี,13ปี,15ปี,17ปี
1.2 ประเภทเยาวชน ชายคู่ 9ปี,11ปี,13ปี,15ปี,17ปี
1.3 ประเภทเยาวชน หญิงเดี่ยว 9ปี,11ปี,13ปี,15ปี,17ปี
1.4 ประเภทเยาวชน หญิงคู่ 9ปี,11ปี,13ปี,15ปี,17ปี
1.5 ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป (รุ่นอายุรวม 80ปี) 35ปีขึ้นไป จำนวน 32 คู่
1.6 ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป (รุ่นอายุรวม 90ปี) 40ปีขึ้นไป จำนวน 32 คู่
1.7 ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป (รุ่นรวมอายุ 100ปี)45ปีขึ้นไป จำนวน 32 คู่
1.8 ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป (รุ่นรวมอายุ 110ปี)50ปีขึ้นไป จำนวน 32 คู่
1.9 ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป (รุ่นรวมอายุ 120ปี)55ปีขึ้นไป จำนวน 32 คู่
1.10ประเภทคู่ มือสมัครเล่น (รุ่นมือสมัครเล่น S ) จำนวน 64 คู่
1.11ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป (รุ่นมือ P) จำนวน 32 คู่
1.12ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป (รุ่นมือ P+,C ) จำนวน 32 คู่
1.13ประเภทคู่ประชาชนทั่วไป (รุ่นมือ C+,B ) จำนวน 32 คู่
1.14ประเภทประชาชนทั่วไป (รุ่น VIP ในคู่ต้องมีมือP- อยู่ 1 คน) จำนวน 16 คู่
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  13/3/2018 13:31:47
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

เนื่องจาก ทางรายการได้รับเปลี่ยนรุ่นมือต่างๆในการแข่งขันใหม่

จึงเปิดรับสัมครนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เปิดโอกาสให้คนที่สมัครผ่านพร้อมโอนเงินมาได้รับสิทธิจับรางวัลสร้อยคอทองคำ 3 เส้น

(ปิดรับสิทธิ วันที่ 20 มีนาคม 2561 )เวลา 18:00น
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  14/3/2018 16:28:07
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

นักกีฬาต่างจังหวัดติดต่อจองห้องพักที่สนามได้เลยน่ะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  23/3/2018 14:47:06  [มีการแก้ไข: 23/3/2018 14:47:55]
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

เพิ่มเงินรางวัลและรุ่นฯลฯ
กดเข้ามาสมัครได้เลย

สมัครแข่งขันแบดมินตัน ที่จังหวัดลำปาง

https://docs.google.com/forms/d/1ciSvBysof7pUltWA4GLK7Yh3bvmoSnabBgelyOb560c/edit?uiv=1h
ไฟล์ที่แนบไว้:

ไฟล์แนบถูกซ่อน กรุณาเข้าระบบเพื่อดูไฟล์แนบ
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  26/3/2018 13:24:29  [มีการแก้ไข: 26/3/2018 13:26:20]
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

สมัครแข่งขันแบดมินตัน ที่จังหวัดลำปาง

https://docs.google.com/forms/d/1ciSvBysof7pUltWA4GLK7Yh3bvmoSnabBgelyOb560c/edit?uiv=1hตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16i3X_ym69EJmSCOJi_Zt7apfOvfpLsIsTnRwxJDwpUo/edit#gid=1903879624
ข้อมูลส่วนตัว
 
isaraclub

น้องเล็ก
เขียนเมื่อ:  28/3/2018 0:35:11
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 93
เลขที่สมาชิก: 74287
สมัครเมื่อ: 4/8/2015

7.2 นักกีฬาจะต้องตรวจชอบชื่อจริง พร้อมทั้งชื่อเล่นที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันให้ถูกต้องก่อนวันแข่งขัน ทั้งนี้ในวันทำการแข่งขันกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อยืนยันตัวตน

8.ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
8.1 กรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นักกีฬาให้ข้อมูลเป็นเท็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ เป็นต้นคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การแข่งขันโดยไม่คืนเงินค่าสมัคร
8.2การประท้วงระดับฝีมือของนักกีฬาก่อนถึงวันแข่งขันจะต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ประเภท, ชื่อ, ระดับฝีมือ
8.3หากตรวจสอบว่า นักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี คณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
8.4ในวันแข่งขันหากคณะกรรมการ พิจารณามือพบว่า นักกีฬาไม่ซื่อสัตย์ในการเข้า ร่วมการแข่งขัน มีการลงสมัครในรุ่นมือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แม้จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามือวันก่อนแข่งขันก็ตาม คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ประท้วง
9.การรับสมัคร
9.1ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่
Facebook : ISARACLUBและ Goodview Complex-badminton Lampang
Line ID : Goodview.lp
9.2ในการสมัคร กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเบอร์ติดต่อของนักกีฬา และรูปถ่ายของนักกีฬา
10.อัตราค่ามัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
10.1รุ่นเยาวชนประเภทเดี่ยว ค่าสมัครคนละ 400 บาท
10.2 รุ่นเยาวชนประเภทคู่ ค่าสมัครคู่ละ 800 บาท/คู่
10.3รุ่นประชนชนทั่วไป ค่าสมัครคู่ละ 800 บาท /คู่
10.4 เฉพาะรุ่น VIP ค่าสมัครคู่ละ 1,000บาท/คู่
10.4ชำระเงินค่าสมัครโดย โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย 036-1-98556-7 ชื่อบัญชี คุณ อิสรา เอื้อเฟื้อ
เมื่อโอนเงินแล้ว แจ้งชำระ ทาง Line ID : Goodview.lp
หรือ โทรแจ้ง หรือ ส่ง SMS มาที่เบอร์ 094-964-6387
หมายเหตุ: เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันแข่งขัน
10.5 ลูกขนไก่ที่ใช้ในการแข่งขันใช้ยี่ห้อ DUNLOP ราคาคู่ล่ะ 30 บาท / 1 ลูก
1.ก่อนทำการแข่งขันนักกีฬาต้องซื้อคูปองค่าลูกเพื่อใช้ในการแข่งขัน โดยคูปอง 1 ชุดจะมี 10 ใบ ราคาชุดล่ะ 300 บาท
2.ในการแข่งขันในแต่ละแมทซ์ ผู้แข่งขันจะต้องนำคูปองค่าลูกให้กรรมการ 1 ใบ / คู่ / 1 ลูก หากมีการขอลูกเพิ่มนักกีฬาต้องให้คูปองค่าลูกให้กับกรรมการตามจำนวนลูกที่ใช้
11.การคืนคูปองค่าลูก
1. ท่านสามารถคืนคูปองค่าลูกโดย 1 ใบจะได้รับเงินคืน 30 บาท
2.ท่านสามารถคืนคูปองค่าลูกได้ภายในวันที่ทำการแข่งขันเท่านั้น หากท่านจะขอคืนในวันอื่นจะไม่สามารถคืนได้
สามารถสมัครแข่งขันได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1V_OtxKu5FG5iRukg3azS90GNJglG5LR2beqG1Gk3cwc/edit

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16i3X_ym69EJmSCOJi_Zt7apfOvfpLsIsTnRwxJDwpUo/edit?usp=sharing

ขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่ให้ความสนใจ
ข้อมูลส่วนตัว
 
น้ำหนึ่ง

พี่รอง
เขียนเมื่อ:  3/4/2018 16:26:31  [มีการแก้ไข: 3/4/2018 17:35:23]
  Re: Goodview Complex Badminton Cup 2018ข้อความ: 303
เลขที่สมาชิก: 69985
สมัครเมื่อ: 28/8/2014

เรียนนักกีฬาทุกท่านเพื่อทราบค่ะ

เนื่องจากผู้สมัครในรายการในเต็มตามจำนวนที่รับสมัคร
ทางทีมผู้จัดการแข่งขันจึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลดังนี้

S
ชนะเลิศ 10,000 +ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 เหรียญรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 เหรียญรางวัลชนะเลิศ 8,000 +ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 เหรียญรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 เหรียญรางวัล

MXP+ ( 4 คู่)
ชนะเลิศ 6,000 +ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 เหรียญรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 เหรียญรางวัล


P+C (6 คู่)
ชนะเลิศ 6,000 +ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 +เหรียญรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 +เหรียญรางวัล

C+B (5 คู่)
ชนะเลิศ 5,000 +ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,500 +เหรียญรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 +เหรียญรางวัล


รวมอายุ 80 (5 คู่)
ชนะเลิศ 6,000 +ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 +เหรียญรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 +เหรียญรางวัล


รวมอายุ 90 (10 คู่)
ชนะเลิศ 8,000 +ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 +เหรียญรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,500 +เหรียญรางวัล


รวมอายุ 100 (7 คู่)
ชนะเลิศ 7,000 +ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,500 +เหรียญรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 +เหรียญรางวัล


รวมอายุ 110 (10 คู่)
ชนะเลิศ 8,000 +ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 +เหรียญรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,500 +เหรียญรางวัล


รวมอายุ 120 (6 คู่)
ชนะเลิศ 7,000 +ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,500 +เหรียญรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 +เหรียญรางวัล

รวมอายุ VIP (10 คู่)
ชนะเลิศ 10,000 +ถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 +เหรียญรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 +เหรียญรางวัล

ขอบคุณค่ะ
ข้อมูลส่วนตัว เยี่ยมชมเวบเพจ
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 3 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 3 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
3 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต